ถ่ายทอดสด/ภาพ/วิดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบหลวงพ่อมรณภาพ ๒๕ ปี 23-24 ก.ย. 60
webmaster - 24/9/17 at 07:56

01.วิดีโอ... งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
02. ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการมรณภาพ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
03. ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการมรณภาพ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
ถ่ายทอดสด...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการมรณภาพ

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2560


(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

หลวงพ่อสมเด็จฯ วัดไตรมิตร กล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
โรงทานเลี้ยงฟรี | จัดภัตตาหารถวายพระ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณฯ บวงสรวงที่ร้อยเมตร
ก่อนบวงสรวง ช่วง ๑ | ช่วง ๒

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ท่านเจ้าคุณฯ รับแขกที่ร้อยเมตร
พระวัดท่าซุง สวดธัมมนิยาม-อภิธรรม ช่วง ๑ | ช่วง ๒
บริเวณที่ตั้งร้านอาหารวิดีโอ...งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๒๕
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระwebmaster - 24/9/17 at 10:32

.

ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการมรณภาพ

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่เวลา ๑๗.๓๐ น. ช่วงที่ ๑ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดธัมมนิยาม จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน ( พระสงฆ์ไม่ลงจากอาสน์สงฆ์ )
ช่วงที่ ๒ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน พระภิกษุสงฆ์ให้พร

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 25/9/17 at 12:47


ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการมรณภาพ

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรโรงทาน ร้านอาหาร ฟรีทุกร้าน

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา ที่ด้านหน้าตึกพระเถระ แล้วนิมนต์เข้าพักที่ห้องรับรอง
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่ เดินทางมาร่วมงานที่ ด้านหลังมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ กล่าวสัมโมทนียกถาต่อจากนั้น พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน
◄ll กลับสู่สารบัญ