งานแสดง...มุทิตาสักการะ แด่ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 69 ปี 30 ก.ย. 2560
webmaster - 30/9/17 at 14:02

งานแสดง...มุทิตาสักการะ

แด่ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี


วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ.มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ตักบาตรพระสงฆ์๒๐รูป เสร็จแล้วปล่อยปลา
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ทำวัตรเช้าที่ศาลานวราช
เวลา ๑๑.๐๐ น. – พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลามิตรศรัทธา
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหารแก้ว๑๐๐เมตร
- คณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทชาย-หญิงทำพิธีขอขมาต่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
– นำกล่าวถวายกุศล
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลกล่าวสัมโมทนียกถา
-- พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทชาย-หญิงเข้าถวายเครื่องสักการะ

คลิปวิดีโอ... เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ปี(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ตักบาตรพระสงฆ์๒๐รูป
ปล่อยปลา ท่าน้ำโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา (1) | ปล่อยปลา ท่าน้ำโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา (2)
เวลา ๑๑.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลามิตรศรัทธา( 1 ) | เวลา ๑๑.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลามิตรศรัทธา( 2 )
เวลา ๑๗.๐๐ น.ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหารแก้ว๑๐๐เมตร
- คณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทชาย-หญิงทำพิธีขอขมาต่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล – นำกล่าวถวายกุศล – ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลกล่าวสัมโมทนียกถา -- พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทชาย-หญิงเข้าถวายเครื่องสักการะ

คลิปเสียง...โอวาทท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 1/10/17 at 21:56

ภาพ...งานแสดงมุทิตาสักการะ

แด่ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี


วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ.มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร


เวลา ๐๖.๐๐ น. - ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ตักบาตรพระสงฆ์๒๐รูป เสร็จแล้วปล่อยปลา


เวลา ๑๑.๐๐ น. – พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลามิตรศรัทธา

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหารแก้ว๑๐๐เมตร


คณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทชาย-หญิงทำพิธีขอขมาต่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล– นำกล่าวถวายกุศล
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลกล่าวสัมโมทนียกถา- พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทชาย-หญิงเข้าถวายเครื่องสักการะ
◄ll กลับสู่สารบัญ