คลิปวิดีโอ/ภาพ...งานทำบุญวันออกพรรษา – ตักบาตรเทโว ณ วัดท่าซุง วันที่ 5 -6 ต.ค. 60
webmaster - 6/10/17 at 13:05


(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

พระสงฆ์วัดท่าซุงเดินรับบิณฑบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยเดินออกจากภายในกำแพงแก้ว เวียนขวาโดยมีญาติโยมพุทธบริษัทคอยใส่บาตร
ทำบุญวันตักบาตรเทโว


ภาพ...วันออกพรรษา – วันปวารณา


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) (วันออกพรรษา – วันปวารณา)
๐๖.๐๐ น.พระภิกษุฉันภัตตาหารที่ ร้านโยมกี่


๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่ ศาลาพระพินิจอักษร๐๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงลงสังฆกรรม ปวารณาออกพรรษาในอุโบสถ
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 6/10/17 at 13:07


ภาพ...วันตักบาตรเทโว


วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐(วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) ( วันตักบาตรเทโว)


๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันจัดเตรียม อาหารแห้ง และอาหาร
๐๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร๐๗.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ออกบิณทบาตอาหารแห้ง รอบบริเวณพระอุโบสถ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


◄ll กลับสู่สารบัญ