ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานทอดมหากฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี 2560 วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2560
webmaster - 7/10/17 at 21:43

วิดีโอ...งานทอดมหากฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี ๒๕๖๐
ภาพ...งานทอดมหากฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาพ...งานทอดมหากฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

คลิปวิดีโอ...งานทอดมหากฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี ๒๕๖๐(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

การจราจรหลังจากเลิกงานทอดกฐินวัดท่าซุง
งานทอดมหากฐินสามัคคี ช่วง 2 - | ช่วง 1
บวงสรวง งานทอดมหากฐินสามัคคี
ก่อนงานทอดมหากฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานทอดมหากฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี ๒๕๖๐ ช่วง 1 - | ช่วง 2 - | ช่วง 3
ร้านที่จัดเลี้ยงโรงทาน "งานทอดกฐินสามัคคี
การเดินทางไปวัดท่าซุง

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 8/10/17 at 11:51


ภาพ...งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี ๒๕๖๐


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐วันถวายกฐิน


ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวง


เจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก(องค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) รับป้ายถวายกฐิน
เจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูป(กองละ ๔,๐๐๐ บาท) ถวายในงานกฐิน


ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล รับสังฆทานงานทอดมหากฐิน

จุดผาติกรรมผ้าไตร และผ้าอาบพุทธบริษัทมาร่วมงานมหากฐินจอดรถเต็มลาน 25 ไร่ และจอดที่สวนสมเด็จ
โรงทานศาลา 4 ไร่ อาหารอร่อยฟรีทุกร้าน

ทำบุญงานมหากฐิน ปักเงินลงในพุ่มกฐิน
ถวายพุ่มกฐิน ทำบุญงานมหากฐิน◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 9/10/17 at 08:46เวลา ๑๓.๓๐ น. เปิดเทปพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องอานิสงส์การถวายกฐินทาน เสร็จแล้วทำ
พิธีถวายผ้ากฐินทานและสิ่งของที่เป็นบริวารกฐิน ต่อจากนั้นอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พรเวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธี กรานกฐิน ในพระอุโบสถ
◄ll กลับสู่สารบัญ


ภาพ...งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี ๒๕๖๐


วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐◄ll กลับสู่สารบัญ