รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2560
webmaster - 31/12/17 at 09:28

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2560551. คุณวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

552. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญปิดทองประดับเพชรพระประธานศาลา12ไร่

รวมเป็นเงิน 200 บาท

553. คุณครรชิตพล สิมศรี และครอบครัว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 5 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 5 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

554. นายมานัส นามปวน และ นางสาวจีรภรณ์ ดารากุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

555. คุณเกรียงศักดิ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 20 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท
10.วิระทะโย 200 บาท


รวมเป็นเงิน 300 บาท

556. นายกมล ป้องคำสิงห์ และครอบครัว อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

557. คุณโสภา กล่องแก้ว เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

558. คุณวรวิทย์ สวนจันทร์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

559. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

560. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางขอบทอง กรมิษฐ์ ครอบครัวณฐบุญพิศุทธิ์ และ ครอบครัวณฐพิศุทธิ์บุญ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

561. คุณเบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 780 บาท

562. พ.ต.ต ประเสริฐ-อรวรรณ-ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ .แม่โตพร้อมครอบครัวและญาติๆ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชรพระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย ( ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3.ทาสีกำแพงวิหารสมเด็จองค์ปฐม แลัพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ เป็น 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท
12. เงินใส่บาตรวิระทะโยฯ 690 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

563. คุณอรอุไร แสงสว่าง และสุนาริน จันทะ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1000 บาท
2. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
3. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,250 บาท

564. คุณณัฐวุฒิ พุกวงษ์ อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

565. ครอบครัวศรีตุลานุกค์ และครอบครัวชีวมงคลการุณ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทาสีกำแพง สร้างวิหารหลวงพ่อ ชำระหนีสงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตาหารพระสงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

566. คุณสุวิชา อิงคนินันท์ เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. เงินวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 640 บาท

567. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชรพระประธานศาลา12ไร่( มหาวิหาร100ปี)
2.ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย(ประดับเพชรใหม่)
3.ทาสีกำแพงวิหารสมเด็จองค์ปฐมและพระศรีอาริย์
4.ทาสีกำแพงด้านหน้าพระจุฬามณี
5.เสริมมุขลายไทยข้างอาคาร25ไร่(ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6.อาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้
7.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์
8.ชำระหนี้สงฆ์
9.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
10.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

568. คุณธนเสฏฐ์ รวิชาประภัสสร และคุณพัชมณ รัตธนานนท์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
บุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

569. นายธีรวัฒน์-นายภาณุทัช ปรางสุวรรณและ นางอธิชา จั่นมุกดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

570. คุณชำนาญ ดวงตา นายแพทย์กัญจนินและพรชญงค์ ภัทโรพงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายปัจจัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่านหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 2,000.02 บาท

571. คุณฐิติกรณ์ จันทรังษี เขตบางเขน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

572. คุณสิทธิโชค เจริญรูป อ.เมือง จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

573. คุณณิชานันท์ โรจนวงศ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

574. คุณพิชญ์ชยะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 70 บาท

575. Wsong.thai

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองประดับเพชร พระปนะธานศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

576. คุณธีร์ ทัพศิริ และครอบครัว อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

577. นางสี ไพเเก่น เเละครอบครัว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

578. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

579. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 14 บาท

580. นาย สมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 100 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 100 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

581. คุณณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

582. คุณอมร เกษมผลกูล-สมหมาย แสงเงิน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวายค่ารักษาพยาบาลหลวงพ่ออนันต์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

583. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

584. คุญ บังอร คุณ นิติพนธ์ สุภาเกตุ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

585. คุณคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน สังฆทานและธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

586. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

587. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 เมตร) 118 บาท
2.ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตตรย (ประดับเพชรใหม่) 118 บาท

รวมเป็นเงิน 236 บาท

588. natthaphop_27035 อำเภอเมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท
2. วิหารทาน 25 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
4. ธรรมทาน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 125 บาท

589. คุณธรวิชญ์ ไกรษี และครอบครัว อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

590. ส.ต.ต.กิตติพัฒน์. คำเรืองศรี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

591. ครอบครัวกิตติวุฒิ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน


รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

592. นายปฏิภาณ กาญจโนทัย อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 420 บาท

593. นายวิทวัส,ด.ช.ปุริม หิรัญยกุล, นส.จงกลนี ศรีสุระ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

594. คุณอนุสรณ์ ทองโกมล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 330 บาท

595. คุณนันท์นภัส สรีระศรีฤทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 30 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 30 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 30 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 30 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)30 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

596. คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 250 บาท

597. คุณสมพร ค้นทรัพย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

598. คุณปิยพล จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 20 บาท
3. วิหารทาน 20 บาท
4. สังฆทาน 20 บาท
5. ธรรมทาน 20 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

599. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน 240 บาท
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 275 บาท

รวมเป็นเงิน 515 บาท

600. คุณเต้ย อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง
7. อื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

601. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

602. คุณปวีณา วังมี อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

603. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

604. คุณวิศาล จ้อยสูงเนิน จ. นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
5. วิหารทาน 10 บาท
6. สังฆทาน 10 บาท
7. ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

605. Boonyanuch

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกๆบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

606. นายเลอยศ ด.ญ. ศริญญาทิพย์ ประสิทธิโศภิน และ น.ส.กีรติญา ยวงแก้ว อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 191.84 บาท

607. นายดนุพล จึงตระการ เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 25 บาท
2. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 25 บาท
3. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 25 บาท
4. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

608. ว่าที่ร.ต.อดินันท์-น.ส.กณิษฐา สุภาศรี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

609. พระศรายุทธ กุนทา เขตดุสิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปวิหารทานธรรมทานสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

610. นางสาวณัฐนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท
2. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ และค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
4. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)100 บาท
5. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
6. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 100 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 820 บาท

611. นายสัชฌุกร แก้วช่วย เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

612. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล และนางกัลยกร วงษ์ชารี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 50 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

613. นายปวิช เกียรติศิริ นส ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ดช หัสพงศ์ เกียรติศิริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

614. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ คุณมรกต ลิมปิวรรณ คุณไอศูรย์ ลิมปิวรรณ และคุณอาทิตยา ลิมปิวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 1,000 บาท
2. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 500 บาท
3. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 500 บาท
4. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

615. คุณนราธิป กังวานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารพระสงฆ์ ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำไฟ สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

616. คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และคุณคำสอน มะนีวง สปป.ลาว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

617. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

618. คุณวิระพัฒน์ บุษบงค์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

619. นายณัฐพล พิมมล และมารดา อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองประดับเพชรพระประธานศาลา 12 ไร่ 100 บาท
2. สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

620. คุณธีรพงศ์ แก้วดอนโหนด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

621. นายณัฐพล พิมมล และมารดา อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

622. คุณกิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

623. arnuhuhu จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 1,000 บาท
2. ทำบุญรวม 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

624. นายศิริ สุนรีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

625. ฐิตาพร และแม่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญประจำเดือน ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 320 บาท

626. คุณสุพิศ คุณสุวิชชา คุณวิรัช วริทธิสาร อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,099 บาท

627. Thanasit Thongchan

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

628. คุณณปภัช ยอดณัฐรดี จังหวัดสุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

629. พ.อ.ต.หญิง ณภัทร์ มาเพ็ง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

630. คุณกิตติ ชัชฎาภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

631. บ้านอบหยอด จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดเล็ก 6 ชุด 600 บาท
2. ถวายค่าภัตราหารพระภิกษุ 300 บาท
3. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

632. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

633. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

634. Mary rose Gelacio Sennido อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

635. คุณตูน มีบำรุง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองประดับเพชร พระประธานศาลา 12 ไร่ 5,000บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาท
3. สังฆทาน ธรรมททน วิหารทาน 2,000 บาท
4. ทาสีกำแพง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

636. คุณวิษณุ เสนหอม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

637. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

638. คุณวัชระ ภู่บัว จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

639. คุณคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหาร ทานสังฆทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

640. นายเฉลิมพล อิ่มอ่อง และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน
12.ใส่บาตร"วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

641. คุณมงคล โศภิตสกล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

642. คุณชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการที่ทางวัดดำเนินการอยู่

รวมเป็นเงิน 1,840 บาท

643. คุณเจษฎายุทธ สัจพงค์พิสิทธิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

644. น.ส ทิวาพร พลเยี่ยม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

645. คุณตูน มีบำรุง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

646. นายสุรัตน์ เรียนดอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

647. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 40 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 40 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 40 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 40 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 40 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 440 บาท

648. คุณนิติพล ธาระรูปและณัฐวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน และปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

649. คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
2. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 100 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

650. นาย สมพร อังกระโทก เเละน.ส สราภัส ชินวรณ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 189.80 บาท

651. นายชญานนท์ พรมานะประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

652. คุณพิชญ์ชยะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

653. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

654. นายศราวุธ โยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 60 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
3. วิหารทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

655. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพงวิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพงด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท
9. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท

รวมเป็นเงิน 615 บาท

656. นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

657. คุณนงลักษม์ เกษมสันต์ฯ เขตพระนคร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

658. คุณกฤษฎา แก้วผุดผ่อง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 75 บาท

659. พระอกนิฎฐ อำไพ อ.วิเศษฯ จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

660. คุณวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

661. คุณธนากร-บุญฑริกา ระพิพงษ์ อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 100 บาท
3.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
4.ทาสีกำแพงวิหารสมเด็จองค์พระปฐมและพระศรีอารย์ 100 บาท
5.ทาสีกำแพงด้านหน้าพระจุฬามณี 50 บาท
6.เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25ไร่ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

662. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

663. นาย พิสิษฐ์ -นางสีดา ศศิผลิน นส.ศศิมา ศศิผลิน นายพิเศษ ศศิผลิน และ ครอบครัว ศศิผลิน เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1 ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ในศาลา 12 ไร่ 50 บาท
2 ซ่อมองค์พระศรีอารยเมตไตรย ประดับเพชรใหม่ 50 บาท
3 ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐมและพระศรีอาริย์ 50 บาท
4 ทาสีกำแพงด้านหน้าพระจุฬามณี 50 บาท
5 เสริมมุขลายไทยข้างกำแพง 25 ไร่ 50 บาท
6 อาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 50 บาท
7 สร้างวิหารหลวงพ่อ๕พระองค์ 50 บาท
8 ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10 ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11 สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

664. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

665. Siriporn Schol, The Netherlands

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชรพระประธานมหาวิหาร 100 ปี 50 บาท
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยะเมตไตร (ประดับเพชรใหม่) 50 บาท
3. ทาสีกำแพงวิหารองค์ปฐมและพระศรีอาริย์ 30 บาท
4. ทาสีกำแพงด้านหน้าพระจุฬามณี 30 บาท
5. เสริมมุขลายไทยข้างอาคาร 25 ไร่ ติดปราสาททองคำ 30 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 30 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
8. บวชธุดงค์ 50 บาท
9. ถวายค่ายาสงฆ์อาพาธ 50 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 50 บาท
11. ธรรมทาน 50 บาท
12. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

666. คุณอนุสิทธิ์-จรินยา ศรีประยูร ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน - ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 ดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา

667. คุณเบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 480 บาท

668. คุณอรรณพ งามเลิศชัย และครอบครัว อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

669. คุณธนพล ธรรมโม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

670. คุณกิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาท
2. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
3. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
4. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
5. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
6. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
7. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/12/17 at 09:32

671. คุณพรพรรณ จุนวิเชียร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

672. คุณศุภวรรณ จุนวิเชียร ประเทศญี่ปุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

673. คุณศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 100 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 100 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

674. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

675. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

676. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

677. คุณธัญพิชชา และคุณศรีสุดา สืบญาติ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

678. ครอบครัวทองแท้ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด ที่เป็นสาธารณะประโยชน์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

679. นายสมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 200 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 200 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 200 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 200 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 200 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

680. พญ.สุปราณี อุตตราพัธ และคณะ เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

681. จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา พร้อมครอบครัว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

682. คุณทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 350 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท
683. ตูน มีบำรุง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองประดับเพชร พระประธาน12ไร่ 5,000 บาท
2. สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 2,000 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาท
4. อาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 2,000 บาท
5. ค่าน้ำค่าไฟวัด 500 บาท

รวมเป็นเงิน 11,500 บาท

684. คุณพรเทพ แสนภูวา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญถวายค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

685. คุณมาลินี สมิทช์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 555 บาท

686. คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตตรัย
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

687. นายธนพล และนางศุภลักษณ์ เลาหนิวัตวร อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 500.12 บาท

688. นายสราวุธ สุขทวี เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

689. ประชาชน จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

690. นายมาโนช โพธิืดีพร้อมญาติมิตร อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงเพลพระทั้งวัด

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

691. นายเลอยศ และ ดญ. ศริญญาทิพย์ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

692. คุณรัชวรรณ สุขเสถียร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. สังฆทาน
5. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

693. คุณศักรนันทน์ และครอบครัว มั่นในบุญธรรม จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

694. คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน 250 บาท

695. คุณปรีชา ชุ่มแจ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

696. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

697. นายสมพร อังกระโทก เเละน.ส สราภัส ชินวรณ์ เขตพระโขนง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 499 บาท

698. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 250 บาท
2. สร้างวิหารทาน 250 บาท
3. ธรรมทาน 250 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

699. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

700. คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

701. นายสุชาติ เหลืองอ่อน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 200 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 200 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 200 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 200 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)200 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 400 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

702. คุณจินตนา วินิจฉัยกุล อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ถวามภัตราหารพระ ค่าน้ำค่าไฟ ถวายพระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

703. คุณ ชิดชัย สุขเจริญภักดี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ใส่บาตร " วิระทะโย "

รวมเป็นเงิน 300 บาท

704. khammalaw

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

705. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

706. ครอบครัว Kanbha และลูกหลาน เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

707. คุณอำพล ถนัดค้า อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
2. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
3. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

708. คุณเสถียรพงษ์ จัตตานนท์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. ใส่บารตวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

709. คุณภัสณุภา ทนุสินธุ์ อ.เชียงแสน. จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน. ธรรมทาน สังฆทาน. สร้างพระพุทธรูป. ชำระหนี้สงฆ์และทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 600 บาท

710. คุณปาราเมศ แผ่นสุวรรณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" 300 บาท
2. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ 50 บาท
3.ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

711. นายบัณฑิต นางเดือนรุ่ง บุญพยุง(แก่นหิรัญ) กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

712. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ ,มรกต ลิมปิวรรณ ,ไอศูรย์ ลิมปิวรรณ และ อาทิตยา ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 300 บาท
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 300 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 150 บาท
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 150 บาท
6. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 450 บาท
7. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 450 บาท
8.ทำหลังคาคลุมศาลา 2 ไร่ 300 บาท
9.ทำหลังคาคลุมอาคารแม่ใหญ่ และอาคารแม่กลาง 300 บาท
10.บูรณะห้องพักและห้องน้ำศาลา 4 ไร่ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

713. นายพิทยา เอื้ออารีนุกูล อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

714. นางลักษณาวลัย เอื้ออารีนุกูล อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

715. คุณศิริพงษ์ ไชยวัฒนตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

716. คุณศุภชัย บาลโสง และครอบครัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญค่าน้ำ-ไฟฟ้า และค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

717. นายเทพพิทักษ์ มุสิกรัตน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

718. ส.ต.ต.กิตติพัฒน์. คำเรืองศรี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

719. นายตี่ แซ่เอี้ยและนางฮุ่ยเอ็ง แซลิ้ม อำเภอบางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 200 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 200 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 200 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 200 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

720. gripen.ws

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 300 บาท
2. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 300 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

721. คุณรณีพร เรณางกูร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

722. นางนภาพร มยุรนาคิน เขตคลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

723. คุณนฤมล เกียรติสุต จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

724. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

725. khammalaw

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

726. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองคปฐม 216 บาท
2. สังฆทาน 3,294 บาท

รวมเป็นเงิน 3,510 บาท

727. คุณตูน มีบำรุง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานกองใหญ่ 2000

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

728. นายบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 50 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 50 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 50 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 50 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 59 บาท

รวมเป็นเงิน 559.00 บาท

729. นายชัยพิพัฒน์ ใสยะตระกูล น.ส. ปรินทร์ทิพย์ ผลสามารถ ด.ช. เทียนสมุด สุกฤษ ใสยะตระกูล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

730. คุณวรวุฒิ และ สิริพร ชัยสมพงษ์ เขตพระนคร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 560 บาท

731. นายสิทธิเดช จรูญกิจภัทรกุล เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 50 บาท
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 50 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 50 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 50 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

732. คุณวีระเดช พร้อมครอบครัว จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 203 บาท

733. คุณสายัณห์ มลาไวย์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,201 บาท

734. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

735. คุณพัฒน์ปพงษ์ อินทร์มั่น จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 20 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 20 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 20 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 20 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
8 . ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
10.ถวายโดยพระราชกุศล 10 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

736. พ.อ.อ.ภูมิศักดิ์ เอี่ยมบำรุง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

737. คุณธนพล ธรรมโม จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอก รวม 24 องค์ ขณะนี้ปิดทองแล้วเสร็จ 24 องค์
2. งานกั้นห้องกระจกเพื่อกันฝุ่นและละอองฝนที่จะทำให้องค์พระที่ปิดทองและติดกระจกเสียหายเสร็จแล้ว
3. ติดกระจกฐานพระชำระหนี้สงฆ์อีก 4 องค์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

738. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

739. นายยุรนันท์ จันแดง และครอบครัว จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 50 บาท
2. ร่วมบุญทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 50 บาท
3. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง 80 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

740. คุณราตรี บุญยนต์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 100 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 100 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

741. Phisit Ditthanit/ Kannik S/ D’Arcy AUSTRALIA

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 367.40 บาท

742. คุณครองศิริ ตันเฮง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าน้ำค่าไฟ 500 บาท
2.ถวายภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

743. คุณปุญศยา หทัยนมะ และ คุณพิทักษ์ พรหมที จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 330 บาท

744. ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต รสแก้ว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

745. นางสี ไพรเเก่น เเละครอบครัว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

746. คุณอัญชิสา พูลประสาธนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

747. น.ส.เพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส และครอบครัว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

748. คุณเทอดไท คุณจิริสุดา และเด็กชาย กรวร คุปตะวินทุ เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500

749. คุณวรวิศว์ ทัศนศร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

750. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์ และ นางสาวสริญญา พินิจรัมย์ พร้อมครอบครัว จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญจากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,700 บาท

751. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร พร้อมบิดามารดา และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 240 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

752. นายธนภัทร วงษ์เลิศ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 53 บาท

753. น.ส.สิริมา บุตรสุทธิวงศ์ น.ส.ธนารัตน์ อินทร์ฉ่ำ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

754. คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

755. น.ส.ธนกมล ครูนนทกฤษ นางอังสนา วิสิฐพันธุ์ นายพลศวัส ครูนนทกฤษ เขตคันนายาว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 130 บาท
2. ธรรมทาน 130 บาท
3. สังฆทาน 800 บาท
4. ทำบุญทุกอย่าง 140 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

756. นางอังคณา แก้วทักษิณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2.เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
3.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

757. Natthaphop อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 50 บาท
2. สังฆทาน 25 บาท
3. ธรรมทาน 25 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 125 บาท

758. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

759. คุณนุชจรีย์ กชเดชา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 20 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 20 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 20 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

760. นายขจรลาภ ชิราพฤกษ์ อ.เมือง จ. อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 200 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 200 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 200 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 200 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 200 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
9. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 200 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

761. คุณสกุณา ศรัตุลารักษ์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

762. คุณเจมส์ เพชร ล็อท กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 5,000 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

763. คุณบัญชา สรรพสมิทธิ และครอบครัว จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

764. คุณกนกวรรณ กลิ่นเอี่ยม คุณ Arnab Ghosh และครอบครัว USA

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ค่ารักษาสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 745.03 บาท

765. คุณประภาพรรณ ทองอินต๊ะ จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

766. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

767. คุณพรรษชล สมิติวัณฑิกุุล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

768. ส.อ.จักรพงษ์ นางสุดารัตน์ ด.ช.รณกร กรมโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

769. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล , ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 100 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 50 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

770. คุณอลงกต เทศแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการของทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 108 บาท

771. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) 10 บาท
2. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
3. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
4. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

772. นายกรรชัย รัศมี เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

773. คุณธัญญภัสร์ บุญช่วย อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

774. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2000 บาท

775. คุณชัยพร-น้ำฝน ด.ช.ปรมัตถ์ ด.ญ.พุทธารัตน์ ไชยรบ อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

776. คุณโกษิต จิตตะเสวีกุล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 320 บาท

777. นางศิริพร หลอดแก้ว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

778. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

779. พระกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าชุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ-ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

780. คุณนฤมล เกียรติสุต จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

781. คุณอมรา รสสุข เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย
2. ทาสีกำแพงด้านหน้าพระจุฬามณี
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

782. นส.จีรบุณย์ ดญ.สิริเพ็ญ โพธิ์พูลเงิน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟ
3.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
4.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
5.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

783. ส.ต.ต.นรากร ทองวัดเพ็ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

784. คุณธัญญพัทธ์ สิริโรจน์บุษยา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

785. คุณส่งศักดิ์ คำรินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 3,300 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/12/17 at 09:38

786.คุณสุทัศน์ จันทบาล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

787.: เรือตรี อภินันท์ ถาวโรฤทธิ์ และครอบครัว เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง และ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 3,700 บาท

788.คุณ ผลินทรา มิทยานนท์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารสงฆ์,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

789. นายอาชวิน กังสานุกูล อ.เมือง ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตราหารพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

790. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา12ไร่ 10บาท 2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน 30บาท 3.ใส่บาตรวิระทะโย 90บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

791.คุณ รัชภูมิ-อุภรณ์ ปุญญปภากุล อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

792. นายสถาพร สวัสดิผล กับแม่ลำยอง สวัสดิผล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรุป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 400
ชำระหนี้สงฆ์ 200 ค่าน้ำค่าไฟ200 ค่าภัตตาหารพระสงฆ์200

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

793. นายวิชา ปฏิิิิสังข์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
- ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
- บาตรวิระทะโย 1,600 บาท

รวมเป็นเงิน 2,600 บาท

794. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพนม จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

795.คุณ กันต์กนิษฐ. ชวเลิศเป็นสุข จังหวัดเลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

796. นางสาว รัตน์ฉัตร วรานนท์ณวัฒน์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายผ้าห่มพระประทานค่ะ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

797.คุณ ถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

798. นส.สุมาลี ถือศิลป์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

799. นาย สมพร อังกระโทก เเละน.ส สราภัส ชินวรณ์ พระโขนง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทั้ง 11 รายการอุทิศให้ ลุง สมควร บุญโต ป้า ฉวี หินอ่อนเเละนาย สุธน บุญโต

รวมเป็นเงิน 191 บาท

800. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล , ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล และนางกัลยกร วงษ์ชารี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี) 100 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 50 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

801.คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี) = 40 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) = 40 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ = 40 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี = 40 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) = 40 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 40 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 40 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ = 40 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 40 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ = 40 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน = 40 บาท

รวมเป็นเงิน 440 บาท

802.คุณ อภิพล โกศลศักดิ์ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

803.คุณอัครพงศ์ แก้วบุญเรือง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 300 บาท
สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

804.คุณ ภาดี อมรตานนท์ บึงกุ่ม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1000 - สังฆทาน อุทิศให้คุณพ่อประพจน์ กิจบำรุง
1000 - สังฆทาน อุทิศให้คุณแม่อรทัย กิจบำรุง
2000 - ข้อ 1-10

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

805.คุณ ภัทรพร จันทรวงษ์ ปุญญพัฒน์ ดวงเพชร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

806. นายอภิลักณ์ ราชวงค์และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

807. นางสาวชนิสรา งามแสง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

808.คุณ นิววลักษณ์ และครอบครัว สมาพันธ์ ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

809.คุณ บุญมี - มานพ. ชีวสกุลยง : เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

810.คุณ วิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ. เมือง จ. ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

811. นาย เกียรติศักดิื สวนกุหลาบ : ต .วังทรายพูน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

812. นางฉวีวรรณ ธนธรรมเมธี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

813.คุณ ตูน มีบำรุง กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานปีใหม่

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

814.คุณ ฉัตร สืบสำราญ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย 1406 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,606 บาท

815. พระจตุพร อธิจิตโต นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

816.คุณ ภาณุวัฒน์ หยูศรี เขต ดินเเดง กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมองค์พระศรีอริยเมตไตรย์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

817. นางสาธกา อินทรพรหม ,นายพิมพ์ มาลีบำรุง, รัชนีกร มาลีบำรุง ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 300 บาท
2.บาตรวิระทะโย 200 บาท
3.ปิดทองและประดับเพชรพระประธานศาลา12 ไร่ (มหาวิหาร100ปี) 200 บาท
3.ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)200 บาท
4.ทาสีกำแพงด้านหน้าพระจุฬามณี วิหารสมเด็จองค์ปฐมและพระศรีอาริย 200บาท
5.เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 200 บาท
6.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5พระองค์ 200บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
8.ทุนเด็กนักเรียน 100 บาท
9.อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

818. นายอภิวัฒน์ทจุมเกตุ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

819. นายสิงหา บุญมา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทอง และประดับเพชร พระประธานศาลา12 ไร่

รวมเป็นเงิน 99 บาท

820.คุณ วันชนะ และครอบครัว นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

821. นาย จุติ สังข์เถี้ยว น.สกัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ญปุณยนุช สังข์เถี้ยว อ.สิเกา จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวิระทะโย 137 บาท
2. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป 111 บาท
3. ทำบุญสร้างวิหารทาน 65 บาท
4. ทำบุญถวายธรรมทาน 65 บาท
5. ทำบุญถวายสังฆทาน 65 บาท

รวมเป็นเงิน 443 บาท

822.คุณ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

823. นางสาวช่อเพชร ศิลาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี) 100 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 100บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 100บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 100บาท
6.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

824.คุณบุญมี - มานพ. ชีวสกุลยง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

825.คุณ ภานุพันธ์ ญาณเวทย์สกุล มีนบุรี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500 บาท วิหารทาน 500 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท ค่าน้ำไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

826.คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.บ้านฝางจ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน 80 บาท

827.คุณ ปิติชา ไม้เกตุ อ.ปากช่อง นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุด 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

828.คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี) 10 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) 10 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

829. นายอภิลักณ์ ราชวงค์และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

830.คุณ suphachai7179

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า และ ค่าภัตตาหารกระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

831. นายกมล ป้องคำสิงห์และครอบครัว อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

832. ดร.ธนัท,ดช.ธีร์, ดช. ภีมพัฒน์ บูรพาธนะ และ น.ส. สาธิตา วงศ์เจริญ อ. ปากเกร็ด นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

833.คุณวราธร เกลี้ยงรัตน์ ปากเกร็ด นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

834.คุณ ร.ต.อ.วรวิทย์ สุนทรเสถียรเลิศ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 200 บาท

835. นางสาวณัฐปัณณ์ ศิริพงศ์อำไพ อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญรวมทุกอย่างขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร เทวดารักษาตัวและพยายมราชและเทวดาทุกๆพระองค์ขอโมทนาบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

836.คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร , ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สาสนรักกิจ นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี) จำนวน 200 บาท
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) จำนวน 200 บาท
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ จำนวน 200 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี จำนวน 200 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ) จำนวน 200 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 200 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 200 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 200 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 200 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน 200 บาท
12.สังฆทาน ชุดใหญ่ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 4,200 บาท

837. พระมหาธนบดี โชติโก เขตบางกะปิ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

838. ส.ต.ต.กิตติพัฒน์. คำเรืองศรี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

839.คุณ anuparp

ต้องการร่วมบุญ :
เสริมมุกลายไทยข้างอาคาร 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

840.คุณ ภคมน วิวิธวรกิจ อ.บางกราวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

841.คุณ พิชญ์ชยะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 80 บาท

842.คุณ เอื้องฟ้า สาระบูรณ์ central lab thai กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท ,ปิดทองประดับเพชรพระประธานศาลา 12 ไร่ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

843.คุณ ฐิติคุณ สิริรุ่งเรือง และ ครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

844.คุณ บุญมี - มานพ. ชีวสกุลยง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

845.คุณ สายัณห์ นิ่มน้อม เขต บางมด กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ ( 200 บาท)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย ( 200 บาท) )
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ ( 200 บาท)
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ ( 200 บาท)
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ( 200 บาท)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

846. นายสมชาติ และ นางพัชรินทร์ กว้างเคน อ.เมือง จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ดังนี้
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ = 150.-บาท
2.ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) = 150.-บาท
3.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 300.-บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ = 300.-บาท
5.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ = 340.-บาท

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

847.คุณ ภัทรา @ พร อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

848.คุณ ชาลี ทองเรือง จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อม/สร้างพระพุทธรูปและพระศรีอริยเมตไตรย
2. วิหารทานทุกอย่าง
3. ธรรมทานทุกอย่าง
4. สังฆทานทุกอย่าง
5. ร่วมบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

849.คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
อย่างละ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

850. พ.ต.ต ประเสริฐ-อรวรรณ-ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ .แม่โตพร้อมครอบครัวและญาติๆ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
วันที่ 1 มกราคม 2560 ตรงกับ วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
พ.ต.ต ประเสริฐ-อรวรรณ-ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ .แม่โตพร้อมครอบครัวและญาติๆได้ร่วมทำบุญดังนี้
1. ปิดทองและประดับเพชรพระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร 100 ปี) เป็นเงิน 10 บาท
2. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย ( ประดับเพชรใหม่) เป็นเงิน 10 บาท
3.ทาสีกำแพงวิหารสมเด็จองค์ปฐม แลัพระศรีอาริย์ เป็นเงิน 10 บาท
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณีเป็นเงิน 10 บาท
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)เป็นเงิน 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" เป็นเงิน 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ เป็นเงิน 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ เป็น 10บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ เป็นเงิน 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน เป็นเงิน 10 บาท
12.เงินใส่บาตรวิระทะโยฯ 735 บาท

รวมเป็นเงิน 845 บาท

851.คุณ จิรภัทร ชูประวัติ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
2.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
4.ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

852.คุณ Tachathum กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

853. นายวิสวัส วาทิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี) จำนวน 30 บาท
2.ซ้อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่) จำนวน 30 บาท
3.ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์ จำนวน 30 บาท
4.ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี จำนวน 30 บาท
5.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

854.คุณ ธนัท มาเมือง ธัญทิพย์ สงวนเผ่า ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองและประดับเพชร พระประธาน ศาลา 12 ไร่ (มหาวิหาร ๑๐๐ ปี)
2. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
3. ทาสีกำแพง วิหารสมเด็จองค์ปฐม และพระศรีอาริย์
4. ทาสีกำแพง ด้านหน้าพระจุฬามณี
5. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

855.คุณ กฤษดา สีหาทิพย์ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ