ภาพ/คลิปวิดีโอ... ไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุดอยตุง 13-14 ม.ค. 2561
webmaster - 11/1/18 at 17:02

ภาพ/คลิปวิดีโอ... เดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุดอยตุง
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


คลิปวิดีโอถ่ายทอดสด...งานบวงสรวงพระธาตุจอมกิตติ

ทำบุญพระธาตุจอมกิตติ ๑--บรรยากาศพระธาตุจอมกิตติ ๒-- บวงสรวงพระธาตุจอมกิตติ ๓

คลิปวิดีโอถ่ายทอดสด...งานบวงสรวงพระธาตุดอยตุง

บรรยากาศช่วงเช้าก่อนบวงสรวงพระธาตุดอยตุง -- บวงสรวงพระธาตุดอยตุง 1 --บวงสรวงพระธาตุดอยตุง 2

คลิป...การเดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีบวงสรวงก่อนออกเดินทาง
การเดินทางไปยัง พระธาตุจอมกิติติ จ.เชียงราย
ร่วมกันสวดมนต์ เวียนเทียน ถวายผ้าห่มพระธาตุ พระธาตุจอมกิตติ
ช่วยกันจัดเตรียมงานและสถานที่ ณ พระธาตุจอมกิตติ

ภาพ...ไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติภาพ...ไปนมัสการ พระธาตุดอยตุง◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/18 at 21:19

กำหนดการ... เดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุดอยตุง
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคมเดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันเช้าที่ วัดพระธาตุจอมกิตติ
เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์แทนท่านเจ้าคุณ พระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะพระสงฆ์ฉันเช้าที่ พระธาตุดอยตุง
เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์แทนท่านเจ้าคุณ พระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวง
ภาพ...การเดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุดอยตุง◄ll กลับสู่สารบัญ