ภาพ/คลิป...การสอนกรรมฐานที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2561
webmaster - 1/2/18 at 09:45

.

กำหนดการสอนกรรมฐาน

ที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)วันพุธที่ 31 มกราคม 2561


16.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ที่โรงอาหาร)
(พร้อมจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย ก่อนลงทะเบียน)
17.00 น. ลงทะเบียนการฝึกมโน ฯ ที่ชั้น 4 อาคารโชว์รุม
18.00 น. เจริญกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ
19.00 น. ถวายสังฆทาน
20.00 น. อุทิศส่วนกุศล

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561


6.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า
7.30 น. พร้อมกันที่บริเวณตั้งโต๊ะบายศรีบวงสรวง(ด้านหน้าโชว์รูม)
8.45 น. บวงสรวง

10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์(ชั้น 4 อาคารโชว์รูม)
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล (ชั้น 5 อาคารโชว์รุม)
12.00 น. รับประทานอาหาร (ที่โรงอาหาร)คลิปวิดีโอ...สอนกรรมฐานที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


ภาพ...สอนกรรมฐาน

ที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

16.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ที่โรงอาหาร)
(พร้อมจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย ก่อนลงทะเบียน)
17.00 น. ลงทะเบียนการฝึกมโน ฯ ที่ชั้น 4 อาคารโชว์รุม18.00 น. เจริญกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ

19.00 น. ถวายสังฆทาน
20.00 น. อุทิศส่วนกุศลวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

6.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า

8.45 น. บวงสรวง
10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์(ชั้น 4 อาคารโชว์รูม)
◄ll กลับสู่สารบัญ