ประมวลภาพ/คลิป..งานบำเพ็ญกุศลศพ หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
webmaster - 13/2/18 at 23:47

งานบำเพ็ญกุศลศพ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เคลื่อนศพจากวิหารแก้ว ๑๐๐เมตร ไปยัง มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มตั้งขบวนเคลื่อนศพ ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญศพ ออกจากวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
ใช้เส้นทางออกจากวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ทางประตูด้านมฆทปพระปัจเจกพุทธเจ้า(ประตูด้านตะวันออก)โดยมีวงโยทวาทิตของโรงเรียนพระสุธรรมยายเถระวิทยานำขบวน ไปยัง ถนนอุทัย – มโนรมณ์ ผ่านพระจุฬามณี ผ่านสวนผึ้ง เลี้ยวเข้ามหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่) จากนั้นเคลื่อนศพเข้าห้องพักหลังพระประธาน

เวลา ๑๑.๐๐ น . พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตราหารเพล
เวลา ๑๒.๔๕ น. อัญเชิญศพออกมาจากแท่นรับรองหน้าพระประธาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนสรงน้ำศพ
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมคลิปyoutube... งานบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ขบวนอัญเชิญศพหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วิ. ออกจากวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร มา มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ
พระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน สรงน้ำศพหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วิ
งานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชภาวนาโกศล วิ

คลิปFacebook...งานบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


ขบวนอัญเชิญศพหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วิ. (อนันต์ พทฺธญาโณ) ออกจากวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
พระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสรงน้ำศพหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
พระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสรงน้ำศพหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/2/18 at 23:48

ประมวลภาพ...งานบำเพ็ญกุศลศพ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/2/18 at 23:48


◄ll กลับสู่สารบัญ