แจ้งข่าว....งดการเดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช ฯ วันที่16-18 กุมภาพันธ์ 2561
webmaster - 14/2/18 at 17:42

งดการเดินทาง...ไปสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เนื่องจาก พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงติดภาระกิจงานบำเพ็ญกุศลของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง)วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม จนสมควรแก่เวลาแล้วขึ้นพัก

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม จนสมควรแก่เวลาแล้วขึ้นพัก

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)
"คลิก" เพื่อขยายภาพ◄ll กลับสู่สารบัญ