แจ้งข่าว.....ประกาศเรื่องงดไปบ้านสายลม เนื่องการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
webmaster - 18/2/18 at 18:09

ประกาศวัดจันทาราม (ท่าซุง)

เรื่อง งดการเดินทางไปบ้านสายลมเป็นการชั่วคราว....เนื่องด้วยการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น วัดจันทาราม(ท่าซุง) ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

สำหรับงานที่จะมีขึ้นในช่วงต่อไปคือ


• งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วัน วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
• งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๐๐ วัน วันอาทิตย์ที่ ๒๐ และวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑เพื่อให้การจัดงานบำเพ็ญกุศลศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวัดจันทาราม (ท่าซุง) จึงขอประกาศแจ้ง *งดการการเดินทางไปบ้านสายลมเป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียดดังนี้• งดเข้าเดือนมีนาคม (วันที่ ๒ มีนาคม - ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)
• งดเข้าเดือนเมษายน (วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑)
สำหรับเดือนพฤษภาคม และเดือนถัดๆไป วัดท่าซุงจัดพระรับสังฆทานบ้านสายลมตามปกติหมายเหตุ : งานไหว้ครูประจำปีของบ้านสายลม จัดในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺถิรสทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง)
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 6/3/18 at 08:35

update