ภาพ..สมเด็จพระมหาสังฆนายกแห่งประเทศพม่าทรงมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วันที่ 5 มีนาคม 2561
webmaster - 5/3/18 at 19:39

ภาพ..สมเด็จพระมหาสังฆนายกแห่งประเทศพม่า มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดท่าซุง


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑


สมเด็จพระมหาสังฆนายก( สมเด็จพระสังฆราช ) แห่งประเทศพม่า ท่านเจ้าพระคุณ ดร.ภัททันตะ กุมารภิวังสะ อภิธช มหารัฏฐคุรุ ได้มาทรงปฏิบัติศาสนกิจที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยมีพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส)ให้การต้อนรับ มากราบหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ที่มหาวิหาร 100 ปีหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (ศาลา12ไร่) และที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม มีพระอาจารย์ชัยวัฒน์ ให้การต้อนรับ◄ll กลับสู่สารบัญ