ประมวลภาพ/คลิปวิดีโอ...พิธีฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง งานธุดงควัตรปี61 วันที่ 8 – 9 ธ.ค. 61
webmaster - 11/12/18 at 20:11

คลิปวิดีโอ...พิธีฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง งานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑


เวลา๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง
พิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง งานธุดงค์วัดท่าซุง ๒๕๖๑ ตอน ๑ || - ตอน ๒

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑


เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง วันที่ ๒
ฝึกมโมนมยิทธิฯ เต็มกำลัง วันสุดท้ายของงานธุดงค์ ๒๕๖๑

คลิปวิดีโอ...ฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง งานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑


วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ (พระอาจารย์อาจินต์) นำฝึกมโนมยิทธิฯ (ฝึกสรุปท่องเที่ยว ญาณ๘) ที่ด้านหน้าพระประธานภายในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ สอนทบทวนและสอนญาณแปด ที่หน้าพระประธานในมหาวิหาร๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำฝึกสรุปทบทวนท่องเที่ยว และ ญาณ๘ หน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำฝึกสรุปทบทวนท่องเที่ยว และ ญาณ๘ หน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน
แนะนำ ก่อนฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง

◄ll กลับสู่สารบัญ

ประมวลภาพ...พิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง


วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 11/12/18 at 20:13ประมวลภาพ...พิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
◄ll กลับสู่สารบัญ