รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มกราคม 2562
webmaster - 15/1/19 at 13:04

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มกราคม 2562
1. นายกิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์ และครอบครัว นางสาว อุไรรัตน์ วชิรปาณีกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
3. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
4. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
6. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)

รวมเป็นเงิน 399 บาท

2. คุณ กรกิตต์ ใหญ่กว่าวงศ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

3. คุณ หยก แอ๋ว อุ้ม เหมียว อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์
2. ซ่อมประตูทางเข้าวิหารแก้วร้อยเมตร
3. ซ่อมประตูทางเข้า หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์
4. ซ่อมหอฉันที่พักพระอาคันตุกะ
5. ซ่อมศาลาเก่ากอไตรเก่า
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำค่าไฟ
8. ค่าภัตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 608 บาท

4. คุณ สรรเพชร ฮะสุน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

5. นางสาว พรรณี พวงมาลี เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 95 บาท

6. คุณ นิติพล ธาระรูป เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

7. คุณ สมศักดิ์ ลาภเกรียงไกร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,154.25 บาท

8. คุณ สมศักดิ์ ลาภเกรียงไกร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 980 บาท

9. น.ส.ชัชฎาภรณ์ งามจันทร์ผลิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

10. คุณ sadayuthk จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

11. คุณ วัชชิระ ไชยมงคล จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 350 บาท

12. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

13. คุณ วิทย์วศิน บุญจำเนียร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

14. คุณ พ่อสพโชค งามแสง น.ส.ชนิสรา งามแสง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

15. คุณ รัจชสิทธิ์ สิริธนดลพรัญ และนทรัท ธนดลพรัญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

16. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
2. ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160 บาท
3. ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และสร้างพระ 70 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

17. คุณ Amritsara kaewwiset

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานประจำเดือนธันวาคม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

18. นาย สุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 50 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
50 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 50 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
50 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 50 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 50 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บา

รวมเป็นเงิน 500 บาท

19. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 115 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 215 บาท

20. ครอบครัวพิริยะกุล และครอบครัวธีรนิจวิริยา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

21. พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมงานบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 155 บาท

22. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

23. ครอบครัว ธรรมภูชิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

24. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

25. คุณ ชีวิน เทศสถานและครอบครัว ละเมียด กำจัดภัย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
2. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

26. คุณ นิติ เปรมบำรุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

27. นายคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

28. คุณ อานุภาพ นันท์นภัส อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,999 บาท

29. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์, นส.สริญญา พินิจรัมย์ พร้อมครอบครัว จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

30. นายเอื้อการย์ สิริธนันต์ชัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

31. คุณสมพร ค้นทรัพย์ คุณพสิฐ ค้นทรัพย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

32. นายปกรณ์เกียรติ นวลใส และครอบครัว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

33. คุณ พิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
2. วิหารทาน 500 บาท
3. สังฆทาน 500 บาท
4. ธรรมทาน 500 บาท
5. ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

34. คุณ ศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

35. คุณ นิติพล ธาระรูป เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

36. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 33 บาท

37. คุณ ยุทธนันท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

38. นายชลากร ชัยมงคล และนายสิรวัทณ์ สวัสดิ์แวงควง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุและสามเณร

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

39. นส.ชญาดา อุเทน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

40. นายโสรัจ กลิ่นรอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

41. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปีใหม่ ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

42. นางปวริศา วณิชชากุลจิต พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน
4. ธรรมทาน
5. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

43. พระอริยวํโส สปป.ลาว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

44. คุณ นวพรพรหม สุรีย์ยอมร จ. สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

45. คุณ ปาริชาติ เปรื่องเดช อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระ ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

46. พระโบ้ สปป.ลาว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

47. คุณ พิริภาพร ประสาทศุภร จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. ธรรมทาน 200 บาท
4. วิหารทาน 300 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 300
6. บวชพระ 300 บาท
7. โดยเสด็จพระราชกุศล 300 บาท
8. สงฆ์อาพาธ 100 บาท
9. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

48. คุณ สุวิชา อิงคนินันท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
5. เงินวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

49. คุณ ทัตติ มะโนรมย์และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

50. คุณ ปวิช เกียรติศิริ นส ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ดช หัสพงศ์ เกียรติศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

51. คุณบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 499 บาท

52. คุณ ปวิณ ปิณฑานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารภิกษุสงฆ์ 5,000 บาท
2. วิหารทาน 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

53. คุณ สมชัย สมานมิตร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

54. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

55. คุณ จิรภัทร ชูประวัติ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
6. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

56. คุณ จีรวัสส์ ทิพย์สุมณฑา จ. นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

57. คุณ สุดา สุภาพเจริญกิจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

58. สำนักพระธาตุแก้วมณีโชติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 7,500 บาท

59. นางสาวศฤงคาร บ้งจ่า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ"พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11กุมภาพันธ์ 2562
3.ซ่อมป้ายในหลวง ร.9(หน้าวิหารร้อยเมตร)
4.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(หน้าวิหารร้อยเมตร)
5.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6.ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7.ซ่อมศาลาเก่า,หอไตรเก่า
8.ชำระหนี้สงฆ์
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

60. คุณ เสาวลักษณ์ อารีย์ยนต์วัฒนา และต้อม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

61. นาย วรพงศ์ เรืองโชติเสถียร และครอบครัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างภายในวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

62. คุณ อัคนี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

63. คุณ akaradeach

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 100 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

64. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

65. นายกิตชภูมิ แกล้วกล้าหาญ และครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
2.สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

66. ด.ต. ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

67. คุณ วิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว วิเวียน ฟูลเล่อร์และครอบครัว คคนางค์ ศิลปาจารย์ เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2,000 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 500 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 200 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 200 บาท
5. อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
7. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน 200 บาท
8. รวมยอดโอนเงิน 3,500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

68. นางคิด ปันตา และนางสาวขวัญดาว ปันตา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

69. นางสาว ช่อเพชร ศิลาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

70. นางสาว ช่อเพชร ศิลาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

71. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ. สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 600 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

72. คุณ ชวณัฐ ตติยอภิดี อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำไฟ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ซ่อมผศาลาเก่า 100 บาท
4. ซ่อมหอไตรเก่า 190 บาท

รวมเป็นเงิน 490 บาท

73. นายเสกสรร บุญสัย น.ส.ศิริธร อะมะมูล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

74. คุณ ชิณณะหิรัณย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

75. นายวรัญญู วงษ์สวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 100 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 50 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 50 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 100 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 100 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

76. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 111 บาท

77. คุณ นายชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 10 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 10 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 10 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 10 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 10 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 10 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

78. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. อาสนะทั้งปวง
13. บวชพระ บวชเณร ฯ
14. ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
15. สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 4,045 บาท

79. นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 100 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 100 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 100 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 100 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
12. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 620 บาท

รวมเป็นเงิน 1,720 บาท

80. แม่ทองใบ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 100 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 100 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 100 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 100 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
12. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 596 บาท

รวมเป็นเงิน 1,696 บาท

81. คุณ ณัฐภพ มะโรใจ จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 25 บาท
3. ธรรมทาน 25 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 25 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

82. นายวรวุฒิ และนางศิริวรรณโทนุรัตน์ นางอัญญาต์ กัลยาณพันธุ์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ชำนะหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

83. คุณ วีรวัฒน์ ตะล่อมสินและครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

84. คุณ บุญญานพ สัตยานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

85. คุณ ปกรณ์ มาลาวรรณ และปัทมา มุงอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

86. คุณศิรพงศ์-คุณอัญญารัตน์ พุทธิมา และคุณนฤพนธ์-คุณอาภา อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

87. นาย อภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 40 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 40 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 40 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 40 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 40 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 40 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 40 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

88. น.พ. สมศักดิ์ หิรัญวรวัฒน์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 500 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 500 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 500 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 500 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 500 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 500 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 500 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

89. นางรัตนาภรณ์ วาทิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) จำนวน 100 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 100 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) จำนวน 100 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) จำนวน 100 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) จำนวน 100 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ จำนวน 100 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า จำนวน 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

90. คุณ ยงยุทธ์ สุวรรณมณี คุณลัดดาวัลย์ จันทร์ดี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 230 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 60 บาท
4.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

91. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

92. คุณ เรืองวิทย์ สุขไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

93. คุณ เอกชัย ตันภัทรเจริญ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 310 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 330 บาท

94. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

95. คุณ มุทิตา ชลธิชา ขาวสวนจิก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดใหญ่ 2000 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 750 บาท

รวมเป็นเงิน 2,750 บาท

96. คุณ เสรี สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

97. คุณ วันชัย โพธิสิงห์ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

98. คุณ เอกวิทย์ ผ่านพินิจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 335 บาท

99. ปรารถนาพุทธภูมิ พระโพธิญาณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

100. คุณ เต้ย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 35 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์ 15 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

101. นางลัคนา นายเลอยศ นางกีรติญา ดญ.ศริญญาทิพย์ น้องจันทร์เจ้า น้องเจ้าคุณ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

102. คุณ อิฏฐพงศ์ ขันธ์เครือ เขตวังทองหลาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 50 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 50 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 50 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 50 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 50 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน 150.-

รวมเป็นเงิน 650 บาท

103. นายธนภัทร ศรีชารัตน์ พร้อมครอบครัว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากบาตรวิระทะโย ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 147 บาท
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
4.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 247 บาท

104. คุณ สมพล เรือนใหญ่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

105. คุณ สรายุทธ์ ศุภภิญโญพงศ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ซื้อที่ดิน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

106. คุณ นิพนธ์ บุตตะวงค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 165 บาท

107. คุณ คณาคุณ เจิดรังษี นางจารุวรรณ ชวาลากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

108. นายกุศล แจ้งแสง และครอบครัว อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 519 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/19 at 13:06

109. คุณ สิรินุช ก้องเสียง เขตบางกะปิ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

110. นางศิริ์กาญจน์ เดชะประทุมวัน พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

111. คุณ กนกแข วีระพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

112. พ่อทุเรียน แม่ใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
6. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

113. คุณ ตลาดสดกะทู้ (ใหม่) จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

114. ด.ต.มาโนช เทศนำพรรณ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน-ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

115. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 60 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

116. นายชุมพล-นางกัลยา เวสสบุตร เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2562)
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

117. คุณ จุฑาภรณ์ กีรติชีวิน จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ทำบุญวิระทะโย 310 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

118. นายประดับ เอี่ยมประชา อ.เมือง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

119. นางสมศรี เอี่ยมประชา อ.เมือง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

120. นางสมหญิง จำนง อ.เมือง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

121. นายชนาธิป จำนง อ.เมือง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

122. คุณ รัชวรรณ สุขเสถียร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างวิหารทาน
3. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

123. นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

124. คุณ บุญเชิด-ยุวรี-ศรีสุราง และครอบครัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

125. นายเสกสรร บุญสัย น.ส.ศิริธร อะมะมูล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

126. คุณสายฝน วรรณสิทธิ์ คุณปิยะพงษ์ เดชไธสง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

127. นายสมเดช นางอมราภรณ์ นายอัฐวุฒิ นางสาวชุติมา - สนิทใจ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

128. คุณ เฉลิมชัย เจริญทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

129. นายโกเมศ-นางศกุลตลา ตลึงจิตร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

130. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 50 บาท

131. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

132. ครอบครัวสัจจพานิชกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

133. นายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

134. คุณ ฉัตรกาล - สุชนม์ เจริญสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

135. คุณ กิตติรัตน์ สัชฌุกร เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

136. คุณ กฤษดา สีหาทิพย์ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระพระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

137. คุณ สุรพงศ์ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

138. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

139. นางแอบ ชูชื่น อ.ระโนด จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.ถวายสังฆทาน 100บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ทั้งหมด 200บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

140. คุณ ฐิตินันท์ เฉลิมพรทศพล และครอบครัว เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.ซ่อมป้ายในหลวงร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
3.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

141. คุณ จักริน กองดอน เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

142. นางสาวปฐมาภรณ์ วิษณุกิจไพบูลย์ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

143. คุณ ธรณพงศ์ จันทรวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

144. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

145. นางสาวพนิดา วรรธนะตันติ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

146. นายคณาคุณ เจิดรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

147. นาย อาศิระ นันทวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

148. นางศรีไพร ปลื้มวงค์ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

149. คุณ นายรังสรรค์ โอภาส น.ส. คมขวัญ งาคชสาร พ่อ แม่ ครอบครัว และญาติพี่น้องทุกคน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

150. คุณ ประเจตน์ น่วมมี อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

151. คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

152. คุณ นิคม - แจ่มศรี แก้วเจริญ และครอบครัว จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

153. คุณ อกนิฎฐ อำไพ อ.วิเศษณ์ จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

154. คุณ ศุภานัน ตรีศรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 144 บาท

155. คุณณพล กัปปิยจรรยา เขตจอมทอง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

156. คุณ วิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

157. คุณ ชัยณรงค์ จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

158. คุณ ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

159. นางสาววันวิสาข์ ฮุยเวง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 50 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

160. คุณ วรรณพิไล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

161. ครอบครัวสงครามสุข และครอบครัวจอมเขียว อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายค่าอาหารพระ 100 บาท
2.ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
3.ทำบุญถวายส่วนองค์ ท่านพระครูปลัดสมนึก 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

162. นาย ประกอบจิตร์ นาง ณัชปณิดา รุ่งสุข และครอบครัว เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ถวายสังฆทาน ค่านำ้-ค่าไฟ แสะร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

163. นายทรงพล รังผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

164. นายพรานพล ธุระกิจ อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

165. คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

166. คุณ ปิยนุช-ปณิดา ปิยะพร สถาวร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

167. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

168. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

169. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

170. นางลำใย หินเหล็ก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

171. นายจิระเดช กิตติปัญญโชติ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

172. นางสาวศิริพร แซ่โค้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

173. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

174. คุณ มณีรัตน์ ผาสุขขัน อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 8,486 บาท

175. คุณ อุรุชา-วันวิสา-ปรมะ-ปฐวี มหาดำรงค์กุล และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. กองทุนธรรมทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

176. นายพงศธร อ่ำรอด นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน และครอบครัว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
5. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
6. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

177. คุณ วิเชียร มูลประสิทธิ์ และครอบครัว เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

178. คุณ เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนันท์นภัส สระบงกช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทุกอย่าง
2. บุญวิหารทาน
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

179. คุณ Voravoot กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

180. นาย ยศพนธ์ธรณ์ ไชยมัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300.97 บาท

181. คุณ ธนาธิป มะไหย์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

182. นางสาววารี พันธสา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 499 บาท

183. คุณ Ann Sanpaporn Antrobus

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญบวชพระ เณร อุบาสก อุบาสิกา
13. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

184. คุณ คณิศร จันทร์แดง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

185. คุณ พชรวรรณ ดอนพรม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

186. คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

187. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

188. คุณ นายชโยฬาร สุทนต์ชัย จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 595 บาท

189. คุณ ส่งศักดิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 660 บาท

190. คุณ พิรพล ทรัพย์แสนอุดม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตร
เลี้ยงพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

191. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์ อ.ท่าวังผา จ. น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

192. พ.ต.ท. ประเสริฐ-อรวรรณ-นตท.ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ .แม่โตพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 10 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 10 บาท
3. ซ่อมป้ายมนหลวง ร.9 ฯ 10 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 10 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)เป็นเงิน 10 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 10 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท
12. ใส่บาตรวิระทะโย 956 บาท

รวมเป็นเงิน 1,066 บาท

193. คุณ phanlopp5

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

194. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

195. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

196. คุณ ภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมหอฉัน ที่พักพระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 250 บาท

197. คุณนภา บุบผาเดช อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

198. นายขวัญชัย พึ่งครบุรี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

199. นายทวีทรัพย์ สระแก้ว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตักบาตรวิระทะโย
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน ธรรมทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 105 บาท

200. น.ส.สุปนัดดา ทองยัง เขตบางเขน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 10 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 10บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 10 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 10 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 10 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 10 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

201. คุณ วิศาล จ้อยสูงเนิน จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 10บาท
2.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10บาท
3.สร้างพระพุทธรูป 10บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า10บาท
5.ธรรมทาน 10บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

202. นางศิริพร ชัยยะคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 109.12 บาท

203. คุณ Thanasit Thongchan

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานน้ำ (ตีว่าเครื่องสังฆทานเป็นน้ำทั้งหมด)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

204. คุณ อรรถพล จรัสวงศ์สินธุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

205. น.ส.บุษกล อินทะจันทร์ น.ส.พรพรรณ อินทร์เที่ยว อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 235 บาท

206. นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์ จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

207. คุณ นงนภัส เจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

208. คุณ ภูมิกิจ กวีพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ค่าน้ำ ไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

209. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

210. คุณ ladavin1

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญรวมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

211. คุณ ธราพงษ์ สาลีอาจ และน.สอัมพิลา ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน อาหารพระภิกษุสงฆ์ วิหารทาน
2. ธรรมทาน ทำบุญครบรอบพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 100 บาท

212. คุณ ณัฏฐพัชร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. บาตรวิระทะโย 340 บ.

รวมเป็นเงิน 400 บาท

213. นายสุรัตน์ เรียนดอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

214. คุณ พงศธร กันธาหล้า เเละครอบครัว อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมศาลาเก่า หอไตรเก่า

รวมเป็นเงิน 16.70 บาท

215. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

216. คุณ ธีรพงศ์ แก้วดอนโหนด จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

217. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 58.89 บาท

218. นายประมุข เกิดลาภ และครอบครัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100.08 บาท

219. บ้านอบหยอด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระ 500 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

220. คุณ สุวัชรชัย ทองแสวง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

221. นายชลากร ชัยมงคล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุและสามเณร

รวมเป็นเงิน 800 บาท

222. พระสุทัศน์ สุทสฺสโน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

223. คุณ ชยุต เสริมวิริยะกุล และครอบครัว อ.แกลง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

224. คุณ ศรินญา-ศุทธินี-ชนม์นิภา-อิมรอน-พงศธร รัญจวน,ยู-แจ้ง แซ่ภู่, สิงห์-จวง สิงหบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

225. นางสาวปรียาภา รักถนอม เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

226. คุณ รัสมิ์ณาสกุล. หมื่นศรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายอาหาร 100 บาท
2. ทำบุญอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

227. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 580 บาท

228. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

229. นางวนิดา อุดมพงษ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

230. คุณ มนัสนันท์ ยิ้มละมัย และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

231. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

232. คุณ ชลธี สรรพโชติ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/19 at 13:08

233. nannaphat.a อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

234. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. อาสนะทั้งปวง
13. บวชพระ บวชเณร ฯ
14. ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
15. สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 4,045 บาท

235. นายชัชชัย น้อยเพิ่ม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

236. นายยุทธพิชัย ฉิมมา ,นางวิศัลยา ฉิมมา,นาย ธนาตย์ ฉิมมา อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

237. คุณ ประยูรธรรม คำแดง อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 22.61 บาท

238. คุณ วีรชัย ขวาไชยวี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 209 บาท

239. นายชาญณรงค์ ลัดกลาง นางรัตนกร พวงนาค อ.เมือง จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500.55 บาท

240. คุณ ชนินทร์-คนึงนิตย์ เขมกวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

241. นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ ดช.ธนกฤต สมสอาด นายนิติธร สมสอาด และครอบครัว ร้านยูโรทูช็อป ซาลอนและบาร์เบอร์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

242. ครอบครัวเที่ยงขุน เขตบางเขน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน
3. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

243. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 58.89 บาท

244. คุณ ชีวิน เทศสถาน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

245. พระอริยวํโส สปป.ลาว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

246. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

247. คุณ สุพัฒฏิ์์ วงศ์สมพงษ์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

248. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 70 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

249. นาย อโนชา โฮ้ไทย จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

250. คุณ ชรินทิพย์ มั่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

251. คุณ นภารัตน์ วงศ์แสงทิพย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

252. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

253. นายวุฒิชัย จันเกษม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. งานทำบุญครบรอบ 1 ปี พระราชภาวนาโกศล 100 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 100 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(วิหารร้อยเมตร) 100 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(ศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์) 100 บาท
6. ซ่อมหอฉัน 100 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

254. นาย เฉลิมพล อิ่มอ่อง และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

255. นายณัฐพงศ์ ฉันทพัฒนธรรม (ชื่อเดิม บอล์ล) , นาย ยิ่งใหญ่ บุญเฉลิม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ , สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

256. คุณประชิต ทีปะปาล และครอบครัว คุณสมชัย ชินรัตนมงคล และครอบครัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 99 บาท
2.วิหารทาน 99 บาท
3. สังฆทาน 199 บาท
4. ธรรมทาน 99 บาท

รวมเป็นเงิน 496 บาท

257. นางสาวรัชฎาภรณ์ เหมือนทอง เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3.ถวายสังฑทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

258. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 50 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 50 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 50 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 50 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 50 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 50 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

259. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ. ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

260. คุณ นิรมล และ วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์ จ. แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

261. คุณ นิคม คงสุวรรณ์ และ ภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

262. นายสุรศักดิ์ วิไธสง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 60 บาท
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

263. คุณ ทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 115 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 415 บาท

264. คุณ วิริญจ์พร สิริชาญรัฐกร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

265. คุณ วิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

266. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางขอบทอง กรมิษฐ์ นายพรหมณฐ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

267. คุณ ต้อม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

268. คุณ พลวัตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

269. นางสาวบัณฑิตา ทพลนุสิทธิ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

270. นายสิทธิศักดิ์ ศรีวฤทธิภักดิ์ (แย้ม) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

271. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง จ. เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

272. คุณ กิ่งกาญจน์ ธิติอังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 320 บาท

273. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 58.89 บาท

274. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

275. คุณ นันท์นภัส มุสิกมาศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

276. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

277. คุณ ธนภัส จุฬาปกรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

278. คุณ สุทธภา พิลาคงเดชากร จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
2.ค่าน้ำค่าไฟ 20 บาท
3.ทำบุญ ครบ 1ปี หลวงพ่อ 20 บาท
4.วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์.20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

279. คุณ ศิริกานดา เกษรมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

280. นางสมใจ ปิ่นเพ็ชร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

281. นางสาว อรดี บุญสุวรรณ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

282. คุณ บุญญาพร แสงชื่น และครอบครัว จ. สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

283. ครอบครัวต้นธรรมไทย และครอบครัววีระสุข อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

284. นาง จินดา นายสนั่น น.ส.ณัฐนันท์ น.ส.ณัฐชา นายณัฐภัทร ด.ญ.สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 100 บาท
2. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท
3. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

285. dpptts2018

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

286. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ นางสาวสมฤดี แดงรักษา และครอบครัว จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 750 บาท

287. คุณ สมประสงค์ ถีสูงเนิน ธวัฒน์ คูสุวรรณ์ พ่อเสริมแม่พยนต์ ถีสูงเนินและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

288. คุณ สุวินัย หิรัญสุข จ. ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

289. นางสมศรี เอี่ยมประชา อ.เมือง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

290. คุณ นาย ธนภัทร วงษ์เลิศ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

291. คุณ นิติพล ธาระรูป กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

292. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 58.89 บาท

293. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

294. นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

295. นายนภดล โลเกตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

296. คุณ สุรสิงห์ อยู่สุข - พัชราวดี ยอดบุญนอก จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

297. นาย บุญโชค นาทองหล่อ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

298. คุณ ภานุพันธ์ ญาณเวทย์สกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

299. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร เขตบางนา กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

300. คุณ ธนภัทร กู่ธนาภัณฑ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระ งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

301. คุณ ธวัชชัย สิริสายพิรุณ , นางเมลดา กู่วรรณรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระหมู่ านทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

302. นางวิรังรอง วีระเจริญ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

303. น.ส.โชติรส โชติมณีรัตนสิริ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน และร่วมทำบุญกับทางวัดทุกอย่างประจำเดือนมกราคม 2562

รวมเป็นเงิน 170 บาท

304. คุณ พิมาน ครุฑเมือง และครอบครัว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

305. คุณ สุทธิษา แสงสว่าง พร้อมครอบครัว อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

306. นางสาว พรรณี พวงมาลี เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

307. นายวรพงศ์ กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

308. คุณ ไกร วงศ์ลังการ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

309. คุณ สุวิทย์ สายนรา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

310. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 58.89 บาท

311. นางพรนัชชา ผาเหลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

312. คุณ ธวัชชัย วงษ์บุญมี จ. ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. ธรรมทาน
3. วิหารทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 200 บาท

313. นายชัชชล แสงอรุณ และครอบครัว อำเภอเมือง จ. ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 11 บาท

314. นายเศียรมณี-นางวิมล เรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

315. คุณ ไพฑูรย์ วัชรวรางกูร อ.งาว จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

316. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

317. คุณ วันชัย โพธิสิงห์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

318. คุณ ปาณิชา เข็มรักษ์ อำเภอบางกรวย จ. นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

319. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

320. คุณ บุญญานพ สัตยานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

321. คุณ ศิริรัตน์ แสนวงษ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

322. ด.ญ.พัณณ์ชิตา ชัยสิทธิ์วัชระ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

323. คุณ ไตรภพ จันทนุปาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

324. คุณ สปัน ผืนจิตต์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

325. นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

326. คุณแม่พร้อมพรรณ ภูขามคม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเนื่องในงานทำบุญครบ1ปี ท่านเจ้าพระคุณพระราชภาวนาโกศลวันที่ 7 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2562

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

327. ครอบครัวสนเทพ และ พลตรีหญิง จันทิมา เข็มกลัด (ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง เช่น วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

328. csontep

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง เช่น วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

329. บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 5,200.39 บาท

330. คุณบุญญานพ ชีวสกุลยง(สัตยานนท์) กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

331. นายกิตติศักดิ์ นรนารถ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.งานทำบุญครบ 1 ปี
3.งานซ่อมป้ายในหลวง ร.9
4.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า
5.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า
6.ซ่อมหอฉัน
7.ซ่อมศาลาเก่า
8.ชำระหนี้สงฆ์
9.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
10.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

332. คุณ Supatra santree, FRANCE

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 100 บาท
2.ซ่อมป้ายในหลวงร.9(หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
3.ซ่อมหอฉัน,ที่พักพระอาคันตุกะ 100 บาท
4.ซ่อมศาลาเก่า,หอไตรเก่า 100 บาท
5.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
6.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(ทางไหนก็ได้ที่เห็นว่าสมควร) 100 บาท
7.ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหารพระสงค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 20 €

333. นางสาว พรรณี พวงมาลี เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

334. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 58.89 บาท

335. คุณ นคฤทธิ์ จิตต์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

336. คุณ วิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

337. คุณ พยุ เพียงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 700 บาท

338. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 35 บาท
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 35 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

339. คุณ ภัทรพล แสงประทีป อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

340. นายพินิจ นางขจร นายเสมา วิมุกตะลพ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

341. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

342. คุณแม่นาตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษั้งหมด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

343. คุณ รอบทิศ ไวยสุศรี เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

344. คุณ รักดี ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

345. คุณชนมนันท์ ชุ่มหิง คุณญดา หงษ์ประภาส คุณชลทิพย์หิรัญ แจ้งสันต์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

346. คุณ นายอาคม สมบัติธรรม คุณแม่ฉลาด กำจาย และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

347. คุณ ต้อม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

348. คุณ ธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

349. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

350. คุณ นิภากรณ์ สมุทร จ.นครสวรรคฺ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 800 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/19 at 13:12

351. นางสาวนิสราพร โชคชัย อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 400 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

352. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. อาสนะทั้งปวง
13. บวชพระ บวชเณร ฯ
14. ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
15. สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 2,427 บาท

353. นายศราวุธ โยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

354. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 70 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

355. คุณ บุญญานพ สัตยานนท์ (ชีวสกุลยง) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

356. คุณ อรียา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

357. คุณทองมาก - คุณเพ็ญศรี หนักแน่น กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

358. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

359. คุณ พงศธร กันธาหล้า เเละครอบครัว อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 9 บาท

360. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

361. คุณ ยุวดี แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

362. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

363. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

364. คุณ นันทภพ ฉัตรนิมมาน-กันตะล กิตต๊ะ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

365. คุณ ชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินใสบาตรวิระทะโย 23 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 177 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

366. คุณ ปราณี สัมฤทธิ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 33 บาท

367. คุณ บุญญานพ สัตยานนท์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

368. คุณ ไวนิลนครศรีธรรมราช ไอติมกราฟิกดีไซน์ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 109 บาท

369. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 68.89 บาท

370. นายเลอยศ นางกีรติญา นางลัคนา ดญ.ศริญญาทิพย์ น้องเจ้าคุณ น้องจันทร์เจ้า ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 321.36 บาท

371. คุณ จารึก บุตรจันทร์ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

372. คุณ วสุกฤต-ไพลิน มณฑลอมรสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 135 บาท

373. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

374. นายสิทธิชัย ดุลย์มา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำค่าไฟ
3. ซ่อมบำรุงวัด
4. ถวายสังฆทาน
5. สร้างวิหารทาน
6. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

375. คุณ ภาคภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 297 บาท

376. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 200 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 200 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 200 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 200 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 200 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 200 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 200 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

377. คุณ ถิรภร โชติวิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ภัตตาหารสงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

378. คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 100 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 100 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 100 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 100 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

379. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

380. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

381. คุณ ปัญจวุฒิ บุญขันธ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

382. นายเสริมเดช เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

383. นายสมพล เรือนใหญ่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 25 บาท

384. คุณปุญศยา หทัยนมะ และคุณพิทักษ์ พรหมที จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 110 บาท

385. ปรารถนาพุทธภูมิ พระโพธิญาณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 108 บาท

386. คุณ คุณากร งามฉ่องสกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

387. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

388. นายสนั่น นางจินดา น.ส.ณัฐนันท์ น.ส.ณัฐชา นาย ณัฐภัทร และ ด.ญ. สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และนางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย และญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท
2. ทำบุญแก้บน (ทีจำไม่ได้) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

389. คุณ วิมล เกิดแก้ว อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

390. ครอบครัวแซ่ย่าง และคณะ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

391. คุณ ทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 330 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 13 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 350 บาท

รวมเป็นเงิน 693 บาท

327. ครอบครัวสนเทพ และ พลตรีหญิง จันทิมา เข็มกลัด (ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง เช่น วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

328. csontep

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง เช่น วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

329. บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 5,200.39 บาท

330. คุณบุญญานพ ชีวสกุลยง(สัตยานนท์) กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

331. นายกิตติศักดิ์ นรนารถ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.งานทำบุญครบ 1 ปี
3.งานซ่อมป้ายในหลวง ร.9
4.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า
5.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า
6.ซ่อมหอฉัน
7.ซ่อมศาลาเก่า
8.ชำระหนี้สงฆ์
9.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
10.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

332. คุณ Supatra santree, FRANCE

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 100 บาท
2.ซ่อมป้ายในหลวงร.9(หน้าวิหารร้อยเมตร) 100บาท
3.ซ่อมหอฉัน,ที่พักพระอาคันตุกะ 100บาท
4.ซ่อมศาลาเก่า,หอไตรเก่า 100 บาท
5.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
6.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(ทางไหนก็ได้ที่เห็นว่าสมควร) 100 บาท
7.ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหารพระสงค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 20 €

333. นางสาว พรรณี พวงมาลี เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

334. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 58.89 บาท

335. คุณ นคฤทธิ์ จิตต์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

336. คุณ วิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

337. คุณ พยุ เพียงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 700 บาท

338. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 35 บาท
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 35 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

339. คุณ ภัทรพล แสงประทีป อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

340. นายพินิจ นางขจร นายเสมา วิมุกตะลพ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

341. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

342. คุณแม่นาตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษั้งหมด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

343. คุณ รอบทิศ ไวยสุศรี เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

344. คุณ รักดี ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

345. คุณชนมนันท์ ชุ่มหิง คุณญดา หงษ์ประภาส คุณชลทิพย์หิรัญ แจ้งสันต์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

346. คุณ นายอาคม สมบัติธรรม คุณแม่ฉลาด กำจาย และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

347. คุณ ต้อม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

348. คุณ ธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

349. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

350. คุณ นิภากรณ์ สมุทร จ.นครสวรรคฺ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 800 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

351. นางสาวนิสราพร โชคชัย อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 400 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

352. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. อาสนะทั้งปวง
13. บวชพระ บวชเณร ฯ
14. ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
15. สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 2,427 บาท

353. นายศราวุธ โยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

354. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 70 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

355. คุณ บุญญานพ สัตยานนท์ (ชีวสกุลยง) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

356. คุณ อรียา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงห้าพระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

357. คุณทองมาก - คุณเพ็ญศรี หนักแน่น กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

358. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

359. คุณ พงศธร กันธาหล้า เเละครอบครัว อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 9 บาท

360. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

361. คุณ ยุวดี แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

362. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

363. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

364. คุณ นันทภพ ฉัตรนิมมาน-กันตะล กิตต๊ะ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

365. คุณ ชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินใสบาตรวิระทะโย 23 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 177 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

366. คุณ ปราณี สัมฤทธิ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 33 บาท

367. คุณ บุญญานพ สัตยานนท์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

368. คุณ ไวนิลนครศรีธรรมราช ไอติมกราฟิกดีไซน์ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 109 บาท

369. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 68.89 บาท

370. นายเลอยศ นางกีรติญา นางลัคนา ดญ.ศริญญาทิพย์ น้องเจ้าคุณ น้องจันทร์เจ้า ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 321.36 บาท

371. คุณ จารึก บุตรจันทร์ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

372. คุณ วสุกฤต-ไพลิน มณฑลอมรสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 135 บาท

373. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

374. นายสิทธิชัย ดุลย์มา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำค่าไฟ
3. ซ่อมบำรุงวัด
4. ถวายสังฆทาน
5. สร้างวิหารทาน
6. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

375. คุณ ภาคภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 297 บาท

376. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 200 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 200 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 200 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 200 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 200 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 200 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 200 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

377. คุณ ถิรภร โชติวิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ภัตตาหารสงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

378. คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 100 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 100 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 100 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 100 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 100 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

379. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

380. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

381. คุณ ปัญจวุฒิ บุญขันธ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

382. นายเสริมเดช เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

383. นายสมพล เรือนใหญ่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 25 บาท

384. คุณปุญศยา หทัยนมะ และคุณพิทักษ์ พรหมที จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 110 บาท

385. ปรารถนาพุทธภูมิ พระโพธิญาณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.9 (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 108 บาท

386. คุณ คุณากร งามฉ่องสกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

387. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

388. นายสนั่น นางจินดา น.ส.ณัฐนันท์ น.ส.ณัฐชา นาย ณัฐภัทร และ ด.ญ. สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และนางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย และญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท
2. ทำบุญแก้บน (ทีจำไม่ได้) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

389. คุณ วิมล เกิดแก้ว อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

390. ครอบครัวแซ่ย่าง และคณะ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

391. คุณ ทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 330 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 13 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 350 บาท

รวมเป็นเงิน 693 บาท

392. คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

393. คุณ อรอุไร แสงสว่าง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 150 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

394. คุณ ธีรพงศ์ แก้วดอนโหนด

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

395. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

396. นาย อภิศักดิ์ ภักดีวิวัฒน์ และ นางสาว ปัทมา พวงสันเทียะ พร้อมครอบครัวทั้งสอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

397. นายสุรัตน์ เรียนดอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
3. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

398. คุณ พลวัตร อ.เวียงป่าเป้า. จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

399. นาย อรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

400. คุณ ภูมิกิจ กวีพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน น้ำ ไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

401. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 50 บาท

402. นาย สุรีย์ ทารักษ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

403. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 68.89 บาท

404. ดช.ธนกฤต สมสอาด อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

405. คุณ วิมล เกิดแก้ว อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

406. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

407. คุณ อังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว กชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว สุรีย์พร หงษ์ร่อนและครอบครัว อภิรดี พรพฤษธิพันธ์ และครอบครัว รมิดา ธนโชติเมธัส ยศกฤศ คงนุ่น ธฤษณุ ดวงพัตรา จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

408. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

409. นายปิยเดช หัมธนานนท์ เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
2. ซ่อมหอไตร
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

410. คุณ Tapanat เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสร้างวิหารทานหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
2. ค่าน้ำค่าไฟ 10 บาท
3 ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
4. ร่วมถวายเป็นสังฆทาน 10 บาท
5. ร่วมบุญวิหารทานเผยแพร่เทศนาธรรม 10 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

411. คุณ tunwarat

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารทานงานหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" 30 บาท
3. ถวายสังฆทาน+เงินใส่บาตรวิระยะโย 50 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
4. สร้างบุญธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป 20 บาท
6. ร่วมสมทบถวายทุนทรัพย์ประชาสัมพันธ์งานทำบุญหลวงพ่อเผยแพร่ธรรม 10 บาท

รวมเป็นเงิน 190 บาท

412. นางมณี และนางสาววรรณวิมล ประทีปรัตน์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000.19 บาท

413. คุณ สุภาวดี พุ่มเจริญ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

414. คุณ ณธนัท รักพงษ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/19 at 13:15

415. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. อาสนะทั้งปวง
13. บวชพระ บวชเณร ฯ
14. ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
15. สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 809 บาท

416. คุณ นัทธมน ชูเอียด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 30 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 30 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร) 30 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร) 30 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์) 30 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 30 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 30 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 30 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

417. จ.ส.ต.อภิชัย อารีย์,น.ส.วรารัตน์ ปัญญวัตธนัชพร พร้อมครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 180 บาท

418. คุณ สรายุทธ์ ศุภภิญโญพงศ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ที่ดิน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

419. คุณ Sunida Tumsuwan และ บุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

420. คุณ มาลินี สมิทช์ ศรีราชา ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

421. น.ส.อำภาภรณ์ อิ่มวงค์ น.ส.สุกัญญา อัยราคม พร้อมครอบครัว อ.ปลวกแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
2.ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
6 สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

422. คุณ วาริ อัครพลปุลิน (ดนัย บุษรากุล) และครอบครัว ยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 120บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 120บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 120บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 120บาท

รวมเป็นเงิน 480 บาท

423. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

424. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

425. คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 68.89 บาท

426. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

427. นางสาว จารุวงศ์ นาคเป้า อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

428. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

429. คุณ NOPCHAISAN BOONSAKSIT เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

430. คุณญาดานุช วงศ์หงษ์-คุณธนวัฒน์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
2.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

431. คุณพ่อยิ่งยงค์-นางลัคนา-นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที) 1,000 บาท
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 1,000 บาท
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ 1,000 บาท
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า 1,000 บาท
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า 1,000 บาท
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ 1,000 บาท
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 1,000 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 1,000 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป 1000 บาท
12. ธรรมทาน 1000 บาท
13. ภิกษุอาพาธ 1000 บาท
14.สังฆทาน 7,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

432. นางนันทา วารินทราพรและญาติมิตร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

433. คุณลภัสรดา วิรัชหทัย จังหวัดกรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100บาท
2.ซ่อมหอฉัน ที่พักพระอาคันตุกะ 100บาท
3.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(หน้าวิหาร100เมตร) 100บาท
4.ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า 100บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท
6.ซ่อมป้ายในหลวงรัชกาลที่9 100บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

434. คุณ วิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ. เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด 100 บาทครับ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

435. นายลออง อ่ำรอด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

436. คุณ ภัทรพล วัฒนพานิช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า

รวมเป็นเงิน 2,50 บาท

437. คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

438. คุณ คนองเข้าใจการ อ_ศีรราชา_จชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปสร้างวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์วิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ถวายภัตตาหารค่านำ้ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 600 บาท

439. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
๑๒.อาสนะทั้งปวง
๑๓.บวชพระ บวชเณร ฯ
๑๔.ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
๑๕.สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 809 บาท

440.: นาง ยุล้อม เผ่าเจริญ lombards paris75004 france

ต้องการร่วมบุญ :
ขอทำบุญค่า ภัตราหารพระ

รวมเป็นเงิน 4,200 บาท

441. คุณ ยุทธนา ชูบาล อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

442. คุณ ยุทธนา ชูบาล อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 150 บาท

443. คุณ พลอยชมพู เอมอินทร์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สะเดาะเคราะห์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

444. ครอบครัว กนก นุชนาตย์ เอมอินทร์ ท่าช้าง สิงหบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

445. คุณ ธราพงษ์ สาลีอาจ และน.สอัมพิลา ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ถวายอาหารพระ ชำระหนี้สงฆ์ งานบูรณะซ่อมแซมวัด

รวมเป็นเงิน 202.79 บาท

446. คุณ ชิดชัย สุขเจริญภักดี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

447. คุณ วีระวัฒน์ ไขศรี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สวฆ์"50บาท"
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)"50บาท"
งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 "50 บาท"

รวมเป็นเงิน 150 บาท

448. คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

449. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

450. คุณ: chawisa.daw นครสวรรค

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

451. จ.อ.นิยม ชมจอหอ พร้อมครอบครัว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (งานเร่งด่วนให้เสร็จทันที)
2. งานทำบุญครบ 1 ปี ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562
3. ซ่อมป้ายในหลวง ร.๙ (หน้าวิหารร้อยเมตร)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าวิหารร้อยเมตร)
5. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (หน้าศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์)
6. ซ่อมหอฉัน, ที่พักพระอาคันตุกะ
7. ซ่อมศาลาเก่า, หอไตรเก่า
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ