ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561
webmaster - 17/1/19 at 20:31

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ภาพ..สอนพระกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑


วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา๑๘.๓๐น. เริ่มลงทะเบียนและฝึกกรรมฐานแบบมโนมยิทธิและท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส) รับสังฆทานช่วงเย็นวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๗ คน ฝึกได้ทั้ง ๑๗ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๙ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๔๗ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๗๓ คนวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา๘.๓๐น. เริ่มลงทะเบียนและฝึกกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิครึ่งกำลัง)สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิในช่วงเช้าวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๒๙ คน ฝึกได้ ๒๔คน ฝึกไม่ได้ ๕ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๘ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๗๘ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๑๒๕ คนเวลา๑๘.๓๐น. เริ่มลงทะเบียนและฝึกกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ
สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิช่วงค่ำวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๕ คน ฝึกได้ ๕ คน
ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๕ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๖๒ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๘๒ คนวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ)สรุปผลการฝึกในช่วงเช้าวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๕ คน ฝึกได้ ๔ คน ฝึกไม่ได้ ๑ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๔ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๗๑ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๙๐ คน◄ll กลับสู่สารบัญ