ภาพ...สอนกรรมฐานที่ "ศูนย์ปฎิบัติธรรมพ่อถูทา" จ.อุบลราชธานี วันที่ 8 – 10 มี.ค. 2562
webmaster - 10/3/19 at 21:15

ภาพ...สอนกรรมฐานที่

"ศูนย์ปฎิบัติธรรมพ่อถูทา" จ.อุบลราชธานี


วันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒


คณะพระสงฆ์วัดท่าซุงและคณะครูฝึกได้เดินทางไปสอนกรรมฐานและรับสังฆทานที่ . . . ศูนย์ปฎิบัติธรรมพ่อถูทา . . . ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ บ้านแมค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๕.๑๕ น.. เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบิน

เวลา ๑๘.๐๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ (รอบเดียว)
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทานวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวง โดยท่านพระอาจารย์บุญมา ปภาธโร

เวลา ๐๙.๓๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ
เวลา ๑๐.๕๐ น. รับสังฆทานสรุปผลการฝึกมโนมยิทธิรอบเช้านี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๕ คน ฝึกได้ ๑๔ คน ฝึกไม่ได้ ๑ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๒ คน ฝึกญาณ ๘ จำนวน ๖ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด จำนวน ๓๓ คน


เวลา ๑๗.๑๕ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘.๐๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน
สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิช่วงค่ำวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๒๑ คน ฝึกได้ ๑๘ คน ฝึกไม่ได้ ๓ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๔ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๑๔ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๓๙ คน


วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๑๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙.๓๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ
เวลา ๑๐.๕๐ น. รับสังฆทาน

สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิช่วงเช้านี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๗ คน ฝึกได้ ๔ คน ฝึกไม่ได้ ๓ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๒ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด จำนวน ๑๙ คน
เวลาประมาณ ๑๓.๔๐ น. ท่านพระอาจารย์บุญมา ปภาธโรพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และครูฝึกเดินทางกลับวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ