กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "พฤษภาคม" ปี 2562
webmaster - 28/4/19 at 06:34

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
เดือนพฤษภาคม


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒


รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"


- วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน


- วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (วันนี้ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้ว รับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"


ไปสำนักปฏิบัติธรรม "บ้านก๋ง"


วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พระสงฆ์ ๙ รูป เดินทางไปงานทำบุญวันไหว้ครูที่บ้าน อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. (038) 595 – 201
โทร. มือถือ (081) 841 – 3932


ทำบุญวันวิสาขบูชา พิธีสะเดาะเคราะห์
และงานฉลองวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์


.

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม (วันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖)
- ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์
- จัดงานทั้งหมด ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี (ศาลา ๑๒ ไร่)

.

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตร
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วยพระภิกษุ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๕๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ทำพิธีบวงสรวง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ (รอบที่ ๑)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย


* หมายเหตุ พิธีสะเดาะเคราะห์ จัดเป็นแบบพิธีรับพระเสวยอายุ (ใช้เครื่องบูชา มีธงสี, ข้าตอก, ดอกไม้ และ ธูปเทียน)

* (วันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม งดทำวัตรเช้า – เย็น และงดกรรมฐานตอนกลางวัน วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)


.

- วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา

งานพิธีฉลองวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
- วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๔๕ น.​พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับแขกที่เต็นท์ปะรำพิธี หน้าวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์

เวลา ๐๘.๐๐ น. ​พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวง และยกฉัตร จำนวน ๓๗ ฉัตร ที่วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์

เวลา ๑๐.๓๐ น.​พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง ๗๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์ จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม ดร. ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน​

เวลา ๑๗.๐๐ น.​เริ่มขบวนอัญเชิญอัฐิและรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล จากพระมหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์

เวลา ๑๘.๐๐ น.​พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง ๗๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม ดร. ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๙.๐๐ น.​การแสดงสมโภชน์ วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์ ขับเสภาประวัติความเป็นมาของวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์ , การแสดงของนักเรียนโรงเรียน พระสุธรรมยานเถระวิทยา , การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนตามกวางและยกรบ โดยทีมคณะศิลปากร , บรรเลงขลุ่ย โดย อาจารย์ธนิต ศรีกลิ่นดี


งานพิธีทำบุญอัฐิ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ณ วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
- วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ **งดบิณฑบาต, งดทำวัตรเช้า

เวลา ๐๖.๐๐ น.​ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๐๘.๐๐ น. ​พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับแขกที่เต็นท์ปะรำพิธี หน้าวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์

เวลา ๐๙.๐๐ น.​พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาส ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ ที่รับอาราธนามา เข้าพักห้องรับรอง ที่ศาลานวราช

เวลา ๑๐.๑๕ น.​พระเถรานุเถระ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญอัฐิ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาโกศล จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม ดร. ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน เป็นอันเสร็จพิธี


webmaster - 29/4/19 at 05:31

.