กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "มิถุนายน" ปี 2562
webmaster - 22/5/19 at 17:19

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
เดือนมิถุนายน


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒


รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"


- วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน


- วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (วันนี้ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้ว รับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"


สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒





วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

...ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ มีห้องพัก สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักค้างคืน (เฉพาะช่วงวันงานเท่านั้น) โดยใช้เพียง "บัตรประชาชน" เป็นหลักฐานในการเข้าพัก สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลอื่นๆได้ที่เบอร์โทร (084) 761-1487

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ



เดินทางไปจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี อ. บ้านฉาง จ.ระยอง โทร. (081) 344 - 5428 พักค้างคืน

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน เดินทางไปฉันเพลที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง จากนั้นเดินทางไปพักที่ บ้านสาวจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

กำหนดการงานสอนกรรมฐานและรับสังฆทาน
ณ บ้านสาวจันท์ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ช่วงวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

...วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ, หลังการฝึก ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทาน

...วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. บวงสรวง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล หลังเพลร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปู ที่อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ , หลังการฝึก ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทาน

...วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า , หลังฉันเช้าที่บ้านสาวจันท์เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึกพร้อมด้วยคณะสงฆ์จะเดินทางไปที่บ้านคุณสมบูรณ์ เวสารัชชานนท์
เวลา ๐๘.๓๐ น. บวงสรวง ณ บ้านคุณสมบูรณ์ เวสารัชชานนท์
เวลา ๑๑.๐๐ น.ฉันภัตตาหารเพล ณ บ้านคุณสมบูรณ์ เวสารัชชานนท์ , หลังเสร็จงานที่บ้านคุณสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมพิเศษสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ในตัวเมืองจันทบุรี
เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ, หลังการฝึก ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทาน

...วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินทางกลับวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

...ขอเรียนเชิญญาติโยมที่สนใจมาฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ หรือทำบุญถวายสังฆทาน สำหรับท่านที่อยู่ไกล และตัองการพักค้างคืนในช่วงวันงาน สามารถนอนค้างคืนได้ที่ศาลาร่มโพธิ์ร่มสวรรค์ของบ้านสาวจันท์ได้

การเดินทางมาบ้านสาวจันท์ จากถนนสุขุมวิทตรงแยก อ.แกลง จ.ระยอง ให้ขับรถตรงมาทางที่จะมาจันทบุรีประมาณ ๓๕ ก.ม. จะถึงตลาดหนองคล้าซึ่งอยู่ตรงสามแยกไฟแดง

(สังเกตุถัดจากแยกไฟแดงไป จะเป็นปั๊มน้ำมันปตท.) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดหนองคล้ามาประมาณแค่ ๕๐ เมตร ก็จะถึงบ้านสาวจันท์ สามารถสอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่เบอร์โทร

๐๙๘-๒๙๕๓๕๙๙ คุณกิ่งแก้ว
๐๖๔-๑๖๕๖๙๒๒ คุณสายชล
๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗ คุณอิทธิกร



เดินทางไปประเทศเยอรมัน
งานพิธีฉลองเปิด วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม เดินทางไปประเทศเยอรมัน


กำหนดการเดินทางไป อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เนื่องในงานพิธียกฉัตร วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร
วันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วย พระชัยวัฒน์ และ พระวิชิต เดินทางไปที่สนามบินดอนเมือง เวลา ๑๓.๒๕ น. เดินทางไปหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์

เวลา ๑๔.๔๕ น. คณะกรรมการพระวิหารฯ พร้อมด้วยคณะศิษย์ชาวหาดใหญ่ - สงขลา ให้การต้อนรับพร้อมกับนิมนต์ไปพักที่บ้านคุณสมชัย (ติ๊ก) - คุณปัญญารส (ติ๋ม) เจริญชีพ ภายในตัวเมืองสงขลา

วันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน คุณสมชาย (โกส้ม) ขวัญพิเชษฐ์กุล จ.สงขลา หลังจากนั้นคณะศิษย์ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
เวลา ๑๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐาน ที่วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร (วิหารน้ำน้อย) จ.สงขลา

(ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ณ สถานที่นี้ปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เดินทางมาที่วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร (วิหารน้ำน้อย) จ.สงขลา

เวลา ๐๙.๐๐ น. บวงสรวง เพื่อทำพิธียกฉัตรพระวิหาร
เวลา ๑๐.๐๐ น. การแสดงฟ้อนรำ โดยคณะคุณนกยูง (ศิษย์เก่าพระสุธรรมฯ)
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ญาติโยมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมี คณะมาลัยจากฟ้า จ.สงขลา และคณะศิษย์ชาวใต้ทุกคนให้การต้อนรับจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เวลา ๑๕.๑๕ น. เดินทางกลับ โดยสายการบินนกแอร์

<< อ่านประวัติ.. การสร้างวิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2397 target=out> คลิกที่นี่

<< ชมคลิปวีดีโอ.. การบูรณะพระวิหารฯ เมื่อปี 2537 คลิกที่นี่



webmaster - 31/5/19 at 06:05

.