รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มิถุนายน 2562
webmaster - 15/6/19 at 14:12

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มิถุนายน 25621. คุณเพ็ญจันทร์ บุญรัตน์ จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าชุดธูปเทียนบูชาเทวดาพระเคราะห์เสวยอายุ 100 บาท
2. ค่าสะเดาะเคราะห์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง ลูกหลาน และกลุ่มบารมี 30 ทัศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าอาหารพระ 100 บาท
2. สังฆทานพร้อมพระพุทธรูปชุดละ 2,000 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง และปิดทองประดับเพชรพระประธานวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ และปิดทองหลวงพ่อ 5 พระองค์ และชำระหนี้สงฆ์ 176.55 บาท

รวมเป็นเงิน 2,276.55 บาท

3. คุณพ่อจรัญ คุณแม่พิศมัย อุนจะนำ และกลุ่มบารมี 30 ทัศ ฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 45.09 บาท

4. คุณ อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน, คุณพ่อจรัญ คุณแม่พิศมัย อุนจะนำ และลูกหลาน และกลุ่มบารมี 30 ทัศ ฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์
12. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

5. คุณตวงรัตน์ เพิ่มธรรมสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

6. คุณ น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
2. ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160 บาท
3. ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และสร้างพระ 70 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

7. นางสาวสุภาพรรณ กงแก้ว และครอบครัว อ.เมือง จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

8. นายธีรพงษ์ ทัพฤาไชย และครอบครัว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า และชำระหนี้สงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป
12. วิหารทาน
13. ธรรมทาน
14. สังฆทาน
15. ถวายผ้าไตร

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

9. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

10. นายดานัย-นางปิยนุช สุวรรณมณี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

11. คุณ ยุทธภูมิ ทิพโชติ อ.นาแก จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

12. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

13. คุณ นาฎอัศสณา สีมารุ่งเรือง เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

14. คุณ ภราดา อเนกบุณย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

15. คุณ อุรุชา-วันวิสา-ปรมะ-ปฐวี มหาดำรงค์กุล และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. กองทุนธรรมทานวัดท่าซุง (โอนเข้าบัญชีกองทุนธรรมทาน)

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

16. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

17. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่ตัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

18. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
3. ค่าทำบายศรี 50 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 50 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 50 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 50 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 50 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 50 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

19. นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระ 200 บาท
2. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 100 บาท
3. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
5. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

20. คุณ ศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

21. คุณ อณิวัฒน์ นาติ อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหาร 310 บาท
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 350 บาท

22. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

23. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

24. คุณ dumrongchai กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

25. คุณ นภา บุบผาเดช อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

26. คุณ dumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
ร.พ.อุทัยธานี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

27. นางภัทรวดี เกตุเมฆ นางพะเยาว์ บุญแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 450 บาท

28. คุณ กิตติพงษ์ ตันประวัติ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

29. คุณ พิริภาพร ประสาทศุภร จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. ธรรมทาน 300 บาท
4. วิหารทาน 300 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 300 บาท
6. บวชพระ 300 บาท
7. โดยเสด็จพระราชกุศล 300 บาท
8. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

30. น.ส.พนิดา วรรธนะตันติ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

31. คุณ โสภา กล่องแก้ว เขตสวนหลวง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

32. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 550 บาท

33. คุณกฤษณ์ วีรวานิช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

34. นายนิพนธ์ เพ็งหนู อ.เมือง จ.พัทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน
4. ธรรมทาน
5. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 699 บาท

35. คุณ จรินทร์พร เฮงพนมทิพย์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ทำบุญรวมทุกอย่าง
12.ทำบุญธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

36. คุณ จรินทร์พร เฮงพนมทิพย์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นล่าง)
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

37. คุณ พร แถวจัตุรัส บุญเพิ่ม น้ำผึ้ง รักขุนทด alvin björn hallström จังหวัดชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

38. นางศรีไพร ปลื้มวงค์ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

39. พระอภิสิทธิ์ จิรสิทโธ (นายอภิสิทธิ์ อัมรินทร์) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

40. คุณ สุนันทา ปทุมวดีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

41. นายกิตติศักดิ์ นรนารถ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

42. คุณศุภธนิศร์ และศุภวัลย์ จารุฉันทศาสตร์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญของทางวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

43. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

44. คุณสายสมร สุนทรานุสร จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

45. คุณ โชคชัย กี่อุไร อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 10 บาท
3. ค่าทำบายศรี 10 บาท
4. โรงครัวของวัด 10 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 10 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 10 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 10 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

46. คุณ สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

47. คุณ เจษฎา ถวัติธารี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

48. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

49. คุณ โกวิทย์ เพ็งสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และร่วมทำบุญกับทางวัดทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

50. คุณ Tasanee Su จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 330 บาท

51. คุณบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

52. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

53. คุณ กาญจนา ยาม่วง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. วิหารทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

54. คุณ nee.livotel

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

55. คุณ ยุทธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญครับ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

56. คุณ เอกราช นาคสุข กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2,200 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
4. ค่าทำบายศรี
5. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
6. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
7. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
8. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
9. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
10. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

57. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

58. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

59. นายธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง นางสาวอัญชิสา พูลประสาธน์พรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 500 บาท
2. อุปกรณ์การแพทย์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

60. คุณ ชัยณรงค์ จ.บุรีรมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง สังทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

61. คุณ กฤษณะ ค่ำคูณ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
5. ทำบุญถวายภัตราหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3เดือน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

62. คุณ กิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

63. คุณ กิตติ ใหญ่กว่าวงศ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 140 บาท

64. คุณ อุไรรัตน์ วชิรปาณีกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

65. นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
3. ค่าทำบายศรี 100 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 100 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 100 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 640 บาท

รวมเป็นเงิน 1,640 บาท

66. แม่ทองใบ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
3. ค่าทำบายศรี 100 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 100 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 100 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 529 บาท

รวมเป็นเงิน 1,529 บาท

67. คุณพิมพ์พันธุ์ และ เด็กหญิงจันทร์สุวรรณ คงเสน่ห์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญของทางวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

68. นายประมุข เกิดลาภ และครอบครัว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100.08 บาท

69. คุณ สหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ทำบุญทุกๆอย่าง กับทางวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

70. คุณ ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

71. นายกระจ่าง นันทวี นส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
วิหารทาน 1,000 บาท
ถวายอาหารและน้ำดื่มพระ 500 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

72. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

73. นาย อภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
3. ค่าทำบายศรี 50 บาท
4. โรงครัวของวัด 50 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 50 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 50 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 50 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 50 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11.สังฆทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

74. คุณ อรียา-จูเลี่ยน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมราช 100 บาท
3. ถวายปัจจัยสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

75. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง, ลูกหลาน และกลุ่มบารมี๓๐ทัศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

76. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

77. คุณ ชัยวัฒน์ ชคัตตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

78. คุณ ธนภัส จุฬาปกรณ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากบาตรวิระทะโย ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

79. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1 1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

80. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

81. น.ส.ฉันทลักษณ์ เพิ่มมงคล เขตพญาไท กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

82. คุณ ชญาณิศา คำพุกกะ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

83. คุณ ชญาณิศา คำพุกกะ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

84. คุณ สุุวรรณา นิลสุวรรณ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างในออนไลน์เดือนมิ.ย.เจ้าค่ะ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

85. นายทิวา วันศรี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

86. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

87. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

88. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

รวมเป็นเงิน 100 บาท

. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

89. นายโอ๋ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
12. ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

90. คุณ เรวดี อมรมณีกุล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

91. คุณ วีระชาติ ศิริไดรวัฒนาวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 150 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

92. ตลาดสดกะทู้ (ใหม่)

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

93. คุณ เนาวรัตน์ แหลมสัก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

94. นายสมพร สมบูรณ์พร้อม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

95. นายเกษมศักดิ์ คงทน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
3. ทำบุญรวมทุกอย่าง 70 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

96. นายสุทธิชัย จันทร์เพ็ชร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
2. เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

97. นายฐาประภัตน์ การินทา และครอบครัว เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 107 บาท

98. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 60 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

99. นายสมพล เรือนใหญ่ อ.เมือง จ.นคราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

100. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

101. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่ตัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท
2. ส่บาตรวิระทะโย 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

102. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
3. ค่าทำบายศรี 50 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 50 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 50 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 50 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 50 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 50 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

103. คุณ keerati lakakum

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

104. คุณ อภิพล โกศลศักดิ์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

105. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

106. คุณ ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

107. คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล (มณีกัณฑ์)และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

108. คุณ สรวิชญ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

109. นายเลอยศ,นาง กีรีติญา, นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์, น้องเจ้าคุณ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

110. พระสวัสดิ์ เมฆาธรรม นาย วิชัย-น.ส ปิยวรรณ เมฆาธรรมและลูกหลาน นาง วันดี พัฒนากิจและลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

111. คุณ พลับพลึง กุลเกตุ และครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

112. คุณ พีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 510 บาท

113. คุณ บุญเอี่ยม กาญจนา ไทยวุฒินุกุลและครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 310 บาท

114. คุณ สกุณา ศรีตุลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ภัตตาหาร 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

115. คุณ วัชชิระ ไชยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

116. นายณรงค์ นางทวีพร ส่งเสริม และครอบครัว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย 500 บาท
ทำบุญรายการอื่นทุกรายการ 500บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

117. ครอบครัวจันทร์วรเชษฐ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

118. นางฉัตก์กัญญา สิริธนันต์ชัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

119. นายชนสิทธิ์ สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

120. พระครูปลัดกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

121. นายศฎายุทธ นางนพวรรณ และดญ ปรียาภัทร คำทุม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 200 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
3. ค่าทำบายศรี 100 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 500 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 100 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 200 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 500 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

122. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 50 บาท

123. พระพงษ์ปณัช พลปญฺโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
3. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

124. นาย พิศิษฐ์ สีทัตชาสูธรรม เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

125. นางเลิศขวัญ สุขเปีย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

126. คุณ เอกชัย ตันภัทรเจริญ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 290 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 310 บาท

127. คุณ ภัทรา ศรบุญทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

128. นายสนั่น ,นาง จินดา ,น.ส.ณัฐนันท์ ,น.ส.ณัฐชา,นายณัฐภัทร ,ด.ญ.สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 300 บาท
2. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และ ทำบุญสร้างพระพุทธรูป 250 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 300 บาท

รวมเป็นเงิน 850 บาท

129. คุณ วราธร เกลี้ยงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/6/19 at 14:16

130. คุณ เปรมา ตั้งประสิทธิภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

131. น.ส.ศิรินทร์รัตน์ นายฤทธิรณ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

132. นายสุรัตน์ เรียนดอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
2. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

133. นางสาวศิริพร ตันติตระกูลไชยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 75 บาท

134. คุณอลิศา ศรีประสงค์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

135. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

136. คุณ ทัตติ มะโนรมย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
โรงครัวของวัด

รวมเป็นเงิน 140 บาท

137. คุณ ศรัณยพงศ์ ธรรมายาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 50 บาท
2.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อมหากัสสป 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

138. คุณ ส่งศักดิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

139. คุณ เสรี สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

140. คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ต้องการร่วมบุญ :
อุปกรณ์การแพทย์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

141. คุณ พัชรนันท์ ไพบูลย์ธนาธาร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

142. ด.ต.ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าทำบายศรี
2. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
4. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

143. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

144. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 300 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

145. ส.ต.ต.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

146. คุณ สิริพงศ์ ชัยเมธสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหาร

รวมเป็นเงิน 99 บาท

147. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร จ. สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

148. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

149. คุณ ชิดชัย สุขเจริญภักดี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ใส่บาตร"วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

150. นายสิรภพ ชื่นชีพ นางจำลองชื่นชีพ นส.ชมพูรดา ชื่นชีพ ดช.สรวิช ชื่นชีพ นายประสิทธิ์และนางน้ำฝน ชื่นชีพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
4. ค่าทำบายศรี
5. สังฆทาน- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
6. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
7. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
8. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
9. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
10. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 111 บาท

151. คุณ สายัณห์ นิ่มน้อม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 200 บาท
2.โรงครัวของวัดทำบุญถวายภัตตาหารเพล 200 บาท
3.ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 200 บาท
4.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 200 บาท
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

152. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

153. นายวรวิทย์ ไรมาลี อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
2. เลี้ยงอาหารผู้ร่วมงาน 100 บาท
3. ค่าน้ำ ค่าไฟ 100 บาท
4. วิหารทาน 400 บาท
5. ค่าทำบายศรี 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

154. คุณ ณมน นภัทร ณิมาลัยแก้ว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1000

155. คุณอรณิยา มหันตคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

156. คุณ นงนภัส เจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

157. นาย สถาพร สวัสดิผล กับแม่ลำยองสวัสดิผล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
3. สังฆทาน 200 บาท
4. วิหารทาน ธรรมทาน 200 บาท
5. ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
6. ภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

158. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

159. คุณ อนุภัทร ชนะกุล และ จันทกานติ์ ทองจิต อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

160. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

161. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 25 บาท

162. คุณ ศิริกานดา เกษรมาลี จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

163. นายชาญธานินท์ ใสแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง แล้วแต่ทางวัดจะจัดสรร

รวมเป็นเงิน 150 บาท

164. นางวดี ภัทร อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

165. นายวิเชียร มูลประสิทธิ์ อ.บางขุนเทียน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

166. คุณ จินตนา วินิจฉัยกุล อ.เมือง จ. ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

167. คุณ สำเนา -ประนอม มีบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างมณฑปพร้อมฉัตรวิหารหลวงพ่อพระมหากัสสป 2,000 บาท
2. ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

168. คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

169. คุณ ศุภณัจ เตชะตานนท์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิริยะทะโย

รวมเป็นเงิน 222 บาท

170. คุณ วิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว วิเวียน ฟูลเล่อร์และครอบครัว คคนางค์ ศิลปาจารย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,000 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 200 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 200 บาท
4. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 300 บาท
5. โรงครัวของวัด (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน) 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

171. คุณ เสฎฐวุฒิ ตันวัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทุบรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. สังฆทาน
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

172. นายพรานพล ธุระกิจ อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเพลประจำพรรษา สังฑทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

173. คุณ Phatchamon Aume

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์
12. สร้างฉัตร สร้างวิหาร ปิดทองพระทุกองค์ ในวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

174. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน, คุณพ่อจรัญ คุณแม่พิศมัย อุนจะนำ และลูกหลาน และกลุ่มบารมี๓๐ทัศ ฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์
12. สร้างฉัตร สร้างวิหาร ปิดทองพระทุกองค์ ในวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
13. สร้างวัดในต่างประเทศ
14. ทำบุญทุกอย่าง
15. สายใจไทยฯ
16. โดยเสด็จพระราชกุศลฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

175. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

176. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

177. คุณ ณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และน้องตุ้ แอนด์เดอะแก้งค์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทุกบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์ 31 บาท
2. ใส่บาตรสวิระทะโย ประจำเดือน พค.

รวมเป็นเงิน 360 บาท

178. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

179. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

180. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

181. คุณ จักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
2. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
3. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 300 บาท

182. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

183. นาย วินัย บุญเพิ่ม และครอบครัว จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง 160 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

184. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30บาท

185. คุณ ปวริศา วณิชชากุลจิต อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

186. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

187. คุณ อรนาฏ ปวิช จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

188. คุณ นิรมล และ วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

189. ครอบตรัว-ประคินกิจ-รุ่นเจริญ-วิวัฒน์ศุภร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างพระพุทธรูป
2. ร่วมปิดทองประดับเพชร "พระประธาน" วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ร่วมสร้างโคมไฟ ร่วมสร้างฉัตรยอดวิหาร และฉลองวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

190. คุณ นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

191. นายโอบสกุล วีนะกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อพระมหากัสสป 500 บาท
2.ใส่บาตร วิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

192. นางวรัณญา วีนะกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 500 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

193. คุณ วันชนะ เพชรฤทธิ์ จ.นคศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
2. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
3. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
5. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

194. นายมานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

195. นาย มเหสักข์ สนองพันธุ์ และ ครอบครัวและคุณแม่แป้น อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

196. นายอาทิตย์ แซ่เตีย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รวมเป็นเงิน 50 บาท

197. พ่อเปลี่ยน,แม่บุญถิ่น ,ประทีป นุชนรินทร์นัทธ์ ศรีสูงเนิน ,ย่าบุญศรี,ป้าเฉลียว,พ่อวินัย ,แม่ฉม้อย,ปิยวัตร ราษฎร์ภักดี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

199. คุณ อรัฐา ตันติโชติ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. วันอาสาฬบูชา 2,000 บาท
2. วันเข้าพรรษา 2,000 บาท
3. โรงครัวของวัด 2,000 บาท
4. ถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษา 2,000 บาท
5. ค่าน้ำค่าไฟ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

200. คุณ มนลดา ตุลาชม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

201. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

202. คุณ สุรพงศ์ สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

203. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

204. นายสมเดช นางอมราภรณ์ นายอัฐวุฒิ นางสาวชุติมา - สนิทใจ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

205. นายเทพ ปฤษฎางค์บุตร เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

206. คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน (เจาะจง) ชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

207. นายจารุ สำเภา อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

208. คุณ ภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

209. นายวิรัช คงดำ และครอบครัว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระจำพรรษาตลอด 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

210. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

211. คุณ อรุณโรจน์ หมอแสน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

212. พระมหาสมชาย จิรวฑฺฒโน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

213. คุณ ชวิศา ภู่บัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

214. นาย วรพงศ์ - นาง นภัสภรณ์ เรืองโชติเสถียร และ ครอบครัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

215. นายเกียรติพันธ์ วิขินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

216. คุณ วิรัตน บุญญาอธิมาตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

217. คุณ ภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

218. น.ส.ณัฐนันท์ และ ด.ญ. สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 300 บาท
2. . ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 300 บาท
3. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูปและทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

219. คุณ สุรีรัตน์ เวียงนนท์ จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,470 บาท

220. คุณ วรลักษณ์ ภูผา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

221. ว่าที่ร.ต. ธนบูลย์ นรากรณ์ นางสาวศิริพร ตันสมบูรณ์ ดช. วัศพล นรากรณ์ ดญ. ภัชราภรณ์ นรากรณ์ คุณแม่เพ็ญศรี จันทร์ลอน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน 300 บาท
2.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท
3.ทำบุญค่าบูชาครู 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

222. คุณ ธีรพงศ์ ชูมณี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 50 บาท

223. คุณ ณัฏฐมัย-กัณฐิมา-ด.ช.เจษฎากร ชุ่มจันทร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด
5-เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
6-ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

224. นายออมทรัพย์ ชมภูนุช อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานวิรทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

225. คุณ ยศวดี กรีทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

226. นางสำราญ กระบวนรัตน์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

227. นายกาญจน์ไพสิฐ กระบวนรัตน์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
โรงพยาบาลอุทัยธานี
1. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นล่าง)
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

228. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,050 บาท

229. นายกาญจน์ไพสิฐ , นางสำราญ กระบวนรัตน์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1. ทำบุญงานพิธียกฉัตรพระวิหาร วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
2. บูรณะวิหารพร้อมฉัตร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

230. คุณ ชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย 46 บาท
2.ทำบุญวันอาสฬหบูชาและวันครบรอบหลวงปู่ปาน 104 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

231. คุณ สิรวิชญ์ โชติกะคาม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

232. คุณ ณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 1,500 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

233. คุณ นิคม-แจ่มศรี แก้วเจริญ , ธงชัย ชูช่วง และครอบครัว และลูกๆ หลานๆ คณะญาติ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. สังฆทาน-วิหารทาน-ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

234. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

235. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 509 บาท

236. คุณปุญศยา หทัยนมะ และคุณพิทักษ์ พรหมที

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

237. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

238. นายปราโมทย์-กัลยา มาลาวรรณ และในนามครอบครัว, ปัทมา มุงอินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 10 บาท
3. ค่าทำบายศรี 10 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 10 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 10 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 10 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 10 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นล่าง) และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี 100 บาท
12. ทำบุญงานพิธียกฉัตรพระวิหาร วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 และบูรณะวิหารพร้อมฉัตร วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

239. นายมนัสวีร์ วีนะกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

240. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

241. คุณ ศุภากร เวกสูงเนิน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 159 บาท

242. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

243. คุณ อรียา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระจำพรรษาตลอดสามเดือน

รวมเป็นเงิน 160 บาท

244. น.ส. พัณณ์ชิตา ธะสุข อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา
2. ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
3. ทำบุญเข้าพรรษา
4. ซ่อมป้ายหน้าประตูวัด
5. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
6. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
7. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
8. รพ.อุทัยธานี

รวมเป็นเงิน 400 บาท

245. คุณ ตูน มีบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

246. นายพีระชัย สมดี และ ครอบครัวบุญธนศักดิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 200 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 200 บาท
3. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 200 บาท
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 200 บาท
5. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 300 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

247. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

248. นาย มเหสักข์ สนองพันธุ์ และ ครอบครัวและคุณแม่แป้น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

249. คุณ ปาราเมศ แผ่นสุวรรณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" 300 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. วิหารทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

250. คุณ สิทธิโชค เจริญรูป อ.เมือง จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

251. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี และ พีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

252. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี และ พีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

253. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี และ พีรายถ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

254. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี และ พีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

255. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ นางสาวสมฤดี แดงรักษาและครอบครับ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

256. คุณ รัฐปกร ฟักอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมสมทบทุนทำบุญเพื่อตักบาตรพระสงฆ์ 15 รูป

รวมเป็นเงิน 250 บาท

257. นายชนาธิป จำนง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

258. นายชุมพล เวสสบุตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

259. นางสมหญิง จำนง อ.เมือง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

260. คุณ พีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

261. นางสาวส้มชื่น อุดมบุญ อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

262. นางสาวสุกุสรา โพนสิงห์ นายธัชวิศว์ โพนสิงห์ พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์ นางจันทร์จิรา โพนสิงห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

263. น.ส.ฉันทลักษณ์ เพิ่มมงคล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 900 บาท

264. คุณ ประเสริฐ งามธนวิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

265. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

266. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

267. คุณ ศศิชา จิรกิตตยากร และ ด.ช.ธนธัส จิรกิตตยากร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000.10 บาท

268. คุณ นวลพรรณ สัจกุล และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/6/19 at 14:21

269. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

270. คุณ ภัทรภร สาสุนันท์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

271. คุณ ภฑิล,พรภัสสร์ภรณ์,กิตติ์ไกรวิชญ์,นภัค คิญชกวัฒน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูชาครู, สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

272. คุณ ธัชพงศ์ บุญถาวร และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน, บวชพระ-เณร, บาตรวิระทะโย, ชำระหนี้สงฆ์, สร้างพระพุทธรูป, สร้างวัด/อาคารต่างๆ, และ งานสาธารณะประโยชน์

รวมเป็นเงิน 2,645 บาท

273. นางอรัญญา บุญธรรม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

274. นายณัฐพร อธิราช อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

275. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

276. คุณ อาคม จักรนารายณ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน (ถวายบุญเจ้าพ่อศาลหลักเมืองกาญจนบุรี)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

277. คุณ บรรหาร แห้วเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

278. นางอรัญญา บุญธรรม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

279. คุณ ประทุมพร ฟั่นเพ็ง - สมพร ผาตินาวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 250 บาท
2. วิหารทาน 250 บาท
3. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

280. คุณ บุญญสา แซ่ห่าน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

281. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

282. คุณ รัชตะ-ศรุต เต็งวิวัฒนะพานิช อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
2. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ 50 บาท
3. ค่าน้ำ-ไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

283. นายณัฐพัชร์ ศรีทรัพย์ อ.คง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
บุญสังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์,สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 109 บาท

284. คุณเปรมปวีร์ พีราวิศิษฐ์, คุณไกรวุฒิ ศรีหลง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้าง เทวดา(ท่านปู่) นางฟ้า(ท่านย่า) ณ วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

285. คุณเปรมปวีร์ พีราวิศิษฐ์ คุณไกรวุฒิ ศรีหลง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้าง เทวดา(ท่านปู่) นางฟ้า(ท่านย่า) ณ วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 470 บาท

286. คุณ วันทนี ศรีสกุลเดชารักษ์ เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์ และ ร่วมบุญทุก ๆ อย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

287. คุณ วันทนี ศรีสกุลเดชารักษ์ เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
โรงพยาบาลอุทัยธานี
1. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นล่าง)
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

288. คุณ วงศ์วิสุทธิ์ ล้อมวงค์ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

289. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

290. คุณ ปาณิศรา วิกรปิยกมล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

291. คุณพ่อยิ่งยงค์-นางลัคนา-นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 500 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 500 บาท
3. ค่าทำบายศรี 500 บาท
4. โรงครัวของวัด 2000 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 500 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 500 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 500 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 500 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 2000 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
11. ธรรมทาน 1,000 บาท
12. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

292. นางประเทือง ใจทน นายปลายทัศน์ วิสุทธิธรรม และครอบครัว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี.

รวมเป็นเงิน 200 บาท

293. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

294. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

295. คุณคุณากร งามฉ่องสกุล จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 50 บาท
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
3. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

296. คุณ อรรณพ งามเลิศชัย และครอบครัว อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 800 บาท

297. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

298. คุณ นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์ น.ส.สริญญา พินิจรัมย์ พร้อมครอบครัวและลูกๆ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง ธรรมทาน สังฆทาน, วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

299. คุณ หนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 10 บาท
3. ค่าทำบายศรี 10 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
วัด 10 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 10 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 10 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 10 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

300. คุณ วิชัย คงมิตรภาพ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

301. คุณ คุณพรวิภา,คุณชูศักดิ์,คุณฐิติวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50.-บาท

302. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

303. คุณ ธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

304. นาย รังสรรค์ โอภาส , น.ส. คมขวัญ งาคชสาร ครอบครัว และ ญาติพี่น้องทุกคน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้ว อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" เดือน 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

305. นางสาว กัญติญา เสกสมวงษ์ ,นางสาว บัณฑิตา หนูประดิษฐ์ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

306. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

307. นางสาวจันทร์จุรา ศรีมนตรี อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

308. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน, คุณพ่อจรัญ คุณแม่พิศมัย อุนจะนำ และลูกหลาน และกลุ่มบารมี๓๐ทัศ ฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

309. คุณ พีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

310. นาย อโนชา โฮ้ไทย อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าอาหารแด่พระภิกษุสามเณร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

311. นาย ศุภวิทย์ ปุญญา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

312. นายฟ้าณรงค์ เข็มพันธ์ จังหวัดกำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

313. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

314. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

315. คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

316. คุณ ตูน มีบำรุง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

317. คุณ อลิศา ศรีประสงค์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

318. คุณ จักกพันธ์ รัตนวิลาส เขตจตุจักร กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 61.88 บาท

319. ดร. ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

320. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

321. นายปกรณ์เกียรติ นวลใส อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

322. คุณ ชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 1,100 บาท
2. ทำบุญรวมทั้งรายการ 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

323. บ้านอบหยอด จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระ 320 บาท
2.รวมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 620 บาท

324. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

325. คุณ ปรียาดา อุดมทวี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

326. นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 20 บาท
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 30 บาท
3. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 30 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

327. คุณ ฉัตรกาล เจริญสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
5. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

328. คุณ pumpuiland

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

329. คุณ สุพัตรา แสนตรี อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นล่าง) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี 100 บาท
12. ทำบุญงานพิธียกฉัตรพระวิหาร วันที่13-14 กรกฎาคม 2562 และบูรณะวิหารพร้อมฉัตร ของวิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

330. คุณ นัฐพร นาคสัมฤทธิ์ เขตประเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ใส่บาตร วิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

331. นายอมรชัยกุล สุปิยะพันธ์ พร้อมครอบครัว อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
2.อุปกรณ์ทางการแพทย์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

332. คุณ ชัญญานุช ดนุนันทวงศ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 531 บาท

333. คุณ akaradeach

ต้องการร่วมบุญ :
โรงพยาบาลอุทัยธานี อุปกรณ์การแพทย์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

334. บริษัท เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

335. คุณ ทัตติ มะโนรมย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
โรงครัวของวัด 140 บาท
2. สังฆทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

336. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

337. นายอุทัย ยอดแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
3.ทำบุญวิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

338. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ สุนันทา ชนาเทพาพร ชยพล สาสนรักกิจ กนกพร สาสานรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

339. คุณ ชโยฬาร จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท

รวมเป็นเงิน 420 บาท

340. บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ-ค่าไฟ วัด
2. ค่าถวายภัตตาหารพระ
3. ค่าบำรุง/ซ่อมแซมวัด

รวมเป็นเงิน 4,000.39 บาท

341. คุณ ณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และน้องตุ้ แอนด์เดอะแก้งค์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 30 บาท
2. สร้างพระ 30 บาท
3 .ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
4. สาธารณะประโยชน์ 30 บาท
5. บวชพระ เณร 30 บาท
6. ใส่บาตรวีระทะโย 30 บาท
7. ร่วมทุกบุญ 20 บาท
8. น้อมถวายปัจจัยท่านเจ้าอาวาส 20 บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

342. คุณ สุวิทย์ สายนรา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์จําพรรษาตลอด 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

343. คุณ เสรี สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

344. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

345. นายเลอยศ นางกีรติญา นางลัคนา ดญ.ศริญญาทิพย์ น้องเจ้าคุณ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

346. นางสาว ภาวิตา นิตยาจาร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ และกิจกรรมทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

347. นายวรพงศ์ กลั่นสุภาชช

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

348. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

349. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

350. คุณ ณัฐพล ประยูรศิริศักดิ์-นันทภัค อภิธนากูล จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 640 บาท

351. คุณ กมนทรรศน์ กู้เกียรติววศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 500 บาท
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

352. นาย พัชรพงษ์ ปันจะนะ พร้อมครอบครัว อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกบุญของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

353. คุณ สุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

354. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว,คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

355. คุณ วริฐา กันนิยม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารใหม่และปฏิสังขรณ์ภายในวัด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

356. คุณ สุรเชษฐ์ เนียมโคกสูง เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

357. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

358. นางซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง นายวรรณชัย สุรอมรรัตน์ นายเจริญชัย สุรอมรรัตน์ นายคมสัน โสภิตบุญญากร นายโอฬาร สุรอมรรัตน์ นส. อรพรรณ สุรอมรรัตน์ นส. ศิริมา สุรอมรรัตน์ นส. ศิริพร สุรอมรรัตน์ นส. สุขุมาลย์ สุรอมรรัตน์ นส. กฤติยา สุรอมรรัตน์ นส. สายพิน รื่นสายชล นส. อัญชนา สุรอมรรัตน์ นส. อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

359. คุณ ภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

360. คุณ ธงชัย เที่ยงธรรม จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

361. คุณ สุนันทา คงวัฒนา เขตพระโขนง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

362. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

363. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

364. คุณ อรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

365. คุณ DUNYATHARN SRIBOON

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

366. คุณ ณัฐนันท์ ห้วยจันทร์ อ.เมือง จ. ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ และ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

367. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 50 บาท

368. คุณ ภัทรพล แสงประทีป และครอบครัว อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

369. นายสุรัตน์ เรียนดอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

370. นายกุลธวัช แซ่เตีย, นางสาวภิงค์ธณิศรา รักสุจริต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 20 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 20 บาท
3. ค่าทำบายศรี 20 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 20 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 20 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 20 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 20 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 220 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 20 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

371. พระ สวัสดิ์ เมฆาธรรม นายวิชัย-น.ส ปิยวรรณ เมฆาธรรมและลูกหลาน นาง วันดี พัฒนากิจและลูกหลาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

372. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

373. นายกุลธวัช แซ่เตีย และนางวาวภิงค์ธณิศรา รักสุจริต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

374. พ.ต.ท.แผน ,นางเสาวลักษณ์ ,ด.ญ.ศิวะพร ,ด.ช.ประภวิษณุ์ สวาสดินา, นางสมัย สวาสดิ์นา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

375. คุณ sirikorn.hathai

ต้องการร่วมบุญ :
1. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 10 บาท
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาท
3. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

376. คุณ ธนพล หาญกิติวัธน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 510 บาท

377. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

378. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

379. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

380. นายพัชรนันท์ ไพบูลย์ธนาธาร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

381. พระติณณภพ สุขธมฺโม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นล่าง) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี 1,000 บาท
12. ทำบุญงานพิธียกฉัตรพระวิหาร วันที่13-14 กรกฎาคม 2562 และบูรณะวิหารพร้อมฉัตร ของวิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,400 บาท

382. คุณ นภา บุบผาเดช อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

383. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

384. คุณ ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

385. นายณัฐภพ มะโนใจ อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท
2. วิหารทาน 50 บาท
3. ธรรมทาน 50 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

386. นายฮั้งมิ้ง แซ่ฉั่ว นางทองใบ งามเกียรติยศ บุตรธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. อุปสบทหมู่วัดท่าซุงเจ้าภาพทุกรูป 100 บาท
2. กฐินวัดท่าซุงเจ้าภาพร่วม 100 บาท
3. ทำบุญทุุกอย่างหลวงพ่อ มิถุนายน 2562 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

387. คุณ Tasanee Su

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

388. คุณ กิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

389. นายภาณุภัสส์ อภิวัสโภไคย และครอบครัว อำเภอเมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

390. คุณ ภัทรภร สาสุนันท์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/6/19 at 14:24

391. คุณ มนูญ ศรสุขสมัย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

392. นาย มเหสักข์ สนองพันธุ์ และ ครอบครัวและคุณแม่แป้น อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

393. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

394. คุณแม่สุวรรณี ลิขิตประเสริฐ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันเข้าพรรษา
2. ทำบุญครบรอบองค์หลวงปู่ปาน
3. ทำบุญภัตตาหารถวายพระสงฆ์ตลอดพรรษา
4. ซ่อมเสริมคานศาลา 25 ไร่
5. ชำระหนี้สงฆ์ เป็นค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 22,000 บาท (720 US Dollars)

395. นายพรานพล ธุระกิจ อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

396. คุณ ฐิตินันท์ ช่วยนุ่น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 108 บาท

397. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 189 บาท

398. คุณ หนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

399. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

400. คุณ สุรพงศ์ สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

401. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ สุนันทา ชนาเทพาพร ชยพล สาสนรักกิจ. กนกพร. สาสนรักกิจ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

402. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

403. คุณ สุกันต์ สีทาหงษ์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
4. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

404. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

405. นายพินิจ นางขจร นายเสมา วิมุกตะลพ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฑทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

406. นาย ทักษะ ปภาพสิศฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

407. นายกรรชัย รัศมี, นายกรี รัศมี, นางแช่ม รัศมี นางศิริพร หลอดแก้ว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

408. คุณ เกรียงไกร แสงหล่อ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

409. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

410. คุณ กนกแข วีะพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

411. นายกุลธวัช แซเตีย และนางสาวภิงค์ธณิศรา รักสุจริต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

412. พระมหากิตติเชฏฐิ์์ แสงอินทร์(สุเมธโส) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

413. พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
5. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
6. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700 บาท

414. คุณ ฐิติกรณ์ จันทรังษี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายทองคำหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 แผ่น 300 บาท
2. ถวายผ้าห่มหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1 ชุด 5 ผืน 125 บาท

รวมเป็นเงิน 425 บาท

415. คุณ อรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

416. คุณ อิทธิพัทธ์ งามเลิศชัยอ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

417. คุณ แอ๊ดดี้ และ ดี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ทำบุญสร้างวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน สร้างพระพุธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

418. คุณ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ ค่าไฟ สร้างมณฑปพร้อมฉัตร ซ่อมซุ้มประตูหน้าวัด
2. อาหารเพลพระ 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

419. ครอบครัวสงครามสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท
3.ทำบุญค่าอาหารพระ 100 บาท
4.ทำบุญถวายส่วนองค์ท่านพระครูปลัดสมนึก 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

420. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 60 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

421. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

422. คุณ พิณ พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,920 บาท

423. นายกุลธวัช แซ่เตีย และนางสาวภิงค์ธณิศรา รักสุจริต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 10 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารและค่าน้ำ-ค่าไฟ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

424. คุณพ่อยิ่งยงค์-นางลัคนา-นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
โรงครัววัด

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

425. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

426. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

427. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

428. นางวิรังรอง วีระเจริญ และคนรอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน บวชพระ สร้างพระ ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

429. ครอบครัว ฐิติโชติชยามร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

430. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

431. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

432. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
3. ค่าทำบายศรี 100 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 100 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 100 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

433. คุณวีระชัย แซ่โง้ว เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. สังฆทาน
5. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

434. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

435. คุณณัฐวัลย์ ทาโส/คุณแฮ็กรักชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

436. นายชนสิทธิ์ สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

437. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

438. คุณ ธีรพงศ์ แก้วดอนโหนด

ต้องการร่วมบุญ :
1. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
2. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
3. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

439. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

440. คุณ พลวัต ทับเพรียง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

441. นายกรัณย์วุฒิ หวังอายัตตวนิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท

442. นางพรทิพย์ วัฒนะพินิจกุล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัดและเสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

443. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 300บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 100 บา

รวมเป็นเงิน 400 บาท

444. นายสิทธิเดช จรูญกิจภัทรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 10 บาท
3. ค่าทำบายศรี 10 บาท
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 10 บาท
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด 10 บาท
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ 10 บาท
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาท
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษา ตลอด 3 เดือน 10 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

445. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

446. คุณ นิติ เปรมบำรุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 60 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

447. คุณ Pichamon Herault อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

448. คุณญาดานุช วงศ์หงษ์-คุณธนวัฒน์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษา 10 บาท
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

449. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

450. คุณ นพชัยสรร บุญศักดิ์สิทธิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป

รวมเป็นเงิน 20 บาท

451. น.ส.วิไลลักษณ์ มะโนปิงและครอบครัว อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3.ค่าทำบายศรี
4.โรงครัวของวัด
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
6.ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน

รวมเป็นเงิน 619 บาท

452. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

453. นางสุรัตดา เกษมวรเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

454. นางฉวีวรรณ สาระกะภูติ ครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

455. นายชาตรี แหลมสัก และครอบครัว จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

456. คุณ ชาลี ทองเรือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานทุกอย่าง
2. วิหารทานทุกอย่าง
3. ธรรมทานทุกอย่าง
4. สร้างซ่อมพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์
5. สาธารณสงเคราะห์ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

457. คุณ อรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

458. คุณ อังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว กชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว ณัฐพร รุ่งสว่าง และครอบครัว หยาดรุ้ง แสงวิจิตร และครอบครัว ศรุยา พุ่มฉัตร และครอบครัว จุฑาทิพย์ สร้างสรรค์ และครอบครัว พัชรี ศรีเทศ และครอบครัว อภิรดี พรพฤฒิพันธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

459. คุณยศดนัย สุนทรวินิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
3. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
4. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
5. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

460. คุณอานุภาพ นันท์นภัส อุไรรัตน์ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารพระพุทธมงคลบพิตรพร้อมฉัตร

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

461. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด 20 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

462. คุณ นภนต์ คุ้มวงศ์ดี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

463. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

464. คุณธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

465. คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 70 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

466. คุณไม่ประสงค์ออกนาม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

467. คุณ ณัฐชัย พร้อมครอบครัว อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

468. คุณสมพร ค้นทรัพย์และครอบครัว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

469. นางสายสุนีย์ เรือนคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

470. คุณสงวน อาชีวปาริสุทธิ หนองแขม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท
สังฆทาน 100 บาท
สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
กองทุนพระอาพาธ 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
น้ำ-ไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

471. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ salayaนครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

472. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์ แปดริ้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

473. คุณศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

474. คุณภฑิล,พรภัสสร์ภรณ์,กิตติ์ไกรวิชญ์,นภัค คิญชกวัฒน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย,ทำบุญวันอาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา,พิธีเสดาะเคราะห์,ค่านำ้ค่าไฟ,อาหารพระภิกษุสงฆ์,ชำระหนี้สงฆ์,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,ร่วมทำบุญทางวัดท่าซ ุงทุกอย่างน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บูชาครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

475. คุณอรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

476. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์,น้องเจ้าคุณ ประสิทธิโศภิน จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญโรงพยาบาลอุทัยธานี
1. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นล่าง)
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

477. ด.ช. อิทธิพัทธ์ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
สังฆทานและ ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

478. คุณอรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
อุทิศบุญให้ ลูกน้ำมนต์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

479. คุณ พัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1 - 10

รวมเป็นเงิน 200 บาท

480. คุณเจษฎายุทธ สัจพงค์พิสิทธิ์ คลองสามวา กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญวันครบรอบหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
3. ค่าทำบายศรี
4. โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด
6. ซ่อมป้ายศูนย์สงเคราะห์ฯ
7. เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
9. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

481. คุณธนาธิป,จิดาภา,สักสิทธิ์,โชติกา มะไหย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

482. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 35 บาท

483. คุณรัชตะ-ศรุต เต็งวิวัฒนะพานิช อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมป้ายซุ้มประตูหน้าวัด จำนวน 50 บาท
เสริมคานใต้ถุนศาลา 25 ไร่ จำนวน 50 บาท
ทำบุญโรงครัววัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

484. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร อ.เมือง ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

485. คุณ อำไพวรรณ น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

486. นางสาว จารุวงศ์ นาคเป้า อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 930 บาท

487. คุณโชติรส โชติมณีรัตนสิริ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างประจำเดือน มิ.ย.2562 จำนวน 158 บ.

รวมเป็นเงิน 158 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ