คลิป/ภาพ...สอนพระกรรมฐาน ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด หลวงพ่อฯ วันที่ 4 - 8 ต.ค. 2562
webmaster - 7/10/19 at 18:39

สอนพระกรรมฐาน ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒- วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

- วันเสาร์ที่ ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล ในวันงานมีเจ้าภาพเปิดร้านเลี้ยงน้ำและอาหารฟรี

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"คลิปวิดีโอ...บ้านสายลม ทำบุญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ
ตั้งแต่ วันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


เจริญพระกรรมฐาน บ้างสายลม ช่วงค่ำ
เจ้าอาวาสวัดท่าซุงกล่าวสัมโมทนียกถา
บรรยากาศทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิดหลวงพ่อฯ ตอน ๒
ทำพิธีบวงสรวง ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด ตอน ๑

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
รับสังฆทานและเจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิรับสังฆทานบ้านสายลม
เจริญพระกรรมฐาน บ้านสายลม
สถานที่จอดรถจอดภายในสำนักงาน กสทช

...............................................ภาพ..บ้านสายลม ทำบุญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ

◄ll กลับสู่สารบัญ