รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
webmaster - 31/10/19 at 08:03

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562795. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

796. พระครูปลัดกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

797. นายอัสนี อาจสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 109 บาท

798. คุณบุญพบ รักขุนทด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 100 บาท
2. ทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน หน้าตัก 10" เนื้อเงิน พร้อมหล่อพระ 8 องค์ 100 บาท
3. ทำบุญบวชพระ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

799. นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

800. คุณ นภนต์ คุ้มวงศ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้

รวมเป็นเงิน 300 บาท

801. คุณ ธนาวุฒิ ฉิมคล้ายและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อพระ 19 ตุลาคม 2562 ทุกพระองค์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

802. น.ส.แก้วคำ ดีอาษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" 1.วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 100 บาท
2.ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

803. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้ - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

804. นายมาโนช โพธิ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

805. คุณสิริกร ศรีสมบูรณ์เลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

806. นายสนธยา ช่วยแต้ม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

807. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 36 บาท

808. คุณ มงคล ลิมปวัฒน์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน หล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

809. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

810. คุณ อัจฉรีณา เหลืองอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

811. นายศรายุทธ ไสโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
2. ทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานเนื้อเงิน,พระปัจเจกพุทธเจ้า,อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง 7 องค์ 200บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

812. นางสาวมณฑิตา ภูมิภักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 1000 บาท
2. หล่อพระ ปัจเจกพุทธเจ้าและหลวงปู่ หลวงพ่อ 300 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 200.87

รวมเป็นเงิน 1,500.87 บาท

813. นางชุณห์พิมาณ ศุภธาเสฏฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

814. คุณ ไตรดาว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

815. นางพรพิมล เตชะมาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 100 บาท

816. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

817. นายไมตรี อ่อนศรีพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทอดกฐิน 20 ต.ค. 2562
-ทำบายศรี
-โรงครัวของวัด
2. ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ,พระสงฆ์วัดท่าซุง เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

818. นายจตุพร องอาจ,วิภาพร สุขเจริญ,ยุคลเดช ภาพัชรโสภณ,พรจิตต์ อัมพวานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

819. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

820. นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง / นายวิทวัส หลงสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทอดกฐินวัดท่าซุง ( 20 ต.ค. 2562 ) 500 บาท
2.เททองหล่อรูปเหมือน"อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง 19 ต.ค. 2562 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

821. คุณ สหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

822. นางสาวเปมิกา สุทธวิรีสรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

823. คุณ Tasanee Su

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 400 บาท

824. คุณ ธรรมรัตน์ อาสาสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

825. คุณ อารยา เอี่ยมอุดมกาล และญาติมิตร เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

826. นายเอกลักษณ์ บัวรอด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

827. คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ อุทิศให้กับไก่ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

828. นม.หญิง ยุพดี พลเดชวิสัย นอ.กาลิทัส กมุทชาติ คุณชนิดา กทุทชาติ ธาม กมุทชาติ ฐิตารีย์ กมุทชาติ ประสพศรี ปาณะจำนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

829. คุณ โสภา กล่องแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

830. คุณ ธัชนันท์ นะมะอะอุ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

831. คุณดำรง เอื้อหยิ่งศักดิ์ ประพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ หล่อพระ

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

832. คุณ ธัชนันท์ นะมะอะอุ

ต้องการร่วมบุญ :
1. อาคารสมบัติพ่อให้ 20- 6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20-
2. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 20- 8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 20-
3. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20- 10. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 20-

รวมเป็นเงิน 200 บาท

833. คุณนงนภัส เจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

834. นายอนุกูล บุญคำ พ่อแม่ พี่น้อง ครอบครัว และญาติพี่น้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

835. คุณ ธศุภา สหายา และบิดามารดา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 250.16 บาท

836. คุณ วิชิต-วาสนา บุญฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อพระ 9 องค์
2.ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 280 บาท

837. คุณ Thapanat

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุงประจำปี2562
2.ร่วมถวายปัจจัยงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 79 บาท

838. คุณ พชร ทรายสมุทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 300 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

839. นายเฉลิมพล. อิ่มอ่อง และครอบครัว.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

840. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินสามัคคี และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 45บาท

841. คุณพิชัย เอกวิทยานุรักษ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

842. นายอนุกูล บุญคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
2. อาคารสมบัติพ่อให้
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
4. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
5. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

843. นายภูวรินทร์ บุญร่วมและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

844. คุณ ชุติกาญจน์ งามละออ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
2. สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

845. คุณ ฉัตรกาล เจริญสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

846. นายกุลชาติ เปรมวิมล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

847. คุณ แคชจรี ว่องวิทย์การ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 300 บาท

848. คุณ อังสุมาลย์ กลันทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญกฐิน 1,000 บาท
2. ร่วมทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

849. นายปกรณ์เกียรติ. นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

850. นางปวริศา วณิชชากุลจิตและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 19 บาท

851. คุณชรัญ ขำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

852. คุณนฤมล คุณชลธิชา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

853. คุณ อานนท์ อธิอาภากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน (เนื้อเงิน) , พระปัจเจกพุทธเจ้า 500 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง (หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล) วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
3. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

854. คุณประชิต ทีปะปาล,คุณสมชัย ชินรัตนมงคลเเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 175 บาท

855. คุณ สมฤกษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

856. คุณ อรุณ เจริญดง และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

857. คุณ ลักษิกา เลิศมุกดา

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทอดกฐิน 20/10/62

รวมเป็นเงิน 100 บาท

858. คุณ Parin Parinyakorn

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

859. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

860. คุณ กฤต พงษ์ไพรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 500 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

861. น.ส.ยุวธิดา ฟื้นชมภู นายพลัฐ - ด.ญ.โภคิยา พาขุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างในงานทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

862. คุณ เสฎฐวุฒิ ตันวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

863. พระอภิสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

864. จ.ส.ต.อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

865. ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

866. กองบุญดวงแก้วสู่แสงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

867. คุณ Tasanee Su

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

868. คุณ กุลธร มรกต ไอศูรย์ และอาทิตยา ลิมปิวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 500 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 2,000 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

869. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5บาท

870. คุณ กุลธร มรกต ไอศูรย์ และอาทิตยา ลิมปิวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๒2562 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

871. คุณ ณัฏฐมัย-กัณฐิมา-ดช.เจษฎากร ชุ่มจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ..200 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 .1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

872. คุณ จิระศักดิ์ สุชินวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

873. คุณผอบ - ณรงค์ชัย สุธารัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
2. ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

874. แม่แท่ง จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

875. นางลพิธ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

876. ครอบครัวกิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

877. คุณสีวิชัย-นภาศิริ สิริสาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกรายการ 300 บาท
2. ถวายภัตตาหาร 300 บาท
3. ค่าน้ำไฟ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

878. คุณ และลูกสาว คุณปกรณ์-ปรารถนา-ด.ช.จุลปกรณ์-ด.ช.ธีรปกรณ์ ธีรวณิชพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกรายการ 200 บาท
2. ถวายภัตตาหาร 300 บาท
3. ค่าน้ำไฟ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

879. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททอง หล่อพระ 9 องค์
2. งานทอดกฐิน รายการที่2 ทั้งหมด
3. ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

880. คุณ นันท์นภัส สรีระศรีฤทธิ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 30บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 30 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 30 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 30 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30 บาท
8. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 30 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

881. ครอบครัวเกิดเดโช และเพื่อนบ้าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 1,870บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี 10บาท
- โรงครัวของวัด 10บาท
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 20บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน10บาท
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 40บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30บาท

รวมเป็นเงิน 1,990 บาท

882. คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุงปี 62

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

883. คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

884. คุณ อาศิระ นันทวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

885. คุณ เณศรา ชาติรักษา และครอบครัว และเพื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

886. นายปัณณวิชญ์ วานิชโภคิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

887. พระอกนิฎฐ อำไพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

888. คุณปุญศยา หทัยนมะ และคุณพิทักษ์ พรหมที

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

889. คุณ วนิดา สุขถาวรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 800 บาท
2. หล่อพระ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

890. คุณ ภูมิจิตร พงษ์เลอฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระ บุญกฐิน บุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฑทาน ค่าน้ำไฟ ทุกๆบุญที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

891. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

892. คุณ เสรี สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

893. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

894. นายธนณัฏฐ์ อาฒยะพันธ์ อุทิศให้แมวที่ขับรถชน

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 508 บาท

895. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

896. คุณ ภราดา อเนกบุณย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

897. คุณ วีรชาติ ลิ่งไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

898. คุณ พิรชัช ฉิ้มสังข์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

899. นายรัชกฤช รังสิกุลกวิน นางสาวพรดา รังสิกุลกวิน เด็กชายปณทัช รังสิกุลกวิน เด็กชายปณดล รังสิกุลกวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

900. คุณ neverwalkalone.948

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

901. คุณ ธณิชชา จั่นเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญหล่อพระงานกฐิน 200 บาท
2. ร่วมบุญงานกฐินทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

902. นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ ดช.ธนกฤต สมสอาด นายนิติธร สมสอาด นายราชสิทธิ์ สมสอาด นางลักษมี บุตรโพธิ์ ร.อ.สนอง สมสาด นางปราณี โลห์สกุล นายจำลอง หม่องพราหมณ์ นางใหม่ สุดท้าว และครอบครัวสมสอาด,รอดพ่วง,บุตรโพธิ์,ค้ำชู,โลห์สกุล,สุดท้าว,หม่องพราหมณ์ และเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้านยูโรทูช็อป ซาลอนและบาร์เบอร์บางแพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

903. คุณ ชัญญา ไชยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 10 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

904. คุณ พรทิตตา. ยุหะประโคน

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

905. คุณ สิงขร หิรัญคุปต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 369 บาท

906. นางสาวจินตนา อยู่สวนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

907. นายจิรโชติ พวงชมพู และน้องๆในที่ทำงาน

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 220 บาท

908. นางชุติปภา จิรวงษ์สง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

909. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

910. พระสวัสดิ์ เมฆาธรรม นาย วิชัย-น.ส ปิยวรรญ เมฆาธรรมและลูกหลาน นาง วันดี พัฒนากิจและลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

911. คุณ รชต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

912. นายไชยวัฒน์ วรรณประภา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

913. กลุ่มสมบัติพ่อให้-พ่อสอนลูก

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

914. คุณ เรวัตร ธนสินชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อพระจำนวน 9 องค์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562
2.ทำบุญทอดกฐินในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

915. นายชลิต ผาติผดุงกุล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

916. คุณ นัทธมน วิยะหลง และพิรดา ปาจะ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

917. คุณ พิริภาพร ประสาทศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน 3,000 บาท
2. สร้างหรือบูรณะห้องน้ำ 150 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

918. คุณ ธีรชัย เอื้อชลิตนุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระทั้ง 9 องค์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

919. นางสาวดารา เสียงล้ำ นายชนภัทร รัตนภูมิ นางสาวณิชาภา โสดาจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 299 บาท

920. น.ส ณัฐนันท์ ห้วยจันทร์ และ นาย วัชรินทร์ พรทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญมหากฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

921. คุณ กัญติญา เสกสมวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 100 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

922. คุณ ธนาวุฒิ ฉิมคล้ายและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 60 บาท

923. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

924. ร้านอาณาจักรแฟชั่น Nukai-Mall

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

925. คุณพิษณุ คนมาก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

926. คุณ Amolnuth Somton and Family

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐินปี 2562 100 บาท
2. ทำบุญงานเททองหล่อพระ วันที่ 19 ตุลาคม 100 บาท
3. ร่วมทุกกองบุญ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

927. นายดาวรุ่ง อินนครพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

928. นายดาวรุ่ง อินนครพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานบุญกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

929. นายดาวรุ่ง อินนครพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

930. นายดาวรุ่ง อินนครพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

931. นายดาวรุ่ง อินนครพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

932. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

933. นายสรรธิป ฉายพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 980 บาท

934. จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

935. พระนพดล วรรณสาร

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

936. คุณ nuthapon juntapoon

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 19.52 บาท

937. คุณ นิสิต คำหล้า และภัทริยา ดวงพุทธา

ต้องการร่วมบุญ :
1 สร้างพระพุทธรูป
2 ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

938. คุณ ณัฐมน เศรษฐพิทยากุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน 20 ตค 62

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

939. คุณญาดานุช วงศ์หงษ์-คุณธนวัฒน์ ฝากาทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน 20 บาท
2.ถวายสังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

940. คุณ อดุลย์ ปัจจยาการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/10/19 at 08:04

941. นายศิวะบุญ อักษรพิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

942. คุณพ่อเสถียร เกตุนุติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

943. นายธีรวุฒิ นางไพรวัลย์ เพียรสบาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญหล่อพระ 9 องค์ 300 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท
3. รวมเงินทั้งสิ้น 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

944. คุณ อวยชัย บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

945. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 108 บาท

946. คุณ บุญชัย หะรารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 105 บาท

947. นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

948. นางสาวภาวิตา นิตยาจาร นายอดิศร นิตยาจาร นางธันย์จิรา วสุธนเวโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

949. คุณ สมหวัง เรืองพรชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

950. นางสาว ณัฐิดา แสนสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ข้อ 1 ถึงข้อ 9

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

951. คุณประชิต ทีปะปาล.คุณอภิเชตุ ทีปะปาล,คุณอรพลิกา ทีปะปาล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 150 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 150 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

952. น.ส. เรขา รัตารัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 250 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 250 บาท
3. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

953. นายปิยะ จันทร์ไตรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

954. น.ส.พรทิพย์ ทรัพย์มั่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานพิธีเททองหล่อพระ 9 องค์ (สมเด็จองค์พระปฐมปางนิพาน (เนื้อเงิน),พระปัจเจกพุทธเจ้า,หลวงพ่อพระรชพรหมยาน วันที่ 19 ตุลาตม 2562

รวมเป็นเงิน 90 บาท

955. คุณ นิพนธ์ พรมพิไล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

956. คุณ อาทิตย์ ใยอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

957. คุณ เฉิบ,พรภัสสร์ภรณ์,กินติ์ไกรวิชญ์,นภัค คิญชกวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

958. คุณ อนันญา หาญสมภพ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 2,900 บาท

959. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

960. นายปวิช เกียรติศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมกฐินวัดท่าซุงปี 2562

รวมเป็นเงิน 250 บาท

961. ว่าที่.รต.ปฤษฎี เหมทานนท์และภรรยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 109 บาท

962. คุณ อรสิตา ศิริบรรจง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.โรงครัวของวัด 1,500 บาท
2.งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 200 บาท
3.ทำบุญทอดกฐิน 200 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

963. คุณ ปภพ ทีปรักษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

964. พระ ปิยะพงษ์ กิตติญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

965. นายก้องเกียรติ กุวากิจและภรรยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2.ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

966. คุณ ปกรณ์ มาลาวรรณ และ ปัทมา มุงอินทร์ และในนามครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

967. คุณ จินตนา กนกปรานและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

968. คุณ สุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 219 บาท

969. mrs patchree pankun

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 104.03 บาท

970. คุณ นวพรพรหม สุรีย์ยอมร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้

รวมเป็นเงิน 200 บาท

971. คุณ ชัยยพล พุทธามนต์สิรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

972. คุณ ชัยยพล พุทธามนต์สิรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน) วันที่ 19 ตุลาคม 256

รวมเป็นเงิน 100 บาท

973. คุณบุญปิ่น ยิ้มละมัยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

974. คุณเกษม สมรัก อุไรรัตน์ ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

975. กองบุญรวมวิระทะโย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

976. คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อพระรวม 9 องค์ 20 บาท
2.บุญทอดกฐิน 100 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท
4.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

977. คุณ ปวริศร แสงเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อ พระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

978. คุณไตรภพ จันทนุปาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 300 บาท

979. คุณแม่สุนีย์ และนาย ธนพล หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

980. นางสาว อัจฉรา หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 - 200 บาท
2. บวชพระธุดงค์ 220 รูป - 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

981. คุณบุญชู กิจมีเกียรติดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

982. คุณ สุนิสา พ่วงสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. เททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. ทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

983. คุณเต้ย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วันที่ 20 ตุลาคม 2562 400 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 430 บาท

984. คุณ ไพฑูรย์ อาจฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ทำบุญ 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
ทำบุญ 50 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ ทำบุญ 50 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ ทำบุญ 50 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ ทำบุญ 50 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) ทำบุญ 50 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ทำบุญ 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ทำบุญ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

985. น.ส.พวงพยอม โคตามี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

986. คุณ สายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญหล่อพระ 9 องค์ 200 บาท
บุญกฐิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

987. นายภูษิต วนาประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. ทำบุญทุกอย่าง วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

988. คุณ จิราภรณ์ แก้วประเสริฐ พัชรินทร์ ตรีบุตร ยุพา แก้วประเสริฐ สุกัญญา ชูชาติและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระ
ทำบุญทอดกฐิน ทำบายศรี โรงครัว ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์กับพระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

989. คุณ วรลักษณ์ ภูผา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 200 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 500 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 50 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 50 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

990. นายสุทธิชัย จันทร์เพ็ชร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

991. นางจิดาภา และนายนภธร เกษรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

992. คุณ ภูทัย บัคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

993. คุณ สมจิตร เชิญประภา

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินและร่วมหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

994. คุณ วิจิตรา ดนุนันทวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

995. คุณ ฐิติพันธุ์ แก้วเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

996. นายพงษกร วีระเดชเมธากุล และ ญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐินวัดท่าซุง ปี 2562

รวมเป็นเงิน 900 บาท

997. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

998. คุณธนกฤต วิชัยดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน และทุกอย่างตามรายการประจำเดือนนี้

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท

999. นางธาราวดี , นส.ศิวพร ,นายสมเกียรติ แสงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1000. คุณ สหรัฐ แซ่ลี้

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1001. นายธนิต พงษ์แก้วพาบ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1002. คุณ ชลธิดา ภูถาวร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1003. คุณ โฉมสุดา ลังการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1004. เด็กหญิงรัญช์ริศา ดาสาพร้อมด้วยญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ร่วมบุญทุกอย่างทุกประการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1005. คุณ บัณฑิตา วิริยะประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ9องค์

รวมเป็นเงิน 999 บาท

1006. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 240 บาท

1007. นายสยามรัฐ เอมนฤมล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างที่ทางวัดดำเนินการอยู่

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1008. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1009. คุณ อัญชลี พูลชะโก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1010. กองบุญตัดสังโยชน์ โดยณญาดา ศราภัยวานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1011. คุณ สุรพงศ์ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1012. คุณ อินทร์ฑิรา โบกขพรรษ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระ 9 องค์
2. ทอดกฐิน
3. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1013. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม ๙ องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1014. นายวรพันธ์ นางอลิสา ราชวัตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1015. นาย วรสกลและนางรุจิพร บุญคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1016. คุณ มัลลิกา ทองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1017. นาย สมคิด ดวงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล = 30 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 30 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 20 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1018. นางเซี้ยมหง ลี่สถาพรวงศา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 81 บาท

1019. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1020. คุณ สุกัลยส สุทธเวชล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1021. นางสาว วารี มณีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 500 บาท
2. วิหารทาน 500 บาท
3. ธรรมทาน 500 บาท
4. สังฆทาน 500 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 500 บาท
7. ร่่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1022. นาง ศิริกาญจน์ เดชะประทุมวัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อพระ 100 บาท
ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1023. นาย ธีรวิสิฎฐ์ สิงห์แจ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญงานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1024. คุณ ธีระชัย คงมิตรภาพและกรรณิการ์ เอมโอช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1025. นางสาวรัชนี เตียวพวงพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1026. คุณ รัชฤดี บุญเจือ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 600 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. กฐิน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1027. คุณ ไตรภพ-ชญานันท์ ณ นคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1028. คุณ ยศดนัย สุนทรวินิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1029. คุณ ภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1030. คุณ ไพฑูรย์ หาญสมภพ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1031. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1032. คุณ พชร มารศรี อภิญญา ส่งช่วย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐินและบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1033. คุณ ญาดา ลีลาขจรจิต ,อรษา อุดมวรรธนะกุล ,วชิราภรณ์ ตันวิเชียร ,มีศักดิ์ ตันวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1034. นายปรัชญา ทิตอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1035. นางสาวอรุณ ค้าขึ้น และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1036. คุณ วราพงษ์ ภูผานี พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อพระ 9 องค์
2.งานทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1037. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1038. คุณคนอง คุณบังอร ด.ญ.ชนาภัทร ด.ช.จิรภัทร ปริสาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
เจ้าภาพร่วมทอดกฐินปี 2562

รวมเป็นเงิน 999 บาท

1039. คุณ ภูทิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 30 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
3. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
4. อาคารสมบัติพ่อให้
5. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
6. ซ่อมศาลา 25 ไร่
7. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1040. นาย อภิวัฒน์ โง้วสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1041. คุณพรรณเศรษฐ์ กานต์รวีกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1042. คุณ สกนธ์พรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1043. คุณ ruaggit.777

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ กฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1044. คุณ สุวัฒน์ อินทุประภา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 420 บาท

1045. ครอบครัวพรหมรัตนกุล-พึ่งม่วง-ผกาขยายและผู้มีพระคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1046. คุณ บัณฑิตา วิริยะประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 999 บาท

1047. นายเศกสรรค์ เสียงเพราะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน ปี 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1048. กลุ่มคนรักบุญเพื่อพระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์ ทำบุญทอดกฐิน วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่ำน้ำค่าไฟ และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1049. นายเกษมศักดิ์ คงทนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ทำบุญกฐินปี 2562 50 บาท
3.งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 50 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
5.ทำบุญรวมทุกอย่าง 30 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

1050. คุณ จินตนา และคุณสุสัณห์ อาศนะเสน

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,020 บาท

1051. คุณแฉล้ม เฮงสุวรรณ อดิศักดิ์ เฮงสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 420 บาท ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 820 บาท

1052. คุณธีรพัชร์ คุณอัญชุลีพร คล้ายสำเนียง และบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมงานกฐินวัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1053. นายธนากร เหล่ารุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อพระ วันที่ 19 ต.ค.62

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1054. คุณ TINNAKORN SRITHUNDORN

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์ ในงาน 19 ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1055. คุณ ธนจักร นาคใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1056. น.ส รุจิรา คลังชำนาญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อพระ 100 บาท
2.ร่วมบุญกฐิน 100 บาท
3.ร่วมบุญทำอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1057. นพ.ผจงพล-นางสมพิศ สุวรรณบูล ช็อคโกแล็ท น้องเล็ก ทอง หนึ่ง ดำ บุญหลง โทน เดียว ไฝ แสบ ดำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 999 บาท
2.ทำบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562 300 บาท
7.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 400 บาท
8.ค่าน้ำ ค่าไฟ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,999 บาท

1058. ครอบครัวคงเสรีพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1059. คุณ เวฑิต จันทรขรินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1060. คุณ Kanapoj Sangmongkollertsiri

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 100บาท
2.ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100บาท
3.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100บาท
4.ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100บาท
5.ทำบุญทุกอย่าง 100บาท

รวม 500 บาท

1061. น.ส.รัตน์กรณิ์ ชินสุทธิ และ ด.ญ. สิริพัชชา เห็มทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
4. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1062. นายเนตรนัย อริยตระกูลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีเททองหล่อพระ 9 องค์ 5,000 บาท
2. ทำบุญกฐิน 2,000 บาท
3. ทำบุญน้ำไฟ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

1063. นายไววิทย์ สิริประภาวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1064. คุณ สปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน 100 บาท
2. หล่อพระรวม 9 องค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1065. นายวุฒินันท์ สะเทือนไพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1066. น.ส.เขมิกา การะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1067. นายจักรพงศ์ โรจนสุพจน์ นางชูศรี ทองเหม

ต้องการร่วมบุญ :
1. องค์ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
2. หล่อพระ 9 องค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1068. คุณ อานุภาพ นันท์นภัส

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระ 9 องค์วันที่ 19 ตุลาคม

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1069. คุณ จุทาทร จิกชาตรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1070. คุณฉลวย บุญมากและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1071. นายวรวิทย์ ไรมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมหล่อพระ 300 บาท
2.ร่วมกฐิน 800 บาท
3ภัตตาหารพระ 100 บาท
4 ค่าน้ำ ค่าไฟ 100 บาท
5 วิหารทาน 100 บาท
6 เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1072. คุณ พัฒนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายผ้ากฐิน

รวมเป็นเงิน 99.65 บาท

1073. คุณ ชนิสรา ชุ่มเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อพระ 9 องค์ 50บาท
2.ทำบุญทอดกฐิน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1074. คุณ Panyanart nilsuk

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง2562

รวมเป็นเงิน 500.00บาท

1075. คุณ ซุง ลาดพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1076. พระมหากิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์(สุเมธโส)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกๆ อย่าง

รวมเป็นเงิน 119 บาท

1077. คุณ เกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/10/19 at 08:05

1078. คุณ khiangsiri_p

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารถวายพระ ในวันกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1079. คุณ อานนท์ สั่งแสวง

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระรวม

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1080. คุณสุรชัย คุณปวิชญา. ดาววี

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 2562 : 3,000 บาท
2. ผาติกรรมพระพุทธรูปงานกฐิน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1081. นายวิทวัส บุตรต๊ะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พิธีเททองหล่อพระ 9 องค์
2. ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1082. คุณ Kung3411

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1083. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
2. ถวายภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1084. คุณ ศรินญา-ศุทธินี-ชนม์นิภา-อิมรอน-พงศธร นามสกุล รัญจวน

ต้องการร่วมบุญ :
งานวัน19-20 ต.ค 2562 งานพิธีทองหล่อพระรวม 9 พระองค์ และทำบุญทอดกฐิน(แบ่งจ่ายเฉลี่ยทุกอย่าง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1085. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1086. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1087. คุณ เจษฎา ถวัติธารี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1088. คุณ จรรยา ชุ่มสนธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1089. น.ส.โจศิมา อาราอิ และนาย นฤพล พัฒนารุ่งโรจน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐิน วันที่ 20 ต.ค 62

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1090. คุณ รัชตะ-ศรุต เต็งวิวัฒนะพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1091. คุณ ณัฐวัฒน์ - จริยา กมลพัฒนะ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1092. คุณ pin

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมหล่อพระ 9 องค์วันที่ 19 ตค. 80 บาท
2. ทำบายศรี 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1093. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 106 บาท

1094. คุณสมชัย ชินรัตนมงคลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 222 บาท

รวมเป็นเงิน 222 บาท

1095. คุณ ปฤษฎี เหมทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 215 บาท

1096. นายพูนพงษ์ พิพัฒพลกาย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1097. คุณ พัณณ์นิภา ธรัชอภสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1098. คุณปภาดา จันทร์แดง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1099. นายสยาม น้อยน้ำเที่ยง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1100. คุณปภาดา จันทร์แดง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1101. คุณ ประศาสน์ ก้องสมุทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน ขออุุทิศเจาะจงให้เจ้าสุดสวย สุนัขเพศผู้ เสียชีวิตเมื่อ24กย62

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1102. นายเมธี บุญยงค์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานเททองหล่อพระรวม 9 องค์สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน (เนื้อเงิน) พระปัจเจกพุทธเจ้า. หลวงปู่จันทร์. หลวงปู่ใหญ่. หลวงปู่เล่ง. หลวงปู่ไล้. หลวงปู่ขนมจีน. หลวงพ่อพระราชพรหมยาน. หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2.ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
-ทำบายศรี
-โรงครัวของวัด
-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ
-เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3.อาคารสมบัติพ่อให้
4.บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5.ซ่อมศาลา 25ไ ร่
6.สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อพระมหากัสสปะ (ให้ทันงานธุดงค์)
7.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
8.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1103. นายกฤษณพันธุ์ มหาพรชัยกุล เเละนส.อรพรรณ กิจสะสม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินปี 2562

รวมเป็นเงิน 552 บาท

1104. นายกฤษณพันธุ์ มหาพรชัยกุล เเละนส.อรพรรณ กิจสะสม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระแทนการตักบาตรทุกเช้า

รวมเป็นเงิน 518 บาท

1105. นายโชดก ขำรักษา และ คณะ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 47.50 บาท

1106. นายโอภาส พงศ์ทองกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1107. นายอำนาจ ขันทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินและบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1108. คุณ สุวิทย์ สายนรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญหล่อพระในงานกฐิน 19 ตุลาคม
2. ร่วมบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม

รวมเป็นเงิน 100บาท

1109. คุณ สาวิกา ศุภดีเลิศมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ต.ต. 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1110. น.ส. จริยา อิสริยะวณิช

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 200 บาท / งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 200 บาท / วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1111. คุณ มานะ อิสริยะวณิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน 80 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 70 บาท
3. วิหารทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1112. คุณ ปานใจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินปี 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1113. นางสุเพ็ญทิพย์ ศรีทองแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 490 บาท

1114. นางคิด ปันตา , นางสาวขวัญดาว ปันตา , ด.ช.พีรวิชญ์ ปันตา , ด.ญ.ชญาภา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1115. คุณสว่า ม่วงสวน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระทั้ง 9 องค์ ทำบุญกฐิน สังฆทาน และร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1116. คุณ ณัตยา. บูรณไทย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์ ร่วมทำบุญกฐิน วิหารทาน สังฆทาน และร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1117. คุณ ชีวิน เทศสถาน คุณอภิชัย เพิ่มทองเผือก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1118. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1119. คุณ พรเทพ พงษ์ไทย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเททองหล่อพระ รวม 9 องค์ มี สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน (เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
2. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินวัดท่าซุง
- ร่วมทำบายศรี
- ทำบุญโรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. สร้างอาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
7. สร้างพระพุทธรูปปิดทองคำแท้
8. วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9. ถวายเป็นค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1120. นายศุภชัย - นางนันธิยา บาลโสง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

1121. น.ส.เนตรนภา เมฆสอนและวรวิทย์ ไรมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐิน 500 บาท
2. ร่วมหล่อพระ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1122. คุณ จุฑาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเทองหล่อพระ 9 พระองค์ 100 บาท
2.ทำบุญกฐิน 100 บาท
3.อาคารสมบัติพ่อให้ 30 บาท
4.บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 30 บาท
5.ซ่อมศาลา 25 ไร่ 30 บาท
6.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 30 บาท
7.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน30 บาท
8.ใส่บาตรวิระทะโย 150 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1123. พุทธรักษาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1124. นางบุญช่วย พิมมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,005 บาท

1125. คุณ Gino Malattia and Preeyasiri Devahastin

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1126. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1127. นายชานนท์ เวชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1128. นายเสริมเดช เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1129. นายเจริญพร ปรัชเจริญวนิชย์ อุทิศแก่ นายฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระ รวม 9 องค์ 3,200 บาท
2.ทอดกฐิน 2,200 บาท
3.ซ่อมศาลา 25 ไร่ 1,700 บาท
4.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร 1,700 บาท
5.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน 1,700 บาท

รวมเป็นเงิน 10,500 บาท

1130. นางนิดา อินทรสมบัติ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1131. นาย สมาส เจนเจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1132. คุณ ชวภณ กมลสินมหัต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1133. นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์ วันที่ 19 ต.ค 2562

รวมเป็นเงิน 74.43 บาท

1134. พระเชิดศักดิ์ ฐิตเมโธ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 10 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 10 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1135. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1. พิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 450 บาท
2. กฐิน 450 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

1136. คุณ วีร์พสุตม์ ลิ้มสกุลภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1137. คุณ นัทธ์นภัส รุ่งวชิรา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1138. คุณ กฤษณา เพชรแท้

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1139. คุณ ภณิตา บุตญาพันธ์และครอบครัว ปริยาภรณ์ สุมารินทรผ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1140. นางสาวสมบูรณ์ โขงรัตน์,นางสาวศิวราพรรณ์ สมหวัง,นางสาวศิวรารัตน์ สมหวัง ,นายจิรวัฒน์ รักการแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 240 บาท

1141. บริษัท เทพประทาน สถาปนิก จำกัด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 5,100 บาท

1142. คุณ ชุณหพงศ์ ทองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1143. นางบุญมา ไชยแสนท้าว พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1144. คุณจุลจิรา สุขมาก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระ 9 องค์ วันเสาร์ที่ 19

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1145. คุณ สุเทพ วรรณโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1 งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 200 บาท
2 ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1146. พระคุณากร หัตถคุโณและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญด้วยทุกประการ

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1147. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1148. นายธนา อู่วิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1149. คุณ สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อพระ 9 องค์ 300 บาท วันที่ 19 ตค.62

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1150. คุณ จีรวัสส์ ทิพย์สุมณฑาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระวันที่19ตุลาคม2562 และร่วมบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท
1151. คุณ พิมพ์นารา บุญรัตนะภินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1152. นายออมทรัพย์ ชมภูนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1153. คุณ ยุวดี ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1154. นายออมทรัพย์ ชมภูนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1155. คุณ ณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1156. คุณ วิยะดา ขุมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1157. คุณสุชัย-ปวีณา-วรรณิดา-ธัชพรรณ จินดาวัฒนวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1158. นายอนิรุธ โกศินานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1159. คุณ นฤมล กิจพานิชวิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 130 บาท

1160. คุณ สุริยะ นวพงศ์อนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญหล่อพระ 9 องค์วันที่19 ตุลาคม 400 บาท
2 ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1161. คุณ ศิริมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระทั้ง 9 องค์ 108 บาท
ร่วมงบุญวันกฐิน 180 บาท

รวมเป็นเงิน 288 บาท

1162. คุณ ชัยรัตน์ บุญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1163. คุณ ทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 1,000.09 บาท

1164. คุณ ชัชวาลย์ นวลฉวี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ หล่อพระ 9 พระองค์ และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 333 บาท

1165. พระมหารุ่งศักดิ์ อุทโย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1166. คุณ สาธิต เสนสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1167. คุณ Phongsin Dhanawatseri

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1168. นายภัทรวุฒิ นิธิศสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญหล่อพระ.100 บาท
2. ทำบุญกฐิน 100 บาท
3. ทำบุญทุกอย่างในวัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1169. นางกฤษณา นุ่นสังข์(ศรีโพธิ์ทา)และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระ 9 องค์ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐินวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
3. ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1170. นายมนตรี สุขยงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ปี 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1171. คุณ กฤษณ์ ชัยกิมานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1172. ร้านธาดาฒ์มหามงคล โดย ธณวิน ธีรฤทธิ์ํธาดา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 108 บาท
2. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 108 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 108 บาท

รวมเป็นเงิน 324 บาท

1173. คุณ พัชรินทร์ อนันต์รัตนไพศาล, พ.ต.อ. ภูเบศ ภิญโญวิชิต, วุฒิ ภิญโญวิชิต

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 100บาท

1174. นางปาณิกา วิชัยโชติกุล,ด.ญ.ศรสวรรค์ ศิรินิยมชัย, นายรุ่งเกียรติ ศิรินิยมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญเททองหล่อพระ 9 องค์ 50 บาท
2. ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง 50. บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1175. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี และ พีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อพระรวม 9 องค์
1.สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน)
2.พระปัจเจกพุทธเจ้า
3.หลวงปู่จันทร์
4.หลวงปู่ใหญ่
5.หลวงปู่เล้ง
6.หลวงปู่ไล้
7.หลวงปู่ขนมจีน
8.หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
9.หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1176. นายยุทธชัย ชัยฤทธินาถ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญกฐิน 800 บาท
2. บุญอื่นๆ รวมทุกบุญ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1177. คุณ พิทยานนท์ ศัลยพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ กฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1178. น.ส.สิริกร บุญหนุน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญกฐิน 200 บาท
2. บุญอื่นๆทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1179. คุณ ชัยณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1180. คุณ พิภพ โมกขาวและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 150 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 150 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 150 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 150 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 150 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 150 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 150 บาท
8. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 150 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1181. คุณสุนัยพร, คุณลลิดา นิติศฤงคาริน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อพระ 9 องค์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1182. นายเจษฎา พิกุลประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1183. นางกิมเอ็ง แซ่ด่าน, น.ส.วิมลรัตน์ วิชัยโชติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญเททองหล่อพระ 1,400 บาท
2. ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

1184. คุณ Weratuch witoonchart and Paramaporn

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 4,000.99 บาท

1185. นางจันทิพย์ ทามินทร์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 159บาท

1186. คุณ ชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 90 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 120 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

1187. คุณ น.ส.ญาธิดา เกิดธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 999 บาท
2. น้ำไฟ ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,999 บาท

1188. นายภคพล ฮ้อแสงชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระและบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,099.00 บาท

1189. นายสุวชัช ปานะวิภาต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง 30 บาท
2. ทำบุญรวมทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1190. คุณ เอกลักษณ์ แสงวิรุฬ

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1191. คุณ กิตติญา มาจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระและทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1192. นายสถิตย์ สังวรรณา น.ส.วยุนีย์ บุญศรี พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 20 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
8. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1193. คุณ ชาลี เอี่ยมพงษ์ และ อัญชลี เล็เกวิกรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1194. นาง จำรัส ใลออน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ

รวมเป็นเงิน 209บาท

1195. นายปริญญา วิศวนาวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1196. น. ส. พรรษชล สมิติวัณฑิกุล น. ส. ภาศิรี เห็นสุข และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1197. คุณ jamrus lyons

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรุป สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 209บาท

1198. คุณณัญชา เผือกอ่อน ร้านสมเจนต์ คุณสุวัฒน์ เทียบทิพร คุณแม่เซาะคิ้ม ถามะวัฒน์

E-mail : t.kanyakit@aekgroup.net

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1199. นาย ปรมินทร์ คิดบรรง

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม9องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562, ทำบุญทอดกฐินวันที่20 ตุลาคม 2562 ,สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป ,พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ,ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1200. คุณ จินดา แซ่เตียว อรดา ถาวรเจริญรักษ์ มิติ ถาวรเจริญรักษ์ วรรณพร ถาวรเจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระ 9 องค์ และทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

1201. คุณ หนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 20 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1202. คุณธนวัฒน์ แจ้งสว่างและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระวันที่ 19 ต.ค.และทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ต.ค.62

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1203. น.ส สุรีย์ กอนเทียน , นาง ธนพร สินธ์ประเสริฐ น.ส จีรานุช พุทธรัตน์ ด.ญ อมลวรรพ่วงเกตุ ด.ญ กมลชนก พ่วงเกตุ น.ส สังวาร ลิ้มศริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 59 บาท

1204. พระมหาศักดิ์สุรัตน์ อาภาธโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1205. คุณ กฤติยา สุรอมรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1206. คุณ อนันตยา ศรีทันดร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1207. น.ส.ลีล่วดี วงศ์รติกาลนุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1208. นายกลยุทธ แก้วบัวดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 50 บาท
3. ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1209. คุณ อนันตยา ศรีทันดร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ9องค์ในวันที่19ตุลาคม2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1210. คุณ maliratlek

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1211. คุณ อนันญา หาญสมภพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระรวม 9 องค์ 1,000 บาท
2. ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562 2,000 บาท
-ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1212. คุณ พลังพล ภู่แสงประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1213. นายดิษดา ศรีเมือง นางจินดา เพ็ชรเจริญ นางสาวไพรินทร์ สละทาน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อพระ 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1214. นายทวีทรัพย์ สระแก้ว ครอบครัว และลูกศิษย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1215. คุณ วันเพ็ญ ด่านศิริวัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระ ๙ องค์
2. งานกฐิน (บายศรี โรงครัว ภัตตาหารพระสงฆ์ เลี้ยงผู้มาร่วมงาน)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1216. คุณ กษริน ธีระโกเมน

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐินวัดท่าซุง 500 บาท
2. หล่อพระเก้าองค์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1217. คุณ วีรดา อยู่นวล

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 20/10/62 สร้างพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1218. นางจินดา เพ็ชรเจริญ นายดิษดา ศรีเมือง นางสาวไพรินทร์ สละทาน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐินทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1219. คุณ ธวัชชัย แก้วกำพลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินและร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1220. น.ส.ร่มรัตน์ ตั้งชูลาภ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 270 บาท

1221. คุณ ศรัณย์พร ธารชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ-เททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1222. คุณ กัญจนา จักรแสงชัยโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1 งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 1,000 บาท
2 ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1223. คุณ Ruangwit Sukthai

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1224. คุณ ลัญฉ์ อุไรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญร่วมเป็นประธานทอดกฐิน จำนวน 100 บาท
2.งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1225. คุณ ณัฐพัชร์ ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 109 บาท

1226. คุณ ศิริกร วิวรวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระและทอดกฐิน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1227. นายกิตติศักดิ์ นรนารถ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1228. นายณคร แกว่นกสิกรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1229. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1230. กลุ่มบุญกิริยา

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง, สร้างพระ 9 องค์ ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 333 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/10/19 at 08:06

1231. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ขอให้ท่านลุงพุฒิพญายมราช ท่านปู่สหัมบดีพรหม ท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านลุงใหญ่นายบัญชีจงโปรดเป็นสักขีพยานโมทนาบุญกับผมและขอให้อานิสงส์ทั้งหมดส่งผลให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน 3บาท

1232. นายจำลอง ปรีงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. กฐินวัดท่าซุง 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1233. คุณ วิทยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 250 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1234. คุณ พรประสิทธิ์-กัญจน์รัชต์-พรสวรรค์-ชญาณ์วลัย-ชาญศิฏฐ์ ยิ่งธนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1235. นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1236. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1237. นายสุชาติ พรมบุตร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 999 บาท

1238. คุณ ธรณพงศ์ จันทรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. ซ่อมศาลา 25 ไร่
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1239. คุณ พรเทพ พงษ์ไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน (ผ้าไตรจีวรและของบริวารทั้งหมด)
2.ทำบุญหล่อพระ 9 องค์ มี สมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน) , พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1240. คุณ โนรี มีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1241. บริษัท เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญงานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 150 บาท ถวายสังฆทาน 1 ถัง พระพุทธรูปปางพระนิพพาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1242. คุณ บุษราคัม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1243. คุณ จิรเดช จันทายนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1244. คุณ องอาจ - พรรณิภา จัตุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 159 บาท

1245. คุณ สาธิต จันทร์สร้อย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1246. คุณ นวลพรรณ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1247. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1248. น.ส.ณัฐกานต์ สายวิจิตรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระ 9 องค์
2. ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1249. คุณ กฤติน เบญจมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 599 บาท

1250. นาย ขจิต อดุลย์ฐานานุศักดิ์/นางสาว ชื่นใจ ไร่สงัด/นาง อุบล ผกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท
1251. น.ส ชนิสรา พันธุ์แพง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททองหล่อพระ 9 องค์ 200 บาท
2.ทำบุญกฐิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1252. คุณ กัญญ์ณนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญหล่อพระ 9 องค์
2.บุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1253. นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1254. คุณ วฤนดา ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1255. คุณ ศุภฤกษ์ โชติพิพัฒน์วรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1256. คุณ จิตตินันท์ สรรพวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 2,600 บาท

1257. คุณ นลินรัตน์ วัฒนถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1258. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1259. คุณ วาริ อัครพลปุลิน (ดนัย บุษรากุล) และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1260. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1261. คุณ ชัยพร ไชยรบ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญหล่อพระ 200 บาท
2. ทำบุญกฐิน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500

1262. คุณ สหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1263. นางธัญญลักษ์ บรรทจิตร์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อพระ 9 องค์ 19 ต.ค. 2562 50 บาท
2.ทำบุญทอดกฐิน 20 ต.ค. 2562 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1264. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1265. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1266. คุณภู พัวพันธ์สกุล

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน ปี 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1267. คุณ รัตนาพร นารายณ์

ต้องการร่วมบุญ :
พิธีเททองหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1268. คุณ วันเพ็ญ สุนทรแย้ม

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1269. นายสรายุทธ์ ศุภภิญโญพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ บวงสรวง กฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1270. น.ส.เพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1271. คุณ ชัยศึด ผดุงเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 องค์งานกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1272. ไม่ประสงค์ขอออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ กฐิน สร้างมณฑป ซ่อมแซมเสนาสนะ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1273. คุณ วิลาสินี เอี่ยมพิภักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 4 ศอก 9 รูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1274. คุณ Pastelduck24

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1275. คุณ ทวีวรรณ จันทร์ทิม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญงานพิธีเททองวันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1276. นายวรัญญู วงษ์สวรรค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 800 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 800 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1600 บาท

1277. นายบรรพต แสงซื่อและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1278. นายกิตติ เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. "ใส่่บาตรวิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1279. นายกลิ่น นาคนวล นางสุพัตรา นาคนวล นางสาวณัฐกาญจน์ นาคนวล นายพงษ์พิพัฒน์ นาคนวล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1280. คุณ เกรียงศักดิ์-พิมล-วิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายทำบุญกฐินประจำปี

รวมเป็นเงิน 503 บาท

1281. คุณ สายใจ มนูญผล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 พระองค์ และบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1282. คุณ วริฐา กันนิยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อพระ 9 องค์ 250 บาท
2.ร่วมบุญกฐินวันที่ 20/10/62 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1283. คุณจุรีภรณ์ วัฒนะโส

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1284. นายวิญญู พงษ์นรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 214 บาท

1285. คุณ การัณยภาส

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1286. นายฉลองชัย พิษณุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญหล่อพระ 9 องค์
2. ทำบุญทอดกฐิน
3. ชำระหนี้สงฆ์เป็นค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 27,000 บาท (900 US Dollars)

1287. คุณ มณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1288. ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ ชำนิถิ่นเถื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1289. นางเอมอร สังเว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญกฐิน ปี 62

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1290. นางอารี แม่นวิวัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของวัดท่าซุงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1291. คุณ ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1292. นายยุทธยา ทองคำพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน 100 บาท
2. หล่อพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1293. คุณ ณัฏฐรวิมนต์ จัตตานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 องค์ กฐิน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1294. คุณ ณัฐกฤตา ชูเมือง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1295. คุณ นพรัตน์ ธรรมรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 พระองค์และทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1296. คุณ วันดี รัตนศักดิ์สิริ คุณพิสิฐ และอัญญา เบญจถาวรอนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1297. คุณ เกษม สมรัก อุไรรัตน์ ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์ วันที่ 19 ตค. 2562 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1298. ครอบครัว "ธัญธนวิทยา"

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1299. คุณ วิริยะ คงสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1300. นายธราดล แม่นวิวัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1301. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

1302. คุณ witwasin Boonjamnian

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 429 บาท

1303. คุณ อิศริยา ครองอำแพง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 องค์ และร่วมบุญกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1304. นายณัฐพล อาษากิจ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินปี 2562 วิหารทาน หล่อพระ ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 26.25 บาท

1305. คุณชยาพร จรูญวิทย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1306. นาย พิภพ ฉวีรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1307. นายสมพงษ์ จำปาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน 20 ตุาคม 2562 วัดท่าซุง อุทัยธานี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1308. คุณ สิงขร ภุมรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมหล่อพระ 9 องค์ 100 บาท
2. ถวายสังฆทานและภัตตาหารพระ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1309. คุณ ณปภัช ยอดณัฐรดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
และทำบุญครบรอบ 27 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1310. นายสานิต หวังวิชา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง กับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1311. คุณ ธีระบูรณ์ คุณอนงค์นาถ คุณธนพล หมื่นสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกข้อ

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1312. คุณ พงศ์ชนิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1313. คุณ ปวีณ์นุช ฤทธิ์ศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 200 บาท
2. ทอดกฐินวัดท่าซุง 200 บาท
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1314. นางจำเนียร น้ำทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 9 องค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1315. น.ส.วัลลภา มานพ,นส.อุสาห์ เจียมจันทร์,นางชลัยรัตน์ วงศ์สุทธิเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินและหล่อพระ

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1316. คุณ ชัญญาภัค ศิริกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1317. น.ส.รุ่งนภา ฟองดาวิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐินของวัดท่าซุง ที่ 19 ตุลาคม 2562 นี้

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1318. คุณ ภาคย์ จวงจ่าย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 242 บาท

1319. คุณ ณัฐชา พูลเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1320. นางสุทธินี-นส.พชรธิดา-นายกฤษณะ-นายกฤษฎา ปิ่นเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินปี 2562 และบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 85 บาท

1321. คุณ วชิระพล นิติธรรมทศพล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1322. คุณ รัชนีวรรณ ฉิมคล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1323. น.ส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบนพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมงานกฐินวัดท่าซุงอุทัยธานีทั้ง1-8รายการคะเพื่ออุทิศให้ห้างเพชรทองจิเต็กราชเทวีและน้าแต๋วน้องราชสีรห์..จังหวัดอุบลราชธานีคะสาธุสาธุสาธุค่ะ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1324. นายอ๋อง นางประทุม และคครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1325. คุณ สมชาย กงเวียน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1326. คุณ ณัฐกิตติ์ บุญศรีพิทยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 98 บาท

1327. คุณ raveepat.n คุณณัฐธชา. กิติทีฆกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วบุญกฐิน. และสร้างพระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1328. นางขนิษฐา สละชั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1329. นายธวัชชัย จิตยม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญ หล่อพระ 9 องค์
2. กฐิน วัดท่าซุง 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1330. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1331. นายภาณุภัสส์ อภิวัสโภไคย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1332. คุณ สุวรรณ เดชจิตและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระ9องค์ ทอดกฐิน ใส่บาตรวิระทะโย ชำระหนี้สงค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1333. นายณัฐนันท์ ลิ้มบริบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1334. นายเชาวลิต คันธคามชิต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 9 องค์ วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1335. นายเชาวณิช วัฒนมงึลสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1336. คุณ วิศรุต ขันตยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อพระรวม 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1337. คุณธัญทิพย์ ทิชาเรืองทรัพย์ คุณธัญญพัทธ์ ทิชาเรืองทรัพย์ และแม่ชีกุลทรัพย์ ทิชาเรืองทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1338. นายมานัส นามปวน และ น.ส.จีรภรณ์ ดารากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 143 บาท

1339. นายสามารถ เขื่อนขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมกฐิน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1340. คุณ กฤษณ์-สุปราณี-ธเนศ-ปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์ คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ญาติมิตรและผู้มีพระคุณทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง
1. ถวายสังฆทานชุดละ 2,000 บาท 5 ชุด 10,000 บาท
2. ร่วมถวายพระพุทธรูปทุกองค์ 500 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 500 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ 500 บาท
5. ค่าน้ำ-วัดท่าซุง 500 บาท
6. ค่าไฟฟ้า-วัดท่าซุง 500 บาท
7. ค่าบูรณะซ่อมแซม พระอุโบสถ 500 บาท พระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด-วัดท่าซุง
8. ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง-วัดท่าซุง 500 บาท
9. ค่าใช้จ่าย รพ.แม่และเด็ก-วัดท่าซุง 500 บาท
10. ค่าใช้จ่ายโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระฯ 500 บาท
11. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

1341. นายรุฒา บุศยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระ 9 องค์ 30 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 300 บาท
3. ค่าน่ำ ค่าไฟ 200 บาท
4. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1342. นางอินทิรา ศุภชูชัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1343. คุณ วิมุตตี เลิศวิถีธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1344. คุณ อภัย - พรไพรินทร์ ตรีเภรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1345. คุณ ฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

1346. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1347. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1348. คุณ ปุณิกา พันพิพิธ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1349. คุณ ณัฐฐิญา พงษ์บุณยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

1350. น.ส.นันท์นภัส มุสิกมาศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญงานกฐิน 100 บาท
2. ร่วมบุญหล่อพระ 9 องค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1351. คุณแม่ทองหลาง ประจวบสุข, สามารถ ประจวบสุข, นาตยา ประจวบสุข, จิรัชญา ดอกดวง, จิราพร ดอกดวง และ ธวัชชัย ดอกดวง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1352. นางพัชรินทร์ ยิ้มเที่ยง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1353. คุณ Sirapong Suwanich Chirapong Kuhakanchana

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์,ชำระหนี้สงฆ์และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1354. คุณ lekpai25

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1355. คุณ ภัทรวดี พิรยธรรม และฐิติ สายสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 3,500 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 10,000 บาท
วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 500 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 500 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 500 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 1,000 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2,000 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 19,000 บาท

1356. น.ส.สุถา จั่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 10,000. บาท

1357. คุณ ณัชชา องอาจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1358. นางรัชนี เหรียญเขียว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. ร่วมทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 550 บาท

1359. คุณ นราญา รักถนอม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1360. ครอบครัวน้ำหนึ่งเภสัช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1361. น.ส.เปรมยุดา ปราโมทย์มณีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
10. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1362. คุณ ธรรมธัช ตรีเภรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 137 บาท

1363. คุณ เดือนเพ็ญ จันเล็ก จารุวิทย์ ฤทธิเดช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1364. คุณ ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1365. คุณ สาธิต เสนสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1366. คุณ ธมกร คุณสุนีย์ บำรุงราษฎร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง 20 ต. ค. 62

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1367. นาย นพรัตน์ เหมือนนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
2.บูรณะหน้าตึกริมน้ำ ซ่อมศาลา 25 ไร่
3.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
4.ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1368. คุณ โชติชวัน ศิริรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1369. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1370. นางสาว สิณีณาฎ คงนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญกฐิน 200 บาท
2. บุญวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1371. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1372. นางสาวจารุรี จันทร์แจ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1373. คุณ กิตติพล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ

รวมเป็นเงิน 310 บาท

1374. น.ส.ภชรดา รสานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1375. คุณ ศราวุธ โยธานา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 30 บาท
- สังฆทาน50
- ชำะหนี้สงฆ์ 20

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1376. คุณ มนชยา ไชยมนัส

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1377. คุณ วรินทร์ และ ณภัทร วัฒนพรพรหม และ สุพัชฌาย์ เลิศอำไพพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระพุทธรูป 9 พระองค์ 100 บาท
2.ทอดกฐินวัดท่าซุง 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1378. คุณ บุญชัย จุฑารัตน์ ภัทรสร สลิลทิพย์ เฮงวนิชกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 20 ตค 2562

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1379. คุณ Surapong Sangtubtim

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1380. คุณ สมฤกษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รวม100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1381. คุณ เกวลิน. ชวนะพาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1382. นายศิลา ประดุจพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญงานกฐิน

รวมเป็นเงิน 310 บาท

1383. คุณกฤษณา คุณพรมบวร แสงสว่างค์ บริษัท สว่างค์รุ่งเรืองเท็กล์ไทล์ จำกัด คุณสุภกิจ กิตติรัชตกุล และครอบครัว คุณบุรินทรา กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญหล่อพระ รวม 9 องค์ 4,000 บาท
2. ร่วมบุญทอดกฐิน 4,000 บาท
3. ร่วมบุญหล่อพระ 9 องค์ 2,000 บาท
4. กฐิน 2,000 บาท
5. วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 1,000 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

1384. นายอธิรักษ์ ตีระลัภนานท์ ร้านสหะเจริญยนต์ ร้านทรัพย์ทวีมอเตอร์

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1385. คุณกิจจา กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1386. คุณ พีระพงษ์ สกุลพ่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน สร้างพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1387. นายศิลา ประดุจพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 228 บาท

1388. นาย ศรัญพงศ์ อัครศิริมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน และทุกสิ่ง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1389. คุณ พิสิทธิ์ วิจิตรานุวัตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อพระ 200 บาท
2.ทำบุญทอดกฐิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1390. คุณ ไอศูรย์ อินทรสาลี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ 9 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/10/19 at 08:07

1391. คุณ อรัฐา ตันติโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
งานกฐิน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

1392. คุณ มนีพร ภาคาวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1393. คุณ สมมาตร มอศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1394. คุณ ธนะสาร เกษทรัย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐิน
2.ทำบุญบวชพระ 200 รูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1395. นายอุทัย ขัตติโยทัยวงศฺ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1396. คุณ narit Th.c

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1397. คุณ ณภัทร และ ธนิดา ชนาฐิติกุล, หมุย แซ่ห่อ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1398. คุณนุภา สกุลหิริรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1399. คุณ วรพจน์ ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ และ นางสาวมณี วชิรรัตนวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200บาท

1400. คุณ เอกชัย ศักดาสวัสดิ์ ณัฐวลัญช์ แซ่ลิ้มและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 100 บาท
2. กฐิน ( 2562 ) 200 บาท
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท
1401. นายวิด เข็มทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก4ศอก ปิดทอง 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่างที่วัด 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1402. คุณ ทินรัช ขัตติโยทัยวงศ์และญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน
2. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1403. นายวิด เข็มทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก 4 ศอก ปิดทอง 30 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1404. นายวีระชัย ศรีโสภาจิต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเททองหล่อพระ และร่วมทำบุญงานกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1405. น.ส.นัชชา พุ่มเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อพระ 9 พระองค์, ร่วมงานบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1406. นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ ดช.ธนกฤต สมสอาด นายนิติธร สมสอาด นายราชสิทธิ์ สมสอาด นางลักษมี บุตรโพธิ์ ร.อ.สนอง สมสาด นางปราณี โลห์สกุล นายจำลอง หม่องพราหมณ์ นางใหม่ สุดท้าว นางกาญจนา อินโยธา และครอบครัวสมสอาด,รอดพ่วง,บุตรโพธิ์,ค้ำชู,โลห์สกุล,สุดท้าว,หม่องพราหมณ์ และร้านยูโรทูช็อป ซาลอนและบาร์เบอร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1407. น.ส.นัชชา พุ่มเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน , ทำบุญหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1408. คุณ Siriporn Akarasompong

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นกฐินทานปี 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1409. คุณ เจษฎา พวงพุ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินปี 2562

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1410. คุณ ภูวสิษฏ์ เกียรติยงชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1411. นางบุญมี เรืองพิพัฒนพันธ์ - นายมานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100บาท

1412. น.ส.ร่มรัตน์ ตั้งชูลาภ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1413. คณะบ้านพรหลวงพ่อ อยุธยา นายอลงกฎ ศรีโมรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน ปี 2562
2. หล่อพระทุกองค์กับวัดท่าซุง
3. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1414. นางวันวิสา พงษ์ศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 120 บาท

1415. คุณนันทนลิน เคิล์ก คุณธินวุฒิ อิ่นคำ คุณศุภกิจ ศรีงางาม คุณดาวเรือง อิ่นคำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1416. คุณ โภคิน มโนมยิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1417. คุณ พลวัฒน์ ชุมตะวัน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1418. คุณ athit2007

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1419. คุณวิไลพร สัทธินทรีย์ และกัลยาณมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐินวัดท่าซุง 2562
2. สร้างพระทุกองค์ในวัด
3. ร่วมบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 900 บาท

1420. คุณ อนุพงษ์ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1421. คุณ นิรันดร ชาติพนา เลขา ทองตัน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 299 บาท

1422. คุณ Kwanpat THANATHAMMANIT

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินทุกอย่างปี 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1423. คุณ นิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1424. นางสุมาลี หนูบูรณ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1425. คุณ ชัยธัช สวัสดิ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 10 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1426. คุณ ภาณุวัฒน์ หยูศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1427. นายณัฐวุฒิ บุตรต๊ะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินและหล่อพระ 9 องค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1428. คุณ จีรศักดิ์ ฉิมคล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญหล่อพระ 300 บาท
2. ทำบุญ กฐิน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1429. คุณ วิภาพร แย้มสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทอดกฐิน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1430. คุณ จักรพันธ์ รัตนวิลาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
2. อาคารสมบัติพ่อให้
3. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
4. ซ่อมศาลา 25 ไร่
5. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 59 บาท

1431. คุณ วิชัย แสนภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1432. นางณฐมน - น.ส.พีรญา ธนัทบวรนิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวะดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

1433. นาย ณัฐพัชร์ ทองนาค

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน,หล่อพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1434. คุณนฤมล มั่นนวม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญหล่อพระ 9 องค์ 400 บาท
2. ร่วมทำบุญกฐิน 400 บาท
3. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1435. นางสาวณัฏฐ์วดี. ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1436. คุณ พีธัน ผิวผ่อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 300 บาท
2. ทำบุญผ้าไตร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1437. คุณ ภิญญาพัชญ์ แก้วสา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
9. ถวายสังฆทาน 100 บาท 10 ชุด 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

1438. คุณ ลักษิกา สุขประเสริฐ/พรชรินทร์ ฐิตินันท์กีรติ

ต้องการร่วมบุญ :
งานกฐินวัดท่าซุงปี 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1439. นางสาวปรั่ง แก้ววันนา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง 2562

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1440. คุณ ณัฏฐพิชา สุทธิพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1441. คุณ กิตติศักดิ์ ศรีเดช

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1442. คุณ พรเทพ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1443. คุณ ธวัชชัย วงษ์บุญมี พร้อมเพื่อนร่วมงาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1444. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 85 บาท

1445. คุณ คุณ สมศักดิ์ ลิขิตทางธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1446. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1447. คุณ MY ABC CLOSET SHOP

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1448. นายฤทธิรณ วงศ์นวล

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง ปี 2562 และทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1449. คุณ นรชัย จันทร์โสฬส และ ธารทิพย์ ศิริบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1450. คุณ พงศธร ตัญบุญยกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญงานกฐิน 2562 และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1451. คุณ ภัทรานิษฐ์ ธนัสทองเนื้อนุ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายผ้าไตรกฐิน 2562 300 บาท
2. บริวาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1452. นายนักรบ ศูนย์กลาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินสามัคคี วัดท่าซุง 2562

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

1453. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1454. คุณ รินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรพระวิระทะโย+กฐิน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1455. คุณ อสมาภรณ์ เต่าทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททอง หล่อพระ 9 องค์ 300 บาท
2.กฐินและบริวารกฐิน 2,000 บาท
3.อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4.บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5.ศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร พระมหากัสสป 100 บาท
7.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 200 บาท
8.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1456. ครอบครัวอิทธิกร ธนูทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
100 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 50 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 50 บ่ท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 50 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1457. คุณ สัญญา ธัมมานันโท

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1458. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1459. คุณ ภาณุวิทย์และวาริณี และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน หล่อพระ และทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 108 บาท

1460. ร.ต.อ.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1461. คุณ ธรรมรัตน์ โชติพานัสและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1462. นายมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินปี 2562

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1463. น.ส.ยลรดี เหล่ารวมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1464. คุณ ก้อง โชติกวณิชย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1465. คุณ ธนพล ศรีอมอญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 109 บาท

1466. คุณ อังคณา โชติกวณิชย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งาน กฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1467. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 200 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1468. คุณ สุภาภรณ์ ชมถาวร คุณภคพล ฉิมคล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1469. นาย ธนาเดช คู่บารมี , น.ส.ศิริวาพร ฉันวัฒนาชัย , ด.ช.ธนภัทร คู่บารมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 1,000 บาท( ถ้าทำบุญไม่ทัน ก็ยกยอดไปทำบุญทอดกฐินครับ)
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 1,000 บาท
3.ทำบุญสังฆทาน พระชุดใหญ่ 3 ชุด ๆละ 2,000 บาท 6,000 บาท
4. อาคารสมบัติพ่อให้ 500 บาท
5. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 500 บาท
6. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 500 บาท
7. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 500 บาท
8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1,000 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
10.ใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

1470. นางน้ำทิพย์ วิชิรมาลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1471. คุณสันติ แก้วน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 10 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1472. คุณ วิรัลพัชร กิจวิวัฒนกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1473. คุณ สุภัค ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1474. คุณ กฤชนพัต. พ่อค้า

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อพระ 9 องค์, งานกฐิน,สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1475. คุณ พิมพ์มณี เจริญโชติเดชาวงศ์ และ พสิษฐ์ เจริญโชติเดชาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม ปี 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1476. นายจิรวัฒน์ ดวงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินและถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3.60 บาท

1477. คุณ เกรียศักดิ์ อุรินคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1478. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จำนวน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1479. คุณ Vvivo52599@

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินผ้าไตรเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและ ครูบาอาจารย์รวม9องค์บุญวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟบวชพระโรงทานและบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2800บาท

1480. นายชุมศักดิ์์ แซ่เฮ้า

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างในวันทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1481. คุณ เสาวณีย์ พิพัฒน์รังรรค์ และ นายอุดมศักดิ์ เชื้อลิ้นฟ้า

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 220 บาท

1482. นายชานนท์ เวชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1483. นายธนากรตรัยรัตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 20 ตุลาคม 2562 และหล่อพระทุกๆพระองค์ สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1484. คุณพิมาน ครุฑเมือง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,008 บาท

1485. น.ส.กัญญณัช อรจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1486. นางสาวทิพย์วิมล พิทักษ์เรืองเวช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐินวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 168 บาท

1487. น.ส.วรรณนรี ฟักสุข นายเผด็จ สระกวี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1488. พระพงษ์ปณัชกร พลปญฺโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1489. นายจตุพร องอาจ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1490. คุณ นัทธพัชญ์ พลังธรรมรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1491. นายฤกษ์ อาสาฬห์ วรรณอำไพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1492. คุณ วรวดี คูณาภินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอกดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1493. คุณ อกนิฎฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1494. คุณ วาริ อัครพลปุลิน (ดนัย บุษรากุล) และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1495. คุณ แจ๊ค ปีซู

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1496. นายณัฐพล พิมมลและมารดา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 44 บาท

1497. คุณ วาริ อัครพลปุลิน (ดนัย บุษรากุล) และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1498. คุณ ประวิทย์ ลือเกษมสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 37 บาท

1499. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1500. คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1501. คุณ ยุวดี นพแดงและสมเกียรติ เสาวคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พิธีเททองหล่อพระรวม9องค์(สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1502. คุณ บุญชัย จุฑารัตน์ ภัทรสร สลิลทิพย์ เฮงวนิชกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1503. คุณ จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน วัดท่าชุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1504. คุณ ศุภธนัญ เงื้องาม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1505. นายศิริศักดิ์ แสวงดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารพระทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1506. คุณ สิริรัตน์ จงรักศักดิ์ศรี และบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเททองหล่อพระและทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 305 บาท

1507. คุณ ยศวีร์-ณัฐณิชาช์-จุลวิทย์ ทองสอาด น.ส.จินดา ทองสอาด น.ส.จันทนา ปิ่นทอง พ.ท.พรเทพ-สวิด พงศ์ทองกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,700 บาท

1508. คุณ กมลชนก แสงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1509. คุณ อัตถพนธ์ โมระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1510. คุณ พัทธนันท์ วิลาสมงคลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุงประจำปีพุทธศักราช 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1511. น.ส.ไพริน พูลเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน/วิหารทาน/ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1512. นางสาวสาวิตรี อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1513. ครอบครัวคุณแม่อำไพ นายพิบูรณ์ นางวรรณกานต์ คำศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1514. คุณ คเณชา ชัยสุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1515. เคพี โฟรเซ่น ฟรุ๊ตส์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

1516. นายพรณรงค์ ผักกระโทกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1517. Mr.Thanakit Lert.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 20 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 20 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 20 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1518. นายศิริศักดิ์ สงครามสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถอดกฐิน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1519. กองทุน "เตรียมเสบียงไว้เดินทาง"

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1520. คุณ สุชาติ จงจรูญ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

1521. คุณ ณปภัช สายน้ำผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระ 9 หล่อ
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1522. คุณ ปิยนนทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1523. คุณ สิงขร หิรัญคุปต์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินประจำปี 2562

รวมเป็นเงิน 369 บาท

1524. คุณ ศศิวิมล พานิชถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 100 บาท
2. บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1525. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1526. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1527. คุณ ศักดา อึ้งประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1528. คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1529. นายปัญญา มี้เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1530. คุณ เสฎฐวุฒิ ตันวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายหลวงพ่อ5พระองค์ (บนสังฆทานชุดใหญ่)

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1531. คุณ ศิวนาถ อิ่นคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1532. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5บาท

1533. คุณ ณัฐนันท์ ไชยศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1534. คุณ งามพรรณ เทาดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1535. คุณพัชมณ รัตธนานนท์ และครอบครัว, คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายกฐินพระผาติกรรม และผ้าไตรจีวร ชุดละ 4,000บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1536. คุณ พรธิรัตน์ บุณยนิธิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินปี 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1537. คุณ พรธิรัตน์ บุณยนิธิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมปฏิสังขรณ์วัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1538. คุณ ทัตติ มะโนรมย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ 100 บาท
2. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 140 บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท

1539. นายเศกสรรคฺ์์ เสียงเพราะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1540. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 25 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 25 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 25 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 25 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 25 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 25 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 25 บาท
8. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 25 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1541. sirapopch

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ประมาณ 200 รูป
2. ทำบุญสังฆทานงานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 119 บาท

1542. นายเลอยศ,นาง กีรีติญา, นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์, ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1543. น.ส.ฉันทลักษณ์ เพิ่มมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 900 บาท

1544. คุณ อวยชัย บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ใส่บาตรวิระทะโย
10.บูชาครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1545. คุณ วณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1546. คุณ วีรชาติ ลิ่งไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1547. คุณ ฐิตินันท์ ช่วยนุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 103 บาท

1548. นางสาวกนกวรรณ เจริญนุช

ต้องการร่วมบุญ :
งานธุดงค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1549. คุณ serevan and families

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่ วันที่ 10ธันวาคม 2562 8,000 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16ธันวาคม 2562 ทำบายศรี,โรงครัวของวัด,ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ พระอาคันตุกะ,เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน 3,500บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 1,000 บาท
4.บูรณะหน้าตีกริมน้ำ 1,000 บาท
5. ซ่อมศาลา 25ไร่ 2,000 บาท
6.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 1,000 บาท
7.สร้างพระพุทํธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 3,000 บาท
8.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 21,500 บาท

1550. คุณ กิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระวันที่ 10 ธันวาคม 2562

รวมเป็นเงิน 119 บาท

1551. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รวมทั้งหมด 80 บาท
ชำระหนี้สงฆ์. 10 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

1552. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1553. นายศักรินทร์ นาคเจือ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1554. นายรักษ์พล เจริญพานิช และนางสุทินธรณ์ นามแก้ว ฟีรบู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 1,000 บาท
2. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
4. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 30 บาท

รวมเป็นเงิน 1,130 บาท

1555. คุณสมบูรณ์ เอี่ยมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวัดท่าซุงเดือนตุลาคม

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1556. คุณบุญจวน สาเสน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวัดท่าซุงเดือนตุลาคม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1557. Mr. Warut H

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

1558. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1559. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1560. 4z

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1561. พระสวัสดิ์ เมฆาธรรม นาย วิชัย-น.ส ปิยวรรญ เมฆาธรรมและลูกหลาน นาง วันดี พัฒนากิจและลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1562. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1563. นายพรานพล ธุระกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1564. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562

รวมเป็นเงิน 4 บาท

1565. คุณ เปรมา ตั้งประสิทธิภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1566. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/10/19 at 08:08

1567. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สร้างพระพุทธรูป
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1568. คุณ จรัญ อรรคนิมาตย์, รัก พจนะไพบูลย์, คงวัฒน์ อรรคนิมาตย์ และครอบครัว เพื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1569. คุณกิจสติกวิน เดชสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1570. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1571. คุณ วิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1572. นายทวีศักดิ์ ไข่สอาด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1573. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ บวช 10 ธันวาคม 62

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1574. คุณ อนันญา หาญสมภพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1575. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1576. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1577. คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1578. คุณเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล ,ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 100 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1579. คุณ เจษฎา ถวัติธารี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1580. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1581. คุณ ภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1582. คุณ ศิริพร ชัยยะคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 500 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 500 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1583. คุณ นางสาว ก้านตอง การสมลาภ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1584. นาย จรัญ ชูสิทธิ์ นาง พรรณลักษณ์ ชูสิทธิ์ นาย พันธ์นริศ ชูสิทธิ์ นาย หฤษฎ์พันธ์ ชูสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.สาธารณะประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัดท่าซุงทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1585. นายเศกสรรค์ เสียงเพราะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1586. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 40บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท

1587. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สร้างพระพุทธรูป
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1588. คุณ ฟ้าณรงค์ เข็มพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1589. คุณ สุลักษณา ศรีสองเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1590. คุณหนุ่ม ลูกยายจ๋า ตาจง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 111 บาท

1591. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1592. คุณ Mrtanin

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่วันที่ 10 ธันวา 2562งานธุดงค์ งานธุดงค์วันที่ 10 ถึง 16 ธันวาคม 2562 ทำบายศรีโรงครัวของวัดถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงพระอาคันตุกะเลี้ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน อาคาร สมบัติพ่อทานสมบัติพ่อ บูรณะหน้าตึกริมน้ำซ่ ซ่อมศาลา 25 ไร่สร้ สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อพระมหากัสสปพระพุ พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทานค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1593. คุณพ่อยิ่งยงค์-นางลัคนา-นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10,000 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 5,000 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 1,000 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 1,000 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 1,000 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 1,000 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

1594. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1595. คุณอัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และ อลิสา เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 109 บาท

1596. นายประเสริฐ เพชรคุ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญตามรายการของวัด และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

1597. คุณณัฐพล นาประดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,ถวายสังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์,วิหารทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1598. คุณอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 100 บาท
2. ธรรมทาน 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1599. คุณ พิมพ์ทิชา ธนาจิราสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระเพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1600. น.ส.ปิ่นญาดา ปัญญารัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10 บาท
2. งานธุดงควัตร 10 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาม
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1601. น.ส.ไพริน พูลเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1602. คุณ ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 550 บาท

1603. คุณ กฤติยา สุรอมรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1604. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1605. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1606. นายทวีศักดิ์ ไข่สอาด

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1607. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1608. คุณวีระเดช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 203 บาท

1609. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1610. คุณเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 200 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1611. นางวดี ภัทร, นางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,650 บาท

1612. นางวดี ภัทร และนางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1613. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1614. นายวุฒิชัย สินอาภา

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1615. นายโสรัจ กลิ่นรอง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 350 บาท

1616. คุณ ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 550 บาท

1617. คุณ นิติพล ธาระรูป

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. บวชพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1618. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1619. นายธนพจน์ รื่นภาคราบ และทุกดวงจิตที่เกี่ยวข้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1620. คุณ ธนากร-บุญฑริกา ระพิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 50 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 50 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 20 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 50 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1621. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1622. คุณ thanitsak89

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 550 บาท

1623. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1624. คุณพงศธร กันธาหล้า เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562

รวมเป็นเงิน 15 บาท

1625. คุณธัญพิชชา และศรีสุดา สืบญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1626. นายคณาคุณ เจิดรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1627. ครอบครัวเที่ยงขุน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1628. นายภูวรินทร์ บุญร่วมและครอบครัว นางสวนบุญร่วม น.ส.สิรารมย์ ธนศักดิ์วิศาล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1629. คุณพรรณิภา จัตุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1630. นพ.ก้องศาสดิ์ ดีนิรันดร์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1631. คุณ กฤตเมธพันธุ์มั่งมี

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่

รวมเป็นเงิน 520 บาท

1632. คุณ รัชตะ-ศรุต เต็งวิวัฒนะพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1633. คุณ ศิริมา สุรอมรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1634. คุณกฤติยา สุรอมรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1635. คุณ พรพรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 10 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1636. 4z

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทานพร้อมกับพระพุทธรูป#สมเด็จฯองค์ปฐม(เป็นชุดสังฆทานตามแบบที่วัดท่าซุงจัด) ชุดละ 100 บาท จำนวน 12 ชุด

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1637. คุณพ่อทองมาก-คุณแม่เพ็ญศรี หนักแน่น พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000.45 บาท

1638. คุณ วีระยา วงธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1639. คุณ สมชัย สมานมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 10 ธค 62

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1640. คุณ มณีรัตน์ เจริญศรีสันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1641. พระน้ำใส ญาณวโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1642. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1643. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1644. คุณ ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1645. คุณ ดวงดี สำรวย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1646. คุณ ชลธี สรรพโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1647. คุณ ภาคภูมิ ภวังครัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย 300 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1648. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1649. นายฮั้งมิ้งแซ่ฉั่วนางทองใบงามเกียรติยศบุตรธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1650. ขุนแผนแสนสะท้าน เทพสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระ สร้างพระประธาน พระชำระหนี้สงฆ์
2. ถวายสังฆทานวิหารทานธรรมทาน
3. ค่าอาหารพระสงฆ์และบุญอื่นๆทุกอย่างในวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1651. นายธนณัฏฐ์ อาฒยะพันธ์ ภรรยาและบุตรสาว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170 บาท

1652. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1653. นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1654. นางกิตติ์ธัญญา คูหพันธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1655. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชหมู่ จำนวน 50 บาท
2. งานธุดงควัตร จำนวน 50 บาท
3. ค่าภัตตาหาร จำนวน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1656. นางปาณิกา วิชัยโชติกุล,ด.ญ.ศรสวรรค์ ศิรินิยมชัย, นายรุ่งเกียรติ ศิรินิยมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเจ้าภาพบวชพระทุกรูปงานธุดงค์วัดท่าซุง ธ.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1657. ด.ญ.ศรสวรรค์ ศิรินิยมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเจ้าภาพบวชพระทุกรูปงานธุดงค์วัดท่าซุง ธ.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1658. นางกิมเอ็ง แซ่ด่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเจ้าภาพบวชพระทุกรูปงานธุดงค์วัดท่าซุง ธค. 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1659. น.ส.วิมลรัตน์ วิชัยโชติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเจ้าภาพบวชพระทุกรูปงานธุดงค์วัดท่าซุง ธค. 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1660. คุณภาณุวัฒน์ หยูศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1 บาท

1661. คุณ กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1662. คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1663. น.ส.ศิรภัสสร เลิศมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1664. คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1665. นางอิสรีย์ ทองบุตร(สมใจ ทองบุตร)

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4. ทำบุญทุกอย่างอื่นๆตามรายการประจำเดือนนี้ทั้งหมด 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1666. คุณ สกุณา ศรีตุลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญบวช

รวมเป็นเงิน 65 บาท

1667. นายเศกสรรค์ เสียงเพราะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

วันที่โอน : 27 ตุลาคม 62

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1668. คุณ ขนิฐา รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1669. คุณ กิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 10 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
2. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 19 บาท

รวมเป็นเงิน 39บาท

1670. นส.ฉันทลักษณ์ เพิ่มมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 900 บาท

1671. คุณวณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1672. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1673. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1674. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1675. คุณ ธณัชพัชร์ ทองภูและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1676. นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง / นายวิทวัส หลงสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 200 บาท
2.ถวายสังฆทาน 500 บาท
3.ถวายค่าอาหาร,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า 700 บาท
4.ถวายธรรมทาน 100 บาท
5.ถวายวิหารทาน 100 บาท
6.ถวายเข้ากองทุนหรือมูลนิธิวัดท่าซุง 300 บาท
7.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8.ถวายค่ายานพาหนะ 100 บาท
9.ถวายค่ายารักษาโรค 100 บาท
10.ทำความสะอาดวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
11.ร่วมบวชหมู่ วันที่ 10 ธ.ค.2562 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

1677. คุณ นฤมล เกียรติสุต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระหมู่ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นี้

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1678. คุณ นัฐพร นาคสัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10 บาท
2.งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 10 บาท
-ทำบายศรี
-โรงครัวของวัด
-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
-เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3.อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
4.บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
5.ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
6.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป(ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
7.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท
8.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9.ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย 70 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1679. นายสถิตย์ เกียรติสุต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชหมู่ วันที่ 10 ธค 2562

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1680. นายสมคิด ดวงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าภัตตาหารภิกษุสามเณร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1681. นายนิพนธ์ เพ็งหนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย
2. ทำบุญทุกอย่าง
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 329 บาท

1682. นายสุชาคิ เหลืองอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อพระรวม 9 องค์ (สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(เนื้อเงิน), พระปัจเจกพุทธเจ้า, หลวงปู่จันทร์, หลวงปู่ใหญ่, หลวงปู่เล่ง, หลวงปู่ไล้, หลวงปู่ขนมจีน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล วันที่ 19 ตุลาคม 2562 350 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี 50 บาท
- โรงครัวของวัดถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 150 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 150 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1683. คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่ 20 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 160บาท

1684. คุณ มอมแมม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1685. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

1686. คุณDpaengsalee

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่----ธุดงควัตร----อาคารสมบัติพ่อให้----บูรณะหน้าตึกริมน้ำ----ซ่อมศาลา 25 ไร่---สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อพระมหากัสสป----พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน----ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1687.: ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1688. นาย ณฐนนท ศิริสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 1500บาท
ถวายสังฆทานเพื่อชำระหนี้สงฆ์ 1500บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1689. คุณ ภาคภูมิ ภวังครัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 90 บาท

1690. คุณ Somwang Padthulee

ต้องการร่วมบุญ :
กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะลูกชื่อสมหวัง ปัดธุลี กับสามี Jarle Rønnevikและลูกอีก3 คน น.ส.ชมภูนุช ชลชนูปถัมภ์, เด็กชาย Alexander Lauritsen, เด็กหญิง Angelina Rønnevikขอร่วมทอดกฐินสามัคคี, เป็นเงินทั้งหมด 10.000บาทถ้วนด้วยเจ้าค่ะและขออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่และคุณพ่อพี่ชายพี่สาวที่ตายไปแล้ว, ขอให้บุญกุศลนี้ไปถึงคุณแม่วันทอง ขัดทรายขาวและคุณพ่อเพ็ง ปัดธุลีและพี่ชายสุรัตน์ ปัดธุลี, พี่สาว, น. ส. สร้อย ปัดธุลี, จงได้รับผลบุญกุศลที่ส่งไปให้ด้วยเทอญกราบสาธุๆๆเจ้าค่ะขอน้อมกราบด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ, จากลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ, เจ้าค่ะ, กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะ

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

1691. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
2. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1692.: นายพรานพล ธุระกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่10ธค62

รวมเป็นเงิน 71 บาท

1693. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1694. นายกฤษณ์ จิราทิวัฒนากุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1695.: คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ อุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1696. นายกลิ่น นาคนวล นางสุพัตรา นาคนวล นางสาวณัฐกาญจน์ นาคนวล นายพงษ์พิพัฒน์ นาคนวล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1697. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1698.: คุณแหม่ม/ คุณติ๋ง วัดวีระโชติฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1699. คุณ ไกร วงศ์ลังการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1700. คุณ ณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 300 บาท
วิหารทาน. 25. บาท
ธรรมทาน. 25. บาท
ชำระหนี้สงฆ์. 25 บาท
สร้างพระพุทธรูป. 25 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1701. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1702. คุณครองศิริ ตันเฮง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 500 บาท
2.ค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1703. นางสาวนนทสรวง กลีบผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1704. คุณณัชชานันท์ สวัสดิ์ศรี และคุณธนพล ติวเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1705. นาย ทิวา วันศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1706. คุณ อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง น้อมอุทิศเพื่อปู

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทานชุดที่พร้อมด้วยพระพุทธรูป ชุดละ100บาท 1ชุด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1707. คุณ พลอยชมพู เอมอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่10 ธันวาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1708. คุณชาตรี งามฉ่องสกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 72 บาท

รวมเป็นเงิน 72 บาท

1709. คุณ ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และ ครอบครัว...

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1710. นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระ 300 บาท
2. อาคารสมบัติพ่อให้ 50 บาท
3. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 50 บาท
4. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท
5. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1711. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1712. คุณ: จรินทร์พร เฮงพนมทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ,งานธุดงวัตร,สร้างพระ,ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1713.: บริษัท เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100 บาท
ถวายค่าอาหารพระ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

1714. คุณ กีรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1715. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน
2.ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 580 บาท

1716.: นายเจริญยศ สายทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 100 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี 100 บาท
- โรงครัวของวัด 100 บาท
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง,พระอาคันตุกะ 100 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10.รักษาพระอาพาธ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1717. คุณ ภัทรพร จันทรวงษ์ -ปุญญพัฒน์ ดวงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1718.: นายดาวรุ่ง อินนครพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 89 บาท

1719. นายพิชัย นางบุษกล วรพิพัฒน์ นางจันทิมา ประกอบจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1720. คุณ กิตติคุณ รุ่งระวี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างพระพุทธรูป
3. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1721. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1722. น.ส.เพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1723. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1724. คุณ ฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินส่วนของหุ้นแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 300 บาท (ทำบุญทุกอย่าง)
บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 50 บาท
ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1725. นางกุลยา โสรัจจะวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชหมู่วันที่ 10 ธันวามคม 2562

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1726. คุณ Akaradeach

ต้องการร่วมบุญ :
1 บวชหมู่ 10 ธค. 100 บาท
2. งานธุดงค์วัด 10-16 ธค. 100 บาท
3. ค่าน้ำ ไฟ. 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1727. นาง อิสรีย์(สมใจ) ทองบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างสมเด็จ องค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1728. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1729. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1730. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท◄ll webmaster - 31/10/19 at 11:53

1731. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน
ธรรมทาน
สังฆทาน
และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1732. ด.ช.ปุริม หิรัญยกุล วิทวัส หิรัญยกุล, จงกลนี ศรีสุระ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1733. นาย อนุชิตพันเนตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 120 บาท

1734. คุณ ขวัญใจ เพ็ชรรัตน์ / ธนกฤต/ เกศมณี

ต้องการร่วมบุญ :
บุญรวมทุกอย่าง งานบวชธุดงธ์
สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อพระมหากัสสป
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1735. คุณ สุชาติ จงจรูญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 = 100 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 = 300 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้ = 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ = 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ = 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) = 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1736. นายกรรชัย รัศมี น.ส.กชพร พฤกษ์ปิยะพร อุทิศให้คุณพ่อกรี รัศมี คุณแม่แช่ม รัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 350 บาท

1737. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1738. คุณ surinmai

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1739. คุณ เกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล ,ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 200 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1740.: 1.นางฉวีวรรณ สาระกะภูติ 2. ครอบครัวพลายแก้ว 3. ครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 570 บาท

1741. คุณ ภัทรพล วัฒนพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
อาคารสมบัติพ่อให้

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1742. นายสนั่น,นายณัฐภัทร จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 500บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1743. คุณ ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า อาสนะทั้งปวง
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1744. คุณ วรวุฒิ-สิริพร ชัยสมพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1745. นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1746. คุณ โชคชัย กี่อุไร

ต้องการร่วมบุญ :
01 บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 = 10 บาท
02 งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 = 10 บาท
03 อาคารสมบัติพ่อให้ = 10 บาท
04 บูรณะหน้าตึกริมน้ำ = 10 บาท
05 ซ่อมศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
06 สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป = 10 บาท
07 พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
08 ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1747. นางประเทือง ใจทนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์,ธรรมทาน,สังฆทาน,วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1748. คุณ อิสรีย์(สมใจ) ทองบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1749. ด.ญ.ปุญญิศา โสสุทธินัน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9.ทำบุญวันคล้ายมรณภาพ พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน 56 บาท

1750. mrs patchree pankun

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1751. นายชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ ๙ องค์ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2562
หรือถ้าไม่ทัน ร่วมทำบุญย้อนหลังไม่ได้จริง ๆ
ขอทำบุญเป็นรายการดังต่อไปนี้แทนครับ
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1752. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1753. คุณ nottan16

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญทุกรายการค่ะ

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1754. คุณ ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และ ครอบครัว...

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1755. น.ส. กรรวิภา โสรัจจะวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่วันที่ 10 ธันวามคม2562 จำนวน 1000 บาท
2.ถวายสังฆทาน วิหารทาน จำนวน 960 บาท

รวมเป็นเงิน 1,960 บาท

1756. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1757. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1758. นาง จินดา จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญบวชพระธุดงค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1759.: ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า อาสนะทั้งปวง
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1760. คุณ บัญชา สรรพสมิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1761. คุณ นิติพล ธาระรูป

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1762. นายสายัณห์ มลาไวย์

ต้องการร่วมบุญ :
งานธุดงควัตร วันที่ 10-12 ธันวาคม 2562
-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง,พระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 3,335 บาท

1763. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250
สร้างวิหารทาน 250
ธรรมทาน 250
ชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1764. คุณ เอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1765. คุณนพภรักษ์ ธีรจันท์อำพรและน้องแมวทิกเกอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 109 บาท

1766. นายณรงค์พันธ์ เพียวงษ์และครอบครัว และกิจการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 = 19 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 = 19 บาท
- ทำบายศรี = 19 บาท
- โรงครัวของวัด = 19 บาท
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ = 19 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน = 19 บาท
3. อาคารสมบัติพ่อให้ = 19 บาท
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ = 19 บาท
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่ = 19 บาท
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) = 19 บาท
7. พระพุทธรูป = 19 บาท, วิหารทาน = 19 บาท, สังฆทาน = 19 บาท, ธรรมทาน = 19 บาท
8. ค่าน้ำ = 19 บาท - ค่าไฟฟ้า = 19 บาท
๑#ทำบุญถวายภัตตาหารพระ-เณร วันละ 21 บาท ตลอดเดือน พ.ย. 62 = 630 บาท
๒#ทำบุญหล่อพระพุทธรูป-สังฆทาน-วิหารทาน-ธรรมทาน 4 บุญ วันละ 1 บาท ตลอดเดือน พ.ย. 62 = 120 บาท
๓#ทำบุญค่าบูชาครู วันละ 1 บาท ตลอดเดือน พ.ย. 62 = 30 บาท
๔#ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ วันละ 1 บาท ตลอดเดือน พ.ย. 62 = 30 บาท
๕#ทำบุญสะเดาะเคราะห์ วันละ 1 บาท ตลอดเดือน พ.ย. 62 = 30 บาท

รวมเป็นเงิน 1,144 บาท

1767. คุณ สุนันทา ปทุมวดีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1768. นายพรพิชญ์ กอวัฒนสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1769. คุณ สุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างฉัตร พระมหากัสสปะ

รวมเป็นเงิน 159 บาท

1770. คุณ สมโภช สุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. สะเดาะเคราะห์
10. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1771. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1772. นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ ,ดช.ธนกฤต สมสอาด,นายนิติธร สมสอาด นายราชสิทธิ์ สมสอาด ร.อ.สนอง สมสอาด นางลักษมี บุตรโพธิ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1773. คุณ กุลวิมล หงษ์วาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระภิกษุ 1 รูป

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

1774. คุณ พรทิพย์ วัฒนะพินิจกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ 10 ธ.ค., งานธุดงควัตร 10-16 ธ.ค.,
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป,พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1775. คุณ trin5168

ต้องการร่วมบุญ :
1) ตักบาตรวิระทะโย 350 บาท และ 2) ทำบุญรายการ 1-7 จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

1776. คุณ สิริกร ศรีสมบูรณ์เลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 300 บาท
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500.84 บาท

1777. คุณ พัชรินทร์ อนันต์รัตนไพศาล น้อมอุทิศถวายผลบุญทั้งหมดแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างทั้งหมด ทั้ง8รายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1778. คุณ ณปภัช ยอดณัฐรดีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1779. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 50บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1780. นายสมพล เรือนใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 12 บาท

1781. น.ต.สายชนน์-คุณสวัสดิพร ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายหลวงพ่อฯ ครบรอบ27ปีที่ท่านมรณภาพเข้าพระนิพพานเมื่อ30 ต.ค.35 (บุญตั้งแต่ข้อ1.บวชพระ 10 ธ.ค.62 ไปจนถึง ข้อ.8.ค่าน้ำ-ค่าไฟ)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1782. นายพีระชัย สมดี และพัชรินทร์ บุญธนศักดิิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 300 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 200 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1783. คุณ ยูเนียร แสนวงษา

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน32วัดๆละ2บาท

รวมเป็นเงิน 64 บาท

1784. นางยุพิน-น.ส.ฐิตารีย์ วิชัยนิพัทธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1785. คุณ อิสรีย์(สมใจ) ทองบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1786. คุณ ธัญลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 100 บาท
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 100 บาท


รวมเป็นเงิน 200 บาท

1787. คุณ วณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1788. คุณ พรรัตน์ อุบล อภิมน โยษณา ชมัยนุช จิราพร ฐิติพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,760 บาท

1789. คุณ tutti manorom

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ - 60
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ - 162

รวมเป็นเงิน 222 บาท

1790. นายชลากร ชัยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุและสามเณร

รวมเป็นเงิน 1,900 บาท

1791. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระมหากัสสป
2. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3. ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1792. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1793. คุณ รุ่งอรุณ ชูสงค์และบุตรชาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1794.: นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป บวชพระ

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1795. คุณ นันท์นภัส สระบงกช

ต้องการร่วมบุญ :
เงินค่าบูชาครูจากการสอนมโนมยิทธิ ขอร่วมบุญทุกอย่าง กับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 4,190.60 บาท

1796. คุณ Kwanpat THANATHAMMANIT

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ 50 บาท
ร่วมบุญงานธุดงค์ 50 บาท
สาธุสาธุสาธุค่ะ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1797. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160
ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานและสร้างพระพุทธรูป 70 บาท
บวชหมู่ วันที่ 10 ธ.ค. 62 จำนวน 50 บาท
งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธ.ค. 62
ทำบายศรี, โรงครัววัด, ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ และเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 50 บาท
สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

1798. คุณศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1799. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 1,199 บาท ถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

รวมเป็นเงิน 1,199 บาท

1800. คุณ เต้

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกรายการ ๆ ละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1801. คุณปุญศยา หทัยนมะ และคุณพิทักษ์ พรหมที

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง วัดท่าซุง = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1802. คุณปฏิภาณ กาญจโนทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1) บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 300.- บาท
2) งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 400.- บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1803. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และ ครอบครัว...

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1804. คุณ ธงชัย เที่ยงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 200 บาท
2. วิหารทาน 200 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1805. คุณ My ABC Closet

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1806. คุณนิรมล และ วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1807. นายธีรวัฒน์-นายภาณุทัช ปรางสุวรรณ และนางอธิชา จั่นมุกดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1808. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1809. นายปรัชญา ทิตอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1810. คุณ ธิติวุฒิ มะโนชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกงานบุญนะครับ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1811. คุณ กิตติ วงศ์ทันตกรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1812. คุณญาดานุช วงศ์หงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ร่วมบุญ 20 บาท
2.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 20 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1813. นายวุฒินันท์ ตั้งมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1814. คุณ เสาวนีย์ อำภาพร้อม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1815. คุณ อัมฑิกา ทยานันทน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 450 บาท
สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
บวชพระ 150 บาท
ค่าน้ำ ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1816. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 1100บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

1817. ร้านครัวใต้byจารย์มร

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500.45 บาท

1818. คุณปฤษฎี เหมทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1819. คุณ ชยุตม์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย เป็นสังหทานและวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1820. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1821. นายคณาคุณ เจิดรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญภัตตาหารพระสงฆ์ โดยนางจารุวรรณ ชวาลากุล อุทิศให้ นายสุพล ชวาลากุล

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1822. คุณ วัฒนา ญาณปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1823. พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกๆ กองของวัดครัย

รวมเป็นเงิน 155 บาท

1824. คุณ นภา บุบผาเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1825. น.ส.ปาริฉัตร จันทะเขียง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์
สังฆทาน
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1826. คุณ อลงกต เทศแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 179 บาท

1827. คุณ สันติ พนมสารกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ตัักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1828. คุณ ธัชพงศ์ บุญถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง เน้นสังฆทานเป็นหลัก

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1829. คุณ ชุติชัญญา วิกยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1830. คุณ อิสรีย์(สมใจ) ทองบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
บวชหมู่ธุดงค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1831.: ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1832. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1833. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

1834. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1835. นาย ศุภวิทย์ ปุญญา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1836. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1837. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน พระพุทธรูป วิหารทานประจำเดือนตุลาคม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1838. คุณปาริชาต ปิ่นปินัทธ์ ปัญญาพัทธ์ สุนทรนนท์ -คุณวัลภา จันสีนาก- คุณลา จงจิต-คุณกนกวรรณ -ปาณิสรา สุรภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10.ใส่บาตรวิระทะโย 170.-

รวมเป็นเงิน 270 บาท

1839. คุณ พรพรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
6.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1840. คุณ พรพรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
6.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)

รวมเป็นเงิน 131.25 บาท

1841. นายพิชิตชัย คล้ายท่าโรง เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1842. คุณกิตติศักดิ์ พุทธิมา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล 300
ทำบุญบวชพระงานธุดงควัตร 100
ภัตตาหารพระ 100
ทำบุญทุกอย่าง 100

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1843. คุณ ตูน มีบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1848. คุณ จักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1849. คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชหมู่ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
2. งานธุดงควัตร วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 320 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll
กลับสู่สารบัญ