งานทอดกฐิน วัดพรหมยานรังสรรค์ (ป่าละอู) จ.ประจวบ คีรีขันธ์ วันที่ 9 พ.ย 2562
webmaster - 9/11/19 at 21:27

งานบุญกฐิน ณ วัดพรหมยานรังสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เดินทางถึง ณ วัดพรหมยานรังสรรค์
เวลา ๐๙.๐๐น. พีธีบวงสรวง โดยท่านพระครูสังฆรักษ์บัญญัติ อตุโลและพระอธิการชูชาติ ทำพิธีบวงสรวง ท่านพระครูปลัดสมนึก ลงรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยม
เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๗ น. พิธีถวายกฐิน ญาติโยมพุทธบริษัทร่วมกันถวายองค์กฐินและบริวารกฐินกับคณะสงฆ์ อุทิศส่วนกุศล และพระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เดินทางกลับวัดพุทธไชโย
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


◄ll กลับสู่สารบัญ