ตรวจสอบรายชื่อนาค รายชื่อเจ้าภาพ และกำหนดการอบรมนาคเพื่อปฏิบัติธุดงค์ ปี 2562
webmaster - 13/11/19 at 14:32

ตรวจสอบรายชื่อนาค รายชื่อเจ้าภาพ และกำหนดการอบรมนาค เพื่อปฏิบัติธุดงค์ ปี ๒๕๖๒


คลิกที่รูป..เพื่อขยายภาพ


(แผ่นที่ ๑)

(แผ่นที่ ๒ - ๓)


.

(แผ่นที่ ๔ – ๕)


.

(แผ่นที่ ๖ – ๗)


.

(แผ่นที่ ๘ – ๙)


.


รายชื่อเจ้าภาพมอบผ้าไตรให้นาคในวันอุปสมบท


คลิกที่รูป..เพื่อขยายภาพ


(แผ่นที่ ๑)

(แผ่นที่ ๒ - ๓)


.


กำหนดการอบรมนาคปฏิบัติธุดงค์ปี พ.ศ. 2562


คลิกที่รูป..เพื่อขยายภาพ


(แผ่นที่ ๑)

(แผ่นที่ ๒ - ๓)


.

(แผ่นที่ ๔ – ๕)


.


ประมวลภาพ...งานปฎิบัติธรรมและธุดงค์วัตร

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑


◄ll กลับสู่สารบัญ