ภาพ/คลิปวิดีโอ...พิธีฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง งานธุดงควัตร ปี 62 วันที่ 14 – 15 ธ.ค. 62
webmaster - 17/12/19 at 20:56

คลิปวิดีโอ...พิธีฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง งานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒เวลา๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง วันแรก

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง วันที่ ๒

คลิปวิดีโอ...ฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง งานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๘ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำฝึกสรุปทบทวนท่องเที่ยว และ ญาณ๘ หน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำฝึกสรุปทบทวนท่องเที่ยว และ ญาณ๘ หน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำฝึกสรุปทบทวนท่องเที่ยว และ ญาณ๘ หน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ (พระอาจารย์อาจินต์) นำฝึกมโนมยิทธิฯ (ฝึกสรุปท่องเที่ยว ญาณ๘) ที่ด้านหน้าพระประธานภายในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ สอนทบทวนและสอนญาณแปด ที่หน้าพระประธานในมหาวิหาร๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำฝึกสรุปทบทวนท่องเที่ยว และ ญาณ๘ หน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน

วันที่ ๑๔ –๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


พิธีฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒


ภาพ ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


ภาพ ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ