ภาพ/คลิปวิดีโอ...เตรียมการบวช งานธุดงควัตร ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 ธ.ค. 62
webmaster - 18/12/19 at 00:05

คลิปวิดีโอ...เตรียมการบวช งานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต ให้โอวาท กับ "ผู้อุปสมบท"
วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ปลงผม หน้าพระอุโบสถ และถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง ด้านหน้าอุโบสถ
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ให้โอวาทนาค ๒๑๐ท่าน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ ผู้สมัครบวช ๒๑๐ ท่าน ซ้อมตั้งแถว วันทาเสมา
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ ผู้สมัครบวช ๒๑๐ ท่าน ซ้อมขั้นตอน อุปสมบท ในโบสถ์
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ ผู้สมัครบวช ๒๑๐ ท่าน ซ้อมขั้นตอน อุปสมบท ในโบสถ์ ตอน2


วันที่ ๗ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท"
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือวันที่ ๘ ธ.ค.๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต ให้โอวาท กับ "ผู้อุปสมบท"
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือวันที่ ๘ ธ.ค.๖๒ ปลงผม บริเวณหน้าพระอุโบสถ และถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว.
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง...
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสให้โอวาทนาค ๒๑๐ท่าน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ บวงสรวงงานธุดงค์ และให้โอวาทนาค
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นาค ๒๑๐ ท่านซ้อมขั้นตอนการอุปสมบท
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ