ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2556) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"
kitti - 9/2/13 at 12:34

รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


พสิษฐ์ หีบพร ผู้ถ่ายภาพ

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูปคือ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกําลัง ณ บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ


วันที่ ๒๘ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้า แล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นพัก
เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๒๙ ธ.ค. และ ๓๐ ธ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง เวลา ๑๒.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น.


วันที่ ๒๙ ธ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๐ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๒ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๒๒ คน


วันที่ ๓๐ ธ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๑๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๙๔ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๙๑ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๔๐๑ คน
รวม ๒ วัน ๘๒๓ คน
วันที่ ๒๘ ธ.ค. - ๑ ม.ค.


ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ขึ้นพักเพื่อฉันภัตตาหารเพล เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยม จนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพักผ่อน
ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานเป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนที่จะร่วมกันเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก ประมาณหนึ่งชั่วโมง เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานและสมาทานพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เสร็จจากการเจริญพระกรรมฐานแล้ว

ดร. ปริญญา นุตาลัย กล่าวนำคำถวายสังฆทาน เสร็จแล้ว ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล รับสังฆทานและร่วมสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทจนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นําสวด อิติปิโส ทํานองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล สวดให้พร จบเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓๑ ธ.ค. เวลา ๒๓.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และพระสงฆ์ ๔ รูป นำญาติโยมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๖ ที่บ้านซอยสายลม มีศิษยานุศิษย์ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ขอโมทนาเป็นอย่างสูง สาธุ สาธุ สาธุ....
วันที่ ๒ ม.ค. เดินทางกลับวัด

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นำคณะญาติโยมไปแสดงมุทิตาจิต ในงานวันเกิด ของ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) สมเด็จเกี่ยว

คณะศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานฯ ร่วมกันเตรียมงานฉลองพระนอนฯ เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท ขอโมทนาเป็นอย่างสูง สาธุ สาธุ สาธุ....โมทนา


วันที่ ๒๙ ธ.ค. ร้านณรงค์ เบเกอรี่ เลี้ยงขนมครูฝึก
คุณณัฐกนก ผุสดี-ผศ.ชูใจและคณะ เลี้ยงขนมครูฝึก
ครูวัชรา หาญเบญจพงศ์ เลี้ยงน้ำครูฝึก
ครูพรพิศ โชติหิรัญรัตน์ เลี้ยงน้ำครูฝึก

คุณโต มอบเสื้อยืดสีขาวให้ครูฝึก ๑๒ ตัว ขอโมทนาเป็นอย่างสูง
วันที่ ๓๐ ธ.ค. คุณณัฐกนก ผุสดี-ผศ.ชูใจและคณะ เลี้ยงขนมครูฝึก
ครูวัชรา หาญเบญจพงศ์ เลี้ยงน้ำครูฝึก
ครูบงกช เกียรติเรืองชัย เลี้ยงน้ำครูฝึก ขอโมทนาเป็นอย่างสูง
คุณธรรมนูญ - อาภัสสร ปิ่นวัฒนะ เจ้าของกิจการ ดี ดี ดินเดิม พลังเอนไซม์ ถวายนํ้า ดี ดี ดินเดิม
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณ ๖๙ ถัง ถัง ๆ ละ ๒๐ ลิตร
เป็นเงินทั้งหมดประมาณ ๑๗๙,๔๐๐ บาท ขอโมทนาเป็นอย่างสูง