ข่าวศูนย์ฯ... (ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2558) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"
webmaster - 8/2/15 at 16:11

THAMMAVIMOK E-BOOK

รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ท่านสมาชิกต้องการอ่าน "Thammavimok e-book"
กรุณากรอก Username และ Password ก่อนที่นี่
คลิกที่ Login แล้วจึงจะ Link ไปหาข้อมูลดังกล่าว.

ชื่อสมาชิก Username รหัสผ่าน Passwordอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเปิดอ่านได้เลย โดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มเติมอีก
* (สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad และ Samsung สามารถดูผ่านเว็บไซด์ได้เลย)


ll กลับสู่สารบัญ