ข่าวศูนย์ฯ จากธัมมวิโมกข์ เดือนกรกฎาคม 2558 "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"
webmaster - 4/7/15 at 16:22

THAMMAVIMOK E-BOOK

รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ท่านสมาชิกต้องการอ่าน "Thammavimok e-book"
กรุณากรอก Username และ Password ก่อนที่นี่
คลิกที่ Login แล้วจึงจะ Link ไปหาข้อมูลดังกล่าว.

ชื่อสมาชิก Username รหัสผ่าน Passwordอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเปิดอ่านได้เลย โดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มเติมอีก
* (สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad และ Samsung สามารถดูผ่านเว็บไซด์ได้เลย)


ll กลับสู่สารบัญ