กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "กันยายน" ปี 2563
webmaster - 22/8/20 at 06:45

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
เดือนกันยายน


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน
ช่วงเช้า ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน


วันเสาร์ที่ ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. *(เริ่ม) ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

ข้อปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิท-19 ดังนี้
๑. จัดทางเข้าและทางออกแยกกัน
๒. จัดให้มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กดบัตรคิว สแกน QR Code “ไทยชนะ” และติดสติกเกอร์ก่อนเข้าทำบุญ


ขอความร่วมมือผู้เข้าทำบุญปฏิบัติ ดังนี้
๑. สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. เช็คอิน และ เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๔. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด


หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน สายลมก็เหมือนเดือนที่แล้ว แต่เพิ่มสวดมนต์บท ยานี

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"

งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๒๘
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓.


- วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน
...เวลา ๑๗.๓๐ น ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกนำกราบพระและรับศีล

พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดพระพุทธมนต์ (ธัมมนิยาม) เจ้าภาพถวายไทยทาน ต่อจากนั้น พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล และถวายไทยทาน เพื่ออุทิศถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

- วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน
...เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกนำกราบพระและรับศีล พระราชาคณะ และพระมหาเถรานุเถระ ที่อาราธนามาในงานสวดพระพุทธมนต์

...เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระสงฆ์ภายในวัดท่าซุง รวมทั้งพระอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงานด้วย

..เวลา ๑๒.๐๐ น. พระราชาคณะ ผู้เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เจ้าภาพถวายไทยทาน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนาแล้วเดินทางกลับ

...เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดมาติกา เจ้าภาพถวายไทยทาน เพื่ออุทิศถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี


webmaster - 25/8/20 at 05:48

.