ประกาศ...เรื่อง งดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี วัดจันทาราม(ท่าซุง)
webmaster - 25/12/20 at 11:56

ประกาศ...วัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง งดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี


เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) วัดจันทาราม (ท่าซุง) จึงขอประกาศงดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ