ประกาศ...เรื่อง งดการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ วัดจันทาราม (ท่าซุง)
webmaster - 27/12/20 at 21:32

ประกาศ...วัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง งดการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ… เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ งดการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ