ประกาศ...เรื่อง งดการจัดกิจกรรมของวัดจันทาราม (ท่าซุง)
webmaster - 5/1/21 at 10:12

ประกาศ...วัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง งดการจัดกิจกรรมของวัดจันทาราม (ท่าซุง)…เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ปรากฏว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่
วัดจันทาราม (ท่าซุง) จึงขอประกาศงดจัดกิจกรรมดังนี้

...๑. งดงานทำบุญประจำปีวัดสุขุมาราม จังหวัดพิจิตร วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
...๒. งดสอนกรรมฐานที่โรงงานทำร่ม ไทยโอเชี่ยน วันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
...๓. งดสอนกรรมฐานและรับสังฆทานที่บ้านสายลม วันที่ ๒๙ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ