รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2564
webmaster - 15/2/21 at 20:50

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 25641. คุณ ภาณุวัฒน์ กษิดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 5 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 ยาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

3. คุณ ชาญวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

4. คุณ นฤดล มวลทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

5. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

6. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

7. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

8. คุณนริศราและสามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 15.50 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.ทำบุญรวมทุกอย่าง 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 2.50 บาท
7.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 3 บาท
8.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน 4 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

9. พระครูปลัดกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ/นางประเสริฐ คิดเฉพาะ/นายวัลลพ คิดเฉพาะ/นายชููชึพ คิดเฉพาะ/นายปรีชา คิดเฉพาะ/นายหยัน คิดเฉพาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

10. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

11. คุณ อรศรี เหมือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

12. คุณ กิตติภณ วณิชชาภรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่ทางวัดกำลังดำเนินงานอยู่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

13. คุณ เชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 335 บาท

รวมเป็นเงิน 535 บาท

14. นายวัทน์สิระ พัฒน์เลื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

15. คุณ ธนเกียรติ ฤกษ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

16. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 200 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 200 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 800 บาท

17. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

18. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

19. คุณ รังสินี โรจนวิภาต

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

20. คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

21. นางสาวรจนา เมฆภูวดล , นายซางกี่ แซ่หวุ่น , นางรุ่ง แซ่หู่ , Mr.Kulachart Wacharasuporn.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญรวมทุกอย่าง , ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล , ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ , ทำบุญเลี้ยงพระ , ถวายน้ำพระสงฆ์ , ถวายของใช้พระสงฆ์ , ค่าน้ำ ค่าไฟ , พิมพ์หนังสือธรรมะ , ทำบุญธรรมทาน , ทำบุญวิหารทาน , ทำบุญสังฆทาน , ร่วมสร้างพระพุทธรูป , ซ่อมแซมพระพุทธรูป , ซ่อมแซมรูปปั้น รูปหล่อและอนุสาวรีย์ภายในวัด , ซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร ศาลา หลังคา รั้ว รอบวัด , ซื้อที่ดินถวายวัด , ทำบุญร่วมปิดทองพระ , ทำบุญร่วมหล่อพระ , ทำบุญหล่อฐานพระพุทธรูป , ทำบุญเลี้ยงแขกมาร่วมงานบุญของวัด , ทำบุญสร้างที่จอดรถของวัด , ทำบุญซ่อมแซมยานพาหนะของวัด , ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา , ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ , ทำบุญร่วมซื้อดอกไม้ เทียน ธูป ถวายพระ , ทำบุญซื้อหลอดไฟฟ้า , ทำบุญสร้างศาลาปฎิบัติธรรม , ทำบุญสร้างโรงเรียน ,ทำบุญสร้างห้องน้ำถวายวัด ....

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

22. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

23. คุณ นิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 30 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 30 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30 บาท
4. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

24. นาย วัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50บาท

25. คุณ ภาคภูมิ ภวังครัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

26. คุณ กิตติพงษ์ ตันประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

27. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

28. นพ.ผจงพล-นางสมพิศ สุวรรณบูล

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

29. คุณเบญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

30. นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 510 บาท

31. คุณ วันภพ พลไทย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 5 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำำ 5 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

32. คุณ ชมนา ทีอุทิศ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์/สังฆทาน/วิหารทาน/ธรรมทาน/ค่าน้ำ ค่าไฟและทุกๆบุญ

รวมเป็นเงิน 1200 บาท

33. นาย เสกสรร กูฎโสม

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อขอชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 180 บาท

34. คุณพ่อเสถียร เกตุนุติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 20 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 120 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 20 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 20 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

35. คุณ ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร,สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า,หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

36. คุณ บัว พาคำ พร้อมลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระ 800 บาท
ร่วมสร้างวิหารทาน 800 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

37. น.ส.พนิดา วรรธนะตันติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

38. นายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

39. ร.ต.ภูมิศักดิ์ เอี่ยมบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700 บาท

40. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

41. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 36 บาท

42. คุณแม่อัมพร ไพโรจน์สันติกุล คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี นางกชกร ติยวลีย์ นายธนกฤต อ่องประกฤชฏฺิ์ และนายสุรินทร์ คล่องคำนวณการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

43. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 50 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

44. นางยุพิน สิริจันทสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

45. รต.ผล ดังสท้าน อุทิศให้ นางสาวผัน ดังสท้าน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

46. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

47. คุณ วิทย์วศิน บุญจำเนียร

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์ 116 บาท

รวมเป็นเงิน 116 บาท

48. คุณ คมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1 หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก 200 บาท
2 สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

49. คุณ ฐานวัฒน์ ศรีเชียงหวาง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 204 บาท

50. คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 20 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 55บาท

รวมเป็นเงิน 75 บาท

51. คุณ จิตรลดา หุตินทะ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100
2. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100
4. บูรณะพระจุฬามณี 50
5. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100

รวมเป็นเงิน 450 บาท

52. คุณ ทิพเนตร นิลผาย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2,000, วิหารทาน 100, ธรรมทาน 100, ค่านำ้-ค่าไฟ 100, ชำระหนี้สงฆ์ 100, สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

53. คุณ สุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

54. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 50 บาท

55. คุณ สุขศิริ อินทร์พันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

56. คุณ ปรัชญา ทิตอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

57. คุณ ประสิทธิ์ ณ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน รวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

58. นายวิเชียร มุตติศานต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์)1,200 บาท
2.ภัตตาหารพระฯ 200 บาท
3.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1500 บาท

59. น.ส.ชนิสรา ชุ่มเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน50บาท
2.ถวายค่าภัตราหารเพลภิกษุและสมาเณร50บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

60. คุณ ทศพล งามจิตร์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 134 บาท

61. คุณ บุหลัน จันพุฒ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

62. คุณ ธนวัฒน์ บุญชากร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน และ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

63. นางสาง อรพิชาย์ จิตราทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.รายการที่ 2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500.- บาท
2.รายการที่3 สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100.- บาท
3.รายการที่ 4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 500บาท
4. รายการที่ 7 สร้างมณฑปท่านโกมารภัจจ์100บาท
5. รายการที่ 16 ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100.- บาท
6. รายการที่ 17 ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 100.- บาท
7. เงินจากบาตรวิระทะโย 100.- บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

64. คุณ อุไรวรรณ มณีสุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 155 บาท

65. คุณ วิชยะ มานีเวศม์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

66. คุณ Gavin Loo, อรุณศรี ภานนท์, พรชัย ศิริอังคณาวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงพระ 1,220 บาท
บวชพระ 820 บาท
สังฆทานชุดใหญ่ 2,120 บาท
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์+ บูรณะพระจุฬามณี 600 บาท
ธรรมทาน 600 บาท
เสด็จในพระราชกุศล 520 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 320 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 940 บาท

รวมเป็นเงิน 7,140 บาท

67. ครอบครัว ละออง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. ทำบุญทุกรายการ 300 บาทดังนี้
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

68. คุณ ธนาวุฒิ ฉิมคล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

69. คุณ ศิริกุล เหล่านิติศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง
บุญทาสีทองคำหลวงพ่อฤาษีลิงดำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

70. คุณ จุรีรัตน์ เหล่านิติศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง
บุญทาสีทองคำหลวงพ่อฤาษีลิงดำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

71. นางวงศ์มณี วัดพ่วง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมพระชำระหนี้สงฆ์ บูรณะพระจุฬามณี หล่อท่านปู่ท่านย่า สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

72. คุณ ชัญญภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตรวิระทะโยประจำเดือนมกราคม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

73. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

74. พระธนโชค อิธธิปปัตโต /นายธีรพร สืบใหม่/น.ส.สุชานุช ทองคำสุข และครอบครัว/คุณลำเตียน เพ็ชรงาม/คุณชุรีพร เงินคำ/คุณรสา สีเขื่อนแก้ว/คุณประทาน สีเขื่อนแก้ว/คุณจันทร์ทิพย์ สีเขื่อนแก้ว/คุณพรเทพ สีเขื่อนแก้ว/คุณภัทรศยา มะโนแป๊ก/คุณพลอย มะโนแป๊ก/คุณสายใจ หาญชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 19 ชุด 1,900 บาท
วิหารทาน 150 บาท
ธรรมทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ทำบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก ๕ ศอก เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่ 100 บาท
ร้วมทำบุญทุกอย่าง 300

รวมเป็นเงิน 2,600 บาท

75. คุณชัยพร สุวรรณติใย และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน
วิหารทาน
ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมทำทุกอย่างกับวัดท่าซุง รวม 970 บาท

รวมเป็นเงิน 970 บาท

76. คุณเล็ก แก้วสี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์
สังฆทาน
วิหารทาน
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระธุดงค์ทุกรูป
ร่วมบูรณะสถานที่ต่างๆของวัดท่าซุง
ร่วมบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูป
ร่วมถวายอาหารพระ
ร่วมทำทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

77. คุณกรองจิตร กุญชรินทร์ / คุณพิจิตร - คุณกันยา ชัยศร / คุณญาณิน โรจน์กิตติชัย / ดญ.นารา โรจน์กิตติชัย / ดญ. รานา โรจน์กิตติชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน รวม 5 ชุด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

78. คุณสถาพร ทองคำพราว,คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170 บาท

79. คุณ จันทรวรรณ คุณานุภาพกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน,หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก,บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

80. คุณ เจษฎา ถวัติธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

81. คุณ กนกแข วีระพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

82. คุณ จุฑาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
16. ทำบุญวิระทะโย 160 บาท

รวมเป็นเงิน 310 บาท

83. คุณ วิรัตน บุญญาอธิมาตรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

84. คุณ ศรัญญา พุทธชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 80บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 80บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 30บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 30บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 30บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 30บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 30บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 30บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 30บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 30บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 30บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 30บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 30บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 30บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

85. คุณ กมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 1,600 บาท
2.ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

86. คุณ กฤษณ์ ชัยกิมานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

87. คุณ ปองทิพย์ ประมวญรัฐการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

88. คุณ ชัญญา ไชยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
18. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

89. คุณ สมพร ไชยานนท์และสิริพงษ์ ไชยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
18. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

90. นายสุนันทร์ ถิรมนสิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

91. คุณ ภราดา อเนกบุณย์ วลัยรัตน์ อเนกบุณย์ กำพล พิทักษ์ศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 555 บาท

92. คุณ นาย รามกิตติ์ อินทรมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,380 บาท

93. นางสาวจีรัชญ์ ดีประดวง

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

94. คุณ อรรถพล แล่ะครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

95. คุณ Nontawat Poomchusri

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

96. คุณ ภูทิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 30 บาท รายการ 1-17 30 บาท รวม 100 บาท
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

97. คุณ จุฑารัตน์ วนิชจินดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

98. คุณ วิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว คนางค์ ศิลปาจารย์ วิเวียน ฟูลเลอร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

99. นาย นิคม คงสุวรรณ์ และ คุณ ภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ..ร่วมทำบุญ 30 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)..ร่วมทำบุญ 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร..ร่วมทำบุญ 50 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า..ร่วมทำบุญ 50 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี..ร่วมทำบุญ 50 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า..ร่วมทำบุญ 30 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่..ร่วมทำบุญ 30 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน..ร่วมทำบุญ 30 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง..ร่วมทำบุญ 50 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร..ร่วมทำบุญ 30 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน..ร่วมทำบุญ 30 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ..ร่วมทำบุญ 30 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่..ร่วมทำบุญ 30 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน..ร่วมทำบุญ 50 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง..ร่วมทำบุญ 30 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า..ร่วมทำบุญ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 640 บาท

100. คุณ จินตนา - สุสัณห์ อาศนะเสน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

101. ครอบครัวเปรมวิมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

102. คุณ nattiya.pinka

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

103. นางสงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

104. คุณ จินตนา - สุสัณห์ อาศนะเสน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์. 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2,000 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,000 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 200 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100.99 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000.99 บาท

105. คุณ ภัคธนัช จันทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

106. คุณ ปุณณภา สกุลบุญถนอม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 99 บาท

107. นางสุุมล บุญเจริญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,440บาทถ้วน

108. คุณ ประกายแก้ว เตชพิรุณทอง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก๕ศอก
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา4ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาล่25ไร่
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

109. คุณ ณัฏฐชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างๆละ10บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

110. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท

รวมเป็นเงิน 18 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 20:53

111. นายชัยชาญ โพธิ์หวี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

112. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า2 บาท

รวมเป็นเงิน 18 บาท

113. คุณ ต่อ อินทร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

114. คุณ เมธาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย 470 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 30 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

115. คุณ ประเสริฐ งามธนวิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 510 บาท

116. นายมนู วงค์จักร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

117. คุณ เฉิดฉาย สุวรรณศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

118. พระเจียหย่ง สุมโน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

119. คุณ ณัฐสรัญ หมีนวล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

120. คุณ ผจงสุขและจารีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

dd>121. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20บาท

122. คุณ พระมหากิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์(สุเมธโส)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกๆอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

123. นาย บัญชา แก้วหานาม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

124. คุณ ปภพ ทีปรักษพันธุ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

125. คุณ ธัญญลักษณ์ พรหมสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญตามแต่ทางวัดจะพิจารณา

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

126. คุณ ณัฐพร สุภาวรธรรม ,ชโลทร คิดหาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 310 บาท

127. คุณ ปภัสรินทร์ ชาติวรชัยพัฒน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

128. คุณ ภัทราพร,ภคพร,จำลอง อร่ามแสงชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

129. คุณ จักรกฤษณ์ ศรีทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

130. คุณ ณัฐพล คงชยะนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก 5 ศอก สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

131. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

132. คุณ ฉัตรฏิปปิยา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

133. คุณ ปนัสดา สรหงษ์ ลูอิส

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

134. นาย พลิจ ธนโชติพัฒร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเดือนกุมภาพันธ์2564
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

135. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

136. คุณ เกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง และตามรายการข้างล่างนี้
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000.76 บาท

137. นางยุดงกมลเพชรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

138. นายไอศูรย์ อืนทรสาลีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

139. นางสาวกรวรรณ แนมขุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

140. นางเรณู มหารมย์ และ นาย ไมตรี บุญศิริเศรษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

141. คุณ สมชาย นิจจารีย์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดพิเศษ 1ชุด 2,000บาท
2.ทำบุญธรรมทานเลขที่ 001188 1,400บาท

รวมเป็นเงิน 3,400 บาท

142. นายวิสวัส วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

143. คุณ ธีระพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

144. คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

145. คุณ จิรภัทร ชูประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
2.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 40 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
4.บูรณะพระจุฬามณี 40 บาท
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

146. ว่าที่เรือตรีบุญสุข เทกอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

147. คุณ ธวัชชัย แก้วกำพลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

148. คุณ ศิริราช เจียมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100บาท

149. นาย บุญโชค นาทองหล่อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท ประจำเดือน มกราคม
2.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 30 บาท
3.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 20 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

150. คุณ ภวัต รัตนมิ่งมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก ณ ศาลา 4 ไร่วัดท่าซุงในปี พ.ศ.2564

รวมเป็นเงิน 100 บาท

151. คุณ วันทนา วิจิตรวัชรเวช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

152. คุณ คุณทองเพียร-คุณปราณี เกษวิทย์,คุณปริว-คุณบวรกิจ-คุณเสาวภา พันธ์กุ้ย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

153. แม่ชีพรทิพย์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญที่ทางวัดกำลังดำเนินงานอยู่

รวมเป็นเงิน 850 บาท

154. คุณ ฤทธิรณ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 39 บาท

155. นายสันติ คูขุมดิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

156. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

157. คุณ ณัฐดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 9 บาท

158. คุณ ลักขณา บำรุงชูเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,270 บาท

159. นางศุภมาส-นายไกรลาส และนายกฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 155 บาท

160. คุณ สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

161. คุณ ชินภัทร ตติยะธเนศ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมปิดทอง (พระชำระหนี้สงฆ์) และบูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

162. คุณ สิริภา ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

163. นายธีรพันธ์ เจริญโชคมณีโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 49 บาท

164. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 200 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 200 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 200 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 200 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 200 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 200 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 300 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 200 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 200 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 200 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 200 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

165. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทานประจำเดือนมกราคม2564 ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

166. นายสุปรีชา,นายสุปชัย,ด.ช.ธีรภพ พลธรรม,นางปรียนันท์ จุลลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

167. นายอุดมศักดิ์ เจริญโชคมณีโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 49 บาท

168. นางทองใบ เจริญโชคมณีโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 49 บาท

169. คุณ ต้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ชำระหนีสงฆ์ ,ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

170. ตลาดสดกะทู้ ใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

171. คุณ เนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

172. .อ.วราพงษ์ อ่อนตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.แก้บนท่านโกมินทร์ ท่านอินทกะ ถวายสังฆทาน ถังละ 500 บาท จำนวน 1 ถัง
2.ชำระหนี้สงฆ์ 12 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 73 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 27 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

dd>173. นายจรูญเลิศ โลกุตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

174. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

175. คุณ บูรษิต เขียวเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

176. นายสุนันท์ รัตนเพชรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ปัจจัยจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,180 บาท

177.นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

178. คุณ ภัทรพล แสงประทีป

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

179. คุณ jamrus LYONS

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

. นายอภิชัย ศรีวงษากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ตามความจำเป็นของวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

180. คุณ พีระนุช นานา

ต้องการร่วมบุญ :
-ทำบุญสังฆทานวัดท่าซุง 500 บาท
-ทำบุญบูรณะซ่อมแซมวัดท่าซุง 500 บาท
-ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 1,000 บาท
-ทำบุญสร้างพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,000 บาท
-ทำบุญภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท
-ทำบุญค่าน้ำค่าไฟของวัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

181. คุณสมโภชน์ ภาวิณี มงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

182. คุณ สมฤกษ์ ไกรแก้วและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

183. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 30บาท

184. คุณ พิมลพรรณ ฉันทาดิศัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
2.บูรณะวัดท่าซุง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

185. คุณ พัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐม ปิดทอง หน้าตัก 5 ศอก เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1 บาท

186. คุณ ฉันทจิต หมั่นมา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหาร,หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม,สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ,ท่านปู่ท่านย่า,บูรณะพระจุฬามณี,ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า,สร้างมณฑปพ่อหมอ,บูรณะศาลา,บู รณะมณฑปหลวงพ่อ,บูรณะปิดทองพระอุโบสถ,บูรณะหลังคาวิหาร,บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน,บูรณะกุฎิเก่า,บูรณะศาลา25ไร่,พระพุทธรูปวิหาร,ภัตตาหารเพลพระและค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 255 บาท

187. คุณ ปทิตตา บุญสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

188. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30บาท

189. คุณ จินตนา อภิวงค์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

190. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

191. นางฐิติมา ซูเกอร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ
ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

192. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 18บาท

193. นายนิรันดร์ ทองศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 493 บาท

194. นางชูใจ เอี้ยวอักษร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ
ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 4,800 บาท

195. นางสาวปิยวรรณ บุญกว้าง และนายสุจิน ไทยวงค์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170บาท

196. คุณ พัชรกฤษฏิ์-ปราณิศา-ประพิณกฤษฏ์-ประพิณศิษฏ์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. กองบุญธรรมทาน (บ/ช 6190501877)
- กองบุญละ 100บาท 18กองบุญ รวม 1,800บาท
19. ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
20. ถวายสังฆทานชุดกลาง 500 บาท
21. ค่าถวายสังฆทานทุกวันตลอดเดือนก.พ.2564 วันละ 100บาท รวม 2,800บาท
22. ค่าถวายภัตตาหารทุกวันตลอดเดือนก.พ.2564 วันละ 100บาท รวม 2,800บาท
23. ชำระหนี้สงฆ์ 300บาท
24. ทำบุญทุกอย่าง 300บาท

รวมเป็นเงิน 10,500 บาท

197. คุณ ทิวารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198. คุณ อร่าม อินสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

199. คุณ วรลักษณ์ ภูผา

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย 620 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 620 บาท

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

200. คุณ อนุวัตร์ ไทยเพชรชนะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 204 บาท

201. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

202. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

203. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ที่ดิน

รวมเป็นเงิน 100บาท

204. นาย ปลายทัศน์ วิสุทธิธรรมและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

205. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

206. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

207. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160 บาท
ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป 70 บาท
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

208. คุณ วีรชาติ ลิ่งไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

209. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

210. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

211. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

212. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

213. ด.ญ.อรพรรณ ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

214. คุณ ค้าเกียว แซ่ตั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

215. ครอบครัวสุขรุ่งเรือง (เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง)

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,500 บาท
วิหารทาน 500 บาท
ธรรมทาน 400 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

216. นายนวพล พลวัฒน์สิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 31 บาท
ถวายสังฆทาน 31 บาท
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 31 บาท
วิหารทานธรรมทาน 31 บาท

รวมเป็นเงิน 124 บาท

217. คุณ เรณู พวงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

218. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

219. นาย ตรีจักษณ์ ทองคง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. บวชพระ
19. ชำระหนี้สงฆ์
20. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

220. คุณ สมาบัติ ขำเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

221. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

222. คุณ จิตรกร ทองนพคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

223. นางสาว รวิสรา ศรีสำนอง นายทศพร ศรีวิศาลภพ ด.ช. ภามภากร ศรีวิศาลภพ นาง รสกร ฉินนานนท์ นางสาว เสริมสุข ศรีสำนอง และครอบครัวศรีสำนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

224. ครอบครัวมีสุขเจ้าสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

225. นายอดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

226. ไม่ระบุ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ --5บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) --5บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร --5บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า ---5บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี --5บาท
6.ถวายภัตาหาร--5บาท
7.ทำบุญทุกอย่าง--15บาท

รวมเป็นเงิน 50บาท

227. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

228. คุณ แพร สัตยาวุฒิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 999 บาท

229. คุณ ไตรเทพ พรสวรรค์วศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

230. คุณ ชยพล บุนนาคและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

231. นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

232. นาย วรพงศ์-นาง นภัสภรณ์ เรืองโชติเสถียรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างภายในวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

233. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

234. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท

235. คุณ ธีมาพร สำราญอยู่ เด็กชายธีรนัฐ สำราญอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 108 บาท

236. คุณสวัสดิพร-น.ต.สายชนน์ ทศพร/พ่อสำราญ-แม่หนู ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 509 บาท

237. คุณ ปัทมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

238. คุณ อาภัสรา สุนทรัค

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

239. คุณ อาภาพร กุลสวน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 111 บาท

240. นายเฉลิมศักดิ์ ชโลธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 20:58

241. คุณ PHIMNARA AND SOMJIT , Jatturong CHANTARASOOT , DAVID LOFGREN AND OUR FAMILIES

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 199 บาท

242. ครอบครัวเผือกผ่องใส และ วาทีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

243. คุณชัยกร เอี่ยมแย้ม และ คุณพีรญา มั่นคง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
สังฆทาน. 100 บาท
ร่วมยุญบาตรวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

244. คุณ คุณวชิรวิทย์ ทองเงินและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 199 บาท

245. คุณ ครููโสภี พระวิจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน 200 บาท

246. น.ส. ยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

247. กองบุญ “ วายุภักษ์ “

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

248. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

249. ร.ท.เสียงสาน อปัชฌาย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

250. นางถนอมศรี สุขเกื้อ (ปรารถนา วิเศษบัณฑิตกุล ผู้โอน)

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

251. คุณสีวิชัย - นภาศิริ สิริสาลี คุณปกรณ์ - ปราถนา - ดช.จุลปกรณ์ - ดช. ธีรปกรณ์ ธีรวณิชพันธ์ู

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 900 บาท

252. นายธนายุทธ คงเล็ก นางสาวสายทิพย์ วิจิตจำนงค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

253. คุณ เอกชัย พิลึกและ สุรวดี สกุลรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

254. นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.36 บาท

255. คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 90 บาท

256. คุณ สัมฤทธิ์-กุลลดา ติระศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อองค์ปฐมหน้าตัก5ศอกชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

257. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อที่ใค้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

258. นาง ศศินี ฮอฟนาเตล

ต้องการร่วมบุญ :
1บูรณะวิหารหลวงพ่อศักสิทธิ์
2หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
3สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
4 สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
5 บูรณะพระจุฬามณี
6ถวายภัตตาหารเพลพระวัดท่าซุง
7ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

259. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

260. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

261. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50 THB
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 THB
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 THB
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 THB
5. บูรณะพระจุฬามณี 50 THB
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 THB

รวมเป็นเงิน 300 บาท

262. คุณ อัจฉราหาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ประปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

263. คุณ ศิริกานดา เกษรมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

264. คุณ วารินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

265. พระไพโรจน์ ทองมีสี (สุธมฺโม)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

266. คุณ ไพฑูรย์ สารลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1 สังฆทาน 100 บาท
2 ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3 ค่าน้ำ-ค่าไฟ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 190 บาท

267. นายจรัญ กกจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 243 บาท

268. คุณ ผานิต สุขโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ
ชำระหนี้สงฆ์ บวชพระ และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

269. คุณ จิรายุ เกษมผลกูล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

270. คุณ พัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์, หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง), สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร, บูรณะพระจุฬามณี, ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า, สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์, บูรณะศาลา 4 ไร่,
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า,
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน, บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ,
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร, บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน, บูรณะศาลา 25 ไร่,
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน,
ใส่บาตร "วิระทะโย", ค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง(1-28ก.พ.2564), ซื้อยา/รักษาให้สงฆ์หายจากอาพาธ,
ชำระหนี้สงฆ์, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าของวัด, ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

271. นางสาว น้ำฝน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

272. นายภูษิต วนาประเสริฐ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 220 บาท

273. นายพีรพรรณ ตั้งสงบ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

274. น.ส.น้ำทิพย์ เนียนไธสง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

275. น.อ.สุนทร - สุวคนธ์ นามศิริ (ผู้บริจาค) / สุภัทรา นามศิริ (ผู้โอน)

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ชุดละ 2,000 บาท จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท
2. สังฆทาน ชุดละ 100 บาท จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 200 บาท
3. ค่าอาหารพระสงฆ์ เป็นเงิน 500 บาท
4. ศูนย์สงเคราะห์ยากจน เป็นเงิน 200 บาท
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัด เป็นเงิน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

276. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

277. นางสาวอุษณี แหลมสัก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

278. นายธนภัทร ศรีชารัตน์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย ค่าถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 96 บาท

279. น.ท.หญิง สุภัทรา นามศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน เป็นเงิน 500 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก เป็นเงิน 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร เป็นเงิน 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า เป็นเงิน 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี เป็นเงิน 100 บาท
6. ค่าอาหารพระสงฆ์ เป็นเงิน 100 บาท
7. ร่วมสมทบทุนการศึกษาเด็กยากจน เป็นเงิน 100 บาท
8. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นเงิน 100 บาท
9. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

280. คุณ กัมปนาจ เพีบรเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

281. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

282. นายอุทัย ดีงาม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2000 1ชุด 2,000 บาท
สังฆทาน 100 14 ชุด 1,400 บาท
ทำบุญทุกอย่าง วัดท่าซุง 800 บาท

รวมเป็นเงิน 4,200 บาท

283. คุณ Supatin

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

284. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์, นส.สริญญา พินิจรัมย์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

285. ด.ต.ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

286. นางนันทนา ชื่นชม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

287. คุณ ณรงค์-ทวีพร ส่งเสริม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ทำบุญวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

288. นาย จีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวาย จตุปัจจัย สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

289. นางไพรวัลย์ อินทรสูตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

290. นายพิชัย ญาณสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

291. นางประยูร ประยงค์ตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 204.31 บาท

292. นางคิด ปันตา/นางสาวขวัญดาว ปันตา/ด.ช.พีรวิชญ์ ปันตา/ด.ญ.ชญาภา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
1ุ6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

293. นายสุรัตน์ จันทโชติ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

294. นางเกศิณี อุตเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าบาตรวิระทะโยประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,713บาท หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)จำนวน 100บาท

รวมเป็นเงิน 1,813 บาท

295. นส.พัทธนันท์ จริงดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะ/สร้างวิหารทานในวัดท่าซุงที่กำลังทำตอนนี้ทั้งหมด 100 บาท
2. ถวายสังฆทานมีพระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร และของบริวาร 100
3. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม5ศอก/พระวิสุทธิเทพ 9ศอก รูปเหมือนท่านปู่ ท่านย่า 100 บาท
4. ปิดทองพระปัจเจก/พระอุโบสถวัดท่าซุง 100
5. ถวายภัตราหารเพลพระวัดท่าซุง 350 บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

296. คุณ วัฒนา ญาณปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 321 บาท

297. นายสักก์สี โรจนวิภาต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

298. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 30 บาท

299. คุณ pinpinath

ต้องการร่วมบุญ :
-หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
-สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

300. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

301. คุณ วิรัตน์ สีวารี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

302. คุณ ครอบครัวยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและถวายสังฆทาน100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

303. น.ส.ปริญญา ทองสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

304. คุณ ปุณยาพรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท 1 ชุด 500 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

305. คุณ กิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 220 บาท

306. คุณ ทรรศนีย์ ต้นธีระวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ
ชำระหนี้สงฆ บวชพระ และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

307. คุณ กฤตนุชา บุญญเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

308. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 18 บาท

309. นายกิมฮะ แซ่ลิ้ม, นางชมภู่ สารสม และลูก หลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

310. นายกิมฮะ แซ่ลิ้ม, นางชมภู่ สารสม และลูก หลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

311. คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

312. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

313. คุณ พงพัด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

314. นายพีระชัย สุขเกื้อ

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทานธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

315. คุณ dumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1000 บาท
รายการที่ 1 ถีง 17 รายการละ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1850 บาท

316. คุณ ณัฐวดี ศรีทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

317. คุณ ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระปฐม หน้าตัก 5ศอก

รวมเป็นเงิน 55 บาท

318. นางสุจิตรัตน์ สุจริตพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 505 บาท

319. คุณ กุหลาบ แซ่เตียว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน และทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

320. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

321. คุณ อนัญญา หนักแน่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

322. นายมงคล หลิมสุนทร , น.ส.ยุพรพรรณ ชัยมานะกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

323. คุณ พันธ์ศรี สุคงคารัตนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

324. น.ส.กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 1,000 บาท
2.สังฆทานชุดละ 2,000 บาท 7 ชุด 14,000 บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

325. คุณ โศภิษฐ์ชา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 420 บาท

326. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

327. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธ์ 100 บาท
2.เทปูนพระชำระหนี้สงฆ์ สมเด็จองค์ปฐม 5ศอก ปิดทอง จำนวน100 บาท
3.ร่วมสร้างพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

328. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

329. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

330. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

331. น.ส.กาญจน์สุพัฒณ์ อุดมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

332. นางหนุ้ย พรหมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 50 บาท

333. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 50 บาท

334. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

335. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

336. คุณ ณรงค์ ทัพวงษากับเพื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

337. คุณ วราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 240.44 บาท

338. คุณ ปวริศา วณิชชากุลจิตและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 25 บาท

339. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท

340. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) จำนวนเงิน 50บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร จำนวนเงิน 50บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

341. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

342. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

343. นายอณิวัฒน์ นาติ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 310 บาท

344. คุณ สุภัคณา เรือนแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป
วิหารทาน
ธรรมทาน
สังฆทาน
ค่าน้ำค่าไฟ
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100บาท

345. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

346. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

347. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

348. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20.02 บาท

349. คุณ อมรรัตน์ นวลจันทร์ และคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 999 บาท

350. คุณ พัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

351. คุณ กัลยาัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 2 บาท

352. นายอลงกรณ์ วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

353. พระศุภชัย บุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นวิหารทาน ธรรมทาน
สังฆทาน และช้ำระหนีสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

354. คุณ พัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเป็นหนี้สงฆ์ คือใช้ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัย ขอทำบุญ โดย ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

355. คุณ สหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

356. นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังทาน ธรรมทาน 10 บาท
2.ค่าน้ำค่าไฟ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

357. นายสมเดช เหล่ากาวี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

358. คุณสายสุดา ขำหุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

359. คุณ นริศรา โสดาสร้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานให้ปู่สิงห์ โสดาสร้อย 100 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

360. นาย กนก ขำหุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

361. นายสมเดช นางอมราภรณ์ นายอัฐวุฒิ นางสาวชุติมา - สนิทใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 543 บาท

362. คุณ ฉัตร

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 500 บาท

363. คุณ ศศิวัฒน์ ลภัสรินทร์ แสงสีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

364. คุณอุลิศ ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

365. คุณ ประวิทย์, อุทัยวรรณ, พิมพกานต์ และฐิติพร อมรโภคกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

366. นาง แก้ว กลมเกลี้ยง

ต้องการร่วมบุญ :
-หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
-บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
-บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 150 บาท

367. คุณแม่อัมพร ไพโรจน์สันติกุล คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี คุณทรงกลด ไพโรจน์สันติกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700 บาท

368. คุณ yeen_wa

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์ ร่วมสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

369. คุณ สปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

dd>370. คุณ นิรุทธ ตรีแสน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:03

371. คุณ ชัชวาลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6.สังฆทานและร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

372. คุณ นรินทร์ ธนากิจและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10,800 บาท

373. คุณ แสงระวี เงินจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

374. นาย ภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมฯ หน้าตัก5ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

375. ว่าที่ร.ต.ธนบูลย์ นรากรณ์ น.ส.ศิริพร ตันสมบูรณ์ นายวัศพล นรากรณ์ ด.ญ.พศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รวม 200 บาท
17.ถวายสังฆทาน 200 บาท
18.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

376. ด.ญ.ศศิรวิศรา มโนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมธาร สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

377. คุณ ฤทธิพร เผือกอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 3 ชุด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

378. คุณ จุไรรัตน์ หล่อพิมพ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

379. น.ส.สมจิตร โพธิ์เงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายอาหารพระ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

380. คุณ สุรีย์พร วิริยะวงศ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300บาท

381. คุณ ธรรมนูญ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

382. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐมทุกองค์

รวมเป็นเงิน 5บาท

383. คุณ สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

384. คุณ นันทกร บุญภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

385. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

386. คุณ ศักดา-จุฬาภรณ์ ทองกู้เกียรติกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก 500 บาท (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) และ สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

387. น.ส.นิภาภรณ์ สมุทรและครอบครัว / นายวีรชัย แก้วเรื่องและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าน้ำ-ไฟฟ้า
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

388. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

389. ร.ต.อ.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

390. นายฮั้งมิ้ง แซ่ฉั่ว นางทองใบ งามเกียรติยศบุตรธิดา และครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างตามที่ทางวัดแจ้ง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

391. นายลาวัลย์ เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทานชุดล่ะ100จำนวน2ชุด อุทิศให้นายสุบิน เตชมงคลชาติ 1ชุด ให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติ1ชุด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

392. นายสุบิน นางลาวัลย์ นายธนชัย นางเปรมทิพย์ เตชมงคลชาติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

393. คุณ ประยุทธ เพชรบรรเจิดกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 50 บาท

394. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

395. คุณ พลพัฒน์ ตั้งตรงจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเนื่องด้วยสมเด็จองค์ปฐม สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน บวชพระ ชำระหนี้สงฆ์ ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

396. คุณ เกษมศรี คเชราวัณ และเอกมณี ตุลาธร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดละ 100 *2 ชุด ให้แมงมอดทุกตัว สังฆทานชุดละ 100*2 ชุด ให้มดทุกตัวที่ขึ้นข้าวสาร สังฆทาน 100*1 ชุด ให้ลูกไก่ +ไก่เลี้ยงทุกตัวที่ตายและหายไปปีที่แล้วและปีนี้

รวมเป็นเงิน 500 บาท

397. นายสมพล เรือนใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

398. นางณาลดา วินสนถิรเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

399. นางสกล บุตวงศ์,นางแก้ว บุตรวงศ์,นายจำนงค์ บุตรวงศ์,นายพันธ์ ปัญดี,นายเสน่ห์ จำเนียรศรี,อาก๋งฮู้

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
3.ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

400. คุณ จิตอาภา ดีประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2 สร้างรูปเหมือนพนะวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. บูรณะพระจุฬามณี
4. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
5. บูรณศาลา 25 ไร่
6. ค่าน้ำ-ค่าไฟ
7. สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 529 บาท

401. นาย เอนก ศรีสุขธนา

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

402. คุณ ฐิติยุทธ อุ่นสิงหา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

403. คุณ ลาภิศ อัตถศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 3บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

404. คุณ ศุภรดา มงคลอังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างเท่าๆกัน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

405. คุณ วลัยพร ประเสริฐศิลป์ คาเล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

406. นางองุ่น นิตยาจาร

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรุปสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก พระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

407. คุณ ขวัญดาว ทีปิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

408. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 30 บาท

409. คุณ จิรพล - ปาริชาติ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
วิหารทาน 50 .- สังฆทาน 50.- ธรรมทาน 50.-

รวมเป็นเงิน 400 บาท

410. คุณ จันทร์จุรา ศรีมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

411. นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ ดช.ธนกฤต สมสอาด นายนิติธร สมสอาด นายราชสิทธิ์ สมสอาด นางลักษมี บุตรโพธิ์ ร.อ.สนอง สมสาด นางปราณี โลห์สกุล นายจำลอง หม่องพราหมณ์ นางใหม่ สุดท้าว นางกาญจนา อินทรสันติ และครอบครัวสมสอาด,รอดพ่วง,บุตรโพธิ์,ค้ำชู,โลห์สกุล,สุดท้าว,หม่องพราหมณ์ และร้านยูโรทูช็อป ซาลอนและบาร์เบอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

412. คุณ วิรัช ล้ำเลิศธนและฐาปนีย์ ศรีรัตนสกุลกวีและน้องพลอยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

413. พระภูเบศวร์ โพธิญาโณ, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 439 บาท

414. คุณนิรันดร์ เตชไกรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

415. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

416. คุณ กิตตธร ขยันกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

417. นางศรีไพร ปลื้มวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างประจำเดือน ก.พ.๖๔

รวมเป็นเงิน 850 บาท

418. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

419. คุณ ณัฐฐฺิญา พาร์คเกอร์ - วิฑูร-วิณัฐฑรา บุญสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
-หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1,000 บาท
- บูรณะพระจุฬามณี 1,000 บาท
- ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

420. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

421. นาย วิสุทธิ์ เหมอิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

422. คุณ ณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 2,500 บาท
2.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3.เลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 2,000 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท

423. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์ ครูอาจารย์ มารดา บิดา และบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ จำนวน100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) จำนวน 200 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร จำนวน 200บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

424. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 103บาท

425. คุณ พิทยานนท์ ศัลยพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน1ชุด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

426. คุณ บุญศิริ วงศ์สร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

427. คุณ ปฐมาภรณ์ วิษณุกิจไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ 545 บาท
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง 550 บาท

รวมเป็นเงิน 1,095 บาท

428. คุณ กฤษฎา อินทรพรอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

429. คุณ วิลัย แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 500 บาท

430. คุณ จริยา แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จ 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 500 บาท

431. คุณ จินตนา เรืองรัตนตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างและใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

432. คุณ สันติ แก้วน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170 บาท

dd>433. คุณ เจิดจรรย์ อัครเวชพงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ หล่อพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานและทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

434. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

435. คุณแม่พังลั้ง แซ่เอี๊ยบและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ หล่อพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานและทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

436. นายโสธร ตรีเภรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

437. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

438. คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
.
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

439. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

440. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

441. คุณ ภูริทต์ บุหร่า

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

442. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

443. นายพุฒิเมธ ปรีพูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

444. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 40 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 80 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

445. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

446. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

447. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

448. คุณ ชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

449. คุณ เดช บำรุงหงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน บันไดวิหารต่างๆ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

450. นางพิมพ์ประภา บังน่าน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

451. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ชุดใหญ่
2. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
3. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
4. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
5. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
6. บูรณะพระจุฬามณี
7. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
8. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
9. บูรณะศาลา 4 ไร่
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

452. ครอบครัวอริยคุณางกูรและญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

453. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20.04 บาท

454. คุณ ธนบูรณ์ กอจิตตวนิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

455. นางสาวนุษรา ศรีบุญเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
นำเงินบาตรวิระทะโยร่วมบุญสังฆทาน,วิหารทาน,ธรรมทาน,ค่าน้ำค่าไฟ,รักษาภิกษุอาพาธ
นำเงินชำระหนี้สงฆ์์์ร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 153 บาท

456. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

457. คุณ ปิยะดา ศรีวาณิชยาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

458. คุณ พลับพลึง กุลเกตุ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

459. คุณ ศักรนันทน์และคนร่วมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

460. นายสุรศักดิ์ ด.ช.อชิรญ์วิชญ์ จันทร์แจ่ม น.ส.พัชรี พิมพ์เงิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50บาท
4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

461. คุณ สุภวรรณ พงศ์สุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 89 บาท

462. คุณ พิมพ์นภัส วาสนาเรืองศุกร์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก, พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

463. คุณ มิลินตาวิชัยดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 667 บาท

464. แม่พัชรี กลันทกพันธ์ พี่ภากร กลันทกพันธ์ ทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

465. นายสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

466. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 20 บาท

467. คุณ น้ำฝน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

468. คุณ พัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

469. นางสาวศุลีพร ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันเกิด ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

470. พระศรายุทธ กุนทา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

471. น.ส.ศศิ เปรมปรีดิ์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 400 บาท

472. นางปรารถนา วิเศษบัณฑิตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างทั้ง 17 รายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

473. คุณ พรนิมิตร อินทร์เลื่อม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 70 บาท

474. คุณ Colt and Ariena Phannaen

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

475. นางสาวอัญชลี เขมะประภา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

476. น.ส.อรพรณ คงมาลัย และ น.ส. อัญณิฐา ดิษฐานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่ 10 ชุด

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

477. คุณ สกุณา ลือชาธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

478. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน4 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง2 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า2 บาท
ชำระหนี้สงฆ์2 บาท

รวมเป็นเงิน 10 บาท

479. นายพีรพัฒน์ วงษ์จิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 89 บาท

480. นายสุรพงษ์ ดวงสา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ หล่อสมเด็จองค์ปฐม 50 บาท
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท เหลือ 15 รายการ ๆ ละ 10 บาท รวม 250 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

481. คุณ ยุพา แก้วประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

482. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

483. คุณ ประภาวัลย์ ธนภูริกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

484. คุณ ไชยอำนวย ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

485. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดท่าซุง 50 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) วัดท่าซุง 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร วัดท่าซุง 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า วัดท่าซุง50 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี วัดท่าซุง50 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้าวัดท่าซุง50 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์วัดท่าซุง50 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่วัดท่าซุง50 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปานวัดท่าซุง50 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง50 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตรวัดท่าซุง50 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปานวัดท่าซุง50 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำวัดท่าซุง50 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่วัดท่าซุง50 บาท
15. ถวายพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานวัดท่าซุง100 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง50 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟวัดท่าซุง50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

486. คุณ รวิชญ์พงศ์ ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

487. คุณ ณัฏฐกาญต์ ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

488. คุณ จามิพัทศ์ ธนภูมิธัญดิศ (เยจุน)

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

489. คุณ รภัญญู ธนภูมิธัญดิศ (ยองเจ)

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

490. คุณ ผู่ยี่เต้ง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:07

491. คุณ ลิ่มเพ่งยี่

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

492. คุณ เตียว แซ่ลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

493. คุณ กีเพียว แซ่ก่วย

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะเรือแม่”คนึงหา”
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

494. คุณ สรวิชญ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัด 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

495. คุณ วรวิศว์ ทัศนศร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

496. คุณ ศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

497. นาย วิทูร อรรคแสง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

498. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

499. คุณ วลัย แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 800 บาท

500. คุณ ศิริกร วิวรวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

501. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 13 บาท

502. คุณ ศุภเลา พันธ์ปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

503. นางสาวสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธ์ 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
3.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

504. คุณ อมรรัตน์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 50 บาท
บูรณะหลังคา วิหารแก้วร้อยเมตร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

505. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 12 บาท

506. คุณ ภัสสร์สรัล. อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5ศอก,สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9เมตร,พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

507. คุณ สุนิสา จารุวัฒนประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
ค่าน้ำ, ค่าไฟ 100 บาท
ค่าภัตตาคารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

508. นายปิยพงษ์ ศรีดารา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

509. นส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบนMr.Fred Tranterและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญมหาสังฆทานณ. วัดท่าซุงอุทัยธาณีตั้งแต่ข้อ1-17คะสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน 101 บาท

510. คุณ วีระชัย แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

511. นายทิวา วันศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

512. คุณกิจจา คุณสุกัญญา คุณประภาพรรณ คุณสมศรี คุณบุรินทรา และคุณสุภกิจ กิตติรัชตกุลพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

513. คุณ สณัสก์ชภัทร วรรณรัตนตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

514. นางสุทัศน์ คำคูณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

515. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

516. คุณ ฟาริดา วิรุฬหผล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

517. คุณ ธีมาพร สำราญอยู่ เด็กชายธีรนัฐ สำราญอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

518. คุณ ฟาริดา/ดาราวรรณ วิรุฬหผล

ต้องการร่วมบุญ :
พุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

519. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 40 บาท

520. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

521. นายภูริทัต ศรีอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 25,000 บาท

522. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

523. คุณ อภิชาติ ลักขณา. วีระพาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยเดือนกุมภาพันธ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

524. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 18บาท

525. นางปาริฉัตร เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

526. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

527. นางจินดา,นายสนั่น,น.ส.ณัฐนันท์,น.ส.ณัฐชา,นายณัฐภัทร,ด.ญ.สิริณัฏฐ์ จตุวงษ์,นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 200 บาท
2.ทำบุญสร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์และภัตราหารพระสงฆ์ 100 บาท
3.ทำบุญปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

528. คุณ ปกรณ์เกียรติ วงศ์คุณาศานติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

529. คุณ ธานินทร์ บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์5ศอก

รวมเป็นเงิน 500 บาท

530. คุณ จักรกฤษณ์ หอมวันทา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

531. คุณ สุพิศ วริทธิสาร,วิรัช,สุวิชชา,อรณาสิรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20,999 บาท

532. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

533. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

534. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

535. คุณ นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

536. นาง เจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

537. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

538. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จ
องค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท

539. คุณ ณิชนันทน์ ทองอรุณ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

540. คุณ เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

541. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

542. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

543. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

544. นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

545. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

546. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

547. น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 300 บาท
ถวายสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

548. คุณ สุธิดา แชสบิสซาเด

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

549. คุณ ศิรินาถ อุดมศักดิ์ไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

550. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

551. คุณ นรเสฏฐ์ ตั้งธนะพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 69 บาท

552. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

553. คุณ อรุณวรรฌ อนุวัติศิริพร

ต้องการร่วมบุญ :
ขอทำทุกกองบุญ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

554. นายจรัญ เดชกระโทกและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้บิดานายบัว เดชกระโทก

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

555. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

556. คุณ เชี่ยวชาญ พันธ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 256 บาท

557. นายสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

558. นายเมธีทักษิณ คุ้มทั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย 900 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง. 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

559. คุณ แมว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญอาหารพระวันที่ 5/2/64 เวลาประมาณ 9 โมง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

560. คุณ นงนภัส เจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารท่น
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

561. นางวิิิรงรอง วีระเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ บวชพระ สร้างพระ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

562. คุณ รติมา เดชากิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

563. น.ส.ประภาพร สัจจะเวทะ และ นายวีระเชษฐ อัครพลพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
บูรณะพระจุฬามณี
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

564. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

565. น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

566. คุณ พรทิพย์ รอดละมูล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ช่วยค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 13 บาท

567. คุณ ประพฤทธิ์ วังสินธร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
บูรณะจุฬามณี
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา4ไร่
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อ
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่นำ้
บูรณะศาลา25ไร่
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ วัดท่าซุง
ค่านำ้ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

568. น.ส.นันท์หทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

569. คุณ พิษณุ เปียร์นนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 60.06 บาท

570. คุณ ณัฏฐมัย-กัณฐิมา-ด.ช.เจษฎากร ชุ่มจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6.สังฆทาน
7.ธรรมทาน
8.ค่าน้ำำ-ค่าไฟ
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10.ค่าอาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

571. คุณ วุฒิชัย ไชยปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

572. คุณ สมศรี แช่พ่าน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 740 บาท

573. นายบัญชร แดงทองดี และนางสาวปารมี ปานหมี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

574. คุณ สุนีย์ หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน500หล่อพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ100

รวมเป็นเงิน 600 บาท

575. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

576. นางสมจิตต์ สุธัมมสภา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างค่า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

577. คุณ ภัทร ทองแท้

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

578. นายไพรัตน์ ไชยสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100.34 บาท

579. ครอบครัวศิริรัตน์ ต่วนชัย นายสุกฤษฎิ์ เส็งหลวง และกัลยาณมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

dd>580. คุณอนันต์-คุณวรัณญา วีนะกุล / คุณสิริกุล วีริศกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 3 คน ๆ ละ 200.00 เป็นเงิน 600.00 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

581. คุณบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

582. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

583. นายศุภชัย บาลโสงพร้อมครอบครัว และบ้านพุทธประธาน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

584. นางสาวจิรวรรณ. เจียมรัตน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 441
ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 428

รวมเป็นเงิน 869 บาท

585. นาย แก้ว กลมเกลี้ยง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 150 บาท

586. คุณ วีระชัย แสงกิตติกรพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

587. ไม่ระบุ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)5บาท
สร้างวิหารทาน พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน10บาท
ถวายภัตตาหาร 5บาท
ทำบุญทุกอย่าง10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

588. คุณ คฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 9 บาท

589. คุณ ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ , หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก,พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

590. คุณ สุรชัย,วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

591. คุณ ชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

592. นายพีรพงษ์ ธนกิจ และ นางสาววิไลพร แก้วอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 500 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 500 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 500 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท
ุ6. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 500 บาท
7. ขำระหนี้สงฆ์และถวายสังฆทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

593. นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่ ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

594. คุณ ปราณี ค้ำคูณ และคุณวรวุุฒิ พิมพ์นนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

595. คุณ จิรวัฒน์ ศรีมงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

596. คุณ ประมวล โพธิ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก ( พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ) จำนวน 1300 บาท
2. สร้างพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

597. กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ เพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
2.ร่วมบูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
3.ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 6-11 ก.พ.2564 100

รวมเป็นเงิน 200 บาท

598. นายเสริมเดช เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ใส่บาตร "วิระทะโย"
19. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

599. นายธราพงษ์ สาลีอาจ และ น.ส อัมพิลา ศรีบุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 388 บาท

600. นาย พงศ์ธรรศ เกียรติศิริขจร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

601. นายกิตติ เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ใส่บาตร "วิระทะโย"
19. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

602. คุณ ใส มหายศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

603. คุณ พุทธมณี อุตตมวงศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

. นายธิวนิจ ผลพันธิน
604
ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,
วิหารทาน,
ธรรมทาน,
สังฆทาน,
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

605. คุณ กมล ชีวสกุลยง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

606. คุณ ราเมศ ศิริบุญวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทุกอย่างทางวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

607. นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5ศอกพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า บูรณะพระจุฬามณี ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะศาลา 4 ไร่ บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

608. นาย ออมทรัพย์ ชมภูนุช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

609. นายสุกันต์ สีทาหงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อองค์ปฐม(ชำระหนี้สงฆ์)
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
ค่าภัตราหารเพบพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

610. คุณ อำนวย, อนัญญา, นริศรา, อดิศร ธรรมเสน

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 5 บาท

611. นาย นรุษม์ชัย และนางกัลญาการณ์ ช่วยชูวรรธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 200
สังฆทาน วิหารทาน 100

รวมเป็นเงิน 200 บาท

612. คุณ ประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน แล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ในด้านใด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

613. คุณ วิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

614. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ นางสาวสมฤดี แดงรักษาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

615. คุณ ณัฐพล เล้าจินตนาศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

616. คุณ เดือนเพ็ญ สุ่นสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

617. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน
หล่อพระชำระหนี้สงฆ์/บวชพระบวชเณร
หล่อพระทองคำ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

618. นาย นิธิศ อนงค์ชัย,นางสาว คีตภัทร อนงค์ชัย,ด.ช.รณกฤต อนงค์ชัย ,ด.ญ.ปวริศา อนงค์ชัย,ด.ญ.ฉัตรียนันท์ อนงค์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี10บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า10บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์10บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่10บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน10บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง10บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร10บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน10บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ10บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่10บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน10บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง10บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า10บาท

รวมเป็นเงิน 170บาท

619. คุณ Chontichar คุณ Harald

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

620. chartpenyindee007

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

621. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

622. คุณ อรรณนพ ตรีรัตพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

623. คุณ Sada

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระองค์ปฐมห้าศอก

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

624. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:11

625. คุณ พงศธร อ่ำรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

626. น.ส.วิไลลักษณ์ มะโนปิงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 519 บาท

627. นาย พงศ์พนา อยู่คง

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

628. คุณ พลอยปภัส โสภณสฤษฎ์สุข

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

629. นางสาวณปภัช ดวงพลอย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระมะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

630. คุณ วิชญาณ เจริญกุล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

631. นายกิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 120 บาทและอีก 15 กองบุญ กองบุญละ 1 บาท สาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน 135 บาท

632. คุณ โสภา กล่องแก้วอุทิศให้นายผานิตย์ แสนราชา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำข้อ1-17เพื่ออุทิศให้นายผานิตย์ แสนราชา

รวมเป็นเงิน 100 บาท

633. คุณ ชนินทร อินทรบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

634. นางบังออน คำสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 49 บาท

635. คุณ รินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรพระวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

636. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

637. คุณ อุษนีย์ สังฆธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

638. คุณ ภาณุ ลีลาพจน์สัณห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

639. นายอิทธิพล พรมแดง และผู้ร่วมบุญทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

640. คุณ ขณาศิลป์ พระเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

641. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด กฐิน ซ่อมศาลา 4 ไร่ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

642. นางมะลิรัตน์ กิจค้าและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์ พระวิสุทธิเทพ ท่านปู่ท่านย่า 1,000 บาท
2. ทำบุญวิหารทาน 1,000 บาท
3. ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
4 ใส่บาตรวิระทะโย ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

643. คุณ สุทธิศักดิ์ เลื่อมใส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

644. นายวรนล วราภิรมย์ เเละ นางสาวอังคณา อาจหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

645. คุณ ธนเกียรติ ฤกษ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

646. คุณอุทัย ศุกระกาญจน์ คุณนงเยาว์ ศุกระกาญจน์ คุณธนีพร ศุกระกาญจน์ คุณบวรรัตน์ ศุกระกาญจน์ คุณกัณทิมา ศุกระกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

647. คุณ สายชล พิมพ์เหล็กและ Mr Morreza Ahmadi, นางพิกุล ทองวิลัย, ด.ช.ภูริภัทร คงทอง และ ด.ญ.อารยา พิมพ์เหล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกกองบุญกุศลเพื่อสืบสานทางพระนิพพานกับวัดจันทาราม(วัดท่าซุง) ทุกบุญ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 299.99บาท

648. คุณ Serevan and families

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1,500 บาท
2.หล่อรูปเหมือนองค์ปฐม 1,500 บาท
3.บูรณะพระจุฬามณี 1,500 บาท
4.ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจัา 1,000 บาท
5.บูรณะศาลา 4 ไร่ 3,000 บาท
6.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง1,500 บาท
7.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร 3,000 บาท
8.บูรณะศาลา 25ไร่ 3,000 บาท
9.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 5,600 บาท
10.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า3,000 บาท
11.ถวายเพลภัตตาหารภิกษุวัดท่าซุง1,050 บาท

รวมเป็นเงิน 25,650 บาท

649. คุณ ภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทานร่วมบูรณะซ่อมแซมภายในวัดท่าซุง
ค่าน้ำค่าไฟ ท่านปู่ท่านย่า ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

650. นายนิรันดร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

651. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
2. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

652. ครอบครัวชูเอียด

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 340 บาท

653. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการของวัดท่าซุง 20 บาท
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม 22 บาท

รวมเป็นเงิน 42 บาท

654. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

655. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

656. นางสาว อำไะ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญทุกอย่างที่วัด

รวมเป็นเงิน 10 บาท

657. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

658. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

659. คุณ พัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 5 บาท

660. คุณ ฟ้าณรงค์ เข็มพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหาระทาน สังฆทาน ธรรมะฐาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

661. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 10 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

662. คุณ อรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ และ คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

663. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

664. คุณ ธีระพล บ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

665. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

666. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

667. นาง ลำปาง ขำเดช

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

668. นายเอกสิทธิ์ ชูสุวรรณ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างวิหารทาน 3 วัด ที่เยอรมัน เพื่อสร้างที่ทำความร้อน ใต้พื้นพระวิหาร ให้ความอุ่น ในพระวิหารทั้งสามที่ ซึ่งใช้เป็นที่ปฎิบัติพระกรรมฐาน สวดมนต์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

669. คุณนาฎอัศสณา สีมารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

670. คุณ พิทูร ธรรมธรานนท์ + สุนันทา-ปุญญาดา จารุพูนผล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อ ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 399 บาท

671. คุณ จันทร์เพ็ญ ทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

672. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 120 บาท
สังฆทาน 40 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

673. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

674. คุณ กิ๊ก,แอล,ชัย,กุ้ง,ตี๋
ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 290 บาท

675. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 4 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 2 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท

รวมเป็นเงิน 10 บาท

676. คุณ รักชาติ วงษ์ขวัญเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

677. คุณ คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อกิจการ ค่าใช้จ่ายทั่วไปของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

678. คุณ Sada

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระองค์ปฐมห้าศอก

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

679. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

680. นายธรรมรัตน์ พวกดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

681. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

682. คุณ ปราณี บุญประสาท

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 290 บาท

683. คุณ จีรวรรณ แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ รวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

684. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

685. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

686. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

687. นางสิริพิมล บุดาสา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์) 200 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ ท่านย่า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

688. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 10 บาท

689. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

690. คุณ คฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1 บาท

691. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

692. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

693. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170 บาท

694. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

695. คุณ ทัศวรรณ, นางบัวพา ,อัญชลี ศิริวัฒนมงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
-ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
3. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

696. คุณ ฐิตินันท์ ช่วยนุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

697. คุณ ธนิดา รุ่งธนาภัทรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 119 บาท

698. คุณ ณถาภัช โถวรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
บ/ชทุกประการวัดท่าซุง (เงินใส่บาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

699. นายไพศาล มีสุวรรณ , นางสาววนิดา เบญจพันธ์ุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564

รวมเป็นเงิน 100 บาท

700. น.ส. สำอาง คำหน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 150 บาท

701. นายชัชวาลย์ แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

702. คุณ อลิศา ศรีประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

703. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

704. คุณ รุ่งอรุณ ฉ่างฉายและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

705. คุณ ศุภมงคล พิริยะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

706. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 4 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 2 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท

รวมเป็นเงิน 10 บาท

707. คุณ ธนโชติ-ภาวิณี ศรีแสง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

708. คุณ ก้อง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

709. คุณ ภาวนา จงทักษิณาวัตร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วิหารแก้ว 100 เมตร บูรณะพระจุฬามณี หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 เมตร พระพุทธรูป สังฆทาน ค้านำ้ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

710. นายสนั่น,นายณัฐภัทร,น.ส.ณัฐนันท์,น.ส.ณัฐชา,ด.ญ.สิริณัฎฐ์ ,นางจินดา จตุวงษ์และนางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ทำบุญทุกชนิดทุกประเภทกับทางวัด 1200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

711. คุณ ชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 254 บาท

712. นายณษิท ชินเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญธรรมทาน ทำบุญวิหารทาน /100บาท ทำบุญค่าน้ำค่าไฟและทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

713. คุณ สมจิตร สวัสดิ์์สิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 499.99 บาท

714. คุณ บุญรัตน์ ปันตา และครอบครัวปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน เลี้ยงพระ เลี้ยงเณร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

715. ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

716. คุณ ชัชชัย และปรียาภรณ์ เย็นเชย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองปฐม 100 บาท
2. สร้างรูปเหมิอนพระวิสุทธิ์ทพ 00 บาท
3. พระพุทธรูปวิหารทานสังฆทานธรรมทาน 300 บาท
4. ค่าภัตตาหารเพล 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

717. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

718. คุณ ธัญลักษณ์ ถาวรสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

719. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

720. คุณ ภวัต ศักดามหามงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน10 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง10 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ20 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่20 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน100 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง20 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

dd>721. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

722. คุณ ณัฐ มนสิการและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

723. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

724. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 36บาท

725. นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 300 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 300 บาท
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
4. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 300 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

726. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

727. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

728. คุณ รุจิรดา โคบายาชิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

729. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ที่ดิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

730. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

731. คุณ นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

732. คุณ ประเทือง แตงเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

733. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

734. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

735. คุณ วิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
ขอทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

736. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

737. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

738. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100.07 บาท

739. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 40 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

740. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

741. คุณ watcharawarangkun

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

742. คุณ ธงชัย มหัจฉริยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

743. น.ส.จันทิมา หินซุย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

744. คุณ ศันสนีย์ พันธุ์แพทย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 499 บาท

745. คุณ วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 200 บาท
ภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

746. คุณ ไพโรจน์ ตระกูลราษฎร์ ทัศนีย์ ชูเชิด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

747. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

748. นายศรายุทธ ไสโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็สจองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

749. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

750. นางนฤวรรณ คุณัญญาสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

751. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

752. นายมานพ อยู่นานและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์
19. ใส่บาตรวิระทะโย 72 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

753. คุณ auguztpan

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

754. คุณ น้ำผึ้ง ผิวผ่อง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

755. คุณ อรอุษา แสนเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

756. คุณ ณภาดา ถนอมกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารคณะพระสงฆ์ 55 บาท
ทำบุญค่าน้ำ-ไฟฟ้า 55 บาท
ทำบุญวิหารทาน 37 บาท
ทำบุญธรรมทาน 13 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

757. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 1,100 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

758. นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

759. นายสุภกิจ กิตติรัชตกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระสมเด็จองคปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก ประดิษฐานที่ศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

760. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

761. คุณ สุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

762. คุณ สิทธิชัย นิวัฒนนันท์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

763. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

764. นายภันกฤต เพ็ชรโยธา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

765. คุณ มณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
5. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
6. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก 100 บาท
7. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร 100 บาท
8. สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 100 บาท
9. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
10. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
11. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
12. ทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

767. นางชนนันท์ ใหญ่มาก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

768. คุณ พัชรากร อาจฤทธิ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

769. คุณ ศิรินันท์ วันทอง และนายธีรพล วีรพันธ์ชัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

770. คุณ ภัทรวดี จรุงรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:13

771. คุณ นนลนีย์ ธนโชคทวีพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

772. นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
ร่วมบุญทุกประการกับวัดจันทาราม 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

773. คุณ sawitrisasaeng904

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อองค์ปฐมและพระวิสุทธิเทพและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

774. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

775. น.ส.ประพิมพรรณ แรมวัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 500 บาท
2.สมทบทุนมูลนิธิหลวงปู่ปาน,พระมหาวีระฯ 300 บาท
3.ถวายสุดจะใช้ตามอัธยาศัย 300 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400บาท

776. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 4 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 2 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท

รวมเป็นเงิน 10 บาท

777. นาย ธารณภิภาคย์ เพ็ญอริยธน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม, ชำระหนี้สงฆ์, ค่าน้ำค่าไฟ
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

778. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

779. คุณ ธนภัทร์ สกลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

780. นายพรานพล ธุระกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 22 บาท

781. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์/หล่อพระทองคำ
บวชพระบวชเฌร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

782. ครอบครัวพิริยะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 12,500 บาท

783. คุณ ณัฐพล เล้าจินตนาศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

784. คุณ บุณยทัต อินสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

785. นางกรกต สุประดิษฐ์ นายฐิระวิชญ์ ตยาสุนทรานนท์ นายอนุชา ตยาสุนทรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

786. คุณ รางอุมาภรณ์ เมฆประมวล

ต้องการร่วมบุญ :
1สมเด็จองค์ปฐม 5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
3พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรทาน 100 บาท
4ค่าภัตตราหารเพลพระสงฆ์ 100 บาท
5บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

787. นางกรกต สุประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

788. คุณเต็มดวง โรจนหัสดิน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

789. คุณ วินทภัสร์ ผาเหลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 200 บาท

790. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

791. นายชัยพิพัฒน์ ใสยะตระกูล น.ส. ปรินทร์ทิพย์ ผลสามารถ ด.ช. สุกฤษ ใสยะตระกูล น.ส.ชัญญาพรรณ ผลสามารถ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 70 บาท

792. คุณ วันวิสาข์,ภาคย์,ภัทร์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

793. นาง นวลพรรณ บูระภักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

794. าย ฟิลลิป ดาเลส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

795. คุณ คมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

796. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 116 บาท

797. คุณ จันทร์เพ็ญ ทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

798. คุณ ธิติวุฒิ มะโนชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท


799. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

800. คุณ ชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

801. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

802. คุณ ประพันธ์ ไชยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

803. คุณ ภวัต รัตนมิ่งมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก ณ ศาลา 4 ไร่วัดท่าซุงในปี พ.ศ.2564

รวมเป็นเงิน 50 บาท

804. นายอัศวิน ถ้ำกระแสร์ และนางสาวธัญญ์รวี อภิธัญทวีพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

805. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

806. คุณ ชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะ วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕ ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือน พระวิสุทธิเทพ สูง ๙ เมตร
4. สร้างรูปเหมือน ท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะ พระจุฬามณี
6. ปิดทอง พระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑป ท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะ ศาลา ๔ ไร่
9. บูรณะ มณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทอง พระอุโบสถวัดท่าซุง
11. บูรณะ หลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
12. บูรณะ มณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะ กุฏิเก่าหลวงพ่อ ที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะ ศาลา ๒๕ ไร่
15. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพล พระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

807. คุณ สมหญิง จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะ วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕ ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือน พระวิสุทธิเทพ สูง ๙ เมตร
4. สร้างรูปเหมือน ท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะ พระจุฬามณี
6. ปิดทอง พระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑป ท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะ ศาลา ๔ ไร่
9. บูรณะ มณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทอง พระอุโบสถวัดท่าซุง
11. บูรณะ หลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
12. บูรณะ มณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะ กุฏิเก่าหลวงพ่อ ที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะ ศาลา ๒๕ ไร่
15. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพล พระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

808. นายประดับ-นางสมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะ วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕ ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือน พระวิสุทธิเทพ สูง ๙ เมตร
4. สร้างรูปเหมือน ท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะ พระจุฬามณี
6. ปิดทอง พระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑป ท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะ ศาลา ๔ ไร่
9. บูรณะ มณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทอง พระอุโบสถวัดท่าซุง
11. บูรณะ หลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
12. บูรณะ มณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะ กุฏิเก่าหลวงพ่อ ที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะ ศาลา ๒๕ ไร่
15. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพล พระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

809. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด บายศรี กฐิน ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 4 ไร่ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

810. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

811. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

812. คุณ นพรัตน์ นึกเว้น ชมขนก ชนัญทิพย์ ละเอียด เชื่อวงษ์ พัชรี นึกเว้น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

813. คุณ คมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

814. คุณ ชัยวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 10 บาท

815. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

816. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 34 บาท

817. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 100 บาท
พระพุทธรูป 100 บาท
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

818. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทอง อุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

819. นายมนู วงค์จักร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

820. นายกวีกร เทพถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

821. คุณ นันญชล นาคาฆบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบูรณะซ่อมเเซมปิดทองหัวเรือม่านเเม่ย่านางคนึงหาเเละบรวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์เเขวนพวงมาลัยเเละติดผ้าสามสี “จามเทวีนาวา”

รวมเป็นเงิน 50 บาท

822. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

823. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

824. ส.ต.ท.ณัฐพล เพชรสท้านกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนองค์ปฐม(ปิดทองชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน 19 บาท

825. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

826. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

827. คุณ ธานินทร์ บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

828. คุณ ธานินทร์ บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยทำบุญภัตตาหารสังฆทาน 1,500 บาท
ทำบุญ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ ปทุมพุทธะ ระฆังหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 8 พระองค์ สะเดาะเคราะห์ 108บาท

รวมเป็นเงิน 1608 บาท

829. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

830. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

831. คุณ Wanchai kongthaweesub กนกพร กอบบุญวดี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน และทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

832. คุณ ธีมาพร สำราญอยู่ เด็กชายธีรนัฐ สำราญอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

833. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

834. นายปิยพงษ์ ศรีดารา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1,000 บาท
2.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,900 บาท

835. คุณ กัลยภัค ปรมาธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 20 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 20 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 20 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 20 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 20 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 20 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 20 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 20 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 20 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 20 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 20 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 20 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 20 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 20 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 20 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 340 บาท

836. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

837. คุณ ณัฐกิตติ์ จิรานุกูลพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

838. คุณ พัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ส่งฆทาน ถวายอาหารพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

839. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 40 บาท

840. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมแซมตึกสงฆ์อาพาธร.พ.อุทัยธานี กับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

841. คุณ สหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน..ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

842. คุณ พัทธยา ยะวงศ์, Mr. Graham Maxwell Lindsay

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก )พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร
3. ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
5. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

843. คุณ พัทธยา ยะวงศ์, Mr. Graham Maxwell Lindsay

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 1,020 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 105 บาท

รวมเป็นเงิน 1,125 บาท

844. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

845. นาย นิติธรรม มงคลนำ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

846. คุณ อิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

847. นายพลวัฒน์ ภรรณพาดิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 250 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 250 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 250 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 500 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 250 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 250 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 250 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 500 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 250 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 250 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 250 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 250 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

848. คุณ อรอุษา แสนเดช

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

849. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

850. กลุ่มวิถีธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,750 บาท

851. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

852. คุณ Jeffrey Charles-Anutida Beth P.-Alicha Anutida-Abigail Miriam-Jeffrey Charles Crites Jr.-Ariel Elizabeth Acharida Crites

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

853. คนองเข้าใจการ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์วิหารทานธรรมทานสังฆทานถวายภัตตาหารค่านำ้ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 780 บาท

854. คุณ ณฐาภพ สกุลแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 399.87 บาท

855. คุณ ก้อย แช่ผ่าน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 600 บาท

856. นางสาวแววดาว พุทธสาร

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

857. คุณ สมศรี แช่พ่าน & ก้อย แช่ผ่าน

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

858. คุณ สมศรี แช่พ่าน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 360 บาท

859. คุณ บุญญาพร แสงชื่น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

860. นางสาวเมทนี สมรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ : 21 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) : 21 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร : 21 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า : 21 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี : 21 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า: 21 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์: 21 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่: 21 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน: 21 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง: 21 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร: 21 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน: 21 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ: 21 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่: 21 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน: 24 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง: 393 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า: 21 บาท

รวมเป็นเงิน 732 บาท

861. คุณ Siriporn Schol

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
3. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
4. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
5. บวชพระ 50 บาท
6. ทำบุญพระอาพาธ 50 บาท
7. โดยเสด็จพระราชกุศล 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

862. นางณัฏฐ์ บุญเกื้อเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมแซมศาลา 4 ไร่ และ บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

863. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

864. คุณ เกสรา มาบุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

865. นางอุดม พานิชกิจโกศลกุล, นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และนางคำสอน มะนีวง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

866. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

867. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร
4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5.บูรณะพระจุฬามณี
6.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
7.ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง
8.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

868. คุณ ภคมน บวรนิธิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

869. นายธีรพล มลฑา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

870. คุณ ธรรมรัตน์ โชติพานัส

ต้องการร่วมบุญ :
เงินวิระทะโย 900 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

871. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 36บาท

872. นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

873. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

874. คุณ ทวีศัดิ์ พวงมาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหาร ทำบุญสังฆทาน ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

875. คุณ ทศพร ญาณศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 20 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 20 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อปู่ปาน 20 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 20 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 20 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 20 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 20 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 20 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 20 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 520 บาท

876. คุณ สุนีย์ แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
3. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
4. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
5. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
9. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. สังฆทาน 400 บาท


รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

877. คุณ ปองทอง ปูรานิธี

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารเพล พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

878. คุณ มาลินี สมิทช์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่างเดือน กพ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

879. คุณ ปิติพร สิริทิพากรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
2.บูรณะพระจุฬามณี
3.สังฆทาน
4.ธรรมทาน
5.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

880. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

881. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

882. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

883. คุณ Art Paktipatt

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

884. คุณ Art Paktipatt & Chalathorn Buntuwachiraporn

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

885. คุณ ศรีสำอางค์ ไตรรัตน์ และ ณภากา ถนอมกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

886. คุณ ขวัญวลัย จันทรวิจิตร ,สุเมธ มากทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

dd>887. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

888. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

889. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

890. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

891. คุณ ฐิติพร คุณพุฒิโภคิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

892. คุณ พรพิศ โชติหิรัญรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายพรหมเทพเทวดา

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

893. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

894. ายปิยพงษ์ ศรีดารา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 570 บาท

895. นาย ฐิติชัย ธนาดีโรจน์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

896. คุณ พลวัต ลามพรม นางสุพร ลามพรม นายสมชาย ลามพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

897. นายวรวิทย์ ไรมาลีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

898. คุณ ลลิษา ศิริพงษ์ และ คุณแม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

899. นายหยูเล็ก-นางจินตนา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

900. นางกรรณิการ์ สิทธิญาณและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:15

901. นายตี่ แซ่เอี้ยและนางฮุ่ยเอ็ง แซ่ลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200บาท
.
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

902. นาย สุทธิภัทร สุทธิกิจพงศ์ , นางสาว วราทิพย์ ชัยภิบาล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

903. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

904. น.ส. ปวีณา ศรีไสล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
3.บรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร
4.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

905. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

906. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนพระสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน 40 บาท

907. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

dd>908. นายวิทยา จันติยะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,018 บาท

909. คุณ ปริพงศ์ โกศินานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

910. คุณ ชินธันย์ ภักดิ์อัครวินท์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

911. นายสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

912. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

913. ระภิกษุสงฆ์ ญาติโยม วัดพุทธโมกพลาราม และกลุ่มบารมี ๓๐ ทัศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 681 บาท

914. คุณ เกสรา มาบุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

dd>915. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

916. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

dd>917. คุณ ภูเมธ อัคนิทัต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

918. คุณ ภิญโญ วงศ์ศิโรรัตน์ พร้อมครอบครัว และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1000 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1,000 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,800 บาท

919. คุณ รัตติกาล ศรีอำไพ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

920. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

921. น.ส.น้ำฝน ช่วงเวฬุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

922. คุณ บุญญาพร แสงชื่น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

923. คุณ รุ่งโรจน์ ภาวะดี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

924. นายสามพจน์ และน..รัศมี วิบูลย์เกียรติ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

925. คุณ ภพกฤต คาราวะมิตรและชัญญาณ์ภัช พิพัฒน์รัตนากร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

926. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 35 บาท

927. คุณ ทมิตา ชอบธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 128.99 บาท

928. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

929. คุณ ประภัสนัน ตันติจันทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลวงพ่อศักดิ์สิทธ์ 600 บาท
สมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ 2,500 บาท
พระวิสุทธิเทพ 9 เมตร.400 บาท
สังฆทาน. 2,300 บาท

รวมเป็นเงิน 5,800 บาท

930. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

931. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

932. คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

933. คุณ Somsak

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 210 บาท

934. คุณ ต้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ,ชำระหนี้สงฆ์ ,ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

935. นายประเทือง เชื้อสอาด

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

936. คุณ จิตรชญา นุ่มเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

937. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

938. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

939. คุณ ชนินทร์ทิพย์ บุญศิรอเธิกร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

940. นางสุรีย์ นายสุทธิ นายชนะพล หิมารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะซ่อมแซมพระยืน 30 ศอก

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

941. นางสุรีย์ หิมารัตน์ นายสุทธิ หิมารัตน์ นายชนะพล หิมารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะซ่อมแซมพระยืน 30 ศอก

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

942. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ที่ดิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

943. คุณ สุพัตรา วังมณีรัตน์โครนิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม พระชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2.บูรณะพระจุฬามณี 200 บาท
3.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 200 บาท
4.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 200บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

944. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

945. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

946. คุณ ชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

947. คุณ ประสิทธิ์ ลิ้มมั่นจริง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 50 บาท

948. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

949. นายฮั้งมิ้ง แซ่ฉั่ว นางทองใบ งามเกียรติยศ บุตรธิดา และครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างตามที่ทางวัดแจ้ง (ตรุษจีน)

รวมเป็นเงิน 100

dd>950. คุณ มนู วงค์จักร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

951. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

952. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท

953. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

954. นส.ชญาดา อุเทน

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 60 บาท

955. คุณ Chermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 345 บาท

956. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

957. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20.9 บาท

958. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

959. นายอันเดร ทิวโดรัน นางสุดใจ ดวงเลิศ นส. มัทวัน ทิวโดรัน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 139 บาท

960. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

961. คุณ ปัญญา จันทร์ละออ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.11 บาท

962. คุณ นภัสนันท์ จงสงวน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

963. คุณ สุพรรณิการ์ สถาพรพิริยะเดช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ภัตตาหารพระสงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

964. คุณ วิสวัส วาทิน และครอบครัว

องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 500 บาท

965. คุณ พิมพ์มาศ วัชรศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

dd>966. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

967. นางรัชฤดี บุญเจือ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 800 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

968. นางอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม5ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

969. คุณ รณการ จันทร์แว่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

970. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

971. คุณ เกสรา มาบุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

972. นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

973. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

974. คุณ ธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 25 บาท
สังฆฑาน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

975. นาง สงการณ์. ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

976. คุณ ทัพไท รางทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 108 บาท

977. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

978. คุณ สนิท เลื่อมใสและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมดมีพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์ฯลฯเป็นต้น

รวมเป็นเงิน 100 บาท

979. คุณ ละเอียด เลื่อมใสและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมดมีพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์ฯลฯเป็นต้น

รวมเป็นเงิน 100 บาท

980. คุณ ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

981. นางทิพยา แซ่ตั่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

982. คุณ ธีมาพร สำราญอยู่ เด็กชายธีรนัฐ สำราญอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

983. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บำรุงค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 50บาท

984. คุณ กิตติ เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

985. นายประศาสตร์ พันธุภัทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

986. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน
หล่อพระชำระหนี้สงฆ์/หล่อพระทองคำ
บวชพระบวชเณร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

987. คุณ ภาวินี เจือติระรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

988. คุณ นาย สมาส เจนเจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 200 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 200 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 200 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 200 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 200 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 200 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 300 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 200 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 200 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 200 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 200 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

989. คุณ เยาวณา ชาญณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ ,
2.พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง
3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 9 เมตร
4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5.บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

990. นาง ชญาณ์ฐิภา,ด.ญ. นันท์นิชา,ด.ญ.ศิริโสภา,มานะ แพร่เมตตา และนายกฤษฏา,นส. สโรชา นางกาญจนา ขันเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 59 บาท
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 89 ยาท

991. นาย วรวุฒิ ปินตาปิน , น.ส.จันทร์จิรา โทป๊ก

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 1 บาท
วิหารทาน 1 บาท
ธรรมทาน 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 5 บาท

992. น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 400 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

993. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

994. นายอรรถกร ล้อมในเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ ,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,สร้างพระพุทธรูป ใส่บาตร วิระทะโย ฯลฯ และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

995. คุณ สุมณฑา มุสิแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

996. นางรุ้งนภา ตีระลัภนานนท์, นายอภิรักษ์ ตีระลัภนานนท์, นายอธิรักษ์ ตีระลัภนานนท์, น.ส.ศันสนีย์ ตีระลัภนานนท์, ร้านสหะเจริญยนต์, ร้านทรัพย์ทวีมอเตอร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานประจำเดือน ก.พ. 2564

รวมเป็นเงิน 500 บาท

997. คุณ ธัญลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1 บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 35 บาท
2 ค่าภัตตาหารเพล 35 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

998. นายอธิรักษ์ ตีระลัภนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานประจำเดือน ก.พ.2564 เพื่ออุทิศกุศลเฉพาะเจาะจงแด่

รวมเป็นเงิน 500 บาท

999. นายชาญวิทย์ เร่งพัฒนพิบูล

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1000. คุณ สิรินญารักษ์ วรรณรัตนตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการค่ะ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1001. คุณ ob_timistic

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1002. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 12 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 6 บาท
ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 6บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 6 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1003. นายกิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ใส่บาตรวิระทะโย 260 บาท

รวมเป็นเงิน 275 บาท

1004. นางสาวยุพิน ทองศรีแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1005.นางนันทิญาฟองมี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5 ศอก(พระชำระหนี้สงส์ปิดทอง)3

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1006. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1007. นายวาที ศรีโหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

dd>1008. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 39บาท

1009. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1010. คุณ พลวัต ทับเพรียง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1011. คุณ ทิชาธร แดงนรรักษ์รัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1012. น.ส.น้ำฝน ช่วงเวฬุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1013. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1014. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1015. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

1016. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1017. นาง เจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1018. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

1019. คุณ ณรงค์เกียรติ สีแดด , ชีวานนท์ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1020. คุณ ไตรดาว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1021. นายกิจจา กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1022. นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างตามรายการของทางวัด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1023. คุณ เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1024. คุณ ธนาวุฒิ ฉิมคล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1025. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1026. คุณ ประภัสสร ศรีอมอญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1027. พระเฮ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1028. คุณ srikunyarphat

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 195 บาท

1029. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาาระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1030. นางอมลวรรณ จำปาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1031. คุณ สิริญาณี แลบัว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1032. คุณ อนวัช แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 200

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1033. คุณ rawat1999

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1034. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 90 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:17

1035. นาย เทียนชัย ,นาง นวลผกา,ดช.ธารธรรม นันทะศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1036. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1037. ตระกูลรังสิกุลกวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1038. คุณ เรณู พวงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1039. คุณ Mr. Waravut Pattaropong

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 166.66 บาท

1040. นายชลากร ชัยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1041. คุณ สุรชัย วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,ธรรมทาน,วิหารทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

1042. คุณ รังสินี พูลเพิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท
ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1043. คุณ วิทวัส หิรัญยกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ และทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1044. ณ ไม่ระบุ

องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 3 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6.สร้างวิหารทาน พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน 10 บาท
7.ถวายภัตาหาร 5 บาท
8.ทำบุญทุกอย่าง 11 บาท

รวมเป็นเงิน 40บาท

1045. นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง / นายวิทวัส หลงสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1046. คุณ คหัสถ์ขวัญ พละพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1047. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.11 บาท

1048. คุณ วรพงศ์ กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1049. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1050. นางโฉมจันทร์ ทีปิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1051. นายวิโรจน์ ทีปิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1052. คุณ บุษรินทร์ เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18.ชำระหนี้สงฆ์
19.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1053. นางพิมพ์ประภา บังน่าน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1054. คุณ วราภรณ์ กูเกเรยา

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1055. คุณ จิราภรณ์ ชุติงุฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 99 ยาท

1056. ครอบครัวอริยคุณางกูรและญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวัด

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1057. คุณ ธัญนันทน์ ตันติโกวิท

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1058. นายเสรี - นางปนัดดา สุจวิพันธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 999 บาท

1059. คุณ นายจักรพันธ์ ศรีโพธิ์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

1060. คุณ อรถกร แปะทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
บาตร วิระทะโย 125 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 225 บาท

1061. คุณ คุณอนันต์-คุณวรัณญา วีนะกุล / คุณสิริกุล วีริศกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1062. นางชนิศรา ศรีโพธิ์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

1063. นายปกร จัยสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวาย สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1064. คุณ วลรรภสร อุดมพิสุทธิคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1065. นายสมศักดิ์ ตั้งกิติวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน, ค่าภัตตาหารเพลพระ อุทิศส่วนกุศลให้ นางฉอ้อน เขียวชอุ่ม (มารดา) , นายตั้งบั๊กสูน แซ่ตั้ง (บิดา)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1066. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1067. นายฐิติพันธ์ ศรีสุพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 500 บาท
2.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 300 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1068. นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. รักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1069. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1070. คุณ จิราเศรษฐ พูลสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้ง 15 รายการกับวัดท่าซุงที่เจ้าอาวาส ประกาศ

รวมเป็นเงิน 100

1071. คุณ สำเริง ทองมาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

dd>1072.นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100

1073. คุณ Pitaya Ratanakul

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

1074. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวชและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณหลังคาวิหารแก้ว
บูรณอุโบสถศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1075. คุณ กมล ชีวสกุลยง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1076. คุณ ใส มหายศ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1077. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1078. คุณ อนุสรา กุมภัณฑ์ /สมพงษ์ เนตรอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1079. คุณ ปกิต สายะศิริและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกงานบุญ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1080. คุณ กนกวรรณ ทองถนอม และครอบครัว / ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1081. สำนักสงฆ์บ้านซำป่าหัน และญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1082. คุณ สำนักสงฆ์ซำป่าหัน และญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1083. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปหล่อเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5ศอก พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1084. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1085. คุณ วิสวัส วาทิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก จำนวน 150 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร จำนวน 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า จำนวน 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี จำนวน 100 บาท


รวมเป็นเงิน 450 บาท

1086. น.ส.ชนิสรา ชุ่มเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1สร้างพระพุทธรูป 50บาท
2.สังฆทาน 50บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1087. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

1088. คุณ ณิชาภา

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1089. นางสาวชนิสรา งามแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1090. คุณ ดิษดา ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1091. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สกาวเดือน น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1092. คุณ ภัทรา@กชพร.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1093. ายมนู วงค์จักร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1094. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18.ชำระหนี้สงฆ์
19.ถว่ยเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1095. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1096. คุณ พัชรกฤษฏิ์-ปราณิศา-ประพิณกฤษฏ์-ประพิณศิษฏ์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน พระสมเด็จองค์ปฐมผาติกรรม ผ้าไตรจีวร และของบริวารทั้งหลาย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1097. นายไพศาล อวนศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฑทาน ชำระหนี้สงฆ์ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 562 บาท

1098. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรุปเหมือน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก พระชำระหนี้สงฆ์ปิด
สร้างรูปเหมือนพระ วิสุทธิเทพสุง9เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1099. คุณ ประเทือง ผิวผ่อง

ต้องการร่วมบุญ :
1 สังฆทาน60บาท
2 วิหารทาน 60 บาท
3 ธรรมทาน 60 บาท
4 สร้างพระพุทธรูป 60 บาท
5 ร่วมบุญทุกอย่าง 60 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมนฑป ท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1100. คุณ พูลศักดิ์ ปรัชญานาวิก

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อสร้างวิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ รวมถึง 17 รายการบุญของทางวัดที่ประกาศไว้

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1101. คุณ สุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ ค่าไฟ
5.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 119 บาท

1102. คุณ พรสิริภัสร์ พึ่งไทย

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพล

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1103. คุณ เกศรา ดาราสวรรค์และจิรกฤต พุทธศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกประการ อาทิเช่น สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 22 บาท

1104. น.อเสฏฐกร. ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1105. คุณ วีระ ศรีอำนวยไชย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1106. คุณ แมว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1107. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30บาท

1108. คุณ นิกร โพธิ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1109. คุณ ชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 428 บาท

1110. คุณ กรเทพ งามขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก๕ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1111. คุณ Mana Pathost and Linda Lindborg

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1112. หลวงพ่อบุญมา อุตตรธัมโม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระภิกษุ 1 รูป

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

1113. คุณ จุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 6,500 บาท ภั
ตตาหาร 1,000 บาท
วิหารทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

1114. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170 บาท

1115. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1116. ครอบครัวและญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1117. คุณ กรันด์ พิชัยคำ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1118. คุณ อัคระ โอวะกุลวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1119. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สกาวเดือน น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอขมากรรม และขอขมาพระรัตนตรัย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1120. นายภาณุ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1121. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท

1122. คุณ อุษา ลีชวโลทัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1123. คุณ จิตราพร นามพิมล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1124. นายคฑาพร รุ่งจิรารัตน์ ร้านกุญแจทองจังหวัดตาก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1125. คุณ กัลยาวัชร มณีจักร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 4,600 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1126. คุณ กฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปสังฆทานธรรมทานวิหารทานชำระหนี้สงฆ์ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1127. คุณ vee-12

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 203 บาท

1128. ด.ช.พิทักษ์ชัย กลิ่นเที่ยน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1129. นางสาวปะรินดา นาสิงห์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์)
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1130. คุณ สุนิษา ประทานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1131. คุณ สุภัค ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1132. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 69 บาท

1133. คุณ คณินกานต์ กาญจนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1134. คุณ ประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน แล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ในด้านใด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1135. นายอำนาจ ขันทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1136. นายเฉลิมเกียรติ วิไลรัตนาภรณ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และอื่นๆ ทั้ง 17 รายการที่ทางวัดได้แจ้งว่ากำลังดำเนินงานอยู่นี้

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1137. Dr Alan Peter Clark,นาง ณัฐธชา คลาร์ก

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1138. คุณ มนตรี พลอินทวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1139. คุณ มงคล โศภิตสกล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1140. คุณ ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 170 บาท

1141. คุณ กิตติพงษ์ ชีช้าง และ แมรี่โรส เชนนิโด และ ดช.ฤทธา เซนนิโด ชีช้าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท
ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1142. กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 12-19 ก.พ.2564

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1143. ครอบครัวชลสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1144. นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย และ จินดา จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ ภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1145. คุณ ชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1146. คุณพ่อเชิดชัย-คุณแม่บุญทิวา ตรีรัตน์ดิลกกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 150 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 150 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 150 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 150 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
18. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1147. คุณ จิราภรณ์ บุญกัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน
4.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1148. นางสุจิตรัตน์ สุจริตพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 108 บาท

1149. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1150. คุณ อานุภาพ สันติเมทนีดล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวม

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1151. คุณ วรเมธ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1152. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

1153. นางอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1154. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1155. คุณ อิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


1156. นางภาวิณี ตั้งหลักดี และครอบครัง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1157. นายนิกร จรูญพันธุ์ และเพื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 1,200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,450 บาท

1158. คุณ โสภา กล่องแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1159. นายอิทธิพล พรมแดง และผู้ร่วมบุญทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1160. นายกช ศิริภักดิ์ และนางสาวอสมาภรณ์ เต่าทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง ประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1161. คุณ กฤษฎา อินทรพรอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

1162. คุณ ภัคภร รื่นภิรมณ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1163. นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1164. นาย สุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1165. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1166. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1167. คุณ ภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ร่วมบริจาคทุกข้อๆ1-17

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1168. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 18 บาท

1169. น.ส.ธนีพร ศุกระกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1170. คุณ อมรวดี ยินอัศวพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1171. คุณ สุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 59 บาท

1172. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า


รวมเป็นเงิน 300 บาท

1173. คุณ คมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมปิดทองหน้าตัก 5ศอก 300 บาท
ตักบาตรวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1174. คุณ ดำรงค์ชัย แสงไทยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอน้อมถวายสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1175. คุณ โสภณ เกษหอม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำทั้งหมดบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1176. คุณ นรายุ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1177. คุณ นั๊ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:22

1178. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1179. คุณ นราภัส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1180. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1181. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

1182. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

1183. คุณ ปิยรัตน์ ณ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญรวม

รวมเป็นเงิน 200 บาท


1184. คุณ ประภัสสร ศรีอมอญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1185. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1186. คุณ จงดี อินคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญที่ทางวัดกำลังเดินงานอยู่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1187. คุณ นัท

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1188. คุณ สงบ-อุบล-ศิพัฒน์ วนิชวงศ์, ชัชวาล เกศการุณกุล, เฉลิม-ชูชื่น-จันทรา ผู้ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10,700 บาท

1189. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1190. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40.12 บาท

1191. คุณ ธเนศ เชืื้อวงษ์บุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1192. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จ
องค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1193. คุณ จิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 591 บาท

1194. คุณ นัฐขจร ญาณภิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1195. คุณ โรจนี ขุมมงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป
ธรรมทาน
สังฆทาน
วิหารทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1196. คุณ จิตตราพันธ์ และ ประชาชน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระองค์ปฐม 5 ศอก ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1197. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1198. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท
2.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1199. คุณ ชาวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1200. คุณ ธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 2,500 บาท
สังฆฑาน 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1201. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1202. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 10บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 10บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1203. คุณ เปรมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170 บาท

1204. นางอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1205. คุณ อรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1206. คุณ คุณสุริวรรณ ใจเอ้ย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 340 บาท

1207. คุณปิยุนุช สถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 510 บาท

1208. นายฮั้งมิ้ง แซ่ฉั่ว นางทองใบ งามเกียรติยศ บุตรธิดาและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างตามที่ทางวัดแจ้ง 100 บาท
2. ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอกปิดทอง (พระชำระหนี้สงฆ์) 59 บาท

รวมเป็นเงิน 159 บาท

1209. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1210. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1211. คุณ จิณณ์ญาดา อนุรัฐพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม , บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน , สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ , ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1212. คุณ ธีระพล บ.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

dd>1213. นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

1214. คุณ สุวิชา อิงคนินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกข้อ 300 บาท
เงินวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1215. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1216. นาย จิรวัฒน์ ศรีมงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ขอถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1217. นางปลิตา เวียงสิมา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1218. นายคฑาพร รุ่งจิรารัตน์ ร้านกุญแจทองจังหวัดตาก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1219. นางปัทมา โชควิวัฒนวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญกับทุกหัวข้อ และร่วมบุญก่อสร้างกับท่านเจ้าอาวาส

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1220. คุณ ภาณุ ลีลาพจน์สัณห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1221. คุณ สุธิดา แชสบิสซาเด

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1222. คุณ อธิวัฒน์ แสงสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1223. นายคเณศวรณ์ บางแสงศิริวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1224. นพ.ภคณัฏฐ์ กรฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1225. คุณ สมโภช มานะวงศ์สกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :

1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 500 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 500 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 500 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,700 บาท

1226. คุณ อรรัตน์ สุขผดุง อุทิศให้คุณพ่อเทียน เกตุบาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 9 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 65 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 9 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 9 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 9 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 9 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 9 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 9 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 9 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 9 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 9 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 9 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 9 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 9 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 9 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 9 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 9 บาท

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1227. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) จำนวน 10 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน 40 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า จำนวน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1228. นาย พัชรพงษ์ ปันจะนะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1229. นางสาวฐิตา นิวาสะวัต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1230. นายเสมา วิมุกตะลพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1231. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 290 บาท
2.ถวายธรรมทาน 290 บาท

รวมเป็นเงิน 580 บาท

1232. คุณ ชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1233. คุณ ศรัณย์ หุตะแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทานประจำเดือนมกราคม2564 และร่วมทำบุญทุกอย่างกับท่านเจ้าอาวาส
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1234. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1235. คุณ เบญจะ ทองเพิ่มพูน ไพบูลย์ ทองเพิ่มพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1236. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1237. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1238. ร้าน108coffee ซอยสายลม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 212 บาท

1239. คุณ อังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว กชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว สุรีย์พร หงส์ร่อน และครอบครัว จุฑาทิพย์ สร้างสรรค์ และครอบครัว อกนิษฐ์ นันตะวงศ์ และครอบครัว พิมพ์ชนก เสรีภาพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 609 บาท

1240. คุณ ร้าน 108Coffee ซอยสายลม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

1241. คุณนรินทร์ อมัติรัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ. 64
2. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
3. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
4. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
5. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
6. บูรณะพระจุฬามณี
7. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
8. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
9. บูรณะศาลา 4 ไร่
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1242. น.ส.พรรณรัตน์ ปรัชญดารท

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1243. คุณ พรเทพ แซ่โง้ว-โสภา บุญยง

ต้องการร่วมบุญ :

1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1244. คุณ ป้าแดง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1245. คุณ ณัฐ มนสิการและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1246. คุณ ป้าแหม่ม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1247. คุณ ลุงสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1248. ป้าพร

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1249. คุณ อนุสร อุทสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1250. คุณ ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1251. คุณ ธีรวัฒน์ น้อยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1252. คุณ นุชอนงค์ ยี่เข่ง (ชื่อบัญชี ธนัญญาณ์ จันทร์สุหร่าย)

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1253. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1254. คุณ นิ๊กและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1255. คุณ ชวลิต โรจนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,007 บาท

1256. นายกิตติ-นางอุฬาร-นส.โชติกา มีมะโน ,นายประยูร-นางอุดม หล่อศรีแสงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1257. คุณ บุศรินทร์ - นภสร เดชดำรงค์ปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1258. นางศิริพร ชัยยะคำ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรายการที่1ถึง17อย่างละ100บาท

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

1259. พระธาตแก้วมณีโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน และทุกๆอย่าง เดือน ก.พ

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

1260. คุณ อรวรรณ ฐิตบุญนิมิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์
19. เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,040 บาท

1261. คุณ เอกราช นาคสุข(ตัวแทน)

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดพิเศษ 1 ชุด 2000 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท 2 ชุด 200 บาท
3. ทำบุญรายการต่อไปนี้ 100 บาท
3.1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
3.2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3.4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
3.5. บูรณะพระจุฬามณี
3.6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
3.7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3.8. บูรณะศาลา 4 ไร่
3.9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
3.10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3.11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
3.12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
3.13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
3.14. บูรณะศาลา 25 ไร่
3.15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
3.17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

1262. นางวดี ภัทร,น.ส.ชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1263. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1264. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1265. ครอบครัวธนาเพิ่มพูลผล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 200 บาท
วิหารทาน 200 บาท
ธรรมทาน 200 บาท
สังฆทาน 200 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1266. คุณ ภัทรา ปานะจำนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1267. นายกิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1268. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1269. น.ส.ชนิสรา ชุ่มเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อองค์สมเด็จองค์ปฐม 30บาท
2.สังฆทาน 20บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1270. นายวิเชียร เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สรัางพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 880 บาท

1271. คุณ พชร ทรายสมุทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง 70 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

1272. คุณ สุวัฒน์ เอื้อวิเศษวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

1273. คุณ ไพริน พูลเวศ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1274. คุณ กิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานวัดท่าซุง (ร่วมทำบุญในนาม นาง กานดา งามกิติเดชากุล )

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1275. นางจนิษฐา ชัยสิทธิ์ และบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1276. นายศิริชัย นาระกันทา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 129 บาท

1277. คุณ ธงชัย เที่ยงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 300 บาท
2. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1278. คุณ กิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญอาหารพระ 1,000 บาท
ร่วมทำบุญค่าไฟ วัดท่าซุง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1279. นาง กานดา งามกิติเดชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญอาหารพระ 1,000 บาท
ค่าไฟวัดท่าซุง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1280. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนีสงฆ์ 7 บาท

รวมเป็นเงิน 57 บาท

1281. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1282. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

1283. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1284. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

1285. คุณ ประภัสสร ศรีอมอญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1286. คุณ นันทภัค อภิธนากูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า


รวมเป็นเงิน 40 บาท

1287. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1288. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1289. นายสุทธิชัย นางสุดา นายสมเดช อินทร์อุดม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1290. นางสาวชนาภา เรืองเวทสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
4. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
5. บูรณะศาลา 25 ไร่
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1291. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1292. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จ องค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1293. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง 20 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1294. คุณ วิชิตา รักธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1295. นาย เจตน์สฤษฎ์ วงษ์ศานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1296. คุณ ชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1297. คุณ วสุ - บุษบากร เอี่ยมเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1298. คุณ วิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1299. คุณ ไซ้คิ้ม แซ่เล้า

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/21 at 21:25

1300. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ หล่อพระทองคำ บวชพระบวชเณร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1301. คุณ พัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญมุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1302. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1303. นาย พงศ์พนา อยู่คง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท


1304. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1305. นางสาวพิมลรัตน์ หวังดี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1306. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 30 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 30 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1307. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1308. นางอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1309. คุณ ธชัชพงศ์ เกตุพุทธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 360 บาท

1310. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :

1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1311. คุณ บุษบง หลิมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1312. คุณ อัมโภช หลิมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1313. คุณ อภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1314. คุณ สุกัญญา พันธุ์บัวหลวง กานต์พิชชา พันธุ์บัวหลวง กฤษณัฏฐ์ พันธุ์บัวหลวง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1315. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด กฐิน บูรณศาลา 4 ไร่ ซ่อมวิหารแก้ว น้ำ ไฟ ป้าย มณฑปหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1316. คุณ จิรโรจน์ พขนาวราพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1317. คุณ กมลรัตน์ บุพศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1318. นายพจน์ พงษ์วิทยภานุ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1319. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1320. คุณ สุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 123 บาท

1321. คุณแม่วราภรณ์ กาเหว่า พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
2.บวชพระของวัดท่าซุง 3,000 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 400 บาท

รวมเป็นเงิน 5,400 บาท

1322. คุณ กิตติ วงศ์ทันตกรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1323. คุณ aomnanthaporn99

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1324. คุณ คนึงนิตย์ เขมกวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 16,800บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100บาท

รวมเป็นเงิน 18,300 บาท

1325. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกประการน้อมถวายกุศลแด่หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1326. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1327. คุณ เธียรไท รักคง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1328. คุณ ทศพล โอภานุรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

1329. คุณ ปิติฐิติยา ดิลกพรหิรัณย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

1330. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1331. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

1332. นายทรงพล รังผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1333. นายปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1334. คุณ ชาตรี งามฉ่องสกุล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
18. ชำระหนี้ 490 บาท

รวมเป็นเงิน 660 บาท

1335. นายทรงพล รังผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

dd>1336. คุณ ปิยะพร มหานิล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1337. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1338. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 36 บาท

1339. คุณ กาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1340. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1341. คุณ สุทธิณี ผึ้งแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1342. นายวิรัตน์ อมรพิพิธกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
15. พระพุทธรูป 100 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
18. ทำบุญรวมทุกอย่าง 200 บาท
19. ธรรมทาน 200 บาท
20. สังฆทาน 100 บาท
21. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
22. บวชพระ+เณร 100 บาท
23. ทุนการศึกษา นร.รร. พระสุธรรมยานฯ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1343. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1344. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 ​

1345. นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

1346. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

1347. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1348. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1349. คุณ สรศักดิ์ ขอทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี 6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1350. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จงค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท


1351. คุณ จิตราพร นามพิมล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1352. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1353. คุณ บุลวัชร์ กุญชรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน,วิหารทาน,ชำระหนี้สงฆ์,ถวายภัตตาหาร และร่วมทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1354. ว่าที่ ร.ต.ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1355. คุณ ทัศวรรณ, นางบัวพา ,อัญชลี ศิริวัฒนมงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1356. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1357. คุณ อภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1358. คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1359. นายวิชุระ บุญจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 31 บาท

1360. อาจารย์เดชพูลศักดิ์ จารุพันธ์พานิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1361. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1362. คุณ ไพบูลย์ กระสานติโภทร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1363. นาย จักรกริศน์ พิสูตรเสียง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1364. คุณ ภาวัต, พัชรนันท์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1365. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1366. คุณ วีระวัฒน์ ชื่นชอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1367. คุณ กิตติยา ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1368. นาย สุพล กิจเลิศไพโรจน์ และ นส. จุฬารัตน์ คชินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1369. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1370. คุณ บุณยทัต อินสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1371. นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1372. นางสาวพัชรีย์ จิตวิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 339 บาท

1373. นายประทีป-นางประพันธ์ ปัญญาสิทธิ์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1374. คุณ watcharawarangkun

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1375. ดร. อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1376. คุณทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1377. คุณมาลิดา ปานทวีเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1378 . คุณธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1379 .นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1380 . คุณภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1381 .: นายสมพล เรือนใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1382. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐมขอให้ผมสำเร็จพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเข้าสู่พนะนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1383. คุณณภาดา ถนอมกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารคณะสงฆ์ 5 บาท
ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 5บาท
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1384 .นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18.Donating for all of wat Thasung

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1385.นายชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1386 . คุณสุนิสา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1387 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

1388 . คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1389 . นายวิรัตน์ อมรพิพิธกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานชุดใหญ่พิเศษ 2,000 บาท อุทิศให้แก่"นายวิชัย อมรพิพิธกุล"

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1390 . คุณ วิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 280 บาท

1391 .คุณสุบิน จรบำรุงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1392 .นางอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
15พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1393 . Ruangwit Sukthai

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1394 . นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1395 .นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1396 . นางอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1 หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 110 บาท
2 สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 70 บาท
3 สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4 บูรณะศาลา 4 ไร่ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1397 .น.อ.สุนทร - สุวคนธ์ นามศิริ (ผู้ทำบุญ) / ร.ท.(ญ) สุภัทรา นามศิริ (ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1398 . คุณ กฤติน เบญจมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1399 . คุณธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1400 . คุณ สุภาณี อ.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1401 . คุณพีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1402 . ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ = 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) = 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร = 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า = 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี = 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 2 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 2 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 2 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 2 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 2 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 2 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 2 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 2 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 2 บาท

รวมเป็นเงิน 34 บาท

1403 .นายกนกสรณ์ เตโชทินกร,นางพจณี รังโควิช

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 42 บาท

1404 . คุณ นภัสธร หนูสนั่น และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1405 . คุณณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. เหรียญทอง(สำหรับบูชาพระธาตุ) 40 บาท (เหรียญละ 20 บาท 2 เหรียญ)
2. วิหารทาน 31 บาท
3. ธรรมทาน 31 บาท
4. บวชพระ-เณร 31 บาท
5. สร้างพระ 31 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 31 บาท
7. ใส่บาตรหลวงพ่อฤาษีฯ 11 บาท น้อมถวายปัจจัย ท่านอาจารย์พระครูปลัดสมนึก 20 บาท
8. สาธารณประโยชน์ 31บาท
9. ใส่บาตรวีระทะโย 31 บาท
10.สังฆทาน (ชุดเล็ก) เนื่องในวันเกิด 100 บาท
11.ร่วมทุกบุญ 56 บาท
12.เสด็จพระราชกุศล 31 บาท

รวมเป็นเงิน 475 บาท

1406 . นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1407 . คุณณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
กับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 90 บาท

1408 . คุณ ธนาธิป,จิดาภา,สักสิทธิ์,โชติกา มะไหย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1409 . คุณขวัญดาว ทีปิวัฒน์และคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1410 .คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 230 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 230 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 230 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 920 บาท

1411 . คุณกาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
อุทิศบุญให้ คุณไบรอัน ฮาล์เบิร์ท ลีช

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1412 .นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 40 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1413 . คุณ เฉลิมเดช ตีรสิตานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1414 . นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1415 . คุณ ชลษพรรษ คลังมณี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์...

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1416 . คุณ ธวัชชัย แก้วกำพลุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 16/2/21 at 15:13

1417 . Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1418 . คุณ ณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชไระหนี้สงฆ์ และบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1419. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1420 . คุณ สุชีพ ขจายศรสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1421 . คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 40.15 บาท

1422 .นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1423 .นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1424 .นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1425 .คุณเบญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1426 . นาย ภักดี อยู่คง

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1427 . นาย พงศ์พนา อยู่คง

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1428 . ดร. ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1429 . คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทอง พระปัจเจกพระพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1430 . คุณ มุทิตา คำประชา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน (อุทิศให้ นายสมศักดิ์ ฝั้นพรหม)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1431 . คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1432 . คุณนิธิอัฐ ตันติจันทโรจน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1433. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง 20 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1434 .นางสำราญ แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1435 . คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จ
องค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1436 . นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1437 .อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1438 . นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.37 บาท

1439. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม ขอให้อานิสงส์ทั้งหมดส่งผลให้ผมสำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ สำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นทุกระดับเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จฌานสมาบัติขั้นนิโรธสมาบัติและฌานสมาบัติทุกขั้นทุกระดับในชาตินี้ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร ็จเจอคนพาลสันดาลหยาบริษยาคนเลวคนชั่วจงอย่าปรสกฏแก่กระผมตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1440 . ครอบครัวพรรณวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 4,100 บาท

1441.ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1442. คุณ นุจรี นากา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1443 . คุณปริยากร มงคลพุทธรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 305 บาท

1444. นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1445 . คุณสมพงษ์ พัฒรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ _100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)_100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร _100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1446 .
.: นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1447. คุณจารุวงศ์ นาคเป้า

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

1448. คุณนาลิน , มาลิน ภมรพล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน500
ปิดทองชำระหนี้สงฆ์ 300

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1449 . คุณวีระวัฒน์ ไขศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1450 . คุณปรัชญา ทิตอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1451 .นายศราวุฒิ สมบูรณ์ผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 170 บาท

1452 . คุณศุภชัย กิติศุภวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕ ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1453 . คุณสิริกร เผ่าช่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 300
ทำบุญวิระทะโย ยอดเงิน 200

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1454 . คุณพัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายอาหารพระ
สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1455 . คุณ นภนต์ คุ้มวงศ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1456 . คุณ สุทัศนี ตันศฤงฆาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1457 . คุณธณกร มหัทธนรัชตะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานเจ้าภาพร่วม,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1458 . ครูบาอาจารย์ไพ่พรหมญาณ ปัญญาภา พุฒศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 123 บาท

1459 . คุณนิรันดร์ รุ่งอิทธิวงศ์ สมคิด วงศ์ถาวร นายหฤษฎ์พันธ์ ชูสิทธิ์ นรินทร รุ่งอิทธิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์;
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1460 . คุณนคร สิทธิพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 330 บาท

1461 . คุณ พึงใจ. แสงสาครรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1462 . คุณกฤตวรรณ วัตถุมงคล (เวสสุวรรณโณ พระเครื่อง )

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 2,900 บาท

1463 .นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1464 .นาย ธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
และทำบุญอื่นๆของวัดด้วย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1465 .rattanawan_pu

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม และบูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1466 .นายหัน ครุฑเผือก

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1467. คุณวรรณภรณ์ สุธีบรรเจิด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1468 . นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 17 บาท

1469 . คุณ วันวิสาข์,ภาคย์,ภัทร์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1470 .นายวิเชียร เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 980 บาท

1471 .vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1472 . คุณสมพร ค้นทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน100

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1473 . นายนิกร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน 2000

รวมเป็นเงิน 2,000 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ