มอบ iPad เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนพระบาลี และมอบทุนการศึกษา ณ อาคารที่ปฏิบัติธรรมพระพินิจฯ 13 ก.ย. 64
webmaster - 1/8/21 at 17:54

คลิป..มอบ iPad เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนพระบาลี
.อบรมบาลีก่อนสอบ ปี ๒๕๖๕
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ

.มอบ iPad เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนพระบาลี
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ

ส่งมอบกุฏิเรือนไทย ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 28/8/21 at 16:20

.ติดตั้งป้ายห้องเรียนบาลี และมอบทุนการศึกษา
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/9/21 at 15:17

....เวลา 09.45 น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ,นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ,พระมหายอดนภา ผ.อ.โรงเรียนบาลีวัดทุ่งแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวง ด้านหน้าอาคารที่พักปฏิบัติธรรมพระพินิจอักษร และเวลา 13.00 น. พระสงฆ์วัดท่าซุง เริ่มเรียนพระบาลี (ปธ.๑ ๒) ณ ห้องเรียนชั่วคราว ที่ปฏิบัติธรรมพระพินิจอักษร (ทองดี)
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔


คลิปวิดีโอ...พิธีบวงสรวงเริ่มเรียนพระบาลี (ปธ.๑ ๒)
คลิปวิดีโอ..ติดตั้งป้ายห้องเรียนบาลี และมอบทุนการศึกษา
.พิธีบวงสรวงเรียนพระบาลี (ปธ.๑ ๒) ณ ที่ปฏิบัติธรรมพระพินิจอักษร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ