เตรียมงาน...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี แห่งการมรณภาพ ของหลวงพ่อฯ (จัดพิธี เป็นการภายใน)25-26 ก.ย. 64
webmaster - 20/9/21 at 21:56

เตรียมงาน
งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี แห่งการมรณภาพ
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระบูรพาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมืองอุทัยธานี (จัดพิธี เป็นการภายใน


วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วิดีโอ..ซ้อมสวดธัมมนิยาม และพระอภิธรรม
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


ซ้อมสวดธัมมนิยาม และพระอภิธรรม เป็นงานจัด ภายใน
วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
เตรียมงานบริเวณวิหารแก้ว 100 เมตร วัดท่าซุง ภายใน
วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคจัดใส่ชุดถุงยังชีพ จำนวนรวม ๒,๖๐๐ ชุด
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือคลิป.. ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคจัดใส่ชุดถุงยังชีพ
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 24/9/21 at 22:22

.เตรียมสถานที่ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
คลิป..เย็บพรม ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564
.เย็บพรม ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564(ช่วงเย็น)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
.เย็บพรม ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564(ช่วงเช้า)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
ขนอุปกรณ์จัดงาน เตรียมจัดวิหารแก้ว 100 เมตร
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
คลิป..ขนอุปกรณ์จัดงาน เตรียมจัดวิหารแก้ว 100 เมตร
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ถ่ายทอดสด/ภาพ/วิดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบหลวงพ่อมรณภาพ ๒๕ ปี 23-24 ก.ย. 60◄ll กลับสู่สารบัญ