วิดีโอ/ภาพ/กำหนดการ...งานบำเพ็ญกุศลวันครบรอบมรณภาพ หลวงพ่อฯ วัดท่าซุง ปีที่ 29 วันที่ 25 - 26 ก.ย.64
webmaster - 26/9/21 at 21:48

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี แห่งการมรณภาพ
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔


คลิป...งานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี แห่งการมรณภาพหลวงพ่อฯ
งานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี แห่งการมรณภาพหลวงพ่อฯ
พิธีบวงสรวงที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
คลิปพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี

วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔


เวลา ๑๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ สวดธัมมนิยาม พระอภิธรรม
แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวบ้าน
คลิป.. แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวบ้าน

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔


เวลา ๐๙.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง เจริญพระพุทธมนต์
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือเวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวงที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔


เวลา ๑๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ สวดธัมมนิยาม พระอภิธรรม
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือเวลา 9.00 น. แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวบ้าน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ...............................................


กำหนดการ
งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี แห่งการมรณภาพ
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันที่ ๒๕– ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ ซ้อมสวดธัมมนิยาม และพระอภิธรรม ที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันเช้า ที่หอฉัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส) พร้อมด้วยคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม ๒,๖๕๔ ชุด มอบช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำซึม และ ตำบลท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ถุงยังชีพ ยอด 2,654 คน/ชุด ชุดละประมาณ 700 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันเพล ที่หอฉัน

เวลา ๑๗.๓๐ น. ช่วงที่ ๑ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดธัมมนิยาม จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน ( พระสงฆ์ไม่ลงจากอาสน์สงฆ์ )
ช่วงที่ ๒ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน พระภิกษุสงฆ์ให้พร

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันเช้า ที่หอฉัน
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) บวงสรวงที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์และถวายเครื่องไทยทาน จากนั้น สวดมาติกา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลามิตรศรัทธาด้านหน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร แล้ว พระภิกษุสงฆ์ให้พรวิดีโอ...งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๒๕
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
◄ll กลับสู่สารบัญ