ประกาศ...งดจัดงานธุดงควัตรประจำปี 2564 และเลื่อนกำหนดการเดินทางไปบ้านสายลม
webmaster - 8/11/21 at 21:11

ประกาศ...วัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง...งดจัดงานธุดงควัตรประจำปี ๒๕๖๔ และเลื่อนกำหนดการเดินทางไปบ้านสายลม…เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid-19) วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขอประกาศ งดจัดงานธุดงควัตรประจำปี ๒๕๖๔ และเลื่อนกำหนดการเดินทางไปบ้านสายลม เดือนธันวาคม จากเดิม วันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็น วันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

..............ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

................( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
......เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ