กำหนดการพิธีทำบุญฉลองปราสาททองคำ และพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 4 ปี มรณภาพ 12-13 ก.พ. 2565
webmaster - 8/2/22 at 18:03

กำหนดการ
พิธีทำบุญฉลองปราสาททองคำ
และพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๔ ปี แห่งการมรณภาพ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานีวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ทำบุญฉลองปราสาททองคำ)

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่หอฉัน
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับแขก ณ มณฑลพิธีปราสาททองคำ

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง อัญเชิญพระพุทธรูปและเครื่องบูชาขึ้นประดิษฐานบนซุ้มบริเวณชั้น 2 ปราสาททองคำ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปราสาททองคำ เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับแขก ณ มณฑลพิธีปราสาททองคำ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวง อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานภายในซุ้มบริเวณศาลารายหน้าปราสาททองคำ
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๔ ปี)


เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่หอฉัน
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ( เจ้าอาวาส ) บวงสรวงและทำพิธีขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ที่พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


◄ll กลับสู่สารบัญ