พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565
webmaster - 24/2/22 at 21:21

เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร


วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.


คลิปวิดีโอ… สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

ขอน้อมมุทิตาสักการะ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือเข้ากราบถวายความเคารพ เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ร่วมแสดงมุทิตาจิต กับผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ..ประมวลภาพรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ..ประมวลภาพรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ..กำหนดการรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ