รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2565
webmaster - 31/3/22 at 22:41

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 16 - 31 มีนาคม 25651414 : นายชลาคม เทพเกาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 21 บาท

1415 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1416 : คุณณัฐพร คงคาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1417 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 9 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 9 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 9 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 9 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 9 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 9 บาท
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 9 บาท
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 9 บาท
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) 9 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 9 บาท
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 9 บาท

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1418 : คุณMANIPAT และครอบครัวอภัยนนท์ และนางฉวีวรรณ สาริกะภูติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1419 : คุณเอกภพ วรรณา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 3,008 บาท

1420 : คุณทศพล งามจิตร์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 52 บาท

1421 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1422 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1423 : คุณรังสินี โรจนวิภาต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100/สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 100

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1424 : นายณัฐกิตติ์ ศรีวัฒนพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1425 : คุณวัฒนา ญาณปัญญา และ ผู้ร่วมให้ทิป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
13.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

1426 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1427 : คุณปาริชาติ เปรื่องเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1428 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้คับสำเร็จพระอริยบุคคลทุกระดับชั้นในชาตินี้

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1429 : คุณสุด ปลื้มใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1430 : คุณอรรัตน์ สุขผดุง และครอบครัว พร้อมทั้งกัลยาณมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกกองบุญ รวม 11 กองบุญ

รวมเป็นเงิน : 187 บาท

1431 : คุณพิรชัช ฉิ้มสังข์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.รวมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1432 : คุณจิตติมา ฉ่ำเฉลิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องทำความเย็น (Air Condition) ล้างทำความสะอาด อะไหล่ ฯลฯ ค่ะ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1433 : คุณปพนธนัย โม้ดา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองคำแท้สมเด็จพ่อองค์ปฐมหน้าตัก4ศอกทั้งหมดชำระหนี้สงฆ์ และทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1434 : คุณธีระพงศ์ ธำรงเศรษฐกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1435 : คุณปรัชญา ทิตอร่าม และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1436 : คุณ dumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1437 : นายสุคิด ดุลยวัตสิริ -นางสาวศศิธร นิ่มตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1438 : คุณมนตรี พลอินทวงษ์พร้อมครอบครัวญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะวิหาร100เมตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1439 : คุณรัฐกรณ์ เตชะอนันต์ตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญให้ น้อง silver & gold (รัก ยม)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1440 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1441 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1442 : นางสาว วรรณา แซ่ปึง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด
2.อุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดา พี่สาว น้องชาย
3.อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า
4.อุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า
5.อุทิศบุญกุศลให้แก่พระแม่ธรณีและท่านท้าวเวสสุวัณ
6.อุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้า

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1443 : คุณศุภชัย มณีรังสี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1444 : คุณVutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1445 : คุณปูริดา ปานมารศรีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.ทำบุญทุกอย่างเพื่ออุปถัมภ์ในเรื่องการงานให้เจริญก้าวหน้าและเกิดผล ค้าขายธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

รวมเป็นเงิน : 5.99 บาท

1446 : นายสุรศักดิ์ วิไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

1447 : คุณเชี่ยวชาญ พันธ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการ รายการละ 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1448 : ไม่ประสงค์จะออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1449 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด(ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1450 : คุณอคีราห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 1,550 บาท
2.ทำบุญรวมทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,750 บาท

1451 : นายกาญจน์ ลิ้มเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

1452 : คุณชลลดา และคุณสุจิตตา ศรีสมบัติไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1453 : คุณเกษม ,คุณวงษ์กฤต และคุณขวัญชนก ประวิสุทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงค่าน้ำค่าไฟวัดพระพุทธรูป ,วิหารทานธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1454 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1455 : นายจุติ สังข์เถี้ยว น.ส กัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ญ ปุณยนุช สังข์เถี้ยว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 160 บาท

1456 : คุณสปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 27 บาท

1457 : คุณภัทราวดี โบสถ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน ให้แมวชื่อทองหยอด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1458 : นายสุกันต์ สีทาหงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน ,สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1459 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 430 บาท

1460 : คุณสุเมธ เสียงเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 3,272 บาท

1461 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1462 : คุณจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1463 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1464 : คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1465 : ปราณี สัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1466 : นางสาวสุเพ็ญศรี พื้นขุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน ,สังฆทาน ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1467 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร,คุณภีมพิมล ล้วนไพรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1468 : นายสุพล กิจเลิศไพโรจน์และ นส.จุฬารัตน์คชินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1469 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
อัพเดทใหม่
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1470 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน ชุดละ 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1471 : คุณกนิษฐา กุศลสถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1472 : คุณเฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1473 : นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1474 : คุณเมธาวิน มโนรัตน์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1475 : คุณประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ต้องการร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1476 : ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ครบชุด

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

1477 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1478 : นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1479 : น.ส.วิรัลพัชร-น.ส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1480 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ
2.ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

1481 : คุณสุรชัย วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน.

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1482 : คุณนพดล การสามาร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายวิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 299 บาท

1483 : คุณอรรณนพ ตรีรัตพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ,ธรรมทาน ,สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1484 : คุณทรงภูมิ เตมียศร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1485 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1486 : คุณภาสวัฒน์ ณ นคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1487 : ด.ญ.นัทธ์ภัสสร รังสิพานิช ด.ช.อัษฎากรณ์ รังสิพานิช น.ส .ณัชธวัล ลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1488 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่ 29
วันที่ 17 มีนาคม 2565
1.ใส่บาตรวิระทะโย 9 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 9 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 9 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 9 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)9 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 9 บาท
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)9 บาท
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 9 บาท
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)9 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 9 บาท
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 9 บาท

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1489 : คุณกาญจนา แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1490 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1491 : คุณสาวิกา วิเชียรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1492 : คุณณัชพน นรมาตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

1493 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1494 : นางสาวขวัญตา ราชวงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภาพทุกชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 111 บาท

1495 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1496 : นส.เพ็ญนภา ด้วงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างคะ
2.เงินจากบาตรวิระทะโยคะ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1497 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : จำนวน 100 บาท

1498 : คุณกันยิกา สุทธิเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน หนังสือสวดมนต์30เล่มถวายแด่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

1499 : คุณ Kitima Fallman

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 3,264.75 บาท

1500 : นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้, ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1501 : คุณชนิสรา พันธุ์แพง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ,วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1502 : นส.ฉันทลักษณ์ เพิ่มมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1503 : คุณรินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมบุญบวชพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1504 : นายโภคิน มโนมยิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง วัดท่าซุง ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต ขอร่วมทำบุญทั้งหมด ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1505 : คุณสุพิชา เรืองศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300.00 บาท

1506 : คุณธนุพล เพชรทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 200 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

1507 : นายภาคภูมิ สมานพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 10 บาท
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 10 บาท
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 10 บาท
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 10 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 10 บาท
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 10 บาท
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 10 บาท
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) 10 บาท
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 10 บาท
11.ร่วมบุญปิดทององค์พระ 11 องค์ 10 บาท
12.ร่วมบุญฝ้าไม้สักทอง 10 บาท
13.ร่วมบุญทุกอย่างในการบรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

1508 : คุณนิจ ชัยชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1509 : คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1510 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1511 : นางสาวเฌอภา พิมพ์พันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ,วิหารทาน ,ธรรมทาน, สังฆทาน, ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1512 : นายณัฐวรรณชัย ปรีชาโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1513 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน ,คุณอธินาง ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญโคมฟ้าระย้าศาลา 4 ไร่ 300 บาท
2.ทำบุญปิดทองประดับเพชร พระวิสุทธิเทพปราสาททองคำ 300 บาท
3.ทำบุญยกฉัตรวิหารแก้ว 300 บาท
4.ทำบุญยอดมงกุฎพระประธาน ศาลา 4 ไร่ 300 บาท
5.ทำบุญเสาไฟส่องสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 12 เมตร จ.ตาก 300 บาท
6.ทำบุญสร้างพระปางห้ามสมุทร 23 องค์ 300 บาท
7.ทำบุญสร้างพระประธานศาลา 4 ไร่ 300 บาท
8.ทำบุญปิดทองพระประธานศาลา 4 ไร่ 300 บาท
9.ทำบุญโอบสทองคำ 300 บาท
10.ทำบุญถวายผ้าไตรจีวรพระสงค์วัดท่าซุง 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1514 : คุณจิตติมา เริงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1515 : คุณมนตรี พลอินทวงษ์พร้อมครอบครัวญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทานชุด

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1516 : คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1 พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2 สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก10ศอก
3 สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)หน้าตัก5ศอก
4ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

1517 : คุณคมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ 11 อย่าง

รวมเป็นเงิน : 222 บาท

1518 : นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1519 : คุณจักระงษ์ โรจนสุพจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1520 : กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 18-25/3/65

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1521 : คุณวณีณัฐ(ปวีณา)ประดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา 109 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก 109 บาท

รวมเป็นเงิน : 218 บาท

1522 : นายอุดม ฟั่นเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

1523 : นายนรุษม์ชัย และนางกัลญาการณ์ ช่วยชูวรรธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ภัตตาหาร, สังฆทาน, วิหารทาน ,ธรรมทาน ,สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1524 : นายบุญญฤทธิ์ ประสมทรัพย์ แม่หนู บำรุงนอก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1525 : คุณจุไรรัตน์-คุณThomas เบาว์เออร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1526 : คุณรัชนี อินทรวัลทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว 100 ม., สร้างมณฑป ลป.ปาน, สร้างศาลพระภูมิวัด, ซ่อมกุฏิพระด้านหน้าสวนไผ่, ปิดทองอุโบสถวัดท่าซุง สร้างพระชำระหนี้สงฆ์, สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1527 : คุณณัฏฐ์ชา อินทรวัลทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว 100ม.,มณฑป ลป.ปาน, ศาลพระภูมิวัด, กุฏิพระ หน้าสวนไผ่, ปิดทองอุโบสถวัดท่าซุง, สร้างพระชำระหนี้สงฆ์, สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1528 : คุณกมลเนตร อินทรวัลทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว 100เมตร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1529 : คุณกวินทร์รัตน์ รัตนทิพย์ศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานแก้บน 500 บาท
2.ถวายสังฆทาน 100 บาท
3.ทำบุญทุกอย่างร่วมกับวัดทั้งหมดและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,250 บาท

1530 : คุณย่าถนอม เครืออุบล (ผู้ทำบุญ) / ชื่อบัญชี น.ส.อาภาศิริ เครืออุบล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1531 : คุณมนตรี พลอินทวงษ์พร้อมครอบครัวญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะวิหาร100เมตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1532 : คุณจิรวัฒน์ หวังวงษ์วิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 219 บาท

1533 : คุณกัญญาแหวนเพ็ชร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร 150 บาท
2.ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1534 : คุณสุจินต์ คงเสน่ห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์เสวยพระอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1535 : คุณพิมพ์พันธุ์ คงเสน่ห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1536 : คุณจันทร์สุวรรณ คงเสน่ห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1537 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงโดยเฉพาะสร้างสมเด็จองค์ปฐมขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1538 : คุณศุภธนิศร์ จารุฉันทศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1539 : คุณสิริชัย คงเสน่ห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1540 : คุณศุภวัลย์ จารุฉันทศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1541 : นายบุญญฤทธิ์ ประสมทรัพย์ แม่หนู บำรุงนอก นายปรัชญา ชื่นชอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

1542 : คุณพ่อกริชคุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1543 : คุณชนาพัทธ์ ทรงพุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ครับ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1544 : อุทิศให้คุณรู้กิจ-ซิ่วเฮียง อัตต์สินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1545 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1546 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ด้านหน้าสวนไผ่

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1547 : คุณกิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวาย สังฆทานรวม และบูชาครู

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1548 : นายภูษิต วนาประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1549 : คุณพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100 บาท
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 100 บาท
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 100 บาท
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 100 บาท
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 100 บาทยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 100 บาท
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 100 บาท
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)100 บาท
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1550 : น.ส.สุภัคนิชา แรกเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.รวมบุญทุกอย่าง
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1551 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบวชพระภิกษุ 1 รูป

รวมเป็นเงิน : 3,500.00 บาท

1552 : คุณสุกัลญา อธิบูรณการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาห์เคราะห์

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1553 : คุณกิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 1,000 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1554 : นางประมวล ประสานสุข และครอบครัว นางประเทือง สีแสด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 800 บาท
2.ถวายภัตตาหารพระ 200 บาท
3.อุทิศส่วนกุศลให้พ่อสำรวม ประสานสุขและพ่อใหญ่โป คะเชนชาติ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1555 : ดร.ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1556 : คุณปริษา โนซุ สุวิสาข์ พระสุรัตน์(ภูวงษ์ษากูร) ,ครูสมาธิ รุ่น26ส-อ วัดธรรมมงคล ครูสมาธิชั้นสูงรุ่น2,3 วิทันตสาสนมาธิ สาขา 270,อุตมสาสมาธิรุ่น1พระพรหม,คณะสาสมาธิออนไลน์ วัดเทพเจติยาจารย์ ,ศึกษาธรรมทางออนไลน์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ เกิดที่ประเทศไทย อ จังหาร จ ร้อยเอ็ด ชื่อบิดานายวีระศักดิ์พระสุรัตน์ เกิดอ คำเขื่อนแก้วจยโสธร ชื่อมารดานางสะอาดโฉมศรีระษา(พระสุรัตน์)จร้อยเอ็ด ลูกหลานบริวารกัลยามิตรเช่น ดญ จิรา โนซุ akari nozu ลูกครึ่งไทย_ญี่ปุ่น,ชื่อสามีhideki noz

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ -ค่าอินเตอร์เน็ตและบุญหลายอย่างที่ดีเช่นผ้าไตรจีวร ,หนังสือหรือสื่อธรรมทาน,ติดกัณฑ์เทศน์กัณสวดมนต์ โอวาทปาติโมก หรือบุญปล่อยชีวิตสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ บุญอุทิศให้พ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานบริวารกัลยามิตร,ชนชั้นใดๆที่ดีมีกุศลผลบุญบารมีฯลฯ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1557 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1558 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1559 : น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ,วิหารทาน
2.ธรรมทาน ,สังฆทาน ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1600 : คุณนัฎและคุณยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll


webmaster - 31/3/22 at 22:45

1601 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1602 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทั้ง11ข้อค่ะ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1603 : นายกิตติพศ สุกใส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1604 : นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1605 : คุณสาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1606 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร,คุณภีมพิมล ล้วนไพรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1607 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
อัพเดทใหม่
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1608 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1609 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1610 : นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1611 : คุณชิตวัน วิบูลย์ศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1612 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1613 : ด.ญ.นัทธ์ภัสสร รังสิพานิช ด.ช.อัษฎากรณ์ รังสิพานิช น.ส.ณัชธวัล ลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1614 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1615 : คุณศราวุธ โสระเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 567 บาท

1616 : คุณนิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
5.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1617 : คุณสุชาติ เผ่าผาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1618 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1619 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานฯ (และชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1620 : ทำบุญบ้านเลขที่ 5ม.5 นาเวียงซอย4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง และบ้านเลขที่ 31/38 บ้านเหล่าซอย11/1 ม.7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1621 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1622 : นายภักดิ์ดี แซ่ฉั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.บวชพระ บวชเณร
13.ใส่บาตรวิระทะโย
14.ปิดทองพระพุทธรูป
15.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1623 : นายพลชัย ศรีธนกฤช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน อุทิศให้นายธวัชชัย บุญนอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1624 : คุณ ศิริพร.สุกตื้อ.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน ชุดละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1625 : คุณพิเชฐ ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ และร่วมทำบุญทุกๆ อย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1626 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่ 30
วันที่ 18 มีนาคม 2565
1.ใส่บาตรวิระทะโย 9 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 9 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 9 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 9 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)9 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 9 บาท
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)9 บาท
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 9 บาท
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)9 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 9 บาท
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 9 บาท

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1627 : คุณสมนันทน์ ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 340 บาท

1628 : คุณบุษบง หลิมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

1629 : คุณแม่ รัชนี;นทรวัลทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบูรณะแก้วร้อยเมตร วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1630 : นายกระจ่าง นันทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 500 บาท อุทิศถวายท่านปู่ท้าวมหาราชทั้ง 4 ถวายสังฆทาน 500 บาท อุทิศ ไก่

รวมเป็นเงิน : 1000 บาท

1631 : คุณน้ำฝน โกเฮง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1632 : นายธนณัฏฐ์ เรืองแสงศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดละ100 บาท จำนวน5 ชุด เป็นเงิน 500 บาท ถวายแด่องค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1633 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 20 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง5 บาท
3.สร้างวิหารทาน พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์--5 บาท

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1634 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1635 : คุณ Rakdee

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1636 : นายเจษฎา พิกุลประเสริฐและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆ์ทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปนายสุนทร นิลเกษม

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1637 : คุณคมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 158.50 บาท

1638 : คุณออมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1639 : คุณชลธิชา แสงดาว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20,000 บาท

1640 : คุณสมเจตน์ ประทุมมินทร์ ,คุณพรทิพย์ ประทุมมินทร์ ,คุณฐานนันท์ ประทุมมินทร์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1641 : คุณวีรวีฒน์ ตะล่อมสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

1642 : คุณFrau Nazli Kaya,คุณAleyna Irem,คุณYunus Thanoi zdemir,คุณEymen Polat Demirel

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 132 บาท

1643 : คุณปพนธนัย โม้ดา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองคำแท้สมเด็จพ่อองค์ปฐมหน้าตัก5ศอกชำระหนี้สงฆ์ ทุกองค์ และ ทุกบุญร่วมกับวัดท่าซุงสาธุครับ

รวมเป็นเงิน : 10

1644 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1645 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้ครับสำเร็จพระอริยบุคคลทุกระดับชั้นทุกขั้นสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงนิ โรธสมาบัติในชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1646 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1647 : คุณสมฤกษ์ ไกรแก้วและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1648 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 430 บาท

รวมเป็นเงิน : 430 บาท

1649 : คุณณทิรา หาญทรงกรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญอุทิศให้ นายณรงค์ สกุลปิ่นจง (มรณะวันที่ 3/2/65) โดยน้อมทำบุญกับวัดท่าซุง มีดังนี้..
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1650 : นายชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก ๑๐ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก ๕ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก ๓ ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1651 : นางสมหญิง จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก ๑๐ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก ๕ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก ๓ ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1652 : นายประดับ-นางสมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก ๑๐ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก ๕ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิ53ดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก ๓ ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1653 : นายชุมพล เวสสบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก ๑๐ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก ๕ ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก ๓ ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1654 : นางสมหญิง จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ติดกัณฑ์เทศน์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1655 : คุณธิดารัตน์ คงเสน่ห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสะเดาะเคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1656 : คุณทรงชนะ กิตตินภาวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1657 : คุณเจียมใจ-คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1658 : คุณมานพ-คุณเกศกมล-คุณกฤตภาส-คุณธาวิน จันทร์ชอุ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนห659ลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1659 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 500 บาท
2.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1660 : นส อิศรพรรณ ไชยะโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

1661 : นางจิดาภา เกษรรัตน์ และนายนภธร เกษรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1662 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวามสังฆทาน ณ วิหารแก้ว 100 เมตร พระปางนาคปรก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1663 : คุณอัครเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) - 100 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) - 100 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ - 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1664 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1665 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ช่วยสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1666 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1667 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1668 : นายสุรโชค ไทรงาม ,น.สกันตินันท์,น.สปฏิมากร ไทรงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,;ธรรมทาน,สังฆทานอุทิศพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้หลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำแม่ธรณีแม่ลักษณ์มีแม่โพสพท่ามก๋งเยี่ยท้าวเวสสุวรรณพร ะยายมท้าวโลกบาล

รวมเป็นเงิน : 31 บาท

1669 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1700 : คุณแอ๊ดดี้ และ ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน , สังฆทาน, ธรรมทาน, สร้างพระพุทธรูป , ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1701 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร,คุณภีมพิมล ล้วนไพรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1702 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มสำเร็จพระอริยบุคคลทุกชั้นในชาตินี้รวมถึงนิโรธสมาบัติฌานสมาบัติทุกขั้นครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1703 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
อัพเดทใหม่
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1704 : คุณกิตติพงศ์ ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1705 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1706 : คุณ ธนะวัฒน์ สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1707 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1708 : นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1709 : พ.ต.อ.กฤษฏิ์ชีระ วิริยะเสรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญสังฆทาน และบุญทุกอย่าง ที่ทางวัดดำเนินการ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1710 : นายกิตติศักดิ์ บุญหนัก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 425 บาท

1711 : คุณมานูญ วิถีผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1712 : นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1713 : คุณบุศรา สยามไชย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1714 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1715 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1716 : คุณชัชวาลย์ นวลฉวีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1717 : นายประดิษฐ์ ชื่นใจดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1718 : คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 480 บาท

1719 : คุณทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย 909.77 บาท

รวมเป็นเงิน : 909.77 บาท

1720 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1721 : นายบุญญฤทธิ์ ประสมทรัพย์ แม่หนู บำรุงนอก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง950 บาท
2.บูรณวิหารแก้วร้อยเมตรด้านหลัง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1722 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่ 31
วันที่ 19 มีนาคม 2565
1.ใส่บาตรวิระทะโย 9 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 9 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 9 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 9 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)9 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 9 บาท
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)9 บาท
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 9 บาท
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)9 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 9 บาท
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 9 บาท

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1723 : กองทุนคนเมืองบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการบุญ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1724 : นายสิทิพร สิงห์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ100 บาท.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1725 : คุณสาโรช-คุณเบ็ญจา-คุณภูรี บุญยกิจสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 777.00

1726 : นาง จินดา จตุวงษ์,เด็กหญิง สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1727 : นางสาวณัฐนันท์ จตุวงษ์, นางสาวณัฐชา จตุวงษ์ และนายณัฐภัทร จตุวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1728 : คุณเพ็ญวดี บุรินทราธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 545 บาท
2.สังฆทาน 200 บาท
3.วิหารทาน 340 บาท
4.ธรรมทาน 565 บาท
5.โดยเสด็จฯ 555 บาท
6.บวชพระเณร 575 บาท
7.ถวายค่ายาพระภิกษุสามเณร 545 บาท
8.ชำระหนี้สงฆ์ 550 บาท
9.ใส่ย่ามหลวงพ่อ/ท่านเจ้าคุณภาวนาฯ/ท่านพระครูปลัดฯ 575 บาท
10.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 440 บาท
11.ร่วมบุญโรงทาน 445 บาท
12.ร่วมบุญใส่บาตร 200 บาท
13.ปล่อยชีวิตสัตว์ 200 บาท
14.ชำระหนี้สงฆ์ค่าเช่าที่ดิน 535 บาท

รวมเป็นเงิน : 6,270 บาท

1729 : คุณกาญจนา แซ่อิ๋ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท (หนึ่งพัน บาทถ้วน)

1730 : นางสุมาลี หนูบูรณ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

1731 : คุณเบ็ญจมา จิตต์เจริญรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 100 บาท
2.ถวายสังฆทาน ชุดละ100 บาท 9 ชุด 900 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1732 : น.ท.สมเจษฎ์ รัศมีฉาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ,วิหารทาน, ธรรมทาน, ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1733 : นส.รัตนพร ตันติพจน์โสภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1734 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1735 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1736 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชเณรชีกรรมบท 10 78 บาท ทำบุญทุกอย่าง 22 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1737 : คุณพัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 0.18 บาท

1738 : คุณทิพสุดา ดวงมะวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1739 : คุณจิดาภา วรรณวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1740 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1741 : คุณสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๑๐ ศอกศาลาสี่ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1742 : คุณอิศรพรรณ ไชยะโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนีสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1743 : ครอบครัวลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1744 : คุณพันธุ์ เทพกรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1745 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1746 : คุณณรงค์เกียรติ สีแดด,คุณชีวานนท์ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1747 : นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1748 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1749 : คุณดลฤดี ถิ่นงามดีแบะครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1750 : คุณเจตน์สฤษฎ์ วงษ์ศานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565
2.ค่าทำบายศรี และถวาย ภัตตาพระสงฆ์วัดท่าซุงและอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1751 : คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง 20 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 70 บาท

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

1752 : คุณนพพล ชมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 43 บาท

1753 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่ 32
วันที่ 20 มีนาคม 2565
1.ใส่บาตรวิระทะโย 1 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 1 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 1 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 1 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)1 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 1 บาท
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)1 บาท
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 1 บาท
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)1 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1754 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อ,ท่านเจ้าคุณหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1755 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

1756 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 26 บาท

1757 : นายวิทูร อรรคแสง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1758 : คุณณัฐพงศ์ ธัญญกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน
2.ธรรมทาน, สังฆทาน ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1759 : คุณChermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 390 บาท

1760 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 400

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1761 : นภชา กาญจนปรมาภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างแล้วแต่วัดจะนำไปใช้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1762 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1763 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท◄ll
กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/22 at 22:48

1764 : นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1765 : คุณกฤษณ์-คุณสุปราณี-คุณธเนศ-คุณปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์ คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ญาติมิตรและท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานและพระพุทธรูปจำนวน 1 ชุด 2,000 บาท
2.ค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 80 บาท
3.ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ 100 บาท
4.ค่าน้ำ-วัดท่าซุง 80 บาท
5.ค่าไฟฟ้า-วัดท่าซุง 100 บาท
6.ค่าหนังสือ เทป สื่อต่างๆ 80 บาทคำสอนของหลวงพ่อฯ
7.ชำระหนี้สงฆ์ 80 บาท
8.ทำบุญทุกอย่างอุทิศส่วนกุศลให้ 100 บาทหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฯ
9.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 80 บาท
10.ทำบุญวันสงกรานต์ เม.ย. 80 บาท
11.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร 80 บาท
12.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 80 บาท
13.สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 10 ศอก 100 บาทศาลา 4 ไร่
14.รูปเหมือน หลวงปู่ปาน หลวงพ่อ 80 บาทท่านเจ้าคุณ ศาลา 4 ไร่
15.สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 100 บาทศาลา 4 ไร่
16.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 80 บาท
17.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 80 บาท
18.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 80 บาท
19.ถวายสังฆทาน วิหารทาน 100 บาทธรรมทานและสร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 3,560.00 บาท

1766 : นายกุลเศรษฐ ศิริลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมให้นายพาณิชย์ ศิริลักษณ์ และแม่ย่านางรถ ชง 7072

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1767 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1768 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

1769 : คุณPANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน จำนวน 20 บาท
2.ถวายธรรมทาน จำนวน 20 บาท
3.ค่าน้ำและไฟฟ้า จำนวน 20 บาท
4.ถวายภัตตาหาร จำนวน 100 บาท
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร จำนวน 20 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก จำนวน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1770 : นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1771 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ ขอผลบุญนี้นำส่งให้แด่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย เหล่าบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้ได้รับผลบุญครั้งนี้ประโยชน์ความสุขในผลบุญนี้ด้วยเทอญ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1772 : คุณรุ่งรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบายศรี 20 บาท
2.พิมพิ์ธรรมทานหนังสือธ้มมะวิโมกข์20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1773 : ด.ช.ณัชพน แหลมสัก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100

1774 : นายสิทธิศักดิ์ วีณะคุปต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
2.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)-สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 112 บาท

1775 : คุณสุรชัย โพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1776 : น.ส.ปุณฑริกา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญธูปเทียน-ดอกไม้
2.บวชพระบวชเณร
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 700.00 บาท

1777 : คุณวราภรณ์ มหาเปารยะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1778 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 39 บาท

1779 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1780 : นายชัยพิพัฒน์ ใสยะตระกูล น.ส.ปรินทร์ทิพย์ ผลสามารถ ด.ช.สุกฤษ ใสยะตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1781 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและถวายสังฆทาน อุทิศให้น้องแตงโม ภัทรธิดา(นิดา)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1782 : คุณพนอม ชาญแสงสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญสังฆทานอุทิศให้ญาติ ชื่อนิจนาถ หอมหวาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1783 : นาย.สุรชาติ เสน่ห์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1784 : นางสาวอุไรลักษณ์ วัสสันต์ นายธนวัฒน์ รสสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1785 : คุณจรูญทรัพย์ ลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1786 : คุณพีรภัค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1787 : นางอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 1,000

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1788 : คุณทศพล โอภานุรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000

1789 : คุณชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ 40 บาท
2.ปิดทองพระ, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน40 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 500

1790 : คุณชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ-ค่าไฟ อุทิศแด่เจ้าพ่อพระยาแล

รวมเป็นเงิน : 16 บาท

1791 : นายธราพงษ์ สาลีอาจ และ น.ส อัมพิลา ศรีบุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน, วิหารทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 173 บาท

1792 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
13.กำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

1793 : คุณบารมี กองแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1794 : คุณศิลป์รุจี(โอนนามฐิติกานต์) เทพสถิตย์ศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1795 : คุณวิจิตรบุษบา มารมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร ค่าน้ำค่าไฟ สังฆทาน สร้างซ่อมวิหาร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1796 : นายปัญญวัฒน์ จิตพินิจยล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1797 : คุณกิตติพงษ์ พุทธิมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.คุณพ่อสงบ พุทธิมณี
13.ค่าทำบายศรี
14.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 1,000.99 บาท

1798 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 320 บาท

1799 : นายอร่าม นางเปรมจิต นายวิปัสก์ ผลเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์, สังฆทาน, วิหารทาร, ธรรมทาน หรือแล้วแต่ทางวัดจัดสรร

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

1800 : คุณพัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

1801 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1802 : คุณchanthana berglyd

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบูญทุกอย่าง ร่วมสบสบทุน 560 บาทค่ะ

รวมเป็นเงิน : 560 บาท

1803 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบูญทุกอย่าง ร่วมสบสบทุน 560 บาท

รวมเป็นเงิน : 560 บาท

1804 : คุณกฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1805 : คุณ Natthananee charoenwisankun

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทำสังฆทานออนไลน์กับวัดท่าซุง ประจำเดือนมีนาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1806 : นายกสิณพงศ์ ศิริเสถียร น.ส.ไตรดาวโรจนุตมะ ด.ญ.ทอรุ้งศิริเสถียร ด.ช.พศิน ศิริเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1807 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร,คุณภีมพิมล ล้วนไพรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1808 : นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1809 : นายชีวธันย์ นีระพันธ์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ,วิหารทาน, ธรรมทาน
2.หล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก10ศอก หล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอกชำระหนี้สงฆ์ ถวายค่าภัตตาหาร คา่น้ำ-ค่าไฟ ร่วมบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,226 บาท

1810 : คุณธิษตยา พันผูก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรทาน ,สังฆทาน ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1811 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1812 : คุณจีรภรณ์ ธารสุขศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ ,วิหารทาน, ธรรมทาน ,สังฆทาน ,ค่าน้ำ- ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1813 : คุณอารียา บุญเปี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1814 : นางโฉมจันทร์ ทีปิวัฒน์,นายวิโรจน์ ทีปิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1815 : ด.ช.พุฒิพงศ์กุล ศรีโพธิ์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญ พระพุทธรูปวิหารทาน
2.สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1816 : คุณพิชามญชุ์ ขันทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1817 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1818 : นายวิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงแหละอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

1819 : คุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

1820 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1821 : นางสาว เชาวลี บุญชุ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง 11 รายการ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1822 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1823 : คุณรุจาภา พูลเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1824 : นายพฤทธิ์ ปานคำและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ วิระทะโย ค่าน้ำ, ค่าไฟ , ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1825 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1826 : คุณกิตติคุณ เย็นกล่ำและครอบครัว,คุณอรชพร โศภิษฐกมลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญวันสงกรานต์13-15เม.ย.65 และร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1827 : นายสมบัติ ดุจหนึ่งคุณากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอถวายเป็นสังฆทานครับ
(อุทิศแด่นายสันติ ดุจหนึ่งคุณากร)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1828 : นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ ,ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1829 : นายพิพัฒน์มงคล พรมเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญวันสงกรานต์13-15เมษายน65

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1830 : คุณวราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

1831 : คุณจินตนา ธนบัตรสิทธิ์สกุล และนางสาวธรรมพร จิระพลังทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างที่ทางวัดเห็นสมควรค่ะ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1832 : คุณนิยดา มหาทำนุโชค

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1833 : คูณพ่อ บังคุณแม่บุญรอด ล่วงเขต นายสมจิต ล่วงเขต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1834 : ลูกหลานครอบครัว จิระพลังทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอทำบุญทุกๆอย่างที่ทางวัดท่าซุงจะเห็นสมควรครับ

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

1835 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้คับสำเร็จพระอริยบุคคลทุกระดับชั้นในชาตินี้

รวมเป็นเงิน : 6 บาท

1836 : คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1837 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่ 33
วันที่ 21 มีนาคม 2565
1.ใส่บาตรวิระทะโย 1 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 1 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 1 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 1 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)1 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 1 บาท
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)1 บาท
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 1 บาท
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)1 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1838 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1839 : น.ส.ภชรดา รสานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดละ 100 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1840 : คุณกนกอร พูลศิริสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1841 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน
2.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป
3.ทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดท่าซุง
4.ทำบุญชระหนี้สงฆ์
5.ทำบุญธรรมทานวิหารทาน
6.ทำบุญช่วยสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1842 : คุณศรัณย์ หุตะแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12 ทำสังฆทานประจำเดือนมีนาคม 65
13.ค่าทำบายศรี
14.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1843 : นายนภดล ตัวตน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างบูรณะพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1844 : นายนพดล การสามารถพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่งพระมหาจักรพรรดิ์)หน้าตัก10ศอกหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ
(ศาลา4ไร่),สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทองหน้าตัก5ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1845 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป,สร้งางหารทาน,ชำระหนี้สงฆ?

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1846 : คุณสิริรัตน์ ชูสุวรรณ ,คุณเอกสิทธิ์ ชูสุวรรณ ,คุณปิยะธิดา ซาฮิป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1847 : คุณนภดล ,คุณอภิสร เอกเอื้อปฏิภาณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ 13 -15 เมษายน 2565

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1848 : คุณนภดล ,คุณอภิสร เอกเอื้อปฏิภาณและบิดามารดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิ (ท่านท้าวเวหน) 100

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1849 : คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1850 : คุณนุชนรินทร์นัทธ์ ศรีสูงเนิน ,คุณปิยวัตร ราษฎร์ภักดี ,คุณประทีป ศรีสูงเนิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1851 : คุณปพนธนัย โม้ดา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน ,ธรรมทาน ,สังฆทาน ,ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1852 : คุณ นฤป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1853 : เมชญา โชติกาวรานนท์และนางเปรมจิต อิศรางกูรณอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1854 : คุณณัฏฐ์พิชญา เอี่ยมเจริญโชค

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ,วิหารทาน
2.ธรรมทาน ,สังฆทาน ,ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน : 295 บาท

1855 : นายธนัต ศรีลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1856 : คุณอัจฉราหาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกานต์ 13 เมษายน 2565 1,000 บาท 2.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรด์) 10ศอกศาลา4ไร่ 500 บาท 3.สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนีสงฆ์) 5ศอกศาลา4ไร่ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1857 : คุณ PAN

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1858 : นางสาวสุภาพร เรืองมณีไพฑูรย์

ต้องการร่วมบุญ :
แก้บน หลวงพ่อ ๕ พระองค์
1.ถวายทองคำเปลว 100 แผ่น ผ้าห่มองค์ละ 1 ผืน รวม 425 บาท
2.ถวายสังฆทานครบชุด ชุดใหญ่ 1,000 บาท ที่วิหารแก้วร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

1859 : นายกอบบุญ หล่อทองคำและนางอัญชลีพร วาริทสวัสดิิ์์์ หล่อทองคำ และครอบครัวหล่อทองคำ สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญตักบาตรวิระทะโย
2.บูรณะวิหารแก้ว
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1860 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป, สังฆทาน , วิหารทาน, ธรรมทาน ,ชำระหนี้สงฆ์ ,สร้างพระ ,บวชพระ, ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ , โรงครัววัด
2.บูรณะพระจุฬามณี, บูรณะวิหารแก้ว บูรณะ
3.ศาลา 4 ไร่ สร้างท่านปู่-ท่านย่า โบสถ์ปู่ชีว
4.ปิดทองพระปเจกพุทธเจ้า ทำบุญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน บูรณะหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อ
ปิดทองโบสถ์ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1861 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด(ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1862 : คุณธรรมรัตน์ โชติพานัสและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

1863 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1864 : คุณคฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1865 : คุณณัฐธิดา พลรัตน์,คุณอรดี สายสุด ประครองศรี ,คุณพลรัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญวันสงกรานต์
2 บูรณะศาลพระภูมิวัด
3 บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร
4 บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
5 สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)
6 สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์)
7 รูปเหมือนหลวงปู่ปาน
8 ซ่อมกุฎิพระสงฆ์
9 บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
10 พระพุทธรูป วิหาร สังฆทาน ธรรมทาน
12.ค่าทำบายศรี
13.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา1 ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 21 บาท

1866 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.เลี้ยงพระ

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

1867 : นายวัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1868 : น.ส.ปฏิมากร ไทรงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1869 : คุณอัจฉรา ปลุกใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชุด 500 บาท ให้แมว 2 ตัวที่กำลังป่วย เพศเมียชื่อหมวยเล็ก และเพศผู้ชื่อแบทแมน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1870 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :

อัพเดทใหม่
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1871 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร,คุณภีมพิมล ล้วนไพรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1872 : คุณ Watcharee Sontep และ Usah Sontep

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร 200 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 200 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) 200 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 200 บาท
8.ธรรมทาน 300 บาท
9.ใส่บาตรวิระทะโย 622.07 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,122.07 บาท

1873 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

1874 : นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1875 : นายกิตต เปี่ยมสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างเดือนมีนาคม

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1876 : นายชลากร ชัยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทองหน้าตัก 5 ศอก (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 149 บาท

1877 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1878 : คุณปรีชา ตีคิยานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

1879 : คุณเมธาพันธ์ จิรโชติอนันตญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 280 บาท
2.ทำบุญทุดอย่าง 220 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1880 : คุณวราภรณ์ มหาเปารยะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1881 : คุณพลอยภูรี สหายา คุณพ่อธนะชัย-คุณแม่ลิ้นจี่ สหายา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

1882 : นายสวัสดิ์ ชุมตรีอก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงครับ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1883 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 4 บาท

1884 : ครอบครัวสุเมธินทกุล/ครอบครัวพิมพ์พจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

1885 : คุณอุไร ไทยเดิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ถวายหล่วงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1886 : คุณสุทธิกานต์ และ ชุงตี่ โต๊ะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1887 : คุณธนิษฐา สำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1888 : นฺส.แตงกวย อยู่แก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2,000 บาท
2.บวชเณร 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1889 : นายทวีทรัพย์ สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 176 บาท

1890 : คุณอรวรรณ ตันติกฤตยกุล อุทิศให้กับ บรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน,
2.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1891 : คุณนิรุต กล่อมแก้ว คุณสุภาวรรณ ยิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : รวม 660 บาท

1892 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1893 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1894 : นางปรารถนา อังคประสารทชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหาร สังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1895 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 14 บาท

1896 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 789 บาท

1897 : ครอบครัวอิทธิธรรมากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1898 : คุณเสนีย์ ชนะภัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1899 : คุณ steve-prasai herod

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1900 : นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/22 at 22:52

1901 : คุณอรุณี ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1902 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 300 บาท
2.ค่าน้ำ-ไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1903 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1904 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1905 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
3.บูรณะศาลพระภูมิวัด(ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1906 : นายสากล วงษ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 284 บาท

1907 : นายสิทิพร สิงห์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ 100 บาท
2.สร้างวิหารทาน 100 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
5.ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1908 : นายอนุกูล ฐิติตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1909 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

1910 : นายปริญญา พิบูลย์กุภารัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ทำบุญทุกอย่างเเล้วแต่ท่านจะจัดสรร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1911 : คุณธีระศักดิ์ สุทโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ใส่บาตรวิระทะโย
13.อุุทิศให้คุณบิดามารดา
14.ให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมด
15.บุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพานโดยเร็วเทอญ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1912 : นายวิรัตน์ คงลิขิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

1913 : คุณวิฑูรย์ อร่ามแสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมบุญทุกอย่าง สร้างพระ ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้ส่งฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1914 : คุณกรภัทรรัก อภิวัฒโนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 41 บาท

1915 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1916 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1917 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1918 : นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอทำบุญชําระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1919 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1920 : นายสุรโชค ไทรงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1921 : น.ส.วิรัลพัชร-นส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1922 : คุณอุไร รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1923 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1924 : คุณสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๑๐ศอกศาลาสี่ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1925 : คุณจุรี มัญจกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1926 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1927 : คุณธนวรรธน์ เพชรนัยสัมฤทธิ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ ค่าบายศรี ถวายภัตตาอาหารพระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
และเพื่ออุทิศให้ คุณพ่อ อนันต์สิน เพชรนัยสัมฤทธิ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1928 : คุณธนกร ทิพย์อักษร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,700 บาท

1929 : นายสุริยัน สังข์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1930 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน , คุณอธินาง ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 4.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1931 : คุณพิชามญชุ์ ขันทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1932 : นางศิริรัตน์ หอมอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1933 : คุณไพบูลย์ กระสานติโภทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1934 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
- สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1935 : คุณอรวรรณ นันทผาสุข & คุณสรเชษฐ์ - ด.ญ.สิรณีคมนญ์ สิทธิหล่อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอกศาลา4ไร่
2.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก10ศอกศาลา4ไร่
3.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณศาลา4ไร่
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
6.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100ม.
7.บูรณะศาลพระภูมิวัด
8.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
9.พระพุทธรูป วิหารทานสังฆทาน ธรรมทาน
10.ทำบุญงานประจำปี2565 ค่าทำบายศรีถวายภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1936 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1937 : คุณณัฐ ยศวดีกรีทองคุณพ่อแม่ของปลาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1938 : คุณบุศรา สยามไชย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1939 : นางพัทธมณ หิรัญบูรณะ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทานและ ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1940 : นายธันวา ชัยประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1941 : คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำและไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1942 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสุ่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มสำเร็จพระอริยบุคคลทุกรับชั้นสำเร็จฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติในชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

1943 : คุณธนิกา สิงหราชวัลลภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 311 บาท

รวมเป็นเงิน : 311 บาท

1944 : น.ส.อรนุช จันทร์รัฐิติกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1945 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 105.32 บาท

1946 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1947 : นายชนาภณ พยาครานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ 200 บาท
2.ใส่บาตร วิระทะโย 300 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) 100 บาท
4.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 200 บาท
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1948 : คุณสิทธิโชค เจริญรูป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1949 : นส.ชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1950 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1951 : นางพรชุลี สะสมสิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1952 : คุณสงบ สนเปี่ยม , คุณเกศสินี สนเปี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1953 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1954 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1955 : คุณเจียมใจ-คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1956 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1957 : คุณคุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
2.ค่าทำบายศรี
3.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

1958 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

1959 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1960 : นางรัตนาพร ทับทิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1961 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 2.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1962 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1963 : คุณไอรินทร์ วชิรอรุณพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน ใส่บาตรวิระทะโย ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ทำบุญซ่อมกุฏิ ทำบุญสมเด็จองค์ปฐม ทำบุญวันสงกรานต์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1964 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1965 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1966 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1967 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

1968 : คุณโอฬาร อ่อนพลีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทานอุทิศให้โอโต้จั่ง

รวมเป็นเงิน : 408 บาท

1969 : คุณคุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

1970 : คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1971 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1972 : คุณไพรัช จิรวรรณกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1973 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1974 : คุณธรรมิก ศรีจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1975 : คุณธนยศ สิริวัฒนณปภัช

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1976 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1977 : นายเฉลิมพล.อื่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1978 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด
2.บูรณะพระจุฬามณี สร้างท่านปู่-ท่านย่า โบสถ์พ่อชีวโกมัจจ์ภัจ บูรณะวิหารแก้ว
3.บูรณะศาลา 4 ไร่ บูรณะศาลา 25 ไร่ บูรณะศาลา 12 ไร่ บูรณะศาลาริมน้ำ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1979 : คุณพิเชฐ ดาสา พร้อมด้วยญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1980 : คุณจารุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

1981 : คุณเคน กิจจะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1982 : นายภาคภูมิ สมานพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

1983 : คุณกรภัทรรัก อภิวัฒโนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 111 บาท

1984 : คุณภาคภูมิ วิสุทธิธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 500 บาท
2.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 300 บาท
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

1985 : น.ส.พรศิริ บุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1986 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1987 : คุณพรรัตน์ ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1988 : นายพัชระ แทนไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 39 บาท

1989 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง ขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1990 : นายบุรฉัตร ดวงเด่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1991 : คุณจิรายุ เกษมผลกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1992 : นายชาญยุทธ -นางพัชรินทร์ บุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1993 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์ ซื้อที่ในจักรวาล

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

1994 : นางสาวสุเพ็ญศรี พื้นขุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1995 : คุณปราณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1996 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1997 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1998 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1999 : คุณปภัสสรา บุญเลี้ยง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานแบบมีพระพุทธรูป ให้พี่ตู่ปุณยรัตน์ โรตารี่หนองแขม

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2000 : คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 20 บาท
2.วิหารทาน 20 บาท
3.ธรรมทาน 20 บาท
4.สังฆทาน 20 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2001 : นายพลชัย ศรีธนกฤช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศให้บิดา มารดา บรรพบุรุษทุกท่าน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2002 : คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 67 บาท

2003 : นายโสรัจ กลิ่นรอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

2004 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2005 : นางสาวชมกนก ภัทร, นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,705 บาท

2006 : นางวดี ภัทร, น.ส.ชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่สุนัขสีขาวชื่อกะทิและแมวโทนชื่อโอปอล์ที่เคยเลี้ยงดูและเสียชีวิตไปแล้ว

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2007 : นางสาวชมกนก ภัทร, นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

2008 : นายปิยทัศน์ สรรค์วิวัฒน์ และครอบครัว และเพื่อนพ้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2009 : นางสาวชมกนก ภัทร, นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2010 : นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่บุตรที่เสียชีวิตไปแล้ว2คน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2011 : นางวดี ภัทร, น.ส.ชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่สรรพสัตว์ที่เคยเลี้ยงดูและเสียชีวิตไปแล้ว

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2012 : คุณวันดี บุุญสาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์
2.วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

2013 : นางสาวชมกนก ภัทร, นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่ท่านเจ้าที่ที่ปกปักษ์รักษาคุ้มครองประจำที่ดินโฉนดเลขที่ 22307 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และท่านเจ้าที่เทพเทวาเทพยดาที่ปกปักษ์รักษาคุ้มครองบ้านเลขที่ 96/1 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2014 : นางสาวชมกนก ภัทร, นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2015 : นางอัญชลี คำแก่น้

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2016 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2017 : นางกัญจ์ณัฐฐา ภู่ประดิษฐศิลป์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 38 บาท

2018 : คุณคำ ขุนทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะห์เคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

2019 : คุณอนุภรณ์ จารุฉันทศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์พระเสวยอายุ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

2020 : นายณัฐวีร์ ศรีสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ บูรณะปิดทองอุโบสถ 100 บาท
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร 100 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐม(ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน(ด้านข้างวิหารแก้ว) 100 บาท
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2021 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2022 : นางวิภาศิริ ไม้หอม พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 1,500 บาท
2.ธรรมทาน 300 บาท
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2023 : คุณคุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

2024 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2025 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท

2026 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2027 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2028 : คุณศุภธนิศร์ จารุฉันทศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญผาติกรรมสังฆทานชุดละ 2,000 1 ชุด อุทิศให้คุณชลธี คงเสน่ห์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2029 : นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 330.00 บาท

2030 : นางอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

2031 : คุณกิตติ-คุณพชรพรรณ วงศ์ทันตกรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ-"ค่าภัตตาหาร" ถวายแด่พระสงฆ์
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2032 : คุณศุภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 31.00 บาท

2033 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะโรงเรียนพระสุธรรมยาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2034 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
- สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2035 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2036 : คุณปพนธนัย โม้ดา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2037 : คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำและไฟฟ้า จำนวน 20 บาท
2.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน จำนวน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

2038 : คุณ Supatina

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2039 : คุณคมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 440 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/22 at 22:54

2040 : DR.SIRIWAN PRAPONG

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2041 : นางสาวประภาวรินทร์ - นายบุรฉัตร ดวงเด่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน อุทิศบุญให้นายกิตติบุณณ์ ดวงเด่น - นางสายสุนีย์ เรือนคำ, บรรพบุรษที่ล่วงลับ และท่านผู้มีคุณ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2042 : คุณพิชามญชุ์ ขันทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2043 : ร.ท.เสียงสาน อุปัชฌาย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2044 : นายสุรเชษฐ และครอบครัววรรณคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป,สร้างวิหารทาน,สร้างธรรมทาน,ถวายสังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 175 บาท

2045 : คุณเบญจมาศ จิตต์เจริญรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2046 : คุณสันต์ ตั้งพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
2.ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2047 : คุณปราณี มหาพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
2.ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2048 : นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง / นายวิทวัส หลงสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,800 บาท

2049 : คุณเบ็ญจมา จิตต์เจริญรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1ชุด 10,500 บาท
2.ถวายสังฆทาน 1,170 บาท
3.ถวายวิหารทาน 70 บาท
4.ถวายธรรมทาน 70 บาท

รวมเป็นเงิน : 11,810 บาท

2050 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

2051 : คุณอิทธิพล พรมแดง (ทำบุญให้ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตามที่ตั้งใจ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพานครู ณ วิหารแก้ว 100 เมตร 20 บาท
2.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง 15 บาท

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

2052 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

2053 : คุณธนนันท์ พนัสทรัพย์สุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน และค่าน้ำค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2054 : คุณพิษณุ เปียร์นนท์ และครอบครัวคุณสนม เปียร์นนท์ คุณยุพิน เปียร์นนท์ คุณฉลวย อินธนู ปู่มุ้ย - ย่าหยด เปียร์นนท์ ตานิตย์ - ยายแพ ทองทรัพย์ บุญปลูก เปียร์นนท์ สมนึก เปียร์นนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่นๆ

รวมเป็นเงิน : 80.00 บาท

2055 : คุณปิยฉัตร พูนพิริยะ เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
2.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2056 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2057 : คุณณัฎฐพล ปิยะนุช และดญ.พัณณ์ชิตา เตชะเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 100 บาท
2.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2058 : คุณสุกัลญา อธิบูููรณการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะห์เคราะห์

รวมเป็นเงิน : 4 บาท

2059 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

2060 : คุณชูศักดิ์ จันหมวก

ต้องการร่วมบุญ :
1.แก้บนหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2061 : คุณโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2062 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2063 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2064 : คุณปราณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2065 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์ ซื้อที่ในจักรวาล

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

2066 : คุณ PAN

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

2067 : คุณภุชงค์ ชิตเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2068 : นายขจรพล หงษ์วงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2069 : คุณณัฐพล เล้าจินตนาศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2070 : คุณกฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
4.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
5.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2071 : นางรัตนกาญดา อภิวัฒโนกุล พร้อมบุตรธิดาและหลานชาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 111 บาท

2072 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2073 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

2074 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
- สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2075 : นางเจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2076 : คุณกนิษฐา กุศลสถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2077 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2078 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2079 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2080 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2081 : คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2082 : นายธนิตพงษ์ แก้วพาย พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2083 : คุณพัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์ อยู่ในที่ธรณีสงฆ์ใจ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2084 : คุณธิษตยา พันผูก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2085 : นายสดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2086 : คุณสมยศ แสงอังศุมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

2087 : คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญในวันพระทั้งหมดทุกข้อ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2088 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2089 : คุณธวัชชัย วงษ์บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์
2.สร้างพระพุทธรูป และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2090 : นส.เพ็ญนภา ด้วงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง (เป็นเงินจากบาตรวิระทะโยคะ)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2091 : คุณบุศรา สยามไชย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2092 : ครอบครัวรังสิกุลกวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2093 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2094 : คุณโสภณ การะเนตร์ + คุณเอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 50 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2095 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่า

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2096 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2097 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2098 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างเนื่องในวันพระ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2099 : คุณพรพรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2100 : คุณพัทธนันท์ เชื่อมไพบูลย์-คุณปราณิสา บ้านแป้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2101 : นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี, นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2102 : นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 180 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2103 : น.ส.สุมาลี ถือศืลป์ นางพอม ถือศิลป์ นายนิรันดร์ชัย ถือศิลป์ นางนาจรี ถือศิลป์ นาโน และโน่ และครอบครัวและนางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วงและครอบครัว และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2104 : นายสาธิต สะพานรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2105 : นายสุรเดช โล่ห์เพชรัตน์(ช้าง) และนส.อัญชลีรัตน์(นกเอี้ยง) อรุณศรีจตุพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานภัตตาหาร วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2106 : คุณสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2107 : คุณรณชัย เติมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2108 : คุณเรขา รัตนรัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

2109 : คุณธัญญลักษณ์ พรหมสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน และ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2110 : นางธนันร์พิมพ์ สิงห์นอกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ จำนวน119 บาท
2.ค่าน้ำ-ค่มไฟ จำนวน 119 บาท

รวมเป็นเงิน : 238 บาท

2111 : นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111.11 บาท

2112 : นายนพดล การสามารถพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่งพระมหาจักรพรรดิ์)หน้าตัก10ศอกหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่),สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทองหน้าตัก5ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2113 : นายปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2114 : น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา 500 บ.

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2115 : คุณปรีดี ตังอาพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 39 บาท

2116 : นายกิตติ เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2117 : นายกระจ่าง นันทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 5000 บาท อุทิศ รุกเทวดา พระภูมืเทวดา พระแม่ธรณี เจ้าที่เจ้าทาง พ่อปู่แม่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพบรุษ บ้านคุณพริมวดี ศัลยพงษ์ งานสร้างบ้านเสร็จแล้ว

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

2118 : คุณสุภาณี (อั้ง)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2119 : คุณธนัท วาณิชาธนรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

2120 : นายวรวุฒิ ปินตาปิน , น.ส.จันทร์จิรา โทป๊ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2121 : น.ส.วิรัลพัชร-น.ส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2122 : คุณคเชนทร์ กล้าสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2123 : คุณสันติ แก้วน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

2124 : คุณอำพล ถนัดค้า อัสรินทร์ ฤกษ์ทวีสุข พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2125 : นายเศวตชวิน อัศวเดชานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) อุทิศผลบุญให้พ่อดอน ศรีคำและแม่จันทร์ดี ศรีคำ
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2126 : คุณพิสิฐและไตรรัตน(อัญญา) เบญจถาวรอนันท์, คุณวันดี รัตนศักดิ์สิริ,
และสรรพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2127 : กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 26 มีค.65-1 เมย.65

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2128 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 129 บาท

2129 : คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2130 : คุณชิณณกฤษดฎิ์ อัศวรัตนาภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

2131 : นายจิรัฏฐ์ ธนโพธิ์วงศา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2132 : คุณวิทวัสกิตติ เสนาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สวดมนต์ วิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2133 : คุณกมลเนตร อินทรวัลทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2134 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2135 : คุณสิงห์ชัย ทรัพย์เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2136 : น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
2.ร่วมสร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทานและถวายสังฆทาน
3.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์
4.ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2137 : คุณพงศ์ยุพา ณ ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2138 : คุณสุรชัย วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2139 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2140 : น.ส.น้ำทิพย์ เนียนไธสง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2141 : นายสมพร ผาตินาวิน และคุณประทุมพร ฟั่นเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

2142 : คุณอภินันท์ วงศ์ศิริโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง สร้างสมเด็จองค์ปฐม วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2143 : คุณชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2144 : คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก10ศอก
3.สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก5ศอก
4.ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

2145 : นายเจริญพร ปรัชเจริญวนิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน อุทิศให้นายพิสูจน์ ปรัชเจริญวนิชย์ 100.99
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน อุทิศให้นางพูนสุข ปรัชเจริญวนิชย์ 100.99
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน อุทิศให้นายสิริชัย ปรัชเจริญวนิชย์ 100.97
4.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน อุทิศให้นายฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์ 100.96

รวมเป็นเงิน : 403.91 บาท

2146 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2147 : คุณประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่างชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร บรรพบุรุษ แล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ในด้านใดตามประสงค์ครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2148 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2149 : นายศุภกิจ ศรีงางาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่พิเศษครับ..ถวายอุทิศกุศลแด่หลวงพ่อ5พระองค์..วัดท่าซุง..ครับ

รวมเป็นเงิน : 2,000.19 บาท

2150 : นางเบญจลัคน์ วสิษฐ์ภัทรทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 230 บาท

2151 : ส.ท.สุธี เปรมปรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2152 : นายสุคิด ดุลยวัตสิริ -นางสาวศศิธร นิ่มตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญร่วมเป๋นเจ้าภาพบูรณะโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ
ขออุทิศกุศลให้พ่อแม่ผมและเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ล่วงเกิน และเทพเจ้าเทวดารักษาตัวผม
ขอให้ทุกท่านที่เอายโมทนาบุญนี้และได้รับบุญนี้ด้วย ขอท่านยมรสชผโมทนาบุญนี้และเปผ็นสักพยานด้วยเถิด
วันศุกร์ที่25มีนาคม2565

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2153 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำอุทิศให้แตงโม ภัทรธิดา(นิดา)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2154 : คุณธนกฤต แก้วภูมิแห่

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2155 : นายสุพล ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2156 : คุณมาชี บํารุงชาติอุดม สาสิตรีรัตนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

2157 : นายเมธาวิน มโนรัตน์ น.ส.ใบเตย พรมนิ่ม ดญ.ศศิรวิศรา มโนรัตน์ ด.ช.ชนม์วินท์ มโนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2158 : คุณคุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

2159 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้ครับสำเร็จพระอริยบุคคลทุกระดับชั้นทุกขั้นในชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2160 : นายวันภพ พลไทย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2161 : คุณทัศนีย์ เรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2162 : นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2163 : ร.ต.อ.ปัญญา ไชยชาญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี พ.ศ.2565

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท

2164 : คุณปัทมา พูลผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,พระพุทธรูป 100 บาท
2.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อ,ท่านเจ้าคุณ 20 บาท
3.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ 20 บาท
4.สมเด็จองค์ปฐม 20 บาท
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 20 บาท
6.ค่าน้ำ ค่าไฟ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2165 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2166 : คุณคุณานนต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2167 : คุณภาวัต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ และ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2168 : คุณจินตนา วินิจฉัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2169 : นางอิสรีย์ นายศิกวัส นายอนพัทย์ นายสุพลชัย แพงมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท
2.วิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2170 : นางสาวกนกวรรณ ประศาสตร์เขตุการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2171 : คุณธนุพล เพชรทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 200 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

2172 : นางสาวศิริกาญจน์ มีเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2173 : คุณบัญชา แก้วหานาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/22 at 22:57

2174 : นายพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2175 : นายอรรถสิทธิ์ หอมอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 182 บาท

2176 : คุณรัชต พรหมพิริยะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
3.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

2177 : คุณ Matthew and Ratta Nehmer and Family (นายแมทธิว และ นางรัตตา นีเมอร์)
พร้อมด้วยครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2178 : นางนิตย์ เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท

2179 : นางประมวล ประสานสุข และครอบครัว นางประเทือง สีแสด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้พ่อสำรวม ประสานสุข และพ่อใหญ่โป คะเชนชาติ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2180 : ดร.ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2181 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2182 : คุณนนท์ และ คุณแอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานอุทิตให้เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 70.61 บาท

2183 : นางสาวณัศรินทร์ โชคพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป20 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2184 : คุณธัญพิชชา และศรีสุดา สืบญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ 100 บาท
2.บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2185 : คุณสาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2186 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2187 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญกับทางวัดทั้ง11ข้อค่ะ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2188 : คุณกิตตธร ขยันกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 1,000 บาท, ชำระหนี้สงฆ์ 6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2189 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

2190 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2191 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2192 : คุณสุริยัน จันทกานต์ เด็กหญิงอภิญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
3.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2193 : คุณกิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิริยะทะโรแทนเงินในกระปุก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2194 : นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2195 : คุณกิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวาย สังฆทานรวม และบูชาครู

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2196 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2197 : คุณศิริญา บุตญาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2198 : นางสาวเฌอภา พิมพ์พันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2199 : คุณพลังพล ภู่แสงประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน
2.ทำบุญวิหารทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2200 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2201 : นายพุทธิโชค โสภากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 58 บาท

2202 : คุณวัณชัย ชูจอหอ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2203 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2204 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
- สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2205 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2206 : นายสิทธิพร สิงห์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 50 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป 10 บาท
3.วิหารทาน 10 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
5.ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

2207 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2208 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2209 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

2210 : นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2211 : นายสุรโชค ไทรงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2212 : คุณเชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 280 บาท

รวมเป็นเงิน : 380 บาท

2213 : คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 190 บาท

2214 : คุณชลิตา โรจนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2215 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2216 : คุณกฤษฏิ์สรัช ปาลพสิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกชนิดจากเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2217 : พระมหาเฉลิมเกียรติ จนฺทสุทฺโธ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

2218 : คุณธชัชพงศ์ เกตุพุทธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2219 : บจก.ภัทรธารา พร็อพเพอร์ตี้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2220 : คุณณัฐวัฒน์ อิ่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2221 : คุณกฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปสังฆทานธรรมทานวิหารทานชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟภัตตาหารพระทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2222 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

2223 : คุณคุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

2224 : นายประโยชน์ ตันกันภัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

2225 : นายอนุรักษ์ มากด่านกลาง และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2226 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2227 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2228 : คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
อุทิศกุศลให้แก่คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2229 : นางจินดา จตุวงษ์ และ นางสาวณัฐชา จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2230 : นางเรียง ป้อมกสันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2231 : คุณสุทธิชัย ชื่นชูจิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2232 : คุณคฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2233 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2234 : น.ส.อาภรณ์ ภูลสนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2235 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2236 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2237 : คุณมนตรี วานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2238 : คุณออมสิน สุขการค้า ,ร.อ.โอสถ สุขการค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

2239 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2240 : คุณลาภิน.ศิลาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

2241 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2242 : นายนิธิรัชต์, นายยศนิรันดร, เด็กหญิงเทียร์ร่า วิสุทธ์วงค์ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 221 บาท

2243 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอใ้ห้ข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้ครับสำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นในชาตินี้และฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัต ิในชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

2244 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2245 : นายคณิศร ครุฑน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใหญ่ทุกประการกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2246 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2247 : คุณสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2248 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

2249 : นายพิสิฏฐ์ กฤษณะเศรนี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2250 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2251 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2252 : นางยุดง กมลเพชรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

2253 : คุณกสิณแสง-คุณวิภาพร ชวนคิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย 300 บาท
2.วิหารทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2254 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง(โครงการอีก3ปี)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2255 : นางยุดง กมลเพชรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

2256 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

2257 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 26 บาท

2258 : คุณกิตติพัทธ์ ปันแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระสังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

2259 : นายภูเบศวร์อุนจะนำและกลุ่มบารมี 30 ทัศฯ บูชาพระรัตนตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสะเดาะเคราะห์และทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
2.ค่าทำบายศรี
3.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2260 : คุณยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม
และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2261 : นายธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2262 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2263 : นายสุคิด ดุลยวัตสิริ นางสาวศศิธร นิ่มตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ สังฆทาน ํํรรมทานวิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ สร้างและแฝงปิดทองทาสีพระพุทธรูป สร้างองค์ปฐม ทำบุญรวม อุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ล่วงเกินมา อดีตชาติหรือชาตินี้ก็ดี เจตนาไม่เจตนา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี จำได้ไม่ได้ก็ดี ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ล่วงเกินมา ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้ล่วงเกินมาให้อโหสิกรรมผมด้วยแบะขอให้เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั่งหลายที่ได้ล่วงเกินมา โมทนาบุญนี้และขอให้ได้รับบุญนี้ด้วย อละขอท่านยมราชโมทนาบุญนี้แบะเป๋นสักขีะยานด้วยเถิด สาธุ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2264 : นายปภังกร ศรีปากร ด.ญ.เปมิกา ศรีปากร น.ส.สัตตบงกช ศรีปากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

2265 : คุณจิตรลดา หุตินทะ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565 200 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 300 บาท
3.ถวายสังฆทาน 200 บาท
4.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

2266 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2267 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2268 : คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 580 บาท

2269 : นายปภังกร ศรีปากร ด.ญ.เปมิกา ศรีปากร น.ส.สัตตบงกช ศรีปากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

2270 : คุณปพนธนัย โม้ดา พร้อมครอบครัว ทำในนามลูกหลานพุทธพรหมปัญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2271 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์ซื้อที่ในจักรวาล

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

2272 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2273 : คุณ Perapat C.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

2274 : คุณนภษร บุพธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท

2275 : นายชัย ดุรงครัตนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการครับ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2276 : คุณนพพล ชมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานสงกรานต์

รวมเป็นเงิน : 43 บาท

2277 : นางแสงทอง นายอำพล นายธีรวุฒิ นายธนัท ยังช่วย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2278 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้คับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2279 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2280 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2281 : คุณ Cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2282 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2283 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2284 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

2285 : นางสาวอุไรลักษณ์ วัสสันต์ นายธนวัฒน์ รสสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

2286 : นายพรเทพ บับพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 150 บาท
2.ชำระหนี้สฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2287 : คุณภาคภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

2288 : คุณ CHULA MEKSAVANH

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,500 บาท

2289 : คุณกุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

2290 : คุณกฤษฎา อินทรพรอุดมและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2291 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2292 : นายปกร จัยสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2293 : นายเจริญชัย พีระบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานผาติกรรม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2294 : คุณปกรณ์ ตังศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวาย เงินบาตร วิระทะโย 1,600 บาท
2.ทำบุญ สังฆทาน. 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,700 บาท

2295 : นายวิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงและอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

2296 : คุณศรสรร สุนทรพะลิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 5 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
3.ธรรมทาน 5 บาท
4.วิหารทาน 5 บาท
5.ค่ายารักษาโรค 5 บาท

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

2297 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.วิหารทาน 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4.ร่วมบุญทุกอย่าง 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2298 : คุณนันทกานต์ ขุนโหร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2299 : นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

2300 : คุณไกร วงศ์ลังการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับบัญชีนี้

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2301 : คุณวราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

2302 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.เลี้ยงพระ

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

2303 : คุณอิฏฐพงศ์ ขันธ์เครือ และคุณสราวุธ นิธิปภาพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2304 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
- สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2305 : นายชัยวุฒิ แพงมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2306 : ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2307 : นายภคณัฐ ศรีปานเเละนางส่าวธณัฐ ชาตรีเเละครอบครัว น.ส.ธัญจรา รัดเเเดง น.ส.อุ๊นณดามานะธัญญา นางประจบ คมขำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน,สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2308 : คุณอัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และคุณอลิสา เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2309 : คุณทัศนัย คุณสมถวิล ตุ้มทอง อนุสสราพันธุ์ ตุ้มทอง คอลิน และไอลินไฟจ์เทล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 547.50 บาท

2310 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2311 : นายณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2312 : คุณพิภพ เนตรอุดร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศให้รุกขเทดาประจำต้นจันผาหน้าบ้าน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/22 at 23:00

2313 : นางสาวประจวบ บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2314 : คุณประวิทย์, คุณอุทัยวรรณ, คุณพิมพกานต์.ฐิติพร อมรโภคกุล, คุณแม่แสวง สุขเสนและคุณแม่พิมพ์อร สิงหนูด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน ชุดละ 1,000 บาท
(สังฆทานชุดใหญ่ พร้อมพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 9 นิ้ว)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2315 : นริศรา ม่วงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2316 : คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 80 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2317 : คุณวาทิต ธามณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2.วิหารทาน สังฆทาน 100 บาท
3.ธรรมทาน 100 บาท
4.ภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2318 : คุณตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565 10 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 10 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 10 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 10 บาท
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 10 บาท
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 10 บาท
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 10 บาท
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 10 บาท
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) 10 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

2319 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2320 : นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2321 : นายตรีจักษณ์ ทองคง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2322 : นายตรีจักษณ์ ทองคง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

2323 : นายอรรถกร ล้อมในเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ ,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,สร้างพระพุทธรูป ใส่บาตร วิระทะโย ฯลฯ
และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2324 : นายสรวิชญ์ สมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ วิหารทาน สังฆทาน และสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) อย่างละ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

2325 : นางฉัตร เถื่อนบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ บูรณะศาลพระภูมิวัด บูรณะวิหารแก้ว มณฑปหลวงปู่ปาน สมเด็จองค์ปฐม รูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2326 : ครอบครัวน้ำหนึ่งเภสัช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,050 บาท

2327 : คุณพีระพงศ์ แก้วคง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฑทานให้เจ้าที่บ้นเลขที่ 57/22 หมู่บ้านแหลมทอง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2328 : นางสาวณิษารัตน์ คำสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2329 : คุณสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2330 : คุณชัชเจริญ ชีวกนิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปสมเด็จพ่อองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2331 : คุณพรปวีณ์ อับดุลเลาะห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำยุญบูรณมณฑปหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2332 : คุณเกสรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2333 : นส.อัมรินทร์ พลแสน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป
2.วิหารทาน ธรรทาน กราบอนุโมทนา
3.สาธุสาธุสาธุเจ้าคะ และบุญอื่นๆๆค่่าน้ำค่าไฟ บุญงานสงกรานต์ 13-15
เป็นเงินใส่บาตรวิระทะโยรวบรวมาหลายปีสาธุสาธุสาธุเจ้าคะ

รวมเป็นเงิน : 9,999 บาท

2334 : คุณอิทธิพล พรมแดง (ทำบุญ 2 วัน 2627/03/65 )

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

2335 : คุณณัฐพล ทองนวล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2336 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

2337 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2338 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้ข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นในชาตินี้และสำเร็จฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบ จนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2339 : คุณณัฐพล นิลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เครื่องทรงสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2340 : คุณวีรชัย ขวาไชยวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2341 : คุณเปา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรุป

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

2342 : นายสุรโชค ไทรงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธูปวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆํ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2343 : คุณกิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกองบุญละ 3 บาท 11 กอง รวมทำบุญ 33 บาท

รวมเป็นเงิน : 33 บาท

2344 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2345 : คุณ Ruangwit Sukthai

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2346 : คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2347 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2348 : คุณอานนท์ อธิอาภากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2349 : คุณสุรสีห์ ศุภเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2350 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2351 : นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2352 : คุณศราวุธ ทองนาคะ และคุณนพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2353 : นางสาวสุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 262 บาท

2354 : นางสาวสุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

2355 : คุณผจงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2356 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2357 : น.ส.ปานิสรา ดาวเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2358 : คุณพสิษฐ์ หาธะนี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย ค่าน้ำไฟ ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2359 : คุณ Pinitnun Sruayiam

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมวิหารหลวงปู่ปาน กับสมเด็จองค์ปฐม 10 ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2360 : นายขจรพล หงษ์วงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2361 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2362 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2363 : คุณยุวดี นพแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2364 : คุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

2365 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2366 : คุณดารา เสียงล้ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2367 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2368 : คุณรินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระภิกษุอาพาธ 50 บาท
2.หล่อพระ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2369 : DR.SIRIWAN PRAPONG

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2370 : นางสาวฐานุตรา จุฑาบดี และนางสาวภักตร์ศิริ เขษม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2371 : คุณกฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปสังฆทานธรรมทานวิหารทานชำระหนี้สงฆ์ค่าภัตตาหารพระทำบุญทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2372 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2373 : คุณศรสรร สุนทรพะลิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย 5 บาท
2.วิหารทาน 5 บาท
3.ธรรมทาน 5 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2374 : นายเจริญชัย พีระบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานผาติกรรม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2375 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
- สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2376 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2377 : นายธีรภัทร์ รักษาเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

2378 : นายระวี นางราชโกมาลี นายชีวัน อุปรา นางรุ่งระพี ด.ช.พงศ์ปณต อุปรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2379 : นส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบน Fred Tranter

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมทำบุญถวายสังฆทานกับวัดท่าซุงอุทัยธานี

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2380 : นายภาคภูมิ สมานพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

2381 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2382 : นายจิตรกร ทองนพคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2383 : นายจิตรกร ทองนพคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2384 : คุณปภพ ทีปรักษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2385 : นายปฐมากรณ์ นาคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,650 บาท

2386 : คุณลูกจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 156 บาท

2387 : คุณวิไล วิเศษรักสกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2388 : นายอภิวุฒิ ชาวเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

2389 : คุณเวฑิต จันทรขรินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2390 : คุณนฤป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2391 : คุณรัจชสิทธิ์ สิริธนดลพรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2392 : นายกฤษดา กลิ่นพุฒ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม5ศอกชำระหนี้สงฆ์ สร้างสมเด็จองค์ปฐม10 ศอก สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2393 : คุณวันทิตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2394 : คุณนิวัฒน์ จงทรัพย์อนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2395 : นายปราโมทย์ คชเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2396 : คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล1

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565 100.00 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอกฯ 100.00 บาท
3.สังฆทาน 100.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 300.00 บาท

2397 : คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2,000 บาท แก้บน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2398 : คุณชินภัทร ตติยะธเนศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2399 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2400 : คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2401 : คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2402 : นางชนิดา แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกานต์ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 740 บาท

2403 : นายปัญญา ปัญญาธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระองค์ปฐม วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2404 : คุณพร้อมพันธ์ ฝั้นเต็ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2405 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2406 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2407 : คุณปาริชาต ศรีบุษรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2408 : คุณสิริทิพย์ ส่งบุญแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2409 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2410 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

2411 : นายนพพร แสงสุริยะฉายา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ*ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง* สมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก ที่ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2412 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

2413 : น.ส.ปนัดดา เดชศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2414 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2415 : คุณสปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ 500 บาท แก้บนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2416 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2417 : คุณวิชญ์ภะทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 546 บาท

2418 : คุณธัญลักษณ์ ถาวรสุข และคุณเสาวลักษณ์ อารีย์ยนต์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2419 : คุณสิรภัทร ใจย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2420 : คุณพีระนุช นานา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 6,000 บาท

2421 : คุณสมโภชน์ภาวิณี มงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมโภชน์ ภาวิณี มงคล ทำบุญรวม 1,500 บาท
2.ทำบุญสังฆทาน 1,000 บาท
3.ทำบุญวันสงกรานต์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

2422 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2423 : คุณนันทินี ยุไร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง อุทิศให้นายกุ่ยซี่ แซ่ลี้และนางอากวย แซเล้า

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

2424 : น้องแมวชื่อเสนา บ้านเลขที่ 89/33 หมู่บ้านคณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนา อ.บางใหญ่ นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงค์ และทำบุญสังฆทาน อย่างละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2425 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2426 : คุณปราณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2427 : นายทวีศักดิ์ เลิศอนันต์ตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2428 : คุณคณิตา พนมสุขและครอบครัว / โอนด้วยบัญชี คุณกัญจนพร พนมยุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 1315 เมษายน 2565
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

2429 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ฯ]

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2430 : คุณอรณี สุนันทิยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

2431 : นายเจริญยศ สายทอง

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตร วิระทะโย ทำบุญ
1.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
2.ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2432 : คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2433 : คุณณัฐและครอบครัวยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/22 at 23:04

2434 : คุณยุทธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญครับ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2435 : นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2436 : นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2437 : นายชลากร ชัยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 128 บาท

2438 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2439 : คุณนิพนธ์ เหลืองประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2440 : คุณดุสิต เจือสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2441 : คุณยุพิน ศรไชยญาติ, คุณจิรายุ เกษมผลกูล และน้องนับตังค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2442 : น.ส.จุฑามาศ พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการๆละ 100 บาท
อุทิศบุญให้คุณพ่อ ฮั่งจิง แซ่แต้

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2443 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2444 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2445 : นายสิทธิพร สิงห์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2446 : น.ส.ปัทมา ดอกไม้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2447 : คุณสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระประธาน 10 ศอกศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2448 : คุณธีรพล เสริมพิบูลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 128 บาท

2449 : คุณกาญจนา แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2450 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2451 : คุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

2452 : นางอำไพ สุจนิล พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

2453 : คุณวิไล ไพศาลอัศวเสนี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2454 : พระศรายุทธ กุนทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2455 : คุณธนสิทธิ์ ทองจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2456 : นายหัน ครุฑเผือก พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2457 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่ 42
วันที่ 30 มีนาคม 2565
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2458 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองคำ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2459 : คุณลักษณ์นารา รุ่มนุ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

2460 : นายเจริญชัย พีระบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2461 : นายรังสรรค์ โอภาส , น.ส.คมขวัญ งาคชสาร ครอบครัว และญาติพี่น้องทุกคน ทั้งที่มีชีวิตอยู่
และตายไปแล้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย" 70 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 80 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

2462 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
- สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2463 : คุณไพฑูรย์ สารลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 170 บาท

2464 : คุณสุกัญญา ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2465 : นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

2466 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2467 : คุณเบญจมาศ จิตต์เจริญรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชุดละ 100 บาท 3 ชุด 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2468 : คุณธรรมนูญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2469 : คุณธีระกรานต์ ไพรพฤกษลักษณ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2470 : คุณขนิษฐา นามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2471 : คุณนฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2472 . คุณสายสมร แซ่เตีย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

2473 . คุณ พิริภาพร

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 สังฆทาน 200
ธรรมทาน 200 วิหารทาน 300
สร้างพระพุทธรูป 300 บวชพระ 300
โดยเสด็จพระราชกุศล 200
สร้างเจดีย์ 100
สงฆ์อาพาธ 100. สร้างห้องน้ำ 100
ทอดกฐิน 50
และร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 50

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2474 . คุณอนุกูล ปานเกิด

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2475. dasom3805

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2476 . Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2477 . พระโย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2478 . คุณเมธี กาญจนะถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1."วิระทะโย" =120
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) =100
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) =100
4.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง =100
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน =100

รวมเป็นเงิน : 520 บาท

2479 . คุณภาณุวัชร บุญนาคกัลยกร (พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2480 . คุณเจษฎา ไวเกษตรกรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้ง11รายการในเวปไซต์ของวัดท่าซุง รายการละ20บาท

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

2481 . ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2482 . Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1 พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2 สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก10ศอก
3 สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก5ศอก
4ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2483 . คุณจินดาถรณ์ กอกัน

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2484 . นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2485 . คุณธัญพร แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์พระประธาน4 ไร่200 บ.
2.ร่วมทำบุญทุกบุญวันสงกรานต์ 100 บ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2486 . คุณ วลัย แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม 4 ไร่300 บ.
2.ร่วมบุญทุกบุญวันสงกรานต์ 200 บ.

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2487 . นายปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

2488 . ธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ – ค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์ซื้อที่ในจักรวาล

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

2489 . คุณ กำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2490 . นายธนรรชน ยศราวุธวรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) :=50บาท
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) :=50บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) :=50บาท
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่):=50บาท
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่):=50บาท
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่):=50บาท
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่:=50บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี):=50บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน:=50บาท
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ:=50บาท

รวมเป็นเงิน : 550 บาท

2491 . คุณอำนวยพร สายศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2492 . บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2493 . บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2494 . คุณ ธรณพงศ์ จันทรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565 (ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณ ศาลา 4 ไร่
4.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2495 . คุณ ธีระศักดิ์ สุทโท

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ใช่บาตรวิระทะโย
13.อุทิศให้บิดามารดา ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
14.อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหมด
15.เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพานโดยเร็วเทอญ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2496 . นายสนั่่น,นางจินดา,นางสาวณัฐนันท์,นางสาวณัฐชา,นายณัฐภัทร,ด.ญ.สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์และคุณแม่สู้จึ้ง แซ่ก๊วย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2497 . น.ส.สุนิษา ประทานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าบูรณั

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2498 . นายสรายุทธ์ ศุภภิญโญพงศ์ น.ส.จิดาภา ศุภภิญโญพงศ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2499 . นายสุรโชค ไทรงาม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างะระพุทธรูป วิการทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2500 . นางสาวสุเพ็ญศรี พื้นขุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2501 . คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2502 . คุณอุไรวรรณ มณีสุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

2503 . คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2504 . นายโกษิต จิตตะเสวีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 160 บาท

2505 . นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
1.) ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท 2.) ค่าน้ำ-ไฟฟ้าของวัดท่าซุง 100 บาท 3.) สมทบเป็นเงินสำหรับซื้อภัตตาหารถวายพระและอุบาสกอุบาสิกาวัดท่าซุง 100 บาท 4.) ร่วมทำบุญทุกอย่างที่ทางวัดท่าซุงกำลังดำเนินการจัดทำในขณะนี้ 200 บาท รวม 500 บาท

รวมเป็นเงิน :500 บาท

2506 . นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2507 . คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2508 . ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ 20บ.
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2509 . คุณ สุขสันต์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่างที่วัดท่าซุงทำอยู่ตอนนี้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2510. คุณ พิษณุ สุขประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2511 . คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2512 . นายเดชาธร, นางจีรกนก, ดญ.นิมมานิชญา สัตถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250
สร้างวิหารทาน 250
ธรรมทาน 250
ชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2513 . คุณธงชัย เที่ยงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565 จำนวน100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2514 . คุณ ศรสรร สุนทรพะลิน

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 5 บาท
ธรรมทาน 5 บาท
วิหารทาน 5 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2515 . นายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์และครอบครัว ลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน : 370 บาท

2516 . คุณน้ำฝน โกเฮง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

2517 . คุณวรรธนัย อ้นสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 57 บาท

2518 . นายสืบตระกูล สมบัติทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินสร้างสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2519 . rain012345

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

2520 . คุณปฏิภาณ กาญจโนทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

2521 . แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) (310 บาท )
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน( 310บาท )
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

2522 . คุณคุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

2523 . คุณวรวุฒิ - สิริพร ชัยสมพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 630 บาท

2524 . ตัวแทนทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) 10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. เหรียญทอง (น้อมใจบูชาพระ)
13. เหรียญทองติดเพชร (น้อมใจบูชาพระ)

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

2525 . คุณสุรพงษ์ กันธะวิลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2526 . นายสุบิน นางลาวัลย์ นายธนชัย นางเปรมทิพย์ เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2527 . คุณสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2528 . นาย พัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2529 . นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2530 . คุณพัชรวัฒน์ เพิ่มพงษ์ดำรงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 155
ทำสังฆทาน 155
สร้างวิหารทาน 155
ทำธรรมะทาน 155

รวมเป็นเงิน : 620 บาท

2531 . kanyanut thanasapkitkul

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร 100
สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก10ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่ ) 100
ค่านัำ-ค่าไฟ 100
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 100

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2532. คุณจุฑามาศ โชติวัตสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2533 . คุณปิยฉัตร พูนพิริยะ ละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2534 . คุณ คิดสม แดงเขียว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมฯหน้าตัก 10 ศอก
สร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2535. คุณ นิรมล และ วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2536. นายเทพนม อินทร์จักร, นางอรพินท์ อินทร์จักร, นายสมใจ อินทร์จักร, ด.ญ.เบญญาภา อินทร์จักร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2537 . คุณ สมศรี เหลืองประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2538 . คุณ อัจฉรา ชูศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1 สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2 ค่าน้ำ - ค่าไฟ
3 ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2539. นางสกล บุตรวงศ์,นางแก้ว บุตรวงศ์,นายจำนงค์ บุตรวงศ์,นายนิพันธ์ ปัญดี,นายเสน่ห์ จำเนียรศรี,อาก๋งฮู้,น.ส.ชุลีพร บุตรวงศ์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2540 . นายจิตติศักดิ์ หล้าบ้านโพนและนางสาวกชกร ก้อนมณี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์และวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

2541. เด็กหญิงธนิดา เงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200.47 บาท

2542 . นางวดี ภัทร


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน :20 บาท

2543 . คุณ สรวิชญ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

2544 . คุณ พงษ์พรหม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 490.10 บาท

2545 . คุณ ชญาณิศา คำพุกกะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์) 100บาท
สังฆทาน1ชุด ชุดละ100บาท
ค่าน้ำ ไฟ,100บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2546 . แม่พัชรี กลันทกพันธ์ พี่ภากร กลันทกพันธ์ ทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 3,500 บาท

2547 . พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมกองบุญ ทุกๆกองของวัดครับ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2548 . คุณสิงขร ภุมรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

2549 . นางจรีนันนางปุ๋ยอ้จฉรีกองอินตา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน :300 บาท

2550 . คุณชยพรรษ รัตนเสน

ต้องการร่วมบุญ :
- ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
- ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
- พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน :2,000 บาท

2551 . ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทุกชั้นในชาตินี้บุญบารมีเต็มคับ

รวมเป็นเงิน : 6 บาท

2552 . คุณจิรายุ ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2553 . นาย ไพรัตน์ พันธุ์ทับเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหาร พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 680 บาท

2554 . คุณสุกฤษ ตุ่นทา

ต้องการร่วมบุญ : ทำบุญครั้งที่ 43 วันที่ 31 มีนาคม 2565
1. ใส่บาตรวิระทะโย *1 บาท
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) *1 บาท
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) *1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) *1 บาท
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)*1 บาท
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) *1 บาท
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)*1 บาท
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ *1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)*1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน *1 บาท
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ *1 บาท

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2555 . นาย ณัฐพล-นาง สาลิณี พานิชพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2556 . นายพงษ์พันธ์ มูลมงคล 0840994576

ต้องการร่วมบุญ :
ทั้ง 11 รายการ รายการละ 10 บาท
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 110 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/22 at 23:08

2557 . คุณนงคราญ สายสุนทร

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา 100
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2558 . คุณจันนิภาช่วยเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะปฎิสังขรณ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2559. นางสาวณมน ณิมาลัยแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน 300 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2560 . นายเจริญชัย พีระบูล

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2561 . คุณ เกษม สืบปรุ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2562 . คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2563 . นาย ชนาภณ พยาครานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
-ใส่บาตร "วิระทะโย"
-บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
-สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
-สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
-รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
-บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
-พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
- ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2564 . นางสาวศศิเพ็ญ แซ่หลี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2565 . คุณ สุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา อุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
อุทิศกุศลให้แก่คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2566 . นางสาว วีรภัทรา จึงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2567 . นางสาวศิรัสวยา จิโนคำ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 524 บาท

2568 . คุณอมร ตั้งบรรเจิดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2569 . คุณดาณิชชา ตรีจาตุรันต์

ต้องการร่วมบุญ :
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2570 . คุณชมพูนุท ปัญญาดิลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2571 . คุณ เกรียงศักดิ์ พิมล วิไลภรณ์ สำเภาทอง

ถวายทำบุญ
1 สังฆทานชุดพิเศษ 2,000 บาท
2 ภัตตาหารพระ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

2572 . คุณบุศรินทร์ - นภสร เดชดำรงค์ปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2573 . Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2574 . นาย สมาส เจนเจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565 200 บาท
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 200 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) 200 บาท
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 200 บาท
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 200 บาท
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 200 บาท
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 200 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) 200 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,600 บาท

2575 . คุณศราวุธ อุปถัมภ์นิรันดร์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย สังฆทาน

รวมเป็นเงิน :250 บาท

2576 . นางสาวจารุพร บุญครอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2577 . คุณธนากร-บุญฑริกา ระพิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา=20 บาท
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) =20 บาท
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) =20 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) =20 บาท
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)=20บาท
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)=20 บาท
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)=20 บาท
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ =20บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)=20 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=20 บาท
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ=20บาท

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

2578 . นายเริงธรรม แซ่ฮ้อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565 ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา4 ไร่)
8.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน :300 บาท

2579 . คุณวิไลพร โนคำ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานและภัตตาหารถวายพระ

รวมเป็นเงิน :200 บาท

2580 . นายกอร์ สุขใจ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน :20 บาท

2581 . นาย วินัย วิเศษชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญในวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2582 . คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 852 บาท

2583. นาย เมธาวิน มโนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2584. คุณ นภนต์ คุ้มวงศ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2585 . คุณ ปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2586 . ธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ – ค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์ซื้อที่ในจักรวาล

รวมเป็นเงิน :509 บาท

2587 . คุณ ชาคริส แก้ววิเศษและ

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูปวิหารทานธรรมทานสังฆทาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ถวายแด่ท้าวมหาราชทั้ง4

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2588. คุณธนากูล บุญเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตรวิระทะโย เพื่อทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และร่วมบุญอื่นๆกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 209 บาท

2589 . นาย ชัยวัฒน์ ปั้นทับ

ต้องการร่วมบุญ :
พระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก5ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2590 . คุณ สุรเชษฐ์ อิ่มจาดและวิริยา ต้นโพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญวันสงกานต์ 100บาท
2สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องจักพัตร)100บาท
3สมเด็จองค์ปฐม (ชำระหนี้สงฆ์) 100บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2591 . คุณอำนวย, อนัญญา, นริศรา, อดิศร ธรรมเสน

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2592 . คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2593 . ครอบครัวประคินกิจ ครอบครัวรุ่นเจริญ ครอบครัววิวัฒน์ศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2594 . คุณ กำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2595 . คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวม 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2596 . บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ