กำหนดการ...งานทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เม.ย. 2565 (งดจัดพิธีสะเดาะเคราะห์)
webmaster - 11/4/22 at 22:49


กำหนดการ
งานทำบุญวันสงกรานต์

วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ (ทำบุญวันสงกรานต์ งดบิณฑบาต งดทำวัตรเช้า)
เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕(ทำบุญวันสงกรานต์ - งดบิณฑบาต งดทำวัตรเช้า)

เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔(ทำบุญวันสงกรานต์ - งดบิณฑบาต งดทำวัตรเช้า)

เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน

(งดจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ )

ภาพ.. ขอเชิญร่วมบุญ พิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
ในงานทำบุญวันสงกรานต์กับวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ