รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
webmaster - 30/6/22 at 23:33

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 25651170 : คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 สตางค์

1171 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานฯ (และชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1172 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1173 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร 99
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

1174 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1175 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1176 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1177 : นายทวี ดีเทียน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนีสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1178 : คุณศิวานี ภูวนาถ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1179 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

1180 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 450 บาท

1181 : คุณเสริศาสตร์ลำเลียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1182 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1183 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1184 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1185 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1186 : ร.ท.เสียงสาน อุปัชฌาย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1187 : นางสาวปัทมา โชควิวัฒนวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1188 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท วิ
2.หารทาน 1 บาท
3.ธรรมทาน 1 บาท
4.สังฆทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1189 : ครอบครัวศุภมิตรพิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

1190 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1191 : คุณวีระเชษฐ อัครพลพิพัฒน์ คุณประภาพร สัจจะเวทะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
2.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1192 : คุณปานใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500 บาท
2.ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1193 : คุณวัฒนา ญาณปัญญา และผู้ร่วมให้ทิป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 380 บาท

1194 : คุณนิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1195 : คุณทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง 3.10 บาท

รวมเป็นเงิน : 3.10 บาท

1196 : นางสายสุนีย์ ฟุกาซาว่ะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1197 : นางสาวศุภพิชญ์ ภาคินวรพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1198 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1199 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

1200 : นางสาวปาริฉัตร เกิดจันทึก นางสีนวล เกิดจันทึก นายเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึกและครอบครัว ญาติ อุทิศให้ อ.เดชพูลศักดิ์ จารุพันธุ์พานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม วิหารทาน ธรรมทาน ค่าไฟฟ้าวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1201 : คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1202 : คุณณัฐพัชร์ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างของทางวัด

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1203 : คุณวิภา และคุณเสงี่ยม เกิดพุิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1204 : นายอลงกฎ ศรีโมรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สังฆทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1205 : นางสาวจิรัฌชา ปาวะรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1206 : นายสุรพล ลาภบุญผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1207 : คุณธีระพงศ์ ธำรงเศรษฐกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1208 : นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1209 : คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญให้ตัวเองและแมวไลการ์

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1210 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1211 : คุณศิวัฒน์ ศิวะบวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1212 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1213 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1214 : คุณดำรงศักดิ์ สุขเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญ ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1215 : คุณธันยพร นวคุณานนท์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1216 : คุณวิมุตติพร ทองมาก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1217 : คุณอริยวัฒน์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาหารพระ 1,000 บาท
2.วิหารทาน 1,000 บาท
3.สังฆทาน 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

1218 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด(ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1219 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1220 : คุณกัญญาณัฏฐ ธนทรัพย์กิจกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1221 : พระไพโรจน์ ทองมีสี (สุธมฺโม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกราย

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1222 : นางสาววรรณา แซ่ปึง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด
อุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดา พี่สาว น้องชาย
อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า
อุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า
อุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้า

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1223 : คุณอิทธิพล พรมแดง (ทำบุญให้ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตามที่ตั้งใจ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1224 : ร.อ.โอสถ สุขการค้า ,นายออมสิน สุขการค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1225 : คุณปรีชา ผดุงโกเม็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1226 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1227 : คุณอัคพงศ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1228 : คุณรัฐกฤษฏิ์ ธนสกุลเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1229 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1230 : นายวัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1231 : นางสาวปาริฉัตร เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิและสมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์ เพื่อกราบขอขมาพระรัตนตรัย และพระโพธิสัตว์ และอุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1232 : คุณวิทวัส กิตติเสนาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สวดวิระทะโย100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1233 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 36 บาท

1234 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงสำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติในชาตินี้คับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1235 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1236 : นางสาวปาริฉัตร เกิดจันทึก นางสีนวล เกิดจันทึก นายเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึกและครอบครัว ญาติและ อุทิศให้ อ.เดชพูลศักดิ์ จารุพันธุ์พานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิ สมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์ ธรรมทาน
ไฟฟ้าวัด วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1237 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1238 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1239 : คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญอุทิศให้ตัวเองและแมวทาโกะ

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1240 : คุณนภชา กาญจนปรมาภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1241 : คุณทิวารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1242 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา คุณสิรินทรา มุขเงิน พร้อมครอบครัวตุ่นทา/มุขเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที 113
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1243 : คุณณัฐปภัทร์ นาต๊ะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 99 บาท

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1244 : พระมงคล คเวสโก (มณีจันทร์)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1245 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1246 : นางสวิก เพิ่มพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1247 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1248 : นส.เพ็ญนภา ด้วงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1249 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
รวมเป็น 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1250 : นางนภัสกร เพ็ชรเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1251 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1252 : คุณปิยนุช สถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

1253 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1254 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

1255 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1256 : คุณวันทิตา ไตรจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1257 : นายวีรนันท์ รอดสวัสดิ์ชูโชค และลูกเรือมาตุภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

1258 : โรงเรียนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและสปา จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 649 บาท

1259 : ร.อ.โอสถ สุขการค้า กับนายออมสิน สุขการค้า และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
.....หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" ทางวัดจะได้นำเงินส่วนนี้ไปเป็น "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ "ค่าภัตตาหาร" ถวายแด่พระสงฆ์ นับเป็น "สังฆทาน" อีกด้วย ฉะนั้น ผู้ที่ใส่บาตร "วิระทะโย" เป็นประจำ สามารถส่งเงินออนไลน์ได้เป็นประจำทุกเดือน.
.....สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการจะร่วมทำบุญกับทางวัดท่าซุง เพราะในขณะนี้ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาส ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีการปฏิสังขรณ์ภายในวัดอีกหลายแห่ง ฉะนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญตามรายการดังกล่าว สามารถโอนเงิน ONLINE ผ่านทาง..

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1260 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1261 : นางสาววิชญาณ เจริญกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 200 บาท
2.สะเดาะเคราะห์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1262 : คุณขนิษฐา นามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1263 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1264 : คุณชฌิชณัณณ์ ฤทธีฐิติพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน, ธรรมทาน,วิหารทาน,สร้างพระชำระหนี้สงฆ์,ทำยุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1265 : นางสาวสุุขใจ พรหมมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1266 : คุณชลลดา และคุณสุจิตตา ศรีสมบัติไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1267 : นายกษิดิศ ปั้นทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1268 : ตานิตย์ยายแพ ทองทรัพย์ ปู่หนูยายแวว อินธนู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน : 20.00 บาท

1269 : นางสาววราภรณ์ หล่าบรรเทาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1270 : นางกรกรต สุประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้ส่งฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1271 : นายฐิรวิชญ์ ตียาสุนทรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1272 : คุณสายใจ และคุณลิวรน์หิญชีระนันทน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายอาหารพระ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1273 : นายพบปภพ ตันเจริญและนางสาวณัฐฑิกานต์ เขื่อนเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1274 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1275 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1276 : คุณกฤษฐิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1277 : คุณฐานิตารัชต์ หุตินทะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2 ชุด 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1278 : นางกิ่งดาว บรรหารักษ์ หรือคุณชำนาญดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1279 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงกราบโมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกปัจจัยการสร้างสมเด็จองค์ปฐมการเจริญสมาธิบุญองค์พระที่นิพพานทุกรูปองค์พระสงฆ์สามเณรทั้งหมดก ารใส่บาตรสังฆทานเจริญพระกรรมฐานสร้างสมเด็จองค์ปฐมบุญธรรมทานวิหารทานสังฆทานขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระโสดาบัน-พระอรหันต์ขั้นสูงสุดสำเร็จ สุกขวิปัสโก-ปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดปฐมฌาน-อภิญญาผลสมาบัตืนิโรธสมาบัติ-ผลนิโรธสมาบัติตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1280 : คุณดนัย แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 200 บาท
2.อาหารพระ 200 บาท
3.วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1281 : นายวิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงและอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1282 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1283 : นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 210 บาท

1284 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1285 : คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1286 : Dr.Siriwan Prapong

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ค่าน้ำค่าไฟ
7.บูชาท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

1287 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1288 : นายภูษิต วนาประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1289 : คุณอิทธิพล พรมแดง (ทำบุญให้ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตามที่ตั้งใจ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 15 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:35

1290 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1291 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 36 บาท

1292 : ร้อยตรีธนดลหรือสุทีปขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน ถวายสังฆทาน ถวายข้าวพระและน้ำ ทำทุกบุญในวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 49 บาท

1293 : คุณสมชาย, คุณสมร, คุณสุภาณี, คุณชาลิณี, คุณเกิดสุข, คุณนงลักษณ์ รสใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1294 : อุทิศให้พ่อเกลี้ยง โปร่งสูงเนิน แม่พาน โปร่งสูงเนิน หลวงตาโภชน์ และอาจารย์เดชพูลศักดิ์
จารุพันธ์พานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1295 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1296 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1297 : นายอลงกฎ ศรีโมรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สังฆทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1298 : คุณนภา บุบผาเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1299 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1300 : คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1301 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1302 : นางสาวสุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 290.50 บาท

1303 : คุณธนยศ สิริวัฒนณปภัช

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1304 : คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1305 : นางจิดาภา เกษรรัตน์ และนายนภธร เกสรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
13.ทุำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1306 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน
2.ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

1307 : คุณกรกนก บุญเกื้อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1308 : คุณวริษฐา อุปัชฌาย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 275 บาท

1309 : คุณพุฒิพงศ์ และคุณวรัชยา เกิดพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1310 : คุณบัณฑิต ปิ่นศรีคงเมือง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1311 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 2,000.00 บาท

1312 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1313 : เจ๊อั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1314 : คุณสุกัญชญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1315 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1316 : คุณมาลี บํารุงชาติอุดม คุณสาวิตรี รัตนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมทําบุญทั้งหมด เป็นธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1317 : คุณจิ๊ดลิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 27 บาท

1318 : นางสาวประกายเดือน บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ สังฆทานวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1319 : คุณมานะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

1320 : นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

1321 : คุณธนวรรธน์สุภาพร เพชรนัยสัมฤทธิ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 59 บาท

1322 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1323 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1324 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1325 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1326 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1327 : คุณสุขุม สุขรัตนวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1328 : น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ และน.อ.ศิรพงษ์ ศรีตุลานุกค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
2.ร่วมสร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทานและ
3.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1329 : นางสาวชัชฎาภรณ์ งามจันทร์ผลิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1330 : น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
2.ร่วมสร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทานและ
3.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,600 บาท

1331 : นายชินวรรฒน์ อนุกูลประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 1,722 บาท

1332 : คุณศักดิ์นคร จันทสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญ ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 1,019 บาท

1333 : คุณศรินทิพย์ มงคลรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1334 : คุณชลธิดา ภูถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1335 : นายศุภสวัสดิ์ พันธุ์โภคา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1336 : อ.หมึก ห้วยทรายใต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1337 : คุณวราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

1338 : นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1339 : นายบุญญฤทธิ์ ประสมทรัพย์ แม่หนู บำรุงนอก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างองค์ปฐมตัก10ศอก 100 บาท
2.ซ่อมกุฏิสงฆ์ 200 บาท
3.ค่าน้ำ-ไฟ 200 บาท
4.สังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

1340 : คุณพฤทธิ์ ปานคำและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1341 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1342 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่านำ้-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1343 : พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็นสังฆทานเนื่องในวันครบรอบวันถึงแก่กรรมคุณแม่ชุ่ม แซ่เตีย ขออุทิศผลบุญนี้แด่คุณแม่ชุ่่ม แซ่เตียด้วย

รวมเป็นเงิน : 100

1344 : คุณพิษณุ สุขประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1345 : คุณอัจฉรา ไพศาลอัศวเสนี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างของทางวัด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1346 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1347 : คุณมะลิ คงสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1348 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1349 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายอาหารพระเณร

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

1350 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 26 บาท

1351 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1352 : คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1353 : นายปริญญา ปานอุทัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1354 : นายวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1355 : นายธนวรรฒ เอกสุวรรณวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1356 : นายมงคล จงจิรัฐิติกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 99
2.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 198 บาท

1357 : นางอารีรักษ์ จิ่วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

1358 : คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1359 : ร.ต.อ.เสกสรรค์ ปัญญายืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1360 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1361 : นายนิคม คงสุวรรณ์ และคุณภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1362 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1363 : ร.อ.โอสถ สุขการค้า ,นายออมสิน สุขการค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1364 : นางสาวฐิติชญาณ์ ธฤตทรงเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน บุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถวายแด่สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 88 บาท

1365 : คุณภูเบศวร์ สาธุชาติพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทําบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1366 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1367 : คุณไพฑูรย์ อาจฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

1368 : นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1369 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่น้องแร็ปเปอร์ที่ใช้ชื่อว่า Jack WC ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่เป็นข่าว

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1370 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทานธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1371 : นางฐาปานีย์ จรัสระวิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1372 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดทุกขั้นสำเร็จฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกระผมเข้า สู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1373 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1374 : คุณสมประสงค์ ถี่สูงเนิน อุทิศให้พ่อเสริม ถีสูงเนิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกบุญ เข้าพรรษา บวชพระ ถวายสังฆทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1375 : คุณกฤติยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 1,000
2.วิหารทาน และธรรมทาน 1,000
3.ชำระหนี้สงฆ์ 1,000
4.ทำบุญทุกอย่าง 100

รวมเป็นเงิน : 3,100 บาท

1376 : นายสายัณห์ ,นางจิตติพร,นางสาวอาจารี สร้อยบรรจง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ถวายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน : 892 บาท

1377 : คุณลักษ์ยิ้ม สัยวิจิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1378 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่13 กค.2565

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1379 : คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1380 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1381 : นางสาวรวิพา พัทยากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1382 : คุณเจียมใจ- คุณอิงค์คณัสกิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่2ชุด

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

1383 : คุณศิรินภา โยธานารถ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมบุญธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1384 : คุณสมบูรณ์ ซูชาร์ด

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1385 : นางสาวนันท์นิชา, นายมานะ, นางชญาณ์ฐิภา, ด.ญ.ศิริโสภา แพร่เมตตา อุทิศให้ บิดามารดาปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษญาติพี่น้องเพื่อนมิตรศัตรู เทวดา สัตว์ทั้งต่างชาติต่างศาสนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาย

1386 : คุณอิทธิพล พรมแดง (ให้นายถนอม พรมแดง ทำบุญฯลฯ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1387 : คุณอิทธิพล พรมแดง (ทำบุญให้ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตามที่ตั้งใจ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1388 : คุณจิ๊ดลิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1389 : นายทวีศักดิ์ เลิศอนันต์ตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 235 บาท

1390 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1391 : นส.ดุษฎี นัยวัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
5.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1392 : คุณอรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1393 : นางอำนวยพร และคุณจงดี สายศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

1394 : คุณเอกมณี ตุลาธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100x2 ชุดถวายแม่ย่านางเรืออิงอร7, 100x2 ชุดท่านเจ้าที่ซอยวัชรพลแยก6, 100 x2 ชุดท่านเจ้ากรรมนายเวรน้องตาล

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1395 : นายนิพนธ์ โพธิ์อิทธิพล และบิดา,มารดา,บุตร,ธิดา,ภรรยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1396 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1397 : อ.หมึก ห้วยทรายใต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1398 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1399 : คุณปาริฉัตร เกิดจันทึก คุณพ่อเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก คุณแม่สีนวล เกิดจันทึก และครอบครัว ญาติ อุทิศให้ อาจารย์เดชพูลศักดิ์ จารุพันธุ์พานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิและสมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1400 : นายออมสิน สุขการค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1401 : ดร.เชษฐกานต์ เหล่าสุนทร (ดร.นีน่า)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 999 บาท

1402 : คุณอาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1403 : คุณธวรรษ ศรีจิตรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินร่วมบุญจากการใส่บาตรวินะทะโย

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

1404 : คุณปูริดา ปานมารศรีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราข วันที่ 14 กค.2565
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.ทำบุญทุกอย่างเพื่ออุปถัมภ์ดวงชะตาให้มีการค้าขายที่ดี ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง การเงินหมุนเวียนดี มีกินมีใช้ ทรัพย์สินเพิ่มพูน ขอให้ผู้บังคับบัญชาอุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เพื่อนฝูงมิตรรักใคร่"

รวมเป็นเงิน : 20.59 บาท

1405 : คุณเรณู บุญขจรธำรง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง และร่วมบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1406 : พระศรายุทธ กุนทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระวัดท่าซุง6รูปเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1407 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ
ถวายภัตตาหารพระ ซ่อมวิหารแก้ว บูรณะพระจุฬามณี บูรณะท่านพรมมหาราช 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1408 : คุณธัยรศักดิ์-คุณพรรณทิพา ธรรมเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 288 บาท

1409 : คุณกิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะพระวิหารแก้ว 100 เมตร 1,000 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม( ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10ศอกศาลา4ไร่ 1,000 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1410 : คุณนิมมาวดี ไกรนรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1411 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1412 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:37

1413 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1414 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1415 : คุณปธานิน ภูมิคนสาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1416 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

1417 : คุณภูเบศวร์ สาธุชาติพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทําบุญบวชพระจําพรรษา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1418 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1419 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ 6 รูป

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1420 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1422 : คุณกมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่างรวม 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1423 : คุณชัยวัฒน์ ชคัตตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ให้หมาที่มาเฝ้าบ้านให้ และเทวดาที่ดูแลรักษาหมาทั้ง 2 ตัว

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1424 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาหารเพลพระจำพรรษาปี 2565 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1425 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
2.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1426 : คุณสุชัจจ์ ฉุดฉัตรแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1427 : คุณภาว์สิรี เห็นสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1428 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1429 : คุณพัชรพรรณ ยอดดำเนิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1430 : คุณทิวา ปราการพิลาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพบรรพชา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1431 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1432 : นายดำริ ปานเทพอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1433 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1434 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1435 : นายปรีชา ผดุงโกเม็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1436 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 45 บาท

1437 : นายปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

1438 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 36 บาท

1439 : คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 สตางค์

1440 : ร้อยตรีธนดลหรือสุทีปขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาอุปสมบทหมู่พระ 6 รูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1441 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1442 : นายเชวง และนางเปรมตรีเภรีพร้อครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1443 : อ.หมึก ห้วยทรายใต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1444 : นางสาวชมกนก ภัทร, นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน,พระพุทธรูป,ค่าน้ำ,ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1445 : นายเลิศฤทธิ์ ชัยพิภพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานวิหารทานธรรมทานชำระหนี้สงฆ์สร้างพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอกปิดทองทั้งองค์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1446 : นายชีวธันย์ นีระพันธ์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญบวชพระภิกษุ6รูป
ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำค่าไฟ ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 535 บาท

1447 : นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
13.บวชพระเข้าพรรษา
14.ชำระหนี้สงฆ์
15.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 123 บาท

1448 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1449 : คุณรติมา เดชากิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1450 : คุณเกษม คุณอุไรรัตน์ ทับทิมศรี อุทิศให้ คุณสมรัก แม่ พ่อ ปู่ย่าตายาย ดช.ณัฐธีร เจ้พา เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพบวชพระวัดท่าซุง 9 กค.65

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1451 : คุณณิชาวัลคุ์ ดำรงรักษณีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2.สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1452 : นายธีระชัย วิชัยนิพัทธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานอุทิศให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1453 : นายทัศน์พล นางสมวงษ์ นส.สุทธิณี นายสุทธิิัชัย ผึ้งแดง / นายวิทวัส หลงสมบุุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ 6 รูป 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1454 : คุณฐากูร ผลเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1455 : ครอบครัวประคินกิจ ครอบครัวรุ่นเจริญ ครอบครัววิวัฒน์ศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1456 : นายออมทรัพย์ ชมภูนุช นางสาวชุดาพรบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1457 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
อุทิศกุศลให้แก่คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1458 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระถวายภัตตาหารพระสงฆ์ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1459 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1460 : นางสาวสิริปพัตน ดีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)11.พระพุทธรูป,
4.วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
5.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1461 : คุณธนิตษร ทองม้วน จันสุตะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ และทุกอย่างในวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1462 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1463 : นายกิตติ เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1464 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1465 : คุณอาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1466 : คุณอรัฐา ตันติโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1467 : คูณพ่อ บัง คุณแม่บุญรอด ล่วงเขต นายสมจิต ล่วงเขต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1468 : คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 570 บาท

1469 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1470 : นางสาวกัญญณัช อรจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1471 : คุณภัทรพงศ์ พลายละหาญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่วันที่ 9 กค.65

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

1472 : คุณณัฏฐ์วัฒน์ (คุณปรีชา) จินดามณีศิริกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
13.ทำบุญถวาย ครูบา-อาจารย์ ชมรมสุวรรณภูมิธรรม
14.คุณพ่อ กวงเฮียก แซ่จิว
15.คุณแม่ นาถตยา จินดามณีศิริกุล ( มณีกัณย์ )

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1473 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1474 : นายคุณชิต สุขพัฒนศรีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.นำเงินบูชาครูการฝึกมโนมยิทธิ ทำบุญรายการที่ 11 พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ตามแต่ทางวัดจะพิจารณาครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1475 : คุณอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1476 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินวิระทะโย ทำบุญทุกอย่าง โดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน : 4,740 บาท

1477 : คุณกิตติ วงศ์ทันตกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ค่าน้ำค่าไฟ
3.ค่าภัตตาหาร
4.ร่วมบุญทุกรายการของวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1478 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1479 : คุณปาริฉัตร เกิดจันทึก นายเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก นางสีนวล เกิดจันทึก ครอบครัวและญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่างและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1480 : คุณ Gino Malattia

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1481 : คุณบอย บรรลือฤทธิ์ และแม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1482 : คุณเจนจุรีย์ จันทะบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1483 : นางสาวสุวิดา สุจนิล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1484 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1485 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

1486 : นายพยูร เสนทองแก้ว, นางสาวจอมขวัญ โคกวิทยา, ด.ญ.กัญณณัฐญ์ เสนทองแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกบุญของทางวัด

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1487 : คุณชนินทร อินทรบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1488 : คุณจีรศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

1489 : นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1490 : คุณดลฤดี ถิ่นงามดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1491 : คุณคฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 5 บาท
2.สังฆทาน 6 บาท

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1492 : คุณ Orawan Graham & คุณ Kanavut Khaongam

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ อุปสมบท เข้าพรรษา ค่ะ

รวมเป็นเงิน : 1,731.00 บาท

1493 : นางสาวพุฒิณี ตั้งจิตรเจริญกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1494 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร 99
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1495 : ร้อยตรีธนดลหรือสุทีปขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา บูรณะศาลพระภูมิวัด บูรณะวิหารแก้ว สมเด็จองค์ปฐม ร่วมทำทุกบุญ ที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1496 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1497 : คุณเฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1498 : นายออมสิน สุขการค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1499 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก)

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1500 : นายบรรเจิด ต่ออิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1501 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1502 : คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2 บาท

1503 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1504 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ 50 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัด 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1505 : อ.หมึก ห้วยทรายใต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1506 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1507 : คุณอาชวิน กังวานุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1508 : คุณสุรชัย วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1509 : คุณโสภณ การะเนตร์ คุณเอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1510 : คุณธนกฤต พุฒิประภา (และครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1511 : คุณเทิดศักดิ์ เคียงคู่

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1512 : คุณภัทราวรรณ กระจ่างแจ่ม และเนตรภิภพ มารัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเจ้าภาพบวชพระวัดท่าซุง
2.ซื้อที่ดินถวายวัด

รวมเป็นเงิน : 216 บาท

1513 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1514 : นส.เพ็ญนภา ด้วงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ ถวายสังฆทาน (เงินจากบาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1515 : คุณสุรัตน์ ศรีจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 100 บาท
2.สร้างสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 50 บาท
3.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1516 : คุณกนกอร พูลศิริสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1517 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1518 : คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1519 : คุณกนิษฐา กุศลสถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1520 : พระมหาณรงค์ ธมฺมจารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1521 : นายกิดชัย มีกุศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1522 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1523 : สวนธนภัทรสกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1524 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1525 : คุณวรัชญา หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 6 รูป วันที่ 9/7/2565

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1526 : คุณประทิน คุณธัญญรัตน์ ชัยมงคลศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 320 บาท

1527 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1528 : นายจิรัฏฐ์ ธนโพธิ์วงศา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

1529 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1530 : คุณสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญผาติกรรมสังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1531 : คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1532 : นายกวี สุวรรณกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1533 : นางสาวศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1534 : นางสาวพัชรี ตั้งจิตรเจริญกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1535 : หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า อรพินท์ เพียรกิจเวช และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)

รวมเป็นเงิน : 2.25 บาท

1536 : คุณดาละดาสิริวัดทะกะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง จบบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1537 : นายบุรฉัตร ดวงเด่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1538 : คุณกิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมทบบุญบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ 6 รูป

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

1539 : คุณอาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1540 : คุณจรัญ บุญวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1541 : คุณพิชชาภรณ์ ขุมมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานให้แก่นางสะอาด หวังสาวสดิ์

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1542 : คุณธนัท วาณิชาธนรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1543 : คุณทศพล งามจิตร์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1544 : ร.ต.ท.ภัควริษฐ์ เมธายศวรรธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็นสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และอื่นๆ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1545 : คุณวรัตน์ดา ศรีพลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1546 : คุณณัฐจิตกานต์ เยอเคส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าครูและดอกไม้ธุปเทียน นั่่่งสมาธิมโนยิทธิ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1547 : คุณณัฐจิตกานต์ เยอเคส

ต้องการร่วมบุญ :
1.สาธารณประโยชน์วัดจันทาราม กรุงไทย 619-058433-0

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1548 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน,พระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1549 : นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1550 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.กราบโมทนาบุญสาธุทุกบุญของวัดท่าซุงครับทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงโดยเฉพาะสังฆทานสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริ ยบุคคลทั้งหมดทุกชั้นในชาตินี้จนถึงผลนิโรธสมาบัติอภิญญาผลสมาบัติทั้งหมดในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1551 : คุณพงศ์พัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1552 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1553 : นายพิสิฏฐ์ กฤษณะเศรนี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1554 : คุณนฤป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

1555 : คุณศรัญญา พุทธชาด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

1556 : นายวิทยา อุทัยหงส์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2565) วัดจันทาราม(ท่าซุง) วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1557 : คุณกรกนก ทับทิมทอง และคุณกาญจนา แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชุดละ 100 บาท 2 ชุด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1558 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ชนะโรจน์เจริญพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระจำนวน 6 รูป ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2656

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1559 : คุณเอกมณี ตุลาธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 x2 ชุดอุทิศให้คุณป้าสุปรีดา ตุลาธร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1560 : คุณชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:39

1561 : กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 22-28 มิ.ย.2565

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1562 : นายบัญชร แดงทองดีและนางสาวปารมี ปานหมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1563 : คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน อุทิศให้น้าหมู นายวัฒนา ธาดาดลทิพย์ (แฝดน้าแมว) ที่เสียชีวิตวันนี้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1564 : คุณวิภา เกิดพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1565 : คุณพินิจ สุนทรชีววุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

1566 : นางสาวรัชนี แข็งหมัด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรพระวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1567 : คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก10ศอก
3.สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก5ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1568 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1569 : คุณตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1570 : คุณพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

1571 : คุณปาริฉัตร เกิดจันทึก น้อมถวายหลวงพ่อสมปอง และน.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรด์และสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1572 : นายเสริมเดช -นายกิตติ เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

1573 : คุณยศวดี กรีทอง และคุณแม่ปลาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดีย์พุดตาลของสมเด็จองค์ปฐมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1574 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1575 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท วิ
2.หารทาน1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค้าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1576 : นางสาวศฤงคาริน ทองพรุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 499 บาท

1577 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร(ด้านหลัง)อุทิศบุญให้แม่นางสนธิ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1578 : ครอบครัวอิทธิธรรมากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1579 : นส.ขวัญชนก ศิริพรนันทนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1580 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1581 : นางอิสรีย์ นายสุพลชัย นายอนพัทย์ นายศิกวัส แพงมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1582 : นายเซ้น โชคพานิชย์ ,นางกิจนา โชคพานิชย์ ,นางสาวณัศรินทร์ โชคพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป40 บาท,ชำระหนี้สงฆ์40 บาท ,ร่วมทำบุญทุกอย่าง20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1583 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1584 : นายสุพล ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 125 บาท

1585 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1586 : คุณจิ๊ดลิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1587 : คุณณัฐธยาน์ ฉัตรแก้วรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1588 : คุณศิวานี ภูวนาถ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1589 : คุณกิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานรวมและบูชาครู

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1590 : นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
13.ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1591 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานฯ (และชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1592 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร 99
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1593 : คุณทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1594 : อ.หมึก ห้วยทรายใต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1595 : ยางสาวมยุรี ตรีเภรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1596 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1597 : นางสาวนิตยา สีดาหัส พร้อมเทวดาที่รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 19 บาท
2.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ฯ20 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 59 บาท

1598 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ นางสาวทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1599 : คุณภูดิศ ช่อพันธุ์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบายศรีฯ, ทำบุญบูรณะศาลท่านท้าวเวหน, ทำบุญบูรณะวัด, ทำบุญสร้างพระ 10 ศอกสร้างพระ 5 ศอกสร้างรูปหล่อหลวงปู่ปานสร้างรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีฯ สร้างรูปหล่อท่านเจ้าคุณ, บูรณะศาลา4ไร่, ทำบุญถวายภัตตาหารพระ, ทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1600 : คุณปาริฉัตร สีนวล คุณเฉลยศักดิ์์ เกิดจันทึก ครอบครัวและญาติ อุทิศให้พ่อเกลี้ยง แม่พาน โปร่งสูงเนิน นายเดชพูลศักดิ์ จารุพันธ์พานิช พ่อเหล่อ ย่าอุ่นเกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์ สมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิ ธรรมทาน วิหารทาน ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1601 : คุณกัญจนา โพถนอม

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

1602 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1603 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1650 บาท

1604 : คุณบุญผล บุญรัตน์ คุณพน สำลี คุณจักรพงศ์ จินตนา คุณสมิตา คุณมุทิตา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1605 : นางวดี ภัทร,นางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่สุนัขสีขาวชื่อกะทิและแมวโทนชื่อโอปอล์ที่เคยเลี้ยงดูและเสียชีวิตไปแล้ว

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1606 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

1607 : นายฐิติพันธ์ ประสมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 918.00 บาท

1608 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่ท่านเจ้าที่ที่ปกปักษ์รักษาที่ดินโฉนดเลขที่ 22307 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และท่านเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักษ์รักษาบ้านเลขที่ 96/1 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1609 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1610 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1611 : นางอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1612 : นางวดี ภัทร,นางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่สรรพสัตว์ที่เคยเลี้ยงดูและเสียชีวิตไปแล้ว

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1613 : นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่บุตร 2 คน ที่เสียชีวิตไปแล้ว

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1614 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1615 : คุณไพโรจน์ คุณสมถลวิล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1616 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1617 : คุณปภพ ทีปรักษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน อุทิศให้คุณธีระวัฒน์ ทีปรักษพันธุ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1618 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1619 : คุณปัถยานี สิทธิสตพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระยืน 8 ศอกมณฑปพระศรีอารย์ทำแบบบูรณะพระยืน 8 ศอกและจอทำฐานตัวอย่างต้นแบบพระประธานหน้าตัก 10 ศอกศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

1620 : คุณสปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน อุทิศให้หนูยิ้ม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1621 : คุณดิเรก แควลี่ และ คุณเฮเลน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็น ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 2,000.00 บาท

1622 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1623 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแด่องค์พญาครุฑและพญานาค

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1624 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระยืน 8 ศอก 25 บาท
2.มณฑปพระศรีอารย์ 25 บาท
3.ทำแบบบูรณะพระยืน 8 ศอก 25 บาท
4.และฐานต้นแบบพระประธาน 10 ศอกศาลา 4 ไร่ 25 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1625 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงกราบโมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกปัจจัยทุกท่านทุกรูปขอให้กระผมเข้าสูพระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดและฌานทุกขั้นจนถึงผลนิโรธสม าบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1626 : คุณณัฏฐณิณ โกฏิคูณเอื้อคุณา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญอุปสมบทจำพรรษาปี2565

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1627 : คุณพรพิมล เหล่ารุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1628 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1629 : นางมุ้ยจู แซ่ลิ้ม, นายสุรินทร์-นางธิติมา ช่อพันธุ์กูล, นายสิทธิชัย ช่อพันธุ์กูล, นางสาววลัยลักษณ์
ช่อพันธุ์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบายศรีฯ, ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, ทำบุญสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม10ศอก, สร้างสมเด็จองค์ปฐม5ศอก, สร้างรูปหล่อหลวงปู่ปาน, สร้างรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีฯ, สร้างรูปหล่อหลวงพ่ออนันต์, ทำบุญบูรณะศาลา4ไร่, ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟวัด

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

1630 : นส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบน Mr.Fred Tranter พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมถวายสังฆทานตั้งแต่ข้อ1-12เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณแม่หนูเล็กและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1631 : ครอบครัวน่ารักใสๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด และทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 7,725 บาท

1632 : น.ส นงเยาว์ ขัตธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ 6 รุปวันที่ 9 กค จำพรรพษาปี2565

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

1633 : นางพงศ์ยุพา ณ ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบวชพระ 200 บาท
2.บุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1634 : คุณปพนธนัย โม้ดา พร้อมครอบครัว ทำในนามลูกหลานพุทธพรหมปัญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายปัจจัยเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพนะพุทธปิดทองคำแท้สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก4ศอกมุกองค์ และบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1635 : คุณนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1636 : คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1.อุทิศถวายคุณพระรันตนตรัย บิดา มารดา ครู อุปัชฌาชย์ 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน ทั้งหมดทั้งมวล เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

1637 : น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1638 : นางสาวอุไรลักษณ์ วัสสันต์ นายธนวัฒน์ รสสุคนธ์ นายวรรณา ชูวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1639 : คุณอรอารีย์ รัตนะรัตนน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทําบุญ ทุกอย่าง ทำบุญ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน บรูณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1640 : คุณวีรวรรณ โอภาศิริรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1641 : คุณนัท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1642 : คุณปิยฉัตร พูนพิริยะ เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1643 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1644 : คุณจีรศาสตร์ สายยศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1645 : คุณนวภร วิเศษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน ในนาม นวพร วิเศษพันธ์ุ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1646 : คุณอเนก และพัชรินทร์ พงศ์ภานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท
2.ใส่ย่ามหลวงพ่อ 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ค่าเช่าที่ดิน 100 บาท
4.โรงทานวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1647 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ6รูปวันที่9กรกฎาคม2565 อุทิศบุญให้แม่นางสนธิ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1648 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1649 : นางวัชภา จงวนิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระภิกษุ

รวมเป็นเงิน : 999 บาท

1650 : คุณวิวัฒน์ แก้วประภสสร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1651 : ร้านeversizeเสื้อผ้าถูกดีทุ่งสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 49 บาท

1652 : นางวนิดา อุดมพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท
2.ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

1653 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ และบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1654 : คุณฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดใหญ่ ทำบุญวันเกิด 2,000 บาท
2.ถวายเงินส่วนของหุ้นแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 200 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2,200 บาท

1655 : กองบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาอุปสมบทจำพรรษา(พระ 6 รูป) วัดท่าซุง ประจำปี2565

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

1656 : นางรัตนกาญดา อภิวัฒโน กุลอุทิศแด่ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1657 : คุณเอกมณี ตุลาธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ถวายกุศลแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นตำรับคาถาเงินล้าน

รวมเป็นเงิน : 308 บาท

1658 : นายออมสิน สุขการค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1659 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร 99
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1660 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับสำเร็จพระอริยบุคคลพระโสดาบัน-พระอรหันต์ขั้นสูงสุดทุกระดับชั้นทั้งหมดในชาตินี้สำเร็จฌานทุกขั ้นจนถึงผลนิโรธสมาบัติ-อภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1661 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1662 : นางเจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ 6 รูป

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1663 : คุณปานหทัย ปองทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่านำ้

รวมเป็นเงิน : 3339.00 บาท

1664 : คุณธิษตยา พันผูกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1665 : นายกิตติศักดิ์ นรนารถ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1666 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1667 : คุณธิษตยา พันผูก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ขออุทิศให้กับน้องตัวแปร สุระคนิตย์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1668 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ นางสาวทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1669 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1670 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน ให้ ท่าน ท้าวมหาราชทั้งสี่

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1671 : Mr.Waravut Pattaropong

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

1672 : คุณปาริฉัตร เกิดจันทึก นายเฉลยศักดิ เกิดจันทึก นางสีนวล เกิดจันทึก ครอบครัวและญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์และสร้างสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1673 : คุณอานันทยุทธ ทองเลี่ย

ต้องการร่วมบุญ :
1.แบ่งเงินทำบุญทุกรายการทั้ง 12 ข้อ

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

1674 : นายชัย ดุรงครัตนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการครับ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1675 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะวิหารพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1676 : คุณเรขา รัตนรัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

1677 : นางสาวทองคำ บัวบุญเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1678 : คุณปนิที เลิศบุญอัครพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญปิดทองพระเจ้าพรหม และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1679 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1680 : คุณศราวุธ เลิศล้ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังหทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1681 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1682 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1683 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1684 : คุณน้ำฝน โกเฮง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100
2.วิหารทาน 100
3.ธรรมทาน 100
4.สังฆทาน 200
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100
6.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 400

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1685 : นางสาวพรวฤณ พบพรภัทร์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1686 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1687 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1688 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ พระหน้าตัก5ศอก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1689 : คุณวิศาล จินตนาเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 3,000 บาท
2.วิหารทาน 2,000 บาท
3.ธรรมทาน 2,000 บาท
4.สังฆทาน 2,000 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

1690 : คุณวิชาญ จงเชื้อกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1691 : คุณโชติรส หังสสูต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศให้บิดา-มารดา

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1692 : นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งหมดในการบรรพชาอุปสมบท จำพรรษาประจำปี 2565 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:41

1693 : Dr.Siriwan Prapong

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ใส่บาตรวิระทะโย
9.บูชาท่านปู่ ท่านย่า

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

1694 : คุณเชิดเกียรติ แต่สุขะวัฒน์ อุทิศแด่ นายประทีป แต่สุขะวัฒน์ ผู้เป็นบิดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1695 : นส.กนกกร กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ธรรมทานและร่วมสร้างวิหารทานและทำบุญค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1696 : คุณพิษณุ เปียร์นนท์ และครอบครัว คุณยุพิน เปียร์นนท์ คุณสนม เปียร์นนท์ คุณฉลวย อินธนู ปู่มุ้ยย่าหยด เปียร์นนท์ ปู่หนูยายแวว อินธนู ยายจีบ จันทร์ใบเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน : 70.00 บาท

1697 : คุณณภาดา ถนอมกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายภัตตาหารน้ำดื่ม คณะสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1698 : คุณทิพากร พรหมคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็นสังฆทาน น้อมถวายบุญแด่องค์สมเด็จองค์ปฐมสัมมาสัมพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1699 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1700 : คุณขัชชญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1701 : ครอบครัวศรีสมวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

1702 : คุณ Padee Amorntanont

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1703 : คุณวานิดา บุญญาสิทธิ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1704 : นายทวีทรัพย์ สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป ทำบุญุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1705 : นายชัยนาฎ สุขโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ทำบุญถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ทำบุญธรรมทาน บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1706 : นายสมพร ผาตินาวิน และประทุมพร ฟั่นเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10,00.00 บาท

1707 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1708 : คุณเยาวรี วิริยะนันทวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1709 : นางโสภา คำแฝง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1710 : คุณวิจิตราฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1711 : ส.ต.อ.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1712 : คุณวิชชุดา แซ่เตียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 30 บาท
2.วิหารทาน 20 บาท
3.ธรรมทาน 20 บาท
4.สังฆทาน 20 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1713 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1714 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดและฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติในชาตินี้ครับตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระ นิพพานชาตินี้

รวมเป็นเงิน : 8 บาท

1715 : คุณปราณี สัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1716 : คุณตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1717 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1718 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุดตาลและทำบุญทุกอย่าาง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1719 : คุณอิศรพรรณ ไชยะโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1720 : คุณสันติ แก้วน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1721 : นางสาวธีวรา จันทร์ทอง พร้อมเทวดาที่รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

1722 : นายธีรภัทร์ รักษาเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

1723 : นางสาวกัญญา พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ 100 บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1724 : คุณสาริศา แซ่เล้าและครอบครัวลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระยืน8ศอก

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1725 : คุณสาริศา แซ่เล้าและครอบครัวลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากบาตรวิระทะโย ถวายเพื่อ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1726 : นายภาณุวัฒน์ สิทธิกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1727 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 3 บาท
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 36 บาท

1728 : นางสาวศฤงคาริน ทองพรุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน, ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ค่านำ้ ค่าไฟ, บรูณะวิหารแก้ว, ซ่อมกุฏิพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

1729 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1730 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1731 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1732 : คุณประพนธ์ จันทรวงศ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน 500.00 บาท
2.ปัจจัยจากบาตร วิระทะโย 930.00 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 570.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000.00 บาท

1733 : คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2 บาท

1734 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1735 : คุณปพนธนัย โม้ดา พร้อมครอบครัว ทำในนามลูกหลานพุทธพรหมปัญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายปัจจัยเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปิดด้วยทองคำ และร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1736 : คุณเกด

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1737 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1738 : นายถาวร-นางปราณี แก้วญานะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1739 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ น.ส.ทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1740 : นายทรงภรต ภู่กร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1741 : คุณสวัสดิ์ เต็งเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1742 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1743 : นายสง่า พลเวียง นางทองย่อย พลเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1744 : คุณสุมนทรา ใจดีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1745 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1746 : นางอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 4 ชุด 400 บาท
2.ทำบุญออนไลน์ 12 รายการ 600 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1747 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1748 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1749 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1750 : คุณโรจนี ขุมมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1751 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1752 : น.ส.วรรณษา พึ่งครบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1753 : คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน
2.ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน ในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1754 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำนะหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1755 : คุณสาโรช-คุณเบ็ญจา-คุณภูรี บุญยกิจสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,500.00 บาท

1756 : นายกฤษดา กลิ่นพุฒ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม5ศอก ชำระหนี้สงฆ์ สร้างสมเด็จองค์ปฐม10ศอก สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1757 : นางณัฏฐ์ธมน ทองพนารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1758 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงกราบโมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกปัจจัยทุกท่านทุกรูปขอให้กระผมเข้าสูพระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดและฌานทุกขั้นจนถึงผลนิโรธสม าบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1759 : คุณนรพล สุขโขและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 500 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก10 ศอก 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1760 : นายสุภัทร นางวันดี ดุลยโกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ ถวายสังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1761 : คุณณัฏฐ์นันธ์ ไตรศุภสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บริหารงาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

1762 : ครอบครัวรังสิกุลกวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1763 : คุณสมเกียรติ เจียรอุทัยธำรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศเจาะจง คุณนารีรัตน์ พลบจิตต์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1764 : คุณเพ็ญภัคสรณ์ จำนงค์ใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1765 : คุณจามรี ราชรวิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน(เนื่องในวันเกิด)

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

1766 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

1767 : กองบุญ " ระฆังบุญ " เดือนมิย.65.โดย พราวพลิน วัฒนภมรเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 1ชุด ใหญ่

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1768 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1769 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1770 : คุณโรจนี ขุมมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 4 บาท

1771 : นายสุปรีชา,นายสุปชัย,ด.ช.ธีรภพ พลธรรม,นางปรียนันท์ จุลลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างคะ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1772 : คุณปูริดา ปานมารศรีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีอาคารพระพินิจอักษรวันที่12 กค.2565
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงเพื่ออุปถัมภ์ดวงชะตาให้มีการค้าที่ดี ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง การเงินหมุนเวียนดี มีกินมีใช้ ทรัพย์สินเพิ่มพูน ขอให้ผู้บังคับบัญชาอุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เพื่อนฝูงมิตรรักใคร่"

รวมเป็นเงิน : 15.99 บาท

1773 : คุณอัครเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 100 บาท
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 200 บาท
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1774 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ6รูปวันที่9กรกฎาคม2565

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1775 : คุณเบ็ญจมา จิตต์เจริญรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 60 บาท,
2.วิหารทาน 60 บาท,
3.สังฆทาน 60 บาท ,
4.ธรรมทาน 60 บาท
5.สังฆทาน ชุดละ 500 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 740 บาท

1776 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1777 : คุณ Pattarapong Niyomchat

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.38 บาท

1778 : นายสุกันต์ สีทาหงส์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1779 : นายธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1780 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1781 : นายยุติไชย ธนกฤชกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมปิดทอง สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

1782 : คุณอารยา อมัติรัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1783 : คุณปภัสสรา บุญเลี้ยง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดที่มีพระพุทธรูป ชุดละ100 บาท/2ชุด อุทิศให้เทวดา เจ้าที่สวนฝรั่งหนองเสือ คุณโก้

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1784 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบวชพระจำนวน 6 รูปในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1785 : คุณนนท์ และ คุณแอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายร่วมบุญ พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน อุทิศให้ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร เทพเทดา ประจำกาย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1786 : นางสาวฐิติชญาณ์ ธฤตทรงเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 38 บาท

1787 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร 99
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1788 : คุณธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1789 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1790 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

1791 : คุณวริช วรากุลวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1792 : นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี และครอบครัว นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1793 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ น.ส.ทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1794 : คุณสุเมธ แสงจันทร์ และคุณธีรยา พรหมเสน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชุดละ 100 บาท 2 ชุด ให้ น้องหมาแจ็คพอต และ พี่แมวเสือเล็ก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1795 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีอาคารพระพินิจอักษรวันที่12กรกฎาคม2565

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1796 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหาพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

1797 : คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าถาพบวชพระ7รูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1798 : นางสาวกัญญา พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100 บาท 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1799 : คุณกสิณแสง-คุณวิภาพร ชวนคิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย 500 บาท
2.สมเด็จองค์ประฐมชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

1800 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1801 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 26 บาท
2.ถวายอาหารพระเณร 25 บาท

รวมเป็นเงิน : 51 บาท

1802 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1803 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1804 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ
ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1805 : นายเมธาสิทธิ์ มัจฉาชาญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1806 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1807 : นายเลือยตะเคียนศก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหารแก้ว

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

1808 : คุณวิจัย เสนสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1809 : นายทรงศักดิ์ สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1810 : นางสมถวิล นายทัศนัย ตุ้มทอง อนุสสราพันธุ์ ตุ้มทอง คอลิน ไฟจ์เทล และ ไอลิน ไฟจ์เทล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1811 : คุณปาริฉัตร เกิดจันทึก คุณสีนวล เกิดจันทึก คุณเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก ครอบครัวและญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ธรรมทาน วิหารทาน ไฟฟ้า ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1812 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดทุกขั้นสำเร็จฌานทุกขั้นจนถึงผลนิโรธสมาบัติอภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้ตลอด ไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1813 : นางสาวปฐมาภรณ์ วิษณุกิจไพบูลย์ พร้อมครอบครัว บริษัท และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

1814 : นายชนกานต์ สุทธสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1815 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1816 : นางสาวอุไรลักษณ์ วัสสันต์ นายธนวัฒน์ รสสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 8 บาท

1817 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1818 : คุณอรนุช จันทร์รัฐิติกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1819 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1820 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดและฌานทุกขั้นจนถึงผลนิโรธสมาบัติอภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกะ รผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1821 : คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1822 : นายทัศน์พล นางสมวงษ์ นส.สุทธิณี นายสุทธิิัชัย ผึ้งแดง / นายวิทวัส หลงสมบุุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:44

1823 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1824 : คุณวีระเดชพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 303 บาท

1825 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.(ทำบุญทุกๆบุญตามที่ตั้งใจ)

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

1826 : นายชั้น กลิ่นศร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1827 : คุณกร กาญจนฤทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1828 : คุณศุภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำธรรมทาน 1 บาท
2.ทำวิหารทาน 1 บาท
3.ทำสังฆทาน 1 บาท
4.สร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐม 1 บาท
5.ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5.00 บาท

1829 : คุณสุชีพ ขจายศรสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1830 : คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1831 : คุณปราณี สัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1832 : นางสาวกัญญา พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100 บาท 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1833 : นายทศพล ธราดลพรพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1834 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1835 : คุณ Ruangwit Sukthai

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1836 : คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 170 บาท

1837 : นายพีรพล วิสุทธ์วงค์ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1838 : คุณณคัททลีย์ วัฒนอมาตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1839 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1840 : คุณคมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว 100 เมตร
2.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 10 ศอก
3.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 330 บาท

1841 : คุณวิว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 726 บาท

1842 : คุณ Perapat C.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 650 บาท

1843 : คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 สตางค์

1844 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร ๙๙
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

1845 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1846 : น.ส.วรรณวนัช บุตรพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำทุกบุญกับวัดค่ะ

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

1847 : นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

1848 : คุณอุระ คุณณัฐชานันท์ คุณวิลาสินี สุวรรณศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1849 : คุณพฤฒิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

1850 : นายสถาพร เพชรม่วง และนางสาวจิรัชฌา สมมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1851 : คุณศรัณย์ หุคะแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1852 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ น.ส.ทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1853 : คุณอิฏฐพงศ์ ขันธ์เครือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1854 : นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1855 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1856 : คุณสิริวัฒก์ สัมมานิธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1857 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1858 : คุณเกียรติศักดิ์ ศิลป์ประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1859 : คุณวาริ อัครพลปุลิน (คุณดนัย บุษรากุล) และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก 50 บาท
2.ธรรมทาน 50 บาท
3.สังฆทาน 50 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1860 : คุณสิขเรศ ปะวะเส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 34 บาท

1861 : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

1862 : ว่าที่ร้อยตรี วิทยา สุจันทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1863 : นางผ่องศรี วิบูลย์พันธุ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ 500 บาท 1 ชุด
2.ถวายพรุ่งนี้วันพระ
3.ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงรวม 12 รายการ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1864 : ครอบครัวน้ำหนึ่งเภสัช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทานชุดละ 100 2 ชุด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1864 : ดญ.กีวี่ โชติกา และครอบครัวล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 125 บาท

1865 : คุณนภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระเจ้าพรหม 100 บาท
2.บวชพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1866 : คุณบุษบง หลิมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1867 : คุณอัมโภช หลิมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1868 : คุณศุภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำธรรมทาน 1 บาท
2.ทำวิหารทาน 1 บาท
3.ทำสังฆทาน 1 บาท
4.สร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐม 1 บาท
5.ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5.00 บาท

1869 : นายโกวิท สละชั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1870 : คุณพัชรลัย ชูแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1871 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม.และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทานธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1872 : คุณพรพิมล เหล่ารุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1873 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1874 : ครอบครัววรชินา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1875 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1876 : คุณกาญจนา แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างบ้านผู้ยากไร้

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1877 : นายปกร จัยสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.รวมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1878 : คุณสิงห์ชัย ทรัพย์เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1879 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ
2.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1880 : นางสาวประจวบ บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีอาคารพระพินิจอักษร 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญเข้าพรรษา
4.บูรณะวิหารแก้ว 100เมตร (ด้านหลัง)
5.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอกหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4ไร่)
6.สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้ปิดทอง)หน้าตัก5ศอกหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา 4 ไร่)
7.ซ่อมกุฎิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง(โครงการอีก 3 ปี)
9.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
10.ค่านำ้,ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1881 : คุณโกสินทร์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

1882 : คุณสวัสดิ์ เต็งเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1883 : นายจิตรกร ทองนพคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1884 : คุณกฤษณ์-คุณสุปราณี-คุณธเนศ-คุณปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์ คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ญาติมิตรและท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 3,555.00 บาท

1885 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1886 : คุณพัฒนรัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

1887 : คุณปกรณ์ ทู้ไพเราะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1888 : คุณกอบบุญ หล่อทองคำและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1889 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 189 บาท

1890 : คุณอัจจิมา ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พรพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน อุทิศให้นกที่ตาย

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1891 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1892 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดและฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพ านชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1893 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1894 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปานวันที่13กรกฎาคม2565

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1895 : คุณสันติ แก้วน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1896 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.วิหารทาน 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 20 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1897 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวานสังฆทานชุด 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1898 : คุณสาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรรพชาอุปสมบทจำพรรษาปี2565

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1899 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1900 : นายณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 138 บาท
2.วิหารทาน 25 บาท
3.ธรรมทาน 25 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
5.บวชพระ 25 บาท

รวมเป็นเงิน : 238 บาท

1901 : นายศรายุทธ วิจิตรธนสาร นางนวลฉวี กุลศรี นางสาวรุ่งนภา วิจิตรธนสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1902 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญอุปสมบทจำพรรษา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1903 : นายกฤตยาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1904 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1905 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1906 : คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1907 : นายยุทธภูมิ ทิพโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1908 : นางสาวนิลุมล ทันชม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1909 : คุณรชาวดี กล้าวิลาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1910 : คุณธรรมเพชรทองคำ พระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
ทำบุญทุกอย่าง สร้างพระองค์ปฐมเพชร 99
สร้างกำแพงทองคำรายพระนามพระพุธเจ้าทุกพระองค์
ซื้อที่ในจักรวาล หนังสือเพชรทองคำรายพระนามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทำบุญเครื้องแสง สี เสียง ประตูไปที่ไหนก็ได้ รถไฟวิบวับ ฯลฯ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1911 : คุณพฤฒิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

1912 : คุณธัญพิชชาและศรีสุดา สืบญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2.บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1913 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์
5.ผาติกรรมสังฆทาน ชุดละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1914 : คุณเฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1915 : นายสหัสฐภรณ์ สุธารัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1916 : คุณภาคภูมิ ภวังครัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1917 : คุณกนิษฐา กุศลสถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1918 : คุณอาชวิน กังสานุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ภัตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1919 : คุณจินตนา อภิวงค์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1920 : คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 20 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก (ศาลา 4 ไร่) จำนวน 20 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก (ศาลา 4 ไร่) จำนวน 20 บาท
4.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ (ศาลา 4 ไร่) จำนวน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

1921 : คุณรินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรพระวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1922 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ 50 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1923 : นายตรีจักษณ์ ทองคง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1924 : นายตรีจักษณ์ ทองคง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1925 : คุณสถาพร ทองคำพราว, คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1926 : ร้อยตรีธนดลหรือสุทีปขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายข้าวพระและน้ำและสังฆทานวิหารทานสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทำทุกบุญที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 59 บาท

1927 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ น.ส.ทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1928 : คุณปาริชาต ศรีบุษรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1929 : นายศรายุทธ ไสโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1930 : คุณทิวารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1931 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท้าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1932 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 1 บาท
2.วิหารทาน 1 บาท
3.สังฆทาน 1 บาท
4.ธรรมทาน 1 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1933 : คุณกฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปสังฆทานธรรมทานวิหารทานชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟค่าภัตตาหารพระทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

1934 : คุณทิพเนตร นิลผาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 1 ชุด 2,000 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.ธรรมทาน 100 บาท
4.ค่านำ้-ค่าไฟ 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
6.ทำบุญเข้าพรรษา 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

1935 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1936 : คุณสุกฤษฏิ์ แสนลำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอถวายร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1937 : คุณสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญผาติกรรมสังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1938 : คุณอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง ตามที่ตั้งใจ

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1939 : คุณรมยดร โฮลเดอเนอร์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1940 : คุณศุลีพร วิเศษสุวรรณวัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญของวัดท่าซุงค่ะ

รวมเป็นเงิน : 9.62 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:46

1941 : น.ส.พุฒิณี ตั้งจิตรเจริญกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1942 : คุณคมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1943 : คุณสุทธิพงศ์ พลบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินวิระทะโย
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1944 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1945 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1946 : คุณโสภา กล่องแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญสังฆทาน บุรณะสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1947 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา คุณสิรินทรา มุขเงิน พร้อมครอบครัวตุ่นทา/มุขเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที 115
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1948 : นายวิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงและอุบาสกอุบาสิกา 100 บาท
2.สร้างสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทองหน้าตัก5ศอก) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1949 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1950 : คุณธนยศ สิริวัฒนณปภัช

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1951 : คุณอมลรุจี ปาลวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1952 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1953 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.ค่าทำบายศรี
5.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1954 : คุณนันทกร บุญภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1955 : คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
2.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก10ศอ
4.สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก5ศอก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1956 : คุณสุรเชษฐ์ นิธิมา พุฒิสรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12,000 บาท

1957 : คุณวิศรุต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1958 : นายธนายุทธ คงเล็ก น.ส.รัตนา มนุษย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1959 : น.ส.จิรัฌชา ปาวะรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1."ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ "ค่าภัตตาหาร" ถวายแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1960 : คุณพัทธนันท์ เชื่อมไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน อุทิศถวายหลวงพ่อขวัญ ปวโร วัดบ้านไร่ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1961 : คุณธชัชพงศ์ เกตุพุทธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน,วิหารทาน,ธรรมทาน,สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1962 : คุณจุไรรัตน์ – คุณ Thomas เบาว์เออร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1963 : น.ส.นิศาชล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1964 : คุณ samut chanprakop และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างองค์สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก10ศอก 100 บาท
2.ค่าครู 200 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4.บุญทุกอย่าง 100 บาท
5.ตักบาตรวิระทะโย 100 บาท
6.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

1965 : กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 29 มิย.65-6 ก.ค.65

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1966 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1967 : คุณสาวิตรี สาแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระเจ้าพรหม 100 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1968 : คุณศิริธร เหลืองวัฒนพาณิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
อุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวร น.ส.สิริกัลยา เหลืองวัฒนพาณิช

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

1969 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1970 : คุณมนัสนันท์ ไพพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 388 บาท

1971 : นางสาวชมกนก ภัทร, นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน,พระพุทธรูป,ค่าน้ำ,ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1972 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดทุกขั้นในชาตินี้สำเร็จฌานทั้งหมดจนถึงนิโรธสมาบัติผลสมาบัติในชาตินี้ตลอ ดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1973 : คุณวราภรณ์ รัตนธีรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

1974 : คุณสุรชัย วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1975 : คุณพูลลาภ เศรษฐบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว 100เมตร
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,480 บาท

1976 : คุณภูดิศ ช่อพันธุ์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบายศรีฯ, ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม10ศอก, ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม5ศอก, ทำบุญสร้างรูปหล่อหลวงปู่ปาน , รูปหล่อหลวงพ่อฤาษีฯ, รูปหล่อหลวงพ่ออนันต์, ทำบุญบูรณะวัดท่าซุง, ทำบุญบูรณะศาลา4ไร่, ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1977 : คุณกัญญา แหวนเพ็ชร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1978 : คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

1979 : คุณธนภัทร วงษ์เลิศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง เพื่อพระนิพพานเดี๋ยวนี้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1980 : คุณวิทวัส กิตติเสนาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สวด วิระทะโย 100 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1981 : ร.ต.อ.เสกสรรค์ ปัญญายืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1982 : คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1983 : คุณอนุสรา กุมภัณฑ์ / คุณสมพงษ์ เนตรอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1984 : นายจักภพ เดชจูด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

1985 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1986 : น.ส.พูนภัค อุดมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 239.89 บาท

1987 : คุณปราณี บุญประสาท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1988 : คุณสุชาติ เลิศไกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1989 : คุณรุ่งนภา เหรียญสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
2.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1990 : คุณพุฒิพงศ์ และคุณวรัชยา เกิดพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1991 : คุณสมชัย ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 50.00 บาท
2.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 50.00 บาท
3.ทำบุญสังฆทาน 100.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

1992 : คุณสุชาติ เลิศไกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1993 : คุณปุณยนุช ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 20.00 บาท
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 20.00 บาท
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 20.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 60.00 บาท

1994 : คุณคณินกานต์ กาญจนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1995 : คุณปุณยวัจน์ ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 50.00 บาท
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 50.00 บาท
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 50.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 150.00 บาท

1996 : คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 50.00 บาท
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 50.00 บาท
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 50.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 150.00 บาท

1997 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1998 : คุณณิชนันทน์ ภูวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1999 : คุณอัจฉราวดี ยอศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2000 : คุณปาริฉัตร เกิดจันทึก คุณเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก คุณสกาวเดือน เกิดจันทึก ครอบครัวและญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิและสมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2001 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2002 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญบวชพระ 6 รูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2003 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2004 : คุณพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2005 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ6รูปวันที่9กรกฎาคม2565 อุทิศส่วนกุศลให้แม่นาง สนธิ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2006 : Dr.Siriwan Prapong

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
3.ค่าทำบายศรี
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ค่าน้ำค่าไฟ
7.บูชาท่านปู่ ท่านย่า

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2007 : นายเซ้น โชคพานิชย์ ,นางกิจนา โชคพานิชย์,นางสาว ณัศรินทร์ โชคพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป 40 บาท ,ชำระหนี้สงฆ์40 บาท ,ร่วมบุญทุกอย่าง20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2008 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

2009 : คุณจิรายุ เกษมผลกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2010 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2011 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2012 : นางสาวยุวดี นพแดง และนายสมเกียรติ เสาวคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2013 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2014 : คุณกุลนิษฐ์ ฉายวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินทำบุญ จากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

2015 : คุณเชาวลิต บัวโทน

ต้องการร่วมบุญ :
1.อุปสมบท สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2016 : คุณปราณี บุญยะไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2017 : คุณอะบียา ดวงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2018 : คุณอัครพงศ์ แก้วบุญเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานและวิหารทาน 150 บาท
2.สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

2019 : น.ส.ภัคจิรัสย์ โกมลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 128 บาท

2020 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2021 : คุณจิรศักดิ์-คุณยุพาพร วิจักขณาลัญฉ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 170 บาท

2022 : คุณกิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานรวม และบูชาครู

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2023 : คุณณัฐธยาน์ ฉัตรแก้วรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2024 : พระมหามนพล ธมฺมานนฺโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2025 : นางสาวพรรัตน์ ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆฑานชุดละ 1,000 จำนวน 2 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2026 : คุณกรภัทรรัก อภิวัฒโนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 54 บาท

2027 : คุณลาภิน ศิลาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน1ชุด

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

2028 : นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2029 : ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2030 : คุณพัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5.73 บาท

2031 : คุณธัญลักษณ์ ถาวรสุข และคุณเสาวลักษณ์ อารีย์ยนต์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

2032 : นางอมรรัตน์ อาจน้อย นายพลวิชญ์ อาจน้อย และเด็กชาย พอล อาจน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบูรณะปิดทองพระเจ้าพรหมมหาราช

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2033 : คุณเปา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ
2.ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

2034 : คุณรวิญญวัลย์ วสีสถิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2035 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2036 : คุณภาณุ ลีลาพจน์สัณห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2037 : คุณกฤษฎา อินทรพรอุดมและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2038 : นายกฤตวัชร สาริวาท

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน/ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2039 : นายสุนทร สุดแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2040 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2041 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานฯ (และชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2042 : คุณสุขุมาลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2043 : คุณเมธี กาญจนะถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1."วิระทะโย" 120 บาท
2.สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 10 ศอก 100 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 100 บาท
4.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 520 บาท

2044 : ร.อ.โอสถ สุขการค้า , นายออมสิน สุขการค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

2045 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ น.ส.ทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

2046 : คุณพิสิทธิ์ วิจิตรานุวัตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2047 : ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2048 : นายฐิติพันธ์ ประสมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าไฟฟ้า-ประปา,ค่าภัตตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 299 บาท

2049 : คุณพรเทพ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 26 บาท

2050 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2051 : คุณสุกฤษ ตุ่นทา คุณสิรินทรา มุขเงิน พร้อมครอบครัวตุ่นทา/มุขเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่116
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

2052 : แม่พัชรี กลันทกพันธ์ คุณพี่ภากร กลันทกพันธ์ คุณทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 3,500 บาท

2053 : แม่พัชรี กลันทกพันธ์ คุณพี่ภากร กลันทกพันธ์ คุณทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2054 : คุณพัชญาภา จันทรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิสงฆ์ด้านหน้าสวนไผ่

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2055 : นายปณดล สิริพงษ์สกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก จำนวน 40 บาท
2.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ จำนวน 50 บาท
3.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ จำนวน 50 บาท
4.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 190 บาท

2056 : คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

2057 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างของวัดและของเจ้าอาวาส 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

2058 : คุณจินดามัย วรพงศธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2059 : คุณนฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2060 : พล.ต.พัลลภ ศรีศิริล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 290 บาท
2.ถวายธรรมทาน 290 บาท

รวมเป็นเงิน : 580 บาท

2061 : คุณธรรมนูญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2062 : นายพรเทพ บับพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2063 : คุณชื่นกมล สิงห์สถิตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2064 : คุณวรวุฒิสิริพร ชัยสมพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 580.00 บาท

2065 : นายถิรพิทย์ สุริวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

2066 : คุณกตวรรณ สุท

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2067 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2068 : คุณสนั่น ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:49

2069 : คุณภราดา อเนกบุณย์ คุณวลัยรัตน์ อเนกบุณย์ คุณนที อเนกบุณย์ คุณกำพล พิทักษ์ศิลป์ คุณสว่าง พิทักษ์ศิลป์ คุณอภิวัฒน์ พิทักษ์ศิลป์ คุณนิชา พิทักษ์ศิลป์ คุณนลิน พิทักษ์ศิลป์ คุณวณิช บุญส่งสวัสดิ์ คุณเรณู บุญส่งสวัสดิ์ คุณนิยม อินโยค คุณลลิตา อภิชาติโสภณ ฐิคุณติกาญจน์ อภิชาติโสภณ คุณพนิดา อภิชาติโสภณ คุณเจริญชัย คูณขุนทด คุณเอวารินณ์ อภิชาติโสภณ คุณแพรวมณี อภิชาติโสภณ คุณสุทธิพงษ์ รุ่งโรจน์ คุณชาญชัย มั่นจิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท

2070 : นายฐาญ์กฤสย์ภัค ชัยสิทธิ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2071 : คุณอาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (อุทิศให้นายแต้)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2072 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2073 : คุณธวัชชัย สาลิกา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2074 : คุณศุภชัย กิติศุภวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 345.00 บาท

2075 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2076 : น.ส.จิรัฌชา ปาวะรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1."ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ "ค่าภัตตาหาร" ถวายแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2077 : คุณปราณี ค้ำคูณ, คุณวรวุุฒิ พิมพ์นนท์ ,คุณสวิตา สมาหิโต และคุณวิภารัตน์ สิทธิยุุทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2078 : คุณอาภร ทินบาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2079 : คุณณัฐกานต์ ไพรสันฑ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
2.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2080 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2081 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิชและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2082 : คุณณรินทร์ยาอร ลีลาศพิศาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน,สระพระพุทธรูป,ชำระหนี้สงฆ์,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2083 : นายปฐมากรณ์ นาคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2084 : นางสุนันทา มากทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก
หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2085 : คุณเพ็ญวดี บุรินทราธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,060 บาท

2086 : นางสาวเพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส น.ส.สิริมาศ กาญจโนภาส ด.ญ.ช่อเพชร กาญจโนภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2087 : นายสากล วงษ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 209 บาท

2088 : ครูโสภี พระวิจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2089 : คุณสาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2090 : คุณกฤษณ์ ชัยกิมานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

2091 : คุณอัญชลี ศราทธทัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

2092 : คุณ Sakonrat Pumipak, คุณ Karnchana Pumipak, คุณ Montita Pumipak

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,003.60 บาท

2093 : นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

2094 : นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์ นางสาวกมลฉัตร วงค์เพ็ญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2095 : นายธฤษณุ เกริกสกุลกฤติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 5,250 บาท

2096 : นายอานนท์ อธิอาภากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

2097 : นายปภังกร ศรีปากร-ด.ญ.เปมิกา ศรีปากร-น.ส.สัตตบงกช ศรีปากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 111 บาท

2098 : คุณธนากร-คุณบุญฑริกา ระพิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2099 : นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.ค่าทำบายศรี
5.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2100 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2101 : คุณอัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และคุณอลิสา เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2102 : นายมงค โชควัฒนานนท์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรโรคหวัดโควิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2103 : น.ส.ศิริรมา วิริยะกมลพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2104 : ครู, ชโยฬาร
_
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ค่าทำบายศรี
- ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.ซ่อม สร้าง ปิดทองพระ, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ
13.ร่วมบุญบวชพระทุกองค์

รวมเป็นเงิน : 65 บาท

2105 : คุณทิวาพร พลเยี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระเจ้าพรหมมหาราช

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2106 : คุณสิรภัทร ใจเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9.ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2107 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2108 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อม สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน รวม 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2109 : คุณอนุชิต มีแสงแวว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2110 : คุณสุริยัน จันทกานต์ เด็กหญิงอภิญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2111: น.ส.น้ำทิพย์ เนียนไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 1000 บาท เพื่ออุทิศบุญกุศลท่านพระภูมิ ท่านเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุกขเทวาทั้งหมด ที่อยู่ ณ ที่ดิน บ้านที่กำลังสร้างอยู่

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2112 : นาย พัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2113 : นางเจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2114 : คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะจาคานุสสติทำบุญ 500 บาท วันที่ 30 มิถุนายน 2565
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2115: นายเจริญยศ สายทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จำนวน100 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 จำนวน100 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) จำนวน100 บาท
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) จำนวน100 บาท
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) จำนวน100 บาท
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) จำนวน100 บาท
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) จำนวน100 บาท
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ จำนวน100 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) จำนวน100 บาท
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 200 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน100 บาท
13. บวชพระ บวชเณร จำนวน100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

2116 : คุณ ธัชวรินญ์ ชัยรุ่งอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
6.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก 10 ศอก
7.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

2117 : นายพยูร เสนทองแก้ว, น.ส.จอมขวัญ โคกวิทยา, ด.ญ.กัญณณัฐญ์ เสนทองแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกับมุกบุญของทางวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2118 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดทุกขั้นสำเร็จฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติอภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปต ราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2119 : คุณ ธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2120: คุณ ธรณพงศ์ จันทรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (ค่าทำบายศรี, ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา)
3. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2121: นายอลงกฎ ศรีโมรา และคณะบ้านพรหลวงพ่อ พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2122 : คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2123 : คุณ พิษณุ สุขประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2124 : นายประวิทย์ ดวงมะวงศ์(ผู้ทำบุญ)/ น.ส.ทิพสุดา ดวงมะวงศ์(ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2125: คุณ ปาริฉัตร เกิดจันทึก สีนวล เกิดจันทึก เฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก ครอบครัวและญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์ สมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ค่าไฟฟ้าวัด

รวมเป็นเงิน :30 บาท

2126: ไม่ระบุนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย---20
2.ทำบุญทุกอย่าง20

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2127: นายตะวัน ป้องเกียรติชัย

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2128 : poomb

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันเกิด ถวาย วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2129: นายเดชาธร, นางจีรกนก, ดญ.นิมมานิชญา สัตถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250
สร้างวิหารทาน 250
ธรรมทาน 250
ชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2130: คุณ อรุณโรจน์ วิบูลย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา
ทำบุญวันเข้าพรรษา
สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน


รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2131 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) ( ๓๐๐ บาท )
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (๓๐๐ บาท )
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

2132: แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ น้องมิลาน เทพอารยางกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2133 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ น้องเกว ผูกพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

2134: ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2 บาท
วิหารทาน 2 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2135 : คุณ สหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

2136 : คุณ พีรภัค พันธุ์ลือ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2137: คุณ นายเอกชัย เงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฑทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100.84 บาท

2138: คุณ สุกฤษ ตุ่นทา สิรินทรา มุขเงิน พร้อมครอบครัวตุ่นทา/มุขเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครั้งที่117 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
1. ใส่บาตรวิระทะโย *1 บาท
2. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) *1 บาท
3. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) *1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร) *1 บาท
5. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)*1 บาท
6. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) *1 บาท
7. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน, ท่านเจ้าคุณ อนันต์ฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)*1 บาท
8. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ *1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)*1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน *1 บาท
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ *1 บาท
12. ทำบุญทุกอย่าง 1 บาท
13 ทำบุญผู้ล่วงลับ 1 บาท
14 ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร 1 บาท
15 ถวายทานเพื่อเจริญพระกรรมฐาน มโนมยิทธิ 1 บาท
16.ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 1 บาท
17.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 1 บาท
18.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

2139: คุณ มานูญ วิถีผล

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

2140: คุณ ยุทธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญครับ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2141 : คุณ นฤมล กิจพานิชวิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

:2142 นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระ น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2143: คุณ ปฏิภาณ กาญจโนทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

2144: นายทเฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2145 : นาย รังสรรค์ โอภาส , น.ส. คมขวัญ งาคชสาร ครอบครัว และ ญาติพี่น้องทุกคน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" = 70 บ.
2. ทำบุญทุกอย่าง = 80 บ.

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

2146 : คุณ สุกฤษฏิ์ แสนลำ

ต้องการร่วมบุญ :
ขอถวายร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2147 : คุณ ศุภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน 1 บาท
2. วิหารทาน 1 บาท
3. สังฆทาน 1 บาท
4. สร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐม 1 บาท
5. ค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2148 : คุณ วาริ อัครพลปุลิน (ดนัย บุษรากุล) และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชชำระหนี้สงฆ์ 30
ธรรมทาน 30
สังฆทาน 30
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม 10 ศอก 36

รวมเป็นเงิน : 126 บาท

2149: นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 35 บาท

2150 : นายดิษดา ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

2151 : นาย นิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป 1 บาท วิหารทาน 1 บาท สังฆทาน 1 บาท ธรรมทาน 1บาท ค่าน้ำค่าไฟวัด 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2152: คุณ อุไรวรรณ มณีสุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2153: คุณ รัชตพล..

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทีบรรจุโลงศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน : 45 บาท

2154 : นายบุญเชิด เมืองมูล พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2155 : คุณ ภีมชยา ภรพิรเมธกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

2156 : น.ส.จิรัฌชา ปาวะรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน :50 บาท

2157 : คุณ สุนี หนูพัด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์ บวชพระ
ค่าน้ำ ค่าไฟ และทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2158: นาย ไพรัตน์ พันธุ์ุทับเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหาร พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2159 : นางอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชุดเล็ก 5 ชุด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2160 : นางอรียา ซาร์กินสัน, นายจูเลี่ยน เจอร์ราร์ด ซาร์กินสัน, น.ส อทริชา ซาร์กินสัน, น.สไออิชา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2161 : นายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์และครอบครัว ลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
"ค่าภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์(สังฆทาน)"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2162 : คุณ ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 5 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 5 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 5 บาท
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 5 บาท
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง) 5 บาท
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 5 บาท
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 5 บาท
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 5 บาท
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่ 5 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) 5 บาท
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 5 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/22 at 23:52

2163: พระมหาอมร สุจิโต นายจรูญทรัพย์ ลิมปิตะวัฒน์ น.ส. สาริศา แซ่เล้า นาย อัครวัตน์ ลิมปิตะวัฒน์ นายอัครพล รังสิพานิช ด.ช อัษฎากรณ์ รังสิพานิช ด.ญ.นัทธ์ภัสสร รังสิพานิช น.ส. ธนาภา ลิมปิตะวัฒน์ น.ส. ณัชธวัล ลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2164 : คุณ ทัศนีย์ เรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

6165 : คุณ สมภพ มียานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 440 บาท

2166: นางสาวฐิติชญาณ์ ธฤตทรงเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน : 8 บาท

2167: นายเทพนม อินทร์จักร, นางอรพินท์ อินทร์จักร, นายสมใจ อินทร์จักร, เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์จักร, นายเกรียงไกร อินทร์จักร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน :50 บาท

2168 : คุณ สิทธิโชค เจรฺญรูป

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

2169 : คุณ ณิชนันทน์ ภูวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 176 บาท

2170 : คุณ กิ่งกาญจน์ ธิติอังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)....250 บาท
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) ....250 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2171 : คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว พร้อมญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช, ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม, ถวายสังฆทาน, บูรณะต่างๆ ของวัดท่าซุง, ถวายยา-ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป), ใส่บาตรวิระทะโย, ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุงและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2172: คุณ สมหมาย เขมาปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมโรงเรียนวัดสุธรรมยาน 2,120 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,120 บาท

2173 : นางสุพรรณ ดงอามาตย์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่หนึ่งชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

2174 : พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆ กองของวัดครับ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2175 : นางมณีพุ่มแย้ม

ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานและค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 377 บาท

2176 : นายสดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหาร100เมตร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2177 :X

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระอุโบสถปิดทองและวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์และค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 377 บาท

2178 : Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

2179: Manipat และครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2180: นางสาวนนทยา นาคะสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 500
บนท่านสุวรรณเทพเรื่องย้ายงาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

2181: นาวาเอกอดิเรก นางปริชญา ด.ญ.คุณัญญา จำสนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ค่าทำบายศรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง และอุบาสกอุบาสิกา
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
8. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
9. ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

2182 : คุณ มาโนชญ์ กาญจนเพ็ญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2183 : คุณ กำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

2184: คุณ อิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

2185 : คุณ ผึ้ง คงสมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2186 : คุณ อลงกรณ์ วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ /วิหารทาน/ธรรมทาน/สังฆทาน/ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2187 : คุณ ธรรมิก ศรีจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
7. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก 5 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

2188: คุณ ณิชาพร ชื่อสุธรรม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระเจ้าพรหมมหาราช 200 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2189: คุณ ชมพูนุช ปรอดครบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

2190 : คุณ อานุภาพ สันติเมทนีดล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวม 1000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2191 : นางนพกมล นาคาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

2192 : คุณ ยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมครู 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

2193 : คุณ ณัฐพงศ์ ฉันทพัฒนธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
1.ค่าบายศรี
2.ภัตราหาร

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

2194 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
กราบโมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกรูปทุกปัจจัยทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทังหมดและฌานทุกขั้นจนถึงนิโรธสมาบัติอภิญญ าผลสมาบัติในชาตินี้ตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่กระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

2195 : คุณ ณัฐพงศ์ ฉันทพัฒนธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1,800 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ