กำหนดการ/เจ้าภาพโรงทาน...งานทอดกฐินสามัคคีวัดจันทาราม (ท่าซุง)วันที่ 5 – 6 พ.ย. 2565
webmaster - 1/11/22 at 15:09

กำหนดการ งานทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี


ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒) เริ่มงานกฐิน

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุ สงฆ์
ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะกองทุนได้ โดยไม่ต้องนำอาหารไป )
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ สวนป่าไผ่
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(มีฝึกมโนยิทธิตอนกลางวันตามปกติ,งดทำวัตรเช้า-เย็น)


วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒) วันถวายกฐิน

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะกองทุนได้ โดยไม่ต้องนำอาหารไป )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับสังฆทานที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส)ทำพิธีบวงสรวง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๓.๐๐ น. เปิดเทปพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องอานิสงส์การถวายกฐินทาน เสร็จแล้วทำ
พิธีถวายผ้ากฐินทานและสิ่งของที่เป็นบริวารกฐิน ต่อจากนั้นอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธี กรานกฐิน ในพระอุโบสถ

(งดทำวัตรเช้า – เย็น และงดฝึกมโนยิทธิ)

(วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรเปิดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
( ขอนิมนต์ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงทุกรูปลงรับกฐิน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยานตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. )
คลิปเสียง...อานิสงส์กฐิน..โดย พระราชพรหมยาน@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 1/11/22 at 19:34

รายชื่อเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี วัดจันทาราม (ท่าซุง) วันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


๑.พระใบฎีกาพิษณุและคณะ
๒.ร้านไทยสมาย U S A
๓.คณะบุญดอกบัวเมืองแก้ว
๔.กองบุญเพี่อความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสู่พระนิพพาน
๕.โรงทานวัดถ้ำป่าไผ่
๖.เจ้วันดี ลูกชิ้นปิ้ง
๗.น้ำสมุนไพรแม่มะยม
๘.นิวเมืองเหน่อ
๙.คณะลานธรรมนำปัญญา
๑๐.ช่างโจ๋ ชัยนาท

๑๑.มิสเตอร์เชค
๑๒.ร้านขนมคุณยาย
๑๓.วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
๑๔.ฟรี!เด้
๑๕.ร้านดินดีไม้สวย
๑๖.สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
๑๗.กองทุนผู้มีพระคุณ พระมหาสมบัติ
๑๘.ยอดเศรษฐีธรรม
๑๙.พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาค
๒๐.ร้านสลัดการ์ตูน

๒๑.ณรงค์-อุบล-ณัฐสุดา สังข์ทอง
๒๒.ร้านขนมตาลทิพย์ พสธ.รุ่น ๒๒
๒๓.คณะขนมครกหลวงพ่อโอ
๒๔.แอ็ทบ้านท่าซุงคาเฟ่
๒๕.วัดพระธาตุจอมรุ่ง
๒๖.บริษัท สะสมทรัพย์ ทวีคูณ จำกัด ร้านหมูเจ๊หมวย อตก.๓
๒๗.ร้านปาท่องโก๋ หน้าวัดใหม่
๒๘.ร้านขนมครกหน้า รร.อนุบาลเมือง
๒๙.ร้านคุณน้ำเงิน เงินทอง
๓๐.หจก.สมคิด(๒๐๑๓)

๓๑.ร้านแม่เทยพานิช
๓๒.กองทุนพระนารายณ์
๓๓.ตี๋-เหน่ง ไอศครีม และคณะ
๓๔.คณะมหาปุญโญฯ
๓๕.คณะลับแล อุตรดิตถ์
๓๖.โรงทานถวายพ่อเพื่อพระนิพพานชาตินี้
๓๗.คณะป่าละอู
๓๘.ร้านเต้าทึงมะพร้าวอ่อน
๓๙.หลวงพ่อโนรี วัดหนองหญ้าปล้อง
๔๐.สาย ๘ ริ้ว ลูกหลวงพ่อโสธร ลูกพระราชพรหมยาน

๔๑.วัดศรีกุเรชา พระอาจารย์แก่นและคณะ
๔๒.คุณพงศ์กฤต และคณะ
๔๓.โรงทานวัดป่าโนนวิเวกและส้มตำพาเพลิน
๔๔.ร้านเสื้อ Bart & Super Bart
๔๕.วัดป่าสมุนไพรไทรทอง
๔๖.คณะปักธงชัย
๔๗.ร้านคุณอี๊ด
๔๘.ร้านคุณสายพิณ
๔๙.ร้ายคุณกิติ
๕๐.คณะบุญนำทาง

๕๑.ร้านช่างสิทธิ์ สุราษฎร์ธานี
๕๒.วัดพระธาตุจอมรุ่ง
๕๓.พรหมยานคลินิก
๕๔.คณะวัดมาบชโอน
๕๕.ร้านขนมใบตอง
๕๖.ทวีทรัพย์
๕๗.คณะลูกพ่อสัมพเกษี
๕๘.คุณกมล ป้องคำสิงห์
๕๙.ครอบครัว คุณานพรัตน์
๖๐.คณะคุณนนท์ นครปฐม

๖๑.คณะศิษย์เก่าพระสุธรรม รุ่นที่ ๒๑
๖๒.ทำดีเพื่อพ่อ
๖๓.ลองนัว สระบุรี
๖๔.รินสเต๊ก
๖๕.โรงแรมศิลาหยก
๖๖.ศิษย์เก่า พสธ.รุ่น๗ และคณะผู้ศรัทธาหลวงพ่อฤาษีฯ
๖๗.คุณพิม เล็กทำร่ม
๖๘.นฤมล ขนมไทย
๖๙.ไร่ชัญญา
๗๐.กราวใน พระเครื่อง

๗๑.อาจารย์เชิด ปักธงชัย
๗๒.ร้านเมชิน
๗๓.ข้าวเหนียวหมู เก๋ / นิด ราชบุรี
๗๔.ร้านทิพย์?ทอยส์?เศรษฐี?ณี?
๗๕.คุณไชยสิทธิ์และครอบครัว
๗๖.คุณเก่ง ชลบุรี และคณะ
๗๗.คุณวิไลวรรณ และคณะ
๗๘.ร้านทอย สมบัติพ่อให้
๗๙.คุณหญิงผลไม้
๘๐.พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์

๘๑.ตี๋-เหน่ง ไอศครีม
๘๒.คณะรักหลวงพ่อ
๘๓.คณะทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
๘๔.เซ็น พสธ.รุ่น ๗
๘๕.ป.ปลื้มสุข ข้าวมันไก่
๘๖.ร้านก๋วยเตี๋ยวปังปอนด์
๘๗.หนูนา..ข้าวเหนียวมะม่วง
๘๘.เจ้แมว สวนมะละกอศุภโชค ชัยนาท
๘๙.ร้านกาแฟลุมพินี : อัมรา บุตรคำโชติ
๙๐.คณะบ้านก๋ง

๙๑.คณะลูกฝักทอง
๙๒.คณะบุญเติมทิพย์
๙๓.ร้านคุณนิธินันท์ จันทนโรจน์
๙๔.คณะลูกหลานท่านปู่ท่านย่า หลวงปู่หลวงพ่อ ไทธนบุรี
๙๕.คุณแม่ จอย และลูกหลาน
๙๖.ครอบครัวช่อง YouTube พ่อพรหมณ์
๙๗.คุณรัตนาภรณ์และคณะ
๙๘.ขนมครกโบราณแม่แตน หอมโนรี และครอบครัววงศ์คำ
๙๙.คุณอภิญญา คุณสอาด สีวนะนา
๑๐๐.คณะบุญกัลยา

๑๐๑.ร้านบะหมี่เจ๊เน้ย
๑๐๒.คุณธนาวดี และคณะ
๑๐๓.บริษัท เจค็อบคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ หจก. กิจพนาค้าไม้
๑๐๔.คณะลูกหลานเชียงใหม่
๑๐๕.ผัดไทยวัดเขาตะเภาทอง
๑๐๖.ร้านครอบครัวมีภูมิรู้ และคณะเพื่อน
๑๐๗.คณะคุณติ๋ม
๑๐๘.คุณมรกต และคณะ


สนับสนุนโดย : น้ำดื่มอารีนา ติดต่อพระเจ้าหน้าที่โรงทาน โทร.090 289-4595 065 598-7895 ไอดี P2979 พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร◄ll กลับสู่สารบัญ