"คลิปวีดีโอ" งานทำบุญวันพระ (วันตรุษไทย) ที่วัดท่าซุง
webmaster - 3/4/08 at 05:20

ทีมงานฯ สมัครเล่นได้ "คลิปวีดีโอ" ตอนทำบุญวันพระที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมานี้ จะเห็นว่ามีการทำบุญใส่บาตรกันที่หน้า ศาลาพระพินิจฯ ภายในจะมีการรับศีลอุโบสถ และฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ด้วย ซึ่งจะมีชาวบ้านแถววัดท่าซุง และผู้ที่มาจากที่อื่นมาพักปฏิบัติธรรม ร่วมกันทำบุญเช่นนี้เป็นประจำทุกวันพระด้วยครับ
webmaster - 5/4/08 at 15:18

วันนี้ 5 เม.ย. 2551 เป็นวันพระ (ตรงกับ วันตรุษไทย) ตอนเช้าที่ ศาลาพระพินิจฯ ทีมงานฯ ได้รับคลิปวีดีโอมาจากหลวงพี่ชัยวัฒน์แล้ว จึงรีบจัดทำให้ชมกันทันทีครับ..

คลิปวีดีโอ "วันตรุษไทย" ณ ศาลาพระพินิจนิจ วัดท่าซุง
สมเด็จองค์ปฐม ณ วัดท่าซุง ถ่ายเมื่อ 5.4.51 เวลา 15.00 น.
วันสงกรานต์ปีนี้ เตรียมถวายน้ำสรง "สมเด็จองค์ปฐม" "สมเด็จองค์ปัจจุบัน" และ "องค์หลวงพ่อฯ" ถวายเป็นเครื่องสักการบูชา เนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ของคนไทยสมัยโบราณ
ขอให้รับความสดชื่นและเยือกเย็น ลึกซึ้ง สุขุม คัมภีรภาพ มีญาณหยั่งรู้ลงสู่กระแสธรรม ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยฉับพลันนั้นเทอญฯ
**********************