ฉบับเปิดโฉม E-BOOK ด้วยโปรแกรมใหม่ ในสมาร์ทโฟนทุกรุ่น
webmaster - 5/10/13 at 16:03

WATTHASUNG E-BOOK

(ฉบับใหม่ Update 1 มกราคม 2564)

หนังสือ "อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีเกิด
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"หนังสือประวัติผลงานของท่านเจ้าคุณ
พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ )
วันที่ 1 มกราคม 2566
เรียน สมาชิกทุกท่าน

...ในวันขึ้นปีใหม่..อะไรๆ ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆ เช่นกัน เพื่อให้เข้ากับความทันสมัยในเรื่อง e-book ฉบับอัพเกรดด้วยโปรแกรมใหม่ ตามตัวอย่างที่เห็นทั้ง 2 ฉบับนี้ สามารถเปิดดูได้ง่ายๆ พร้อมลูกเล่นครบครัน ในโทรศัพท์มือถือของท่านทุกรุ่น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญกำนัลใจให้แก่เพื่อนสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะโปรแกรมที่พัฒนาใหม่ระดับพรีเมียมนี้ ต้องชื่อจากเจ้าของลิขสิทธิ์จากประเทศเยอรมัน เป็นเงิน 18,672 บาท

จึงหวังใจว่า บรรดาสมาชิกทุกท่านคงจะเพลิดเพลินกับการอ่าน แล้วก็อ่านๆๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงวันตายสำหรับทุกคน ทั้งคนอ่านและคนทำ

แต่สำหรับ watthasung e-book นี้จะไม่มีวันตาย จะเป็นอมตะตลอดไป ตราบเท่าสิ้นอายุพระพุทธศาสนาใกล้ครบ 5,000 ปี นั่นแล...สวัสดีปีใหม่

ทีมงานฯ(ฉบับเก่า Update 21 กรกฎาคม 2559)

อภินันทนาการแด่ทุกท่าน ไม่ต้องผ่านล็อกอิน

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดห้องสมุดฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.

และเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีเกิด หลวงพ่อพระราชพรหมยาน...นี่คือสมบัติของวัดท่าซุง ที่เป็นมรดกธรรมคำของพ่อ ขอให้ลูกๆ ช่วยกันรักษาไว้ให้ดี เพราะกว่าจะทำออกมาได้เป็นรูปธรรมอย่างนี้ ต้องใช้เวลานานปี พวกเราเหน็ดเหนื่อยกันทุกคน

แต่อย่างไรก็ไม่เหนื่อยเท่าพ่อ ขอให้ได้ทดแทนพระคุณของท่าน ช่วยกันศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ จะได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ตามพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้วันใกล้จะปรินิพพานว่า

"....พระธรรมวินัยนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย..."

บัดนี้คณะทีมงานเว็บวัดท่าซุง และเว็บตามรอยพระพุทธบาท ก็ได้สำเร็จภารกิจครบถ้วนแล้ว ด้วยการรวบรวมคำสอนของท่านไว้เป็นหมวดหมู่ คือ

1. E-book ทำเสร็จแล้ว
2. Video คำสอนก็ทำเสร็จแล้ว
3. MP3 คำสอนก็ทำเสร็จแล้ว


...คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้ว ทั้งตา ดู หู ฟัง ในธรรมทานส่วนนี้ที่ได้ทำทั้งหมด จึงขออนุญาตเรียกว่า "อภิมหาธรรมทาน" ด้วยการออนไลน์ไปทั่วโลก

นับว่าเป็นการประกาศพระศาสนาครบถ้วนทุกวงจร ทุกอย่างเสร็จทันในงานครบรอบ 100 ปีเกิดของท่าน เมื่อ 8-9 กรกฎาคม 2559 และงานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของวัดท่าซุง วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 อีกด้วย

...สาธุ ขอทุกท่านได้อนุโมทนาร่วมกันในผลบุญอันมหาศาลนี้ และขออโหสิกรรมทุกท่าน ที่อาจจะประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินกันไป ทั้งกาย วาจา ใจ ในการรักษามรดกธรรมคำสอนของท่านไว้

อาจจะไม่สดวก อาจจะต้องหวงห้าม ดูเหมือนไม่ค่อยจะตามใจในบางท่าน ในเรื่องลิขสิทธิ์ แต่อย่าลืมว่าครูบาจารย์สอนว่าให้รักษาทั้งระเบียบและวินัย นี่เป็นหัวใจของการเป็นศิษย์ที่ดี

....ฉะนั้น ภาพรวมทั้งหมดถ้าจะออกมาดีที่น่าสรรเสริญนั้น ถึงแม้ครูบาอาจารย์จะมีความดี แต่ลูกศิษย์ก็ต้องอยู่ในโอวาทที่ดีด้วย จึงนับว่าช่วยกันรักษาความดีนี้ไว้ ให้คงอยู่ตราบเท่าอายุพระพุทธศาสนา

หวังว่าธรรมทานเหล่านี้ทุกหมวด คงจะประทับอยู่ในหัวใจของพุทธศาสนินชนทุกท่าน ตราบเท่าที่จะเป็นหนทางนำท่านสู่ความสิ้นทุกข์ไปในที่สุด..ทุกๆ ท่านนั้นเทอญ


คณะผู้จัดทำ

Watthasung e-book

หนังสือธรรมะอีเลคโทนิค วัดท่าซุง
คลิกที่นี่
"Watthasung e-book"อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเปิดอ่านได้เลย โดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มเติมอีก
* (สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad และ Samsung สามารถดูผ่านเว็บไซด์ได้เลย)webmaster - 10/7/20 at 10:20

.


webmaster - 10/7/21 at 09:20

.