รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 ก.พ. 2566
webmaster - 15/2/23 at 22:55

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 25660001 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0002 : คุณนริศราและสามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.ร่วมทำบุญบวชพระวัดท่าซุง
4.ค่ายารักษาโรคพระภิกษุอาพาธ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

0003 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0004 : Sirawich Chotikakham

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0005 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ๕ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0006 : คุณนภัสธร หนูสนั่น ณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0007 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

0008 : คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0009 : คุณชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0009 : น.ส.ลัดดา กุลราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศ แก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทวดาประตัวของข้าพเจ้า และเจ้ากรรมคุณเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า และคุณมะนัด กุลราช

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0010 : คุณอรพรรณ ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0011 : คุณค้าเกียว แซ่ตั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0012 : คุณสันติ สุทธิบัญชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0013 : คุณสุทัศน์ นาใจ คุณนนทพร ชายใหม่ ด.ญณัฐภัสสร นาใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0014 : กองทุนพระนารายณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0015 : ครอบครัวมีสุขเจ้าสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0016 : คุณสรศักดิ์ ขอทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0017 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บาท
2.วิหารทาน 10 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐม 10 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
5.ร่วมบุญอื่นๆ ทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0018 :คุณ รจนา เมฆภูวดล , คุณซางกี่ แซ่หงุ่น - คุณรุ่ง แซ่หู่ , Mr.Kulachart Wacharasuporn.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0019 : คุณพููลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0020 : คุณninenooom

ต้องการร่วมบุญ :

1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0021 : คุณอรทัย วงค์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป
2.วิหารทาน ธรรมทาน
3.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
4.บริจาคโลงศพ

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0022 : คุณcesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0023 : คุณภณิตา บุตญาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0024 : คุณสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0025 : คุณธีวรา จันทร์ทอง พร้อมเทวดาที่รักษาและท่านผู้เกี่ยวเนื่อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 28🚩
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 20🚩
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 20🚩
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20🚩

รวมเป็นเงิน : 88 บาท

00026 : คุณพฤฒิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

00027 : คุณวรรยดา บุตรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายน้ำดื่ม

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0028 : คุณศิขรินทร์ โบกขพรรษ คุณอัญคณางค์ คำแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ที่อยู่อาศัย 356 ม.7 ลานสัก อุทัยธานี

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0029 : คุณมยุรฉัตร ผดุงโกเม็ดและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0030 : คุณพรพิมล ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0031 : คุณ สนธยา ช่วยแต้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 303 บาท

0032 : คุณวิรัตน์ บุญญาอธิมาตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,700 บาท

0033 : คุณเอม ชัยประดิษฐ์, คุณพัชร พุ่มพวง, คุณพจน์วรรณ ชัยประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0034 : คุณนิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 20 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 10 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0035 :คุณ กิตติภณ วณิชชาภรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0036 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0037 : คุณโสรัจ กลิ่นรอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 499 บาท

:
0038 : คุณกิ่งกาญจน์ ธิติอังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566...100บ.
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566...100บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)...100บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก...100บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์...100บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)...100บาท
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน...100บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร...100บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ...100บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์...100บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0039 : คุณอัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0040 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์ และ คุณภาคิณ อุทัยพิศ คุณภูรินท์ อุทัยพิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0041 : คุณเอกชัย เงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0042 : คุณวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท
0043 : คุณอรศรี เหมือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0044 : คุณสิงขร ภุมรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 160 บาท

0045 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0046 : คุณชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0047 : คุณศศิประภา เลิศจิรโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0048 :คุณ ธัญลักษณ์ ถาวรสุข และคุณเสาวลักษณ์ อารีย์ยนต์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0049 : คุณทรงภูมิ เตมียศร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0050 :คุณชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย 620 บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่าง 380 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0051 : คุณเชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 310 บาท

รวมเป็นเงิน : 410 บาท

0052 : คุณเทพนม อินทร์จักร, คุณอรพินท์ อินทร์จักร, คุณสมใจ อินทร์จักร,เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์จักร, คุณเกรียงไกร อินทร์จักร, คุณนพมาศ ร่มเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0053 : คุณกี่ เปี่ยมสุภัคพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0054 : คุณพัชรวัฒน์ เพิ่มพงศ์ดำรงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์100บาท
2.ทำสังฆทาน100บาท
3.ทำวิหารทาน100บาท
4.ทำธรรมทาน100บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0055 : คุณธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0056 : คุณณัฐธีร์ พงศ์ธีรรัชต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0057: คุณพึงใจ แสงสาครรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0058 : คุณฐิติพันธ์ ประสมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 100.บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 300.บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0059 : คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0060 : นพ.ผจงพล-คุณสมพิศ สุวรรณบูล ช็อคโกแล็ท น้องเล็ก บุญหลง ทอง เดียว หนึ่ง ดำ โทน ไฝ แสป ดำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100บาท
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร 100บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0061 : คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0062 : ตลาดสดกะทู้ ใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0063 : ครอบครัวกิจณรานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0064 : คุณวิรัช คงดำและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหาร30 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์20 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

:
0065 : คุณชัยวุฒิ แพงมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0066 : คุณฤทธิเดช ผุยมูลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0067 : คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0068 : ราชากบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

***ทำทุกรายการ ๆ ละ 100 บาท รวม 1,000 บาท***

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0069 : คุณวัฒนา ญาณปัญญา และ ผู้ร่วมให้ทิป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 330 บาท

0070 : คุณศรายุทธ วิจิตรธนสาร คุณนวลฉวี กุลศรี คุณรุ่งนภา วิจิตรธนสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0071 : คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0072 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญทุกอย่าง อย่างละ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0073 :คุณอำภาษุภ เจิดจิตกุศล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0074 : คุณเฉลิมพล อิ่มอ่องและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0075 : คุณประภาส กมลศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0076 : คุณมานะ ไทยอู่ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0077 : คุณทวีทรัพย์ สระแก้วและครอบครัวและศิษย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 340 บาท

0078 : คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 85 บาท

0079 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0080 : คุณศุภากร พร้อมครอบครัว และญาติพี่น้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำธรรมทาน 1 บาท
2.ทำวิหารทาน 1 บาท
3.ทำสังฆทาน 1 บาท
4.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
5.ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

0081 : คุณสกล บุตรวงศ์,คุณแก้ว บุตรวงศ์,คุณจำนงค์ บุตรวงศ์,คุณนิพันธ์ ปัญดี,คุณเสน่ห์ จำเนียรศรี,อาก๋งฮู้,คุณชุลีพร บุตรวงศ์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0082 : คุณธราเทพ บุญยฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0083: คุณอนุชา จึงวิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0084 : คุณวิไลลักษณ์ มะโนปิงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,099 บาท

0085 : คุณประจวบ บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
4.ค่าถวายภัตตาหาร
5.ค่าน้ำ ค่าไฟ
6.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300บาท

0086 : คุณลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ คุณม่วยยิ้น แซ่ทั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 200 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 200 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
1200 บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0087 : คุณอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน
2.ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ
3.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ น้ำ ไฟ
4.ทำบุญหลวงพ่อเงินไหลเทมา
5.ทำบุญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
6.ซ่อมวิหารแก้ว 100 เมตร
7.บูรณะศาลา 4 ไร่
8.ซ่อมศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

0088 : คุณวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0089 : คุณนวพล พลวัฒน์สิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย31บาท
2.วิหารทานธรรมทาน31บาท
3.สังฆทาน31บาท
4.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์31บาท

รวมเป็นเงิน : 124 บาท

0090 : คุณรุ่งทิพ เพชรเส้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0091 : คุณจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0092 : คุณกันยา กาญจโนภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทานกองพิเศษ อุทิศให้เหมียวฝอเอวี้ยน

รวมเป็นเงิน : 2,200 บาท

0093 : คุณอภินันต์ ญาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0094 : คุณปัทมวรรณ ปัญญานุชิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) จำนวน 10 บาท
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก จำนวน 10 บาท
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์จำนวน 10 บาท
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) จำนวน 10 บาท
5.วิหารทาน จำนวน 60 บาท
6.สังฆทาน จำนวน 60 บาท
7.ธรรมทาน จำนวน 60 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 60 บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 60 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0095 : คุณเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0096 : คุณชลิตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0097 : คุณธนวรรธน์ เพชรนัยสัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็น วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขอได้โปรดเมตตาสงเคราะห์ข้าพเจ้าและครอบครัว ให้ปลอดภัย มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม
2.ถวายเป็นสังฆทาน แก่องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ขอองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเมตตา บอกกล่าว เจ้ากรรมคุณเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา ของ คุณจรีรัตน์ เพชรนัยสัมฤทธิ์ (คุณแม่) ให้ได้รับผลบุญ อนุโมทนา และยกอโหสิกรรมให้
3.ถวายเป็นสังฆทาน แก่องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ขอองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเมตตา บอกกล่าว เจ้ากรรมคุณเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา ของ คุณสุภาพร เพชรนัยสัมฤทธิ์ ให้ได้รับผลบุญ อนุโมทนา และยกอโหสิกรรมให้
4.ถวายเป็นสังฆทาน แก่องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ขอเมตตาท่าน บอกกล่าว คุณ อนันต์สิน เพชรนัยสัมฤทธิ์ ให้ได้รับผลบุญนี้ และอนุโมทนาด้วยเถิด
5.ถวายเป็น ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อุทิศให้เจ้ากรรมคุณเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา ของข้าพเจ้า

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0098 : คุณอัจจิมา ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0099 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0100 : คุณจิรัฌชา ปาวะรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0101 : คุณชัยชาญ โพธิ์หวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 808 บาท

0102 : คุณเรณู รัตนโกมุท ,คุณเลี่ยม มะลิพุ่ม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

:
0103 : คุณภาคิน วัฒนะชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0104 : คุณพีรพงษ์ ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0105 : คุณสถาพร สวัสดิผล และแม่ลำยอง สวัสดิผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรุป 200 บาท
2.วิหารทาน ธรรมทาน 200 บาท
3.สังฆทาน 200 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ วัดท่าซุง 100 บาท
6.ค่าอาหารเพล ภิกาุสงฆ์ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0106 : คุณภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0107 : คุณธัญญพัทธ์ สิริโรจน์บุษยา

ต้องการร่วมบุญ :
1บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)500 บาท
2บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 500 บาท
3บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 500 บาท
4 ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0108 : คุณอัฐพล-คุณเรณู-ดญ.อภิสรา-ดช.อภิชัจ รัตนโกมุท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0109 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0110 : คุณเรณู รัตนโกมุท ,คุณเลี่ยม มะลิพุ่ม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0111 : คุณวิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว คุณคุณค์ ศิลปาจารย์ คุณวิเวียน ฟูลเลอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1 สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
2 ทำบุญรวมทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0112 : คุณเวฑิต จันทรขรินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0113 : คุณโสภา กล่องแก้ว คุณนิติกรชูปัญญา คุณดนุสรณ์ จิวสุวรรณ คุณฉวี กล่องแก้ว คุณจักรเพ็ชร อินพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
เพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษกล่องแก้วบุญโฉมขวัญเมืองชูปัญญาเจ้ากรรมคุณเวร พระภูมิเจ้าที่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0114 : คุณอดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0115 :

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 10 บาท
3.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป 10 บาท
4.ถวายภัตตาหาร 10 บาท
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0116 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/23 at 22:58

0117: นส.พนิดา วรรธนะตันติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0118 :

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

:
0119 : คุณชัยรัตน์ จันทร์วงษาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0120 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0121 : คุณภูทิตร์-คุณชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 40 บาท รายการที่ 1-10 60 บาท
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0122 : คุณธีระพงศ์ ธำรงเศรษฐกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0123 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0124 : คุณโชคชัย กี่อุไร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 = 27 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 = 27 บาท
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 27 บาท

รวมเป็นเงิน : 81 บาท

0125: พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0126 : คุณทินวสิษฐ ลาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0127 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0128 : คุณธัญญา -คุณศรุดา ประเสริฐผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0129 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0130 : คุณอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0131: คุณPan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0132 : คุณสุเทพ เอี่ยมสำอางค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0133 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

0134 : คุณบุศรินทร์ เดชดำรง คุณปรีชา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0135 : คุณจรูญเลิศ โลกุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0136 : คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 สตางค์

0137 :คุณปภัสกัญญ์ บุญสุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน สังฆทาน 10 บาท
2.ทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0138 : คุณธนัท คําสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0139 : คุณรังสิวุฒิ ชูเทียน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
รายการละ 10 บาทครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0140 : ครอบครัวมานิกพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0141 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0142 : คุณ เมธาวิน มโนรัตน์ คุณใบเตย พรมนิ่ม ดญ.ศศิรวิศรา มโนรัตน์ ด.ช.ชนม์วินท์ มโนรัตน์น์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0143 : หนู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0144 : คุณอรอุษา แสนเดช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0145 : คุณคเณศวรณ์ บางแสงศิริวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0146 : คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0147 :

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,ท่านเจ้าคุณฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0148 : คุณอังคณา กางพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0149 : ครูและนร.ชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ 15 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 15บาท
3.วิหารทาน 15บาท
4. ธรรมทาน 15บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0150 :คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0151 : คุณดิลก ตรีพัชนี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเดือน ก.พ.66
1.บาตรวิระทะโย 5,750 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท
3.วิหารทาน 740 บาท
4.ธรรมทาน 740 บาท
5.ทำบุญทุกอย่างในพระพุทธศาสนา 410 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 870 บาท
7.ค่าน้ำ-ไฟ 560 บาท
8.สงเคราะห์นักเรียนวัดสุธรรมยาน 460 บาท
9.มูลนิธิหลวงปู่ปาน 460 บาท
10.ประดับเพ็ชรสมเด็จองค์ปฐม 510 บาท
11.ร่วมสร้างปราสาททองคำ 1,000 บาท
12.บูชาครูมโนฯ 70 บาท
13.ใส่ย่ามฯ 100 (หลวงพ่อ20 บาท พระครูเจ้าอาวาส20 บาท พระปัจเจกพุทธเจ้า20 บาท พระครูผึ้ง20 บาท หลวงตาแสง 20บาท )
14.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 800 บาท
15.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 150 บาท
16.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 70 บาท
17.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 20 บาท
18.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 20 บาท
19.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20บาท
20.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 12,820 บาท

0152 : คุณนราเทพ - คุณปริยาภรณ์ พฤกษหิรัญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 (100 บาท)
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) (100 บาท)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (100 บาท)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก (100 บาท)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (100 บาท)
6.ถวายค่าภัตตาหาร (100 บาท)
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ (แทนเทียนพรรษา) (100 บาท)
8.ชำระหนี้สงฆ์ (100 บาท)

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0153 : คุณกนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / คุณ.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน /สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ/ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 17 บาท

0154 : คุณอาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0155 : คุณฐิปริดิยาธร พรหมธนะนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะพระอุโบสถและถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 9,999 บาท

0156 : คุณบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.มณฑปพระศรี

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0157 : คุณบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0158 : คุณบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0159 : บุญผล บุญรัตน์ พน สำลี จักรพงศ์ จินตนา สมิตา มุทิตา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0160 : คุณสมพล เรือนใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0161 : คุณรัฐกฤษฏิ์ ธนสกุลเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0162 : คุณณัฐวุฒิ ประเทือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0163 : คุณชัชชัย และคุณปรียาภรณ์ กับครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0164 : คุณธนากูล บุญเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1. โอนเงินจากการใส่บาตรวิระทะโย เพื่อสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และบุญอื่นๆกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0165 : คุณธีระศักดิ์ สุทโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตรวิระทะโย
12.อุทิศให้บิดามารดาและญาติทั้งหลายตลอดเจ้ากรรมคุณเวร

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0166 : คุณสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0167 : คุณธนวุฒิ มีลาดคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0168 : คุณสมพร ค้นทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน50 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0169 : คุณศักดิ์สิทธิ์ เรียวสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0170 : คุณยศพนธ์ธรณ์ ไชยมัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ทำบุญทุกอย่างประจำเดือน กพ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0171 : คุณไกรวิชญ์ เกเย็น , คุณสาว ศรัญญา สุธรรม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย 60 บาท
2. หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน 60 บาท
3. หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0172 : คุณสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ ด.ช.ธนกฤต สมสอาด คุณนิติธร สมสอาดและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0173 : กองบุญโพธิญาณอนุสรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0174 : คุณสาวอัญจ กรรณสูต

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,010 บาท

0175 : คุณ วัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

*แยกถวายสังฆทาน 80 บาทครับ

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

0176 : คุณ พิทักษ์ ภาพชะนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0177 : คุณขจรลาภ ชิราพฤกษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566(50บาท)
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 (50บาท)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) (50บาท)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก(50บาท)
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์(50บาท)
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)(50บาท)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน(50บาท)
8.ถวายค่าภัตตาหาร(50บาท)
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ(50บาท)
10.ชำระหนี้สงฆ์(50บาท)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0178 : คุณวีระยุทธ วงศ์สุุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองอุโบสถ วัดท่าซุง
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟ
3.ชำระหนี้สงฆ์
( เงินใส่บาตรวิระทะโย )

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0179 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0180 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
อย่างละ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0181 : น.ส.เพ็ญผกา กาญจโนภาส คุณนรพล กาญจโนภาส น.ส.สิริมาศ กาญจโนภาส ด.ญ.ช่อเพชร กาญจโนภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0182 : อุทิศให้ คุณบรรจบ/ คุณลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมคุณเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้่ากรรมคุณเวรของลูกศิษย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0183 : คุณอุณกฤต วงษ์จินดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0184 : คุณฤทัยรัตน์ จ้วงสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญหล่อสมเด็จองค์พระปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0185 : คุณชลิต ตันติกฤตยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0186 : คุณณัฐพัชร์ ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0187 : คุณเจษฎา เลิศขจรลาภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
กองละ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0188 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0189 : คุณพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าครูวิชามโนยิทธิ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0190 : คุณภัทรบดี หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 ,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0191 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0192: คุณณัฐฐฺญา พาร์คเกอร์ - คุณวิฑูร-คุณวิณัฐฑรา บุญสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน จำนวน 1,500 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0193 : ตัวแทนทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ 10.ชำระหนี้สงฆ์
11.เหรียญทอง (น้อมใจบูชาพระ)
12.เหรียญทองติดเพชร (น้อมใจบูชาพระ)

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0194 : คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี คุณธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ คุณกชกร ติยวลีย์ คุณภูริภัทร์อรรถพรเดชา ติยวลีย์ คุณพ่อสมเดช เหล่ากาวีและครอบครัว คุณทรงกลด ไพโรจน์สันติกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0195 : อาจารย์ใบบุญ แสงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 354 บาท,
2. ทำบุญบูชาครู 353.50 บาท

รวมเป็นเงิน : 707.50 บาท

0196 : คุณนาคา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 88 บาท

0197 : ครอบครัวสุเมธินทกุล/ครอบครัวพิมพ์พจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0198 : คุณกรองกาญจน์ สุขเจริญและ Mr.Darren

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระปฐม หน้าตัก5ศอก (เป็นพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน : 10,016 บาท

0199 : คุณไพบูลย์ กระสานติโภทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0200 : คุณปิยชาติ ชัยปัญญาทัศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0201 : คุณวรณัน ลักขษร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0202 : คุณจักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ


ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0203 : คุณรินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินใส่บาตรพระวิระทะโยประจำเดือน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0204 : คุณเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
300 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 300 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 500 บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 500 บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 500 บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 300 บาท
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ.100 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์.100 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0205 : คุณเนตรนภา ยอดสนิท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0206 : ธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 309 บาท

0207 : คุณสุกัลยา อาศัยพานิชย์ ,คุณปุณฑริกา อาศัยพานิชย์, คุณหยูแช แซ่เลี๊ยว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญรายการที่ 1-10
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
รายการละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0208 : คุณเนตรนภา ยอดสนิท เป็นผู้โอนเงินทำบุญให้ประจวบพร จันทร์บำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0209 : คุณวีระ คุณจุฑารัตน์ บางแสง และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท
2.ถวายปัจจัยทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0210 : คุณ วุฒิชัย ผสมทรัพย์ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมคุณเวรทุกภพทุกชาติ.ต

ร่วมทำบุญ
1..บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0211 : คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมคุณเวรทุกภพทุกชาติ.

ร่วมทำบุญ
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0212 : คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0213 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์ และ คุณภาคิณ อุทัยพิศ คุณภูรินท์ อุทัยพิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0214: คุณศิวะนัต สุขอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 950 บาท

0215 : คุณชลธี เกณฑ์กระโทก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังทานและทำบุญทุกอยาง

รวมเป็นเงิน : 73 บาท

0216 : คุณนฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0217 : คุณนันทพันธ์ เรืองจิรนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0218 : คุณมงคล ฐิตบุญนิมิต,คุณ ติยาภัสย์ วรหาญ, และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0219 : คุณ ชนะพงศ์ ประมาณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์


รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0220 : คุณกนกวรรณ ประศาสต์เขตการณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน.วิหารทาน .ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0221 : คุณลี่ฮวง แซลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.อุทิศให้เจ้ากรรมคุณเวรคุณแม่ลี่ฮวง แซลิ้ม

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0222 : คุณอัจฉรา หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สัฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
2.ทำบุญครบรอบ5ปีพระราชภาวนาโกศลมรณะภาพ11-12กุมภาพันธ์2566-500 บาท
3.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อ-ท่านเจ้าคุณหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่)วันที่11กุมภาพันธ์2566 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0223 : พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ และคุณอโณไท แสนปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :

ร่วมทำบุญสร้าง
1.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก10ศอก
2.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี
3.ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง4
ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร) ท้าววิรุฬหก
ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักข์
4.พระประธานหน้าตัก10ศอก
5บูรณะวิหารแก้ว 100 เมตร
6บูรณะพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7บูรณะพระจุฬามณี
8.บูรณะสมเด็จองค์ปฐม
9.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 488.99 บาท

0224 : คุณพีรพงษ์ ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0225 : คุณยุทธนา ชูบาล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร 'วิระทาโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0226 : คุณชัชวาลย์ เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานอุทิศให้คุณพล สันติรัตน์ผู้ล่วงลับ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0227 : คุณสุณิสา คงทน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/23 at 23:01

0228 : คุณพัชรกฤษฏิ์-คุณปราณิศา-คุณประพิณกฤษฏ์-คุณประพิณศิษฏ์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 100 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100 บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100 บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100 บาท
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหารรายวันเดือนก.พ.2566 วันละ 100บาท รวม 28 วัน 2,800 บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
11.กองทุนธรรมทาน (เข้าบัญชีกรุงไทย 6190501877) 100 บาท
12.สังฆทานรายวันเดือนก.พ.2566วันละ 100 บาท รวม 28วัน 2,800บาท
13.ร่วมบุญน้ำปานะ 100 บาท
14.ร่วมบวชพระภิกษุสงฆ์,สามเณร 500บาท
15.ร่วมบุญทุกอย่าง 500บาท

รวมเป็นเงิน : 8,100 บาท

0229 : คุณวิรัชสัณห์ คุณเสาวลักษณ์ อุทัยรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป60บาท
2.วิหารทาน60บาท
3.ธรรมทาน60บาท
4.สังฆทาน60บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์60บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0230 : คุณกชรัตน์ ขันธประโยชน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0231 : ครอบครัวอัครเดชาธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระมหามงกุฎสมเด็จองค์ปฐม ที่ประดิษฐาน ณ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0232 : คุณนฤมล, คุณกอร์ดอน ครูว์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2 ,400 บาท

0233 : คุณศานติ สิริมิตตานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายดอกไม้ ธูปแพ เทียนแพขอขมาพระรัตนตรัย

รวมเป็นเงิน : 50.69 บาท

0234 : คุณรักษ์พล เจริญพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0235 : คุณพงศกร เจริญกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0236 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเลี้ยงพระตลอดเดือนกุมภาพันธ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0237 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0238 : คุณมานะ อิสริยะวณิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ อุทิศให้แก่คุณสาวชูติ๊ว แซ่เอี๊ยว คุณสาวจริยา อิสริยะวณิช คุณทองหล่อ ธรรมวิชิต คุณสาวพรรณิดา อินทรวิเชียร ขอท่านพญายมราชเป็นสักขีพยาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0239 : คุณไมตรี แย้มจินดา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 615 บาท

0240 : คุณทองสุข ญาณโรจน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0241 : คุณกอบกุล เพ็ชรายุทธและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0242 : คุณวีระชัย แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0243 : คุณกนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / คุณณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน /สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ/ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0244 : คุณชลัด ปริยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0245 : คุณ ดวงดาว ปัญจมหาคีรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
2. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0246 : คุณสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0247 : คุณเมชญา โชติกาวรานนท์และคุณเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0248 : คุณพิจิตตรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน


รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0249: คุณอุกฤษ เหมพิจิตร และตรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0250 : คุณวิรัช ล้ำเลิศธนและคุณสาวฐาปนีย์ ศรีรัตนสกุลกวีและน้องพลอย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0251 : คุณกรองกาญจน์ สุขเจริญและ Mr.Darren

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน องค์พระปฐมหน้าตัก5ศอกและหน้าตัก10ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10,016บาท

รวมเป็นเงิน : 10,016 บาท

0252 : คุณธนกร คล้ายสุรินทร์ พร้อมเทวดาที่รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 30 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 30 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 29 บาท

รวมเป็นเงิน : 119 บาท

0253 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0254 : ยศวดีการทอง เบิร์ด นํฎฐนันท์์นิจมานซิรัตนกรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0255 : คุณณรงค์เกียรติ สีแดด, คุณชีวานนท์ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0256 : โจ้ แพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0257 : คุณศุภกฤต สาตร์เงิน และ คุณจุฑาภรณ์ แก้วนิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน จำนวน 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0258 : คุณธนา อู่วิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0259 : คุณภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100บาท

0260 : คุณพีระ ประจันบาล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0261 : คุณณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0262 : คุณณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายผ้าห่มหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0263 : คุณวิรัตน์ สีวารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0264 : คุณ วิรัตน์ คุณพรเพ็ญ สีวารีและน้องตุลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0265 : คุณศไนส์ เศวตวิลาศ และ คุณสาวสิริพร ฉันทะภาคย์พิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0266 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0267 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0268 : คุณสายัณห์ ลี้หิรัญญพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ จำนวน1 ,500 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0269:คุณ เซี้ยม ลี้หิรัญญพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0270 : คุณณรัช วรรณบุตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0271 : คุณปภพ ทีปรักษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0272 : คุณลักขณา บุญยัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0273 : คุณเสริมศาสตร์ ลำเลียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0274 : คุณสหทัศน์ ขัยเจริญธนกุ คุณพรนิภา สังข์วงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0275 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์ และ คุณภาคิณ อุทัยพิศ ภูคุณรินท์ อุทัยพิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0276 : คุณรุจิรดา สุขสานต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างโบสถ์ทองคำ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0277 : คุณรุจิรดา สุขสานต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0278 : คุณปรัชญา ทิตอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0279 : คุณ ทัศนพงษ์ พงษ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 272 บาท

0280 : คุณธนันต์ชัย- คุณสุรพร - คุณภวิศ วงศ์ศิริโชติ คุณบุญจิรา บัลลังก์ปัทมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0281 : คุณพลับพลึง กุลเกตุ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0282 : คุณธนภัทร์ สกลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0283 : คุณสมพร ลือเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0284 : คุณวรรณา จิตตะวิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ยอดมหามงกุฏ พระประธานศาลา ๔ ไร่ เตรียมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0285 : คุณภูษณิศา มีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานแด่สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0286 :คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0287 : คุณทินวสิษฐ ลาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์100 บาท
2. วิหารทาน100 บาท
3. สังฆทาน100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0288 : คุณอุรุพงษ์ รักแก้ว พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0289 : คุณลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์ คุณตัญภัทร ผิวพรรณธนาพล คุณธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพล

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0290 : คุณนิกรณ์ บุญนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0291 : คุณขันธกฤต ศรีธวัชชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0292 : คุณสไบแพร คุณชัยพงษ์ ด.ช.บุญฤทธิ์ ด.ญ อภิรมญ์ โฮงคำแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0293 : คุณอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0294 : คุณลดาวัลย์ วงค์เทียนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน อุทิศให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 1 ,500 บาท

0295 : ครูและนร.ชั้นป.2รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป 15 บาท,
2. วิหารทาน 15 บาท,
3.สังฆทาน 15 บาท,
4. ธรรมทาน 15 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0296: คุณเมธาวี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0297 : คุณพลวัต ลามพรม คุณสุพร ลามพรม คุณสมชาย ลามพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์ **10รายการ 150 บาท
**ใส่บาตรวิระทะโย 150 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0298 : คุณพยอม คุณฉวีวรรณ บุญเปรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท
2. ถวายสังฆทาน 500 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,300 บาท

0299 : คุณรุ้งนภา ชื่นวิทยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0300 : คุณเบ็ญจา สาโรช ภูรี บุญยกิจสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,800 บาท

0301 : คุณ พีรพงษ์ พรหมสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย 300 บาท
2.ร่วมบุญทุกบุญ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0302 : คุณธนเสฏฐ์ พัฒนนิธิธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูปและถวายสังฆทาน เนื่องในวันเกิด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0303 : คุณเอ๋ เอวันโน

ต้องการร่วมบุญ :
- ใส่บาตร"วิระทะโย 160 บาท
- ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

จ.เชียงใหม่
0304 : คุณอรุณี ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
-ใส่บาตร"วิระทะโย" 70 บาท
-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 30 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0305 : คุณคนัมพิชฐ์ สังข์ศรีแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 300บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 100บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0306 : คุณเซ็นฝัด - คุณวสุนันท์ ชนะโรจน์เจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0307 : คุณเซ็นฝัด - คุณวสุนันท์ ชนะโรจน์เจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

dd>0308 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0309 : คุณธีรณัฏฐ์ ถาวรวัตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0310 : คุณนันทนา ชื่นชม, คุณวันชัย โสฬสรุ่งเรือง,คุณอนันต์ โสฬสรุ่งเรือง, คุณหงษ์ โสฬสรุ่งเรือง, คุณชวน โสฬสรุ่งเรือง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 ,000 บาท

.
0311 : คุณศิริ สุนรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0312 : คุณสิริกมลวรรณ บุญศรีมโนรมย์และ Mr.Morteza Ahmadi และครอบครัวบุญศรีมโนรมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมโมทนาทุกบุญ น้อมถวายสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0313 : คุณอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 9 ชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0314 : คุณปิยพล จันทนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 = 300 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 = 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0315 : ครอบครัวสุดานา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) จำนวน 300บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0316 : คุณกิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล ( ผู้โอน)

ต้องการร่วมบุญ :
คุณ กานดา งามกิติเดชากุล
1.ทำบุญสังฆทาน 1,000 บาท
2. พระประธานศาลา 4 ไร่ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1 ,500 บาท

0317 : คุณณัชชา ปภัสธีรนาถ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมบุญทั้ง 10 รายการ รายการละ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0318 : กิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล ( ผู้โอน)

ต้องการร่วมบุญ :
คุณกานดา งามกิติเดชากุล ทำบุญพระประธานศาลา 4 ไร่ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0319 : คุณสุริยะ ขันธมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมบุญทั้ง 10 รายการ รายการ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0320 : คุณสันติ สุทธิบัญชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุด 100บาท 1ชุด
2.ค่าภัตตาหาร 100บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0321 : คุณพรกมล พงษ์พินิจภิญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระ3องค์วันที่11กพ.66

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0322 : คุณพรกมล พงษ์พินิจภิญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0323: คณะแม่ชีพรทิพย์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0324 : ครอบครัวแม่อุไร เตชะศรีประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

:
0325 : คุณสูบิน คุณลาวัลย์ คุณธนชัย คุณเปรมทิพย์ นส.จุฑามณี เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0326 : คุณอัจฉรี กองอินตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0327 : คุณรณชัย เติมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

0328 : ครอบครัว อรุณกร ชัยสุบรรณ์กนก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0329 : ครอบครัว จริยาภรณ์ อุปสาแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0330 : ครอบครัวณัฏชวัชรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

:
0331 : ครอบครัวณัฐชนา ตั้งรุ่งเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0332 : คุณทับทิม ภูมิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0333 :คุณ เบิรด..ยศวดี กรีทองนัฎฐนันท์ นิจมานะวิรัตนกรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างสมเด็จองค์ปฐมและสมเด็จองต์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0334 : ครอบครัว วราภรณ์ กาเหว่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0335 : ครอบครัวจันทะดี ศรีพักตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0336 : ครอบครัววิทยา อินคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0337 : คุณนิกร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระ 1 ,000 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 1500 บาท

รวมเป็นเงิน : 2 ,800 บาท

0338 : พระนาคโพธิ เหล่าสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์5ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0339 : คุณchanya

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0340 : คุณวิษณุ อ่อนขาว

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 620 บาท

0341 : คุณนงนุช กุลธน

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระประธาน 4 ไร่ องค์ใหม่ ปางจักรพรรดิ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0342 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0343 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
12.บาตรวิระทะโย
รวม200บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0344 : คุณกิตติพันธ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50บาท

0345 : คุณเฉลิม มั่นยืน และคุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100บาท

0346 : คุณนาคา แซ่เลียว คุณสุริยันต์ ดิษสวน เด็กชายจิรายุ แซ่เลียว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทานใส่บาตรทำบุญทุกอย่างทำบุญวันเกิดให้เด็กชาย จิรายุแซ่เดียว

รวมเป็นเงิน : 388 บาท

0347 : คุณนิรมล และ คุณวีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0348 : คุณทิวารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0349 : คุณ สุพล ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระพุทธรูป2องค์และหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี หลวงพ่ออนันต์ ช่อมแชม ศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0350 : ดร.ไพลิน-จาคอบนิวเวินเฮาส์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญครบรอบ5ปีท่านเจ้าคุณ 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ 300 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 100 บาท
4.บูรณะพื้นพระยืน8ศอก 100 บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100 บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด 100 บาท
7.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0351 : คุณสุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง 800 บาท
2. ทำบุญธรรมทาน 500
3. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 500
(โอน 2 ครั้ง 1500+300)

รวมเป็นเงิน : 1,800 บาท

0352 : คุณนิญาดา กิตติวุุฒ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0353 : คุณจิตติมา ฉ่ำเฉลิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
ข้อ 1-9 จำนวน 100 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0354 : Mr.suriya meejankaew

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0355 : คุณเรณู พวงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0356 : คุณฐาปานีย์ จรัสระวิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญทุกอย่าง อย่างละ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/23 at 23:03

0357 : คุณมณี พุ่มแย้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระประธานศาลา4ไร่(องค์ใหม่)40บาท
2.สร้างพระชำระหนื้สงฆปิดทองหน้าตัก5ศอก40บาท.
3. สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อปานหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล60บาท.
4. บูรณะศาลา4ไร่40บาท
5. ปิดทอีงพระอุโบสถทองคำ20บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0358 : คุณยุภาพรรณ เทพยศ และครอบครัว (ชื่อผู้โอน ยุภาพรรณ เทพยศ)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ต้องการถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0359 : ครอบครัวประคินกิจ ครอบครัวรุ่นเจริญ ครอบครัววิวัฒน์ศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
รายการบุญเดือนกุมภาพันธ์
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0360 : คุณจำปี นาคจำแลง

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย 300บาท
2. สร้างพระ 125บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 125บาท
4. วิหารทาน 125บาท
5. ธรรมทาน 125บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0361 : คุณไพริน พูลเวศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป/สังฆทาน/วิหารทาน/ชำระหนี้สงฆ์/ร่วมถวายภัตราหารพระสงฆฺ์

รวมเป็นเงิน : 28 บาท

0362 : คุณวิศวกร ถนอมกิจนุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0363 : คุณประพจน์-คุณลดาวรรณ-คุณภัทรพล ประภัสสรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.เททองหล่อยอดมหามงกุฏพระประธานหน้าตัก 10 ศอก

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0364 : ใบบุญ นักเดินทาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0365 : คุณธนวรรฒ เอกสุวรรณวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1 ,009 บาท

0366 : คุณธนศร สิรินันทภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0367 : คุณก้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0368 : คุณวารดี สร้อยโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0369 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ยอดพระมหามงกฎบนสุด 20 บาท
2. ยอดส่วนล่าง 20 บาท
3. หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน 20 บาท
4. หลวงพ่อฤาษี 20 บาท
5. หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอนันต์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0370 : คุณสาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0371 : คุณพัทธนันท์ เชื่อมไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างประธานศาลาสี่ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0372 : คุณสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0373 : คุณสุนิษา ประทานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0374 : คุณกิตติ นิวาสะวัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0375 : คุณสาวิตรี สาแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ครบรอบมรณภาพล.พ.อนันต์หล่อใบโพธิ์
2.ยอดมหามงกุฏพระประธาน4ไร่
3. หล่อล.ป.ปานล.พ.ฤาษีล.พ.อนันต์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0376 : คุณสาวิตรี สาแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ครบรอบมรณภาพล.พ.อนันต์หล่อใบโพธิ์
2.ยอดมหามงกุฏพระประธาน4ไร่
3. หล่อล.ป.ปานล.พ.ฤาษีล.พ.อนันต์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0377 :คุณชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0378 : คุณพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
รายการละ 100 รายการสุดท้าย 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0379 : คุณนรินทร์ ปิยารมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0380 :คุณธนวัฒน์ ศิริอนันต์โชติ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0381 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ5ปีหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพวันที่11-12กุมภาพันธ์2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0382 : คุณภัทรานิษฐ์ ดิเรกโภค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

กรุงเทพฯ
0383 : คุณสริตา ยุไร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0384 : ครอบครัวเฉลิมพร สุวิชากร

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0385 : คณะกรรมฐานครูเอื้อศักดิ์ ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0386 : ครอบครัวโชติพานัส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0387 : คุณ สุกิจ เวสารัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ ราคา2,000บาท ให้เจ้ากรรมคุณเวรคุณ สุกิจ เวสารัชชานนท์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

-
0388 : คุณนภษร บุพธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0389 : คุณอัคร ธนะศิรังกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0390 : คุณณัฐพล นิลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0391 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

3.ชำระหนี้สงฆ์

4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0392 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

0393 : คุณกุหลาบ แซ่เตียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0394 : คุณคณิน พรสินศิริรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0395 : คุณคณิน พรสินศิริรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
รายการที่ 2

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0396 : คุณคณิน พรสินศิริรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0397 : คุณเจียมใจ - คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด 4,000 บาท

ที่เหลือ1,000 บาท
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0398: คุณ เฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0399 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0400 : คุณอะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0401 : คุณสันติสุข ปู่กลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0402 : คุณสาวนุสรา บุญตา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเททองหล่อยอดมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

0403 : คูณพ่อ บัง คุณแม่บุญรอด ล่วงเขต คุณ สมจิต ล่วงเขต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0404 : อุทิศให้ คุณบรรจบ/ คุณลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมคุณเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0405 : คุณจักรวรรดิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100บาท
2.วิหารทาร 100บาท
3. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0406 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บาท
2.วิหารทาน 10 บาท.
3.สมเด็จองค์ปฐม 10 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท.
5.ร่วมบุญอื่นๆ ทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0407 : คุณปิติมา นวพันธ์และสังฆทานจิตรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 519 บาท

รวมเป็นเงิน : 519 บาท

0408 : คุณอรรณนพ ตรีรัตพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0409 : คุณสุรชัย_วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน.

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0410 : กองบุญ " ระฆังบุญ "

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระประธานศาลา๔ไร่

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0411 : คุณสาวณิษารัตน์ คำสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 33 บาท

0412 : คุณจักรภัทรฬฎ์ คิดดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0413 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0414 : คุณเฉลิม มั่นยืน และ คุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0415 : คุณวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2 .ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0416 : คุณสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญผาติกรรมสังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0417 : คุณวิโรจน์ สุระชยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมหล่อรูปหลวงพ่อปาน หลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณ
2. บูรณะวัดท่าซุงทุกแห่ง สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0418 :คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1 พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0419: คุณธันยารัตน์ ชมศิริวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปัจจัยเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของวัด รวมถึงใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 444 บาท

0420 : คุณบุญศรี คุณระพีพรรณ สกุลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,000.บาท

0421 : คุณวิรัลพัชร-คุณกาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0422 : คุณPan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0423 : คุณภัสณุภา ทนุสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญครบรอบ 5 ปีพระราชโกศล 100 บาท
2.หล่อรูปหลวงปู่ปานและท่านเจ้าคุณ...100 บาท
3.ทำบุญรวมทุกอย่าง 120.บาท


รวมเป็นเงิน : 320 บาท

0424 : คุณพรรณี พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกบุญๆละ200บาทค่ะ
1.ทำบุญงานครบรอบ5ปีหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อ,ท่านเจ้าคุณฯ
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน8ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด
7.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
10.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศบุญให้Mr.Reijo Ensio Latava Aro

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0425 : คุณวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
2.ถวายภัตตาหารพระ 500 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,800 บาท

0426 : คุณสาวฐานุตรา จุฑาบดี และ คุณกัญนมน แซ่เตียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างยอดมหามงกุฎ สมเด็จองค์ปฐมฯ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และพระชำระหนี้สงฆ์ ณ ศาลา 4 ไร่ จำนวนเงิน 500.- บาท (วันที่ 5 ก.พ.66)
2. ถวายทองคำแท่งนำ้หนัก 5 บาท เพื่อสร้างยอดมหามงกุฎ สมเด็จองค์ปฐมฯ ณ ศาลา 4 ไร่ (ถวายที่ซอยสายลม วันที่ 4 ก.พ.66)
3. ถวายพระเลี่ยมทองจำนวนหนึ่งบรรจุใต้ฐานสมเด็จองค์ปฐมฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (ถวายที่ซอยสายลม วันที่ 4 ก.พ.66)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0427 : บุญรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 54 บาท

0428 : คุณวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0429 : คุณพชรนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0430 : คุณสาวฐานุตรา จุฑาบดี และคุณสาวภักตร์ศิริ เขษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน (ถวายที่ซอยสายลม วันที่ 4 ก.พ.66)

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

00431 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายอาหารพระ เณร

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

0432 : คุณเลอยศวัชร์,คุณกนิษาลักษณ์,คุณลัคนา,คุณลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0433 : คุณสาวภักตร์ศิริ เขษม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างยอดมหามงกุฎ สมเด็จองค์ปฐมฯ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และพระชำระหนี้สงฆ์ ณ ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0434 : คุณอารยา ช่ออังชัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0435 : คุณพรวิภา มหัทธานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างยอดมหามงกุฎ สมเด็จองค์ปฐมฯ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และพระชำระหนี้สงฆ์ ณ ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0436 : คุณวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน500บาทอุทิศส่วนกุศลให้Mr.Ernest E.Hieber
2.ทำบุญทุกอย่าง100บาท
3.ถวายสังฆทาน500บาทอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์โลก

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0437 : คุณขวัญปภัสสร จานทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0438 : คุณประมวล/คุณอัญชลี และ คุณสุวิมล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0439 : คุณพรพิมล ดวงสว่าง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0440 : คุณจงศรัณย์ ฐณัสสรณ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างยอดมหามงกุฎ สมเด็จองค์ปฐมฯ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และพระชำระหนี้สงฆ์ณ ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0441 : คุณปราโมทย์ คุณสาวสุธิดา คุณสาวปณัตตา ทองนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะอุโบสถทองคำ
2. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์
3. สังฆทาน
4. ธรรมทาน
5. วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

0442 : คุณภาณุวัฒน์ กษิดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 =20 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 =20 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) = 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0443 : คุณปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว/คุณวัลภา จันสีนาก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตรวิระทะโย 210

รวมเป็นเงิน : 270 บาท

0444 : คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว พร้อมญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม, ถวายสังฆทาน, บูรณะต่างๆ ของวัดท่าซุง, ถวายยา-ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป), ใส่บาตรวิระทะโย, ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุงและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0445 : ครอบครัวโชคนิยมธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0446 : คุณคมขวัญ งาคชสาร, คุณ รังสรรค์ โอภาส และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญยอดมหามุงกุฏพระประธาน 4 ไร่
2. หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 = 10 บ.

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0447 : คุณจุฑามาศ เหลืองปทุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0448 : คุณวินัย มั่งคั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0449 : คุณนันท์หทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 200 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 200 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 200 บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาม
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0450 : คุณพัชรา แหวงอาราม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญครบรอบ 5 ปีหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0451 : คุณเทพนัดดา กฤษดำ - คุณสาวอำพิกา สวัสดิ์วงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 (100 บาท)
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 (200 บาท)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
(100 บาท)

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0452 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0453 : คุณสุวพิชญ์ ตั้งอารมณฺมั่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระประธานองค์ใหม่ ปางจักรพรรดิ์ หน้าตัก ๑๐ ศอก
2.สร้างองค์ปฐมหน้าตัก ๕ ศอก (เป็นพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อปาน&หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
4.ร่วมบูรณะศาลา ๔ ไร่

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

0454: คุณปัญจพล คุรุธรรมจารุ อุทิศให้ คุณปัญจาวุธ คุรุธรรมจารุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0455 : คุณPinitnun Sruay-iam

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระอุโบสถ
2.ถวายภัตราหาร
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0456 : คุณปัญจพล คุรุธรรมจารุ อุทิศให้ ลูกเอ๋

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0457: คุณน้ำทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0458 : คุณกิตติศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองยอดพระมหามงกุฏพระประธาน ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 21.บาท

0459 : คุณกฤษฏิ์สรัช ปาลพสิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

ทำบุญทุกอย่าง
(เงินจากบาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0460 : คุณนงนุช กุลธน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0461 : คุณนิกรณ์ บุญนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0462 : คุณพุฒิเมธจ์ อภิชัยธนาโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0463 : คุณนวรัตน์ ผ่องใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ และ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

dd>0464 : สิบตำรวจตรี มงคล พิมที

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวาย สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0465 : คุณพีรดา จันทร์บาง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป บุญวิหารทาน บุญธรรมทานบุญสังฆทาน บุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0466 : คุณสมรัก นามตะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0467 : คุณธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.ค่ารักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0468 : คุณวนิดา ทศกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,800 บาท

0469 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

0470 : คุณอนุพงษ์ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อยอดมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0471 : คุณฉันทณัฏฐ์ พงศ์พิมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0472 : คุณพัชรินทร์ มงคลธนิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.สังฆทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0473 : คุณ รัฐพล คุณ กำไร เจริญอึ๊ง พร้อมครอบครัว ขออุทิศให้ แม่อำนวย บรรเทาทุกข์ อาปาปราโมทย์ เจริญอึ๊ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายผาติกรรมสังฆทานชุดละ 500บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0474 : คุณสกุณา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0475 : หลวงพี่ตึ๋ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททองหล่อยอด มหามงกุฎหล่อรูปเหมือน
2.พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 5 ปี 11-12 ก.พ.66

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0476 : คุณศุภเลขา พันธ์ปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0477 : คุณจิรภา รักเสมอวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0478 :คุณ Gavin Loo, คุณพรชัย ศิริอังคณาวงศ์, คุณสาวสิชานัมพทา ภานนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตราหาร 300 บาท
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ 445 บาท
3.สังฆทาน 120 บาท
4.วิหารทาน 50 บาท
5.ธรรมทาน 270 บาท
6.เสด็จในพระราชกุศล 525 บาท
7.ทำบุญรวมทุกอย่าง 335 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,045 บาท

0479 : คุณประสาสน์ ทรงสวัสดิ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0480 : คุณ สุรศักดิ์ วิไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
๑.ทำบุญสังฆทาน ๕๐ บาท
๒.ใส่บาตรวิระทะโย ๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0481 : คุณอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0482 : คุณนาราพัชร เสริฐนวลแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500.บาท

0483 : คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0484 : กองบุญวงศาคณาญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมถวายภัตตาหารพระวัดท่าซุงสำหรับวันที่ 6-28 ก.พ.2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0485 : คุณอัญชลี ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0486 : คุณชณัฐชนม์ อุดมวงศ์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน


รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0487 : คุณสนิท-คุณวรรณา-คุณวรรณวิสา-คุณอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0488 : คุณเบญจลัคน์ วสิษฐ์ภัทรทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

0489 : คุณกอบบุญ หล่อทองคำและคุณอัญชลีพร วาริทสวัสดิิ์์์ หล่อทองคำ และครอบครัวหล่อทองคำ สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูชาสมเด็จองค์ปฐม และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
2.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
3.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
4.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
5.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
6.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
7.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
8.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9.ถวายค่าภัตตาหาร
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0490 : คุณพรทิพย์ เจริญก้าวไกล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 50 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 50 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) จำนวน 50 บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก จำนวน 50 บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ จำนวน 50 บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) จำนวน 50 บาท
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 50 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 50 บาท
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ จำนวน 50 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0491 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อ,ท่านเจ้าคุณฯหอประชุมพระสุรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่)วันที่11กุมภาพันธ์2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0492 : คุณพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ 1.หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100บาท
4.ถวายสังฆทาน1ถังเล็ก 100บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0493 : คุณสว่าง เลิศเลื่อมใส คุณนิตย์ เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
1000บาท3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 100บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท
10.ถวายสังฆทานหลวงปู่ปานหลวงพ่อพรหมยานเถระ1 ถัง 100บาท

รวมเป็นเงิน : 1 ,000 บาท

0494 : คุณ สำราญ ทับทิมศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 400 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/23 at 23:05

0495: คุณพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)100บาท
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100บาท
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100บาท
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร 100บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100บาท
10.ถวายสังฆทาน 1ถัง 100บาท

รวมเป็นเงิน : 1 ,000 บาท

0496 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างสมเด็จฯองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พูดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0497 : คุณดวงนภา-พงษ์ศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0498: คุณปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0499 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0500 : คุณสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0501 : คุณภวัต ศักดามหามงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 =100บ.
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 =100บ.
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) = 50บ.
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก =50บ.
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ =50บ.
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) =50บ.
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 400บ.
8.ถวายค่าภัตตาหาร =150บ.
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ =150บ.
10.ชำระหนี้สงฆ์ =110บ.

รวมเป็นเงิน : 1,210 บาท

0502 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญทุกข้ออย่างละ 20 ครับ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0503 : คุณ กฤษฎา สู่คุณากรววศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
และทำบุญทุกประการตามความประสงค์ของทางวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0504 : คุณสาวชวนพิศ เมืองวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล จำนวน 200 บาท
2.พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฑทาน วิหารทาน
จำนวน 100 บาท
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0505 : คุณคณัสนันท์ เจนสัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0506 : คุณ ธนโชติ ศรีแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0507 : คุณศุภากาญจน์ รัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0508 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0509 : คุณเอกราช นาคสุข(ตัวแทน)

ต้องการร่วมบุญ : ทำบุญรวมทั้งสิ้น 2 ,300 บาท
1.ทำบุญสังฆทานชุดพิเศษ 1 ชุด 2 ,000 บาท
2.ทำบุญสังฆทานชุดละ 100 บาท 2 ชุด
3.ทำบุญตามรายการต่อไปนี้ 100 บาท
3.1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
3.2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3.6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.8.ถวายค่าภัตตาหาร
3.9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
3.10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2 ,300 บาท

0510 : คุณวัน ศรีทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ข้อ1 ถึงข้อ 10 ข้อละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0511 : ครอบครัวทีปะปาล,ครอบครัวชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 680 บาท

รวมเป็นเงิน : 680 บาท

0512 : คุณสมชัย ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0513 : คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0514 : ครอบครัวทีปะปาล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 130 บาท

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

0515 : คุณกีรฏิยา ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน


รวมเป็นเงิน : 100 บาท

-
0516 : คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

ทำบุญวันพระ อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0517 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

ทำบุญวันพระ อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0518 : คุณอุดม ลักษณะเบญจรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 700บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 700บาท

รวมเป็นเงิน : 1,400 บาท

0519 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์ฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0520 : คุณอันดามัน ด้วงเขียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 159 บาท

0521 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0522 : คุณจิรภัทร ชูประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 40 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 40 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0523: คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0524 : คุณ.ฤทัยรัตน์ จ้วงสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำงบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0525 : คุณศุภวรรณ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0526 : คุณคมสัน.พิพัฒนนุวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย และ บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 510 บาท

0527 : คุณวันวิสาข์ แสงอุดมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0528 : คุณปองทิพย์ ประมวญรัฐการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0529 : คุณเลิศฤทธิ์ ชัยพิภพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานวิหารทานธรรมทานพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก 4 ศอกปิดทองพระองค์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0530 : คุณณฐนนท ศิริสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100 บาท
2.ทำสังฆทาน (เพื่อชำระหนี้สงฆ์) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200บาท

0531 : คุณปิยนนทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0532 : คุณ นภัสกร เพ็ชรเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร"วิระทะโย"ประจำเดือนกพ.66

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0533 : คุณโภคิน มโนมยิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0534 : ครูและนร.ชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ 15 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 15บาท
3. วิหารทาน 15 บาท
4. ธรรมทาน 15บาท
5.ทำบุญวันมรณภาพหลวงพ่อภาวนาโกศล 30บาท

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0535 : บุญรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 54 บาท

0536 : คุณฟ้า สนั่นฤทธิ์ คุณอรทัย แซ่จู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0537 : คุณเฉลิม มั่นยืน และ คุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0538 : คุณภาณุพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ ฤกษ์เสริมสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างและชำระหนี้สงฆ์ ขอให้คล่องตัวและไม่ตกต่ำ รวยชาตินี้นิพพานชาตินี้

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0539 : คุณ สุรวุฒิ มาตรง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อยอดมหามงกุฎพระประธาน 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0540 : คุณพิทยา เจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0541 : พระเดชฤทธิ์ กตปุญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 100บาท,
2. สร้างวิหารทาน 100 บาท,
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท,
4. ถวายสังฆทาน 100 บาท,
5.ทำบุญเหรียญทอง 100 บาท,
6.สร้างหนังสือธรรมะ 100 บาท,
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 100 บาท,
8.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท,
9.ค่ารักษาภิกษุอาพาธ 100บาท,
10.ทำบุญทุกอย่างภายในวัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท
0542 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0543 : คุณมาลี สิตาลรัศมีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 ,000 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
5.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 400 บาท
6.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 400 บาท
7.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 400 บาท
8.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 400 บาท
9.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 400 บาท
10.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 400 บาท

ุรวมเป็นเงิน : 5 ,000 บาท

0544 : คุณมริษฎา แจ่มผล และคุณเกริกประกาย ชะบา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระประธานศาลา 4 ไร่ ปางจักรพรรดิ,
2. สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 5 ศอก,
3. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี, ท่านเจ้าคุณอนันต์,
4.บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0545: คุณศรัณยา ผ่องพูลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 11-12 กพ 65

รวมเป็นเงิน : 500.-บาท

0546 : คุณออมทรัพย์ ชมภูนุช คุณสาว ชุดาพร บำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0547 : พระมหาเกียรติรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อยอดมหามงกุฏ และร่วมทำบุญทุกหิจกรรม

รวมเป็นเงิน : 124 บาท

0548 : แม่พัชรี กลันทกพันธ์ ภากร คุณกลันทกพันธ์ คุณทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0549: คุณสุเทพ คุณอำไพ เทพศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานชุดละ 2000 บาท 1ชุด

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0550 : คุณวิวัฒน์ เศวตวิลาศ และ คุณพัชรา เศวตวิลาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0551 : คุณพจนีย์ ศรีวิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศให้ คุณสมคิด ศรีวิโรจน์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0552 : คุณมนัญญา วิทิตอำนวยพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0553 : คุณไพรัตน์ พันธุ์ทับเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระ วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 1 ,000 บาท

0554 : คุณกนกวัน พูลเพิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0555 : คุณกนกวลี เอ่งฉ้วน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ถวายบุญให้แก่สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1000. บาท

0556 : คุณจักรภพ คชสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0557 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0558 : คุณธีระยุทธ์ คำมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0559 : คุณสาวพิศมัย ทองนุช แม่สงวน เอี่ยมวิลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะอุโบสถทองคำ
2. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์
3. สังฆทาน
4. ธรรมทาน
5. วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0560 : คุณอนุกูล พานแก้ว และคุณจิตรานุช พงษ์สุพรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1 ,000 บาท

0561 : คุณพนิตตา แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0562: คุณอรนุช อภิรมย์สมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0563 : คุณกนกวลี เอ่งฉ้วน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5ศอก ปิดทอง

รวมเป็นเงิน : 1000.บาท

0564 : คุณกนกวลี เอ่งฉ้วน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน : 1000บาท

0565 : คุณอคีราห์
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 =50
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา4ไร่)วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 =150
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) =10
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8ศอก =10
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ =10
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)=10
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน =40
8.ถวายค่าภัตตาหาร =10
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ =100
10.ชำระหนี้สงฆ์ =10

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0566 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน , คุณอธิคุณ ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง : 200 บาท
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก : 200 บาท
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน : 200 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร : 100 บาท
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ : 100 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ : 35 บาท

รวมเป็นเงิน : 835 บาท

0567 : คุณอุดม ชุติวุฒน์ และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทุกๆบุญ (เงินใส่บาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0568: คุณสาว จุฬารัตน์ เพ็ชรกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0569 : คุณสาว จุฬารัตน์ เพ็ชรกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 1 ,000 บาท

0570: คุณอัจจิมา ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0571 : คุณอัจจิมา ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0572 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0573 : คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้

รวมเป็นเงิน : 1 ,000 บาท

0574 : คุณศิริพร แสงคร้ามและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหาร สังฆทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 59 บาท

0575 : ร.ท.เสียงสาน อุปัชฌาย์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0576 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างองค์สมเด็จพระปฐมบรมครูน้อมถวายบุญนี้แด่บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ 200 บาท
2. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0577 : คุณรวิสุต คุณณิชาภัส พัทยากร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระประธานศาลา๔ไร่(องค์ใหม่) ปางจักรพรรดิ หน้าตัก ๑๐ ศอก
2.สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕ ศอก (เป็นพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ที่ศาลา ๔ ไร่
3.รูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
4.ร่วมบูรณะศาลา ๔ ไร่

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0578 : คุณไตรภพ จันทนุปาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
(ทำบุญอย่างละ 10 บาท)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0579 : คุณณัฏถพงศ์ เจริญศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0580 : คุณณัฏถพงศ์ เจริญศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0581 : คุณณัฏถพงศ์ เจริญศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0582 : คุณณัฏถพงศ์ เจริญศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0583 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0584 : คุณชัชวาลย์ เพ็ญสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0585 : คุณอาภร ทินบาล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ 100.-บาท
ค่าสังฆทาน 100.-บาท
ค่าอาหารพระ 100.-บาท
สมทบทุนอาหารสุนัข 100.-บาท

รวมเป็นเงิน : 400.-บาท

0586 : ในนามแม่ย่าคุณtoyota2ขฒ1266/Isuzuฒฬ9610/Isuzu1ฒฒ8740กทม./Nissanกจ7349นครคุณก

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0587 : คุณประยุทธ เดชรบรรเจิดกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0588 : คุณปัญญาพร เพ็ชรจรูญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0589 : คุณอัญชลี เขมะประภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฑทานชุดละ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0590 : คุณกนกพล มิ่งขวัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0591 : คุณนพดล คุณวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : จำนวน 10 บาท

-
0592 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน : 1,760 บาท

0593 : คุณสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญครบรอบ5ปีหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมีภาพ งานหล่อยอดพระเกศ 11-12กุมภาพันธ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0594 : คุณกัญญากิจ ถามะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1..หล่อรูปเหมือนฯ3องค์ หล่อยอดพระมหามงกุฏ11กพ.66

รวมเป็นเงิน : 2,100-บาท

0595 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2 ,800 บาท

0596 : คุณสาวกนกวรรณ โกนาคม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0597 : คุณชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินตักบาตรวีระทะโย
2. ค่าน้ำค่าไฟ ภัตรหาร

รวมเป็นเงิน : 401 บาท

0598 : คุณสินี พงศาวรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0599 : คุณธนกร บุญส่งเสริมสุข/ คุณจิรเดช กลั่นสุวรรณ/ คุณพุทธชิโรรส กลั่นสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0600 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

:
0601 : คุณเมธีทักษิณ คุ้มทั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างพระประธานองค์ใหม่ ปางจักรพรรดิ 10 ศอก
2.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์ ศาลา 4 ไร่
3.ร่วมสร้างรูปเหมือน หลวงปู่ปาน_หลวงปู่ฤาษีลิงดำ_หลวงพ่ออนันต์

รวมเป็นเงิน : 2 ,000 บาท

0602 : คุณสุนิตา แนบเนียน และครอบครัว คุณสุณี -คุณนิรันดร์ วัฒนเพ็ญ

ต้องการร่วมบุญ :
1 .ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0603 : คุณพลวัต ลามพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0604 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0605 : คุณวรรณพัฒน์ คุณาพรธรรมและคุณกชพร เศรษฐภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0606 : คุณกิตติญา มาจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0607 : คุณธนกร ชัชชัยมุุุงคุุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0608 : คุณเฉลิม มั่นยืน และ คุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0609 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0610 : คุณวิกานดา สิงหวัฒนศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ไทยธรรมงานครบรอบมรณภาพ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (12 ก.พ.66 ของคณะพุดตาน)

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0611 : คุณณัฐกิตติ์ ศรีวัฒนพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0612 : คุณสุวิชา อิงคนินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญทุกข้อ----100 บาท
เงินวิระทะโย----100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0613 : คุณวิทูร อรรคแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0614 : คุณอาทร แสงสาครรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0615 : คุณปภพ ทีปรักษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0616 : คุณภัชชญา ศิริวชิราภรณ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0617 : ครอบครัวคงเสรีพงศื

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 = 50 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 = 50 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) = 50 บาท
4.สังฆทาน 100 บาท
5.ทำบุญทุกอย่าง = 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0618 : นท.มน,คุณวงศ์มณี,สอ.พัทธมน,คุณ.พรรณมณี วัดพ่วง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0619 : คุณนฤพล สวัสดิ์วิชัยโสภิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย ขอถวายเป็นสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 320 บาท

0620 : น.ส.สมจิตร โพธิ์เงิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 60 บาท
2. ถวายอาหารพระ 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/23 at 23:07

0621 : คุณสมภพ ปัชฌาบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0622 : ครอบครัวอัครเดชาธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 100 บาท
2.ทำบุญสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก เป็นพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ศาลา 4 ไร่ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0623 : คุณอัญชลี ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0624 : คุณธนยศ สิริวัฒนณปภัช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0625 :คุณนิพนธ์ สินพิศุทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0626 : คุณพิชาภัค รัญชน์รชตะและลูก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0627 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0628 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 140.5 บาท

0629 : น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 10 ศอก(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ์)
2.งานอุปสมบท(หมู่)เพื่อปฏิบัติธุดงค์ (8-15 ธ.ค.65)
3.บูรณะพระยืน 8 ศอก มณฑปพระศรีอาริย์ วิหารเเก้วร้อยเมตร
4.ถวายค่าภัตตาหาร (พระจำพรรษา)
5.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0630 : คุณยุภาพรรณ เทพยศ และครอบครัว (ชื่อผู้โอน ยุภาพรรณ เทพยศ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0631 : คุณนุชอนงค์ ยี่เข่ง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100.01 บาท

0632 : คุณอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0633 : คุณศิริรัตน์ กสิวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อ,ท่านเจ้าคุณฯหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่) 11 กพ.66

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท

0634 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

0635 : คุณสนั่น,คุณ ณัฐภัทร,คุณจินดา,คุณสาวณัฐนันท์,คุณสาวณัฐชา&บุตร ,คุณสาวสิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0636 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏและรูปเหมือนสามองค์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0637 : คุณเกษมศักดิ์ คงทนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3.ทำบุญพิธีเททองหล่อยอดมหามงกุฎ 50 บาท
4.ทำบุญพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน 20 บาท
5.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
6.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 20 บาท
7.ทำบุญรวมทุกอย่าง 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0638 : คุณพงศธร เขียวศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญเททองหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และหล่อรูปเหมือน 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0639 : ร้านหมูเฮียธง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0640 : คุณรุ่งเรือง สารวิจิตร คุณพร้อม สารวิจิตร คุณนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0641 : คุณสมบูรณ์ แสนยาวารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0642 :คุณสินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 100 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) จำนวน 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 100 บาท
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0643 : คุณณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน 2,000 บาท
2.เลี้ยงภัตหารพระ 2 ,000 บาท
3.บวชพระ 300 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 ,000 บาท

0644 : คุณจิระภา พงษ์เฉลิม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500.บาท

0645 : คุณณิชาวัลคุ์ ดำรวค์รักษณีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ขอร่วมทำบุญทั้ง10 รายการหน้าเพจนี้ รายการละ 100บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0645 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0646 : นายธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างข้อ 1-10

รวมเป็นเงิน : 515 บาท

0647 : คุณธนภัทร ศรีวิราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฏพระประธาน หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อ และหลวงพี่นันท์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0648 : คุณอรชา วัชโรทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 39 บาท

0649 : คุณวิธีราช คล่องแคล่ว หจก.บีพีแอลยางยนต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ(ศาลา4ไร่)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0650 : คุณอรียา ซาร์กินสัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0651 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0652 : คุณชนณ์ปกรณ์ พิพัฒณ์โชคขจร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0653 : คุณปุณยาภร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุด 1,000 บาท 1 ชุด, ชุด 500 บาท 1 ชุด, ชุด 100 บาท 9 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,400 บาท

0654 : คุณภัทรา@กชพร.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0655 : นางอารยา ช่ออังชัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0656 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0657 : นายธนภัทร วงษ์เลิศ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อ พระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- ...DATE
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวง พ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุ ธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่ ...
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่า ซุง (เริ่มงานปี 2566) และพระราชบัญญัติ
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 499 บาท

0658 : คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

0659 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

0660 : นางทองใบ, นส.พรทิพย์ เอี่ยมอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระมหามงกุฎและหลวงพ่อทั้ง3พระองค์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0661 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0662 : คุณ Chermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน , สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0663 : คุณอ้อม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0664 : คุณณิชนันทน์ ภูวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0665 : คุณจุฑารัตน์ เสาวลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0666 : คุณพรทิตตา ยุหะประโคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฎ หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0667 : คุณเฉลิม มั่นยืน และคุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0668 : น.ท.ภูเบศ อัรรัฐอมร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0669 : คุณณัฐกาญ กัลยารวิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระมหามงกุฏและพระสามองค์วันที่นี้ค่ะ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0670 : คุณนภชา กาญจนปรมาภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0671 : คุณวชิรวิชญ์ วริยาวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ยอดมหามงกุฎ พระประธาน 10 ศอก - 30 บาท
2.ปิดทองพระอุโบสถ - 9 บาท

รวมเป็นเงิน : 39 บาท

0672 : นายเชือน อยู่ทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังหทาน 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0673 : คุณกิจติพงษ์ พยัคฆพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททองหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และหล่อรูปเหมือน 3 องค์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำและหลวงพ่ออนันต์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0674 : คุณวิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0675 : ครอบครัว ละออง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ทำบุญ 400 บาท ดังรายการต่อไปนี้
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท
0676 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0677 : คุณลักขณา บำรุงชูเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,300 บาท

0678 : คุณภาสวัฒน์ ณ นคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0679 : คุณอินทนิล พงศ์ธเนศภาคิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก จำนวนเงิน 100 บาท
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ จำนวนเงิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0680 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเททองหล่อยอดหมามงกุฎ พระประธานหน้าตัก10ศอก และหล่อรูปเหมือน3องค์

รวมเป็นเงิน : 1,001 บาท

0681 : คุณวรวุฒิ โทนุรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0682 : คุณทรงสุดา ทากุดเรือ และร.อ.พระนม เยาวภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0683 : คุณสมโภชน์-คุณภาวิณี มงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
คุณสมโภชน์ - คุณภาวิณี มงคลและครอบครัว ทำบุญวัดท่าซุง
1.ทำบุญสังฆทาน จำนวน 500 บาท
2.ทำบุญบำรุงวัด จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0684 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0685 : คุณพีระนุช นานา

ต้องการร่วมบุญ :
คุณพีระนุช นานา ทำบุญวัดท่าซุง ดังนี้
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 9,000 บาท

0686 : แม่ซิ้วอิม แซ่ตั้ง และคุณพิมลพรรณ ฉันทาดิศัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 3,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0687 : คุณประภาส หล้าแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0688 : น.ส.สุวรรณี ทรวงศิริสุนทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมงกุฎพระประธานหน้าตัก 10 ศอก

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0689 : คุณภราดร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0690 : คุณสิทธิเดช สิทธิประณีต

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 499 บาท

0691 : คุณพีรพงษ์ ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0692 : คุณตวงจิต คุสเตอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน เจาะจงให้หมาที่ตาย ชื่อ ข้าวผัด,ข้าวก่ำ,ข้าวตอก,ทองแท้,ทองหล่อ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0693 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระประทาน
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0694 : คุณฐิตาภา กระแสร์ลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0695 : คุณจิราภรณ์ แก้วประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อยอดมหามงกุฎสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0696 : คุณนพมาศ ช่วยนูกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ5ปี ล.พ.พระราชภาวนา/หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0697 : คุณดลธมน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และท่านเจ้าคุณ และร่วมหล่อยอดมหามงกุฎ
วันที่ 11 กพ.2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0698 : คุณเอกรินทร์ กลิ่นนุช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏ
2.หล่อหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีและหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 300.00 บาท

0699 : นายศิระวิทย์ สรหงส์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0700 : คุณสัน คล้ายสุบรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0701 : คุณสมชนก บัวคล้าย, คุณทรงพล โพลงพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0702 : คุณเผด็จ ถนอมโอภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0703 : คุณจุรีพร แย้มกลีบบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโยและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 351 บาท

0704 : คุณสถาพร เพชรม่วง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใสบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0705 : นายสุรเทพ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระมหาพิชัยมงกุฎพระประธาน หน้าตัก10 ศอก

รวมเป็นเงิน : 160 บาท

0706 : นายธนดล มหาบารมีโชต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0707 : คุณ Jamrus Lyons

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0708 : นายดิษฐากุล ยิ้มถนอม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานทำบุญครบรอบมรณภาพ ๕ ปี หลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 299 บาท

0709 : คุณบัณฑิต ว่องศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) 100 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 50 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0710 : ครูและนร.ชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว
ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 15 ธรรมทาน 15 สร้างพระ 15 ชำระหนี้สงฆ์ 15

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0711 : คุณปฏิภาณ ว่องศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0712 : คุณปริญญา วิศวนาวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฎ
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน.หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอนันต์

รวมเป็นเงิน : 200.24 บาท

0713 : คุณพ่อทองมาก-คุณแม่เพ็ญศรี หนักแน่น พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,050 บาท

0714 : คุณวัชรี บัวทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฎ,หล่อรูปเหมือนหลวงป๋า 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0715 : นายดิษฐากุล ยิ้มถนอม และครอบครัว นางสาวอัญชิสา กรรภิรมย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และหล่อรูปเหมือน 3 องค์
- หลวงปู่ปานวัดบางนมโค
- หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
- หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
ณ.ลาน 25 ไร่ ประดิษฐานภายในหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0716 : คุณนิธิศ รุ่งทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมงกุฏสมเด็จองค์ปฐม และทั้งพระองค์หล่อรูปเหมือน หลวงปู่ปาน ท่านเจ้าคุณ บุญครบรอบ
5 ปี ท่านเจ้าคุณ บุญปิดทองพระอุโบสถ และทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0717 : นางสุคนธา เหมทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททองหล่อยอดมหามงกุฎพระประธาน

รวมเป็นเงิน : 208 บาท

0718 : คุณธนพร สิทธิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 500 บาท
2.บูชาครู 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0719 : นายอภิวุฒิ ชาวเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดละ 100 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0720 : คุณสานิตย์ สิระปาณิขาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0721 : นางภัสส์พสุ คำมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชุดละ 100 บาท
2.เพื่ออุทิศบุญนี้ให้กับ นายสาย นพเทาว์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0722 : คุณ Anusit Sriprayoon

ต้องการร่วมบุญ :
คุณอนุสิทธิ์ จรินยา ศรีประยูร..
1.ใส่บาตรรวิรทโย

รวมเป็นเงิน : 9,915.57 บาท

0723 : คุณ Manipat , นางฉวีวรรณ สาริกะภูติ และครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0724 : น.ส.วิรัลพัชร-น.ส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0725 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0726 : คุณจารุวงศ์ นาคเป้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 940 บาท

0727 : นายนิกรณ์ บุญนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0728 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0729 : นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 340 บาท

0730 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง อุทิศส่วนกุศลให้แม่นาง สนธิ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0731 : น.ส.ฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต นายวรธัช บุญประเทือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0732 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0733 : นายชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฏพระประธาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0734 : นายชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0735 : นางสาวดวงกมล เปลื้องเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อยอดมหามงกุฎอลค์สมเด็จปฐมและหลรอรูปเหมือน11-12ก.พ.66

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0736 : นายชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฎ50
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)50

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0737 : นายชัยรัตน์ ผิวมา นางชะอุ้ม ผิวมา ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0738 : นางสาวกัญญา พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ 100 บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0739 : คุณนิดา เอี่ยมพรสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมซื้อทองหล่อพระ

รวมเป็นเงิน : 111.11 บาท

0740 : คุณนิดา เอี่ยมพรสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมซื้อทองหล่อพระ

รวมเป็นเงิน : 111.11 บาท

0741 : คุณสำราญ อัครอิทธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมงกุฎ
2.หล่อรูปเหมือนปู่ปาน พ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่ออนันต์
3.วิหารทานธรรมทานสังฆทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0742 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0743 : นายฐาปนระภัตน์ การินทาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0744 : คุณเทพกร สังเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทั้ง10รายการ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0745 : คุณปัถยานี สิทธิสตพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อยอดพระมหามงกุฏ ยอดส่วนล่าง รูปหล่อหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤษี ท่านเจ้าคุณ อนันต์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0746 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏบนสุด และรูปเหมือนหน้าตัก1.5เมตร

รวมเป็นเงิน : 299 บาท

0747 : คุณชำนาญยุทธ แก้วชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฎ หล่อรูปเหมือน 11-12 ก.พ.66

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0748 : คุณสุกัญญา ชื่นวณิช
ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฎบนสุดเนื้อเงินหุ้มทองคะ
2.หล่อยอดส่วนล่างด้วยเนื้อทองเหลืองชุบทองคำ
3.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5เมตรเนื้อทองเหลือง3องค์ (หลวงพ่อปาน,หลวงพ่อฤาษี,หลววพ่ออนันต์)
4.ร่วมทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0749 : นางปรารถนา คำฟู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อมหาพิชัยมงกุฎ วันที่ 11 ก.พ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0750 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

0751 : นายสมศักดิ์ เฟื่องฟู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อมหาพิชัยมงกุฎ วันที่ 11 ก.พ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0752 : อุทิศบุญให้คุณสมพงษ์ บุรินทราธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 100 บาท
2.ใส่ย่ามหลวงพ่อ 100 บาท
3.โดยเสด็จฯ 900 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ค่าเช่าที่ดิน 100 บาท
5.หล่อยอดพระมหามงกุฏ หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี และท่านเจ้าคุณอนันต์ 300 บาท
6.บุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

0753 : ท่านแม่ย่านางฟอร์ด 3กอ4521กทม./crv วย9103 กทม โดยคุณตฤณ ทรัพย์เจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0754 : คุณผาติพร คมมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฏพระประธานหอประชุมสุธรรม100
2.หล่อลป.ปาน ลพ.ท่านเจ้าคุณ 100
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ.100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0755 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0756 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และนายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร ในทุกภพทุกชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0757 : นางสาวอุไร บุญญะกรรจ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนวันที่11ก.พ
2.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0758 : ครอบครัวสุทธิเมธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองบูรณะพระอุโบสถ 100 บาท
2.ภัตตาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0759 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0760 : คณะชวนธรรมบุญ (นำโดย คุณสามารถ/คุณปริศนา อิทธิประเสริฐ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0761 : น.ส.พรรณี สุระชยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน ร่วมหล่อรูปหลวงปู่ หลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณ บูรณะวัดท่าซุงทุกแห่ง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0762 : คุณเฉลิม มั่นยืน และอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0763 : คุณสำเริง ทองมาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินยาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

0764 : คุณภัทราวดี โบสถ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฏ หล่อรูปเหมือน 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0765 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0766 : นายนิกรณ์ บุญนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0767 : ห.จ.ก.ศรีสะเกษพนมรุ้ง ขนส่ง นายสมชัย ตันวัฒนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0768 : คุณชินพัฒน์ ทิพย์รักษาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0769 : นายสิงห์ชัย ทรัพย์เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0770 : นายภาณุวัฒน์ กษิดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0771 : คุณสิริพัฐ อุษาฟ้าพนัส

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

0772 : น.ต.สายชนน์ - คุณสวัสดิพร ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญหล่อยอดพระมหามงกุฏบนสุด และหล่อรูปเหมือนหน้าตัก ๑.๕ เมตร เนื้อทองเหลือง ๓ องค์ได้แก่
1.พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
2.พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี)
3.ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล(ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ) และบุญทุกอย่างตามที่ทางเพจได้แจ้งไว้ครับ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0773 : นายธัญญา - คุณศรุดา ประเสริฐผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญใน วันที่11 ก.พ.2566 (บุญเททอง หล่อยอดมหามงกูฏ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน โสนนฺโท-หลวงพ่อฤาษี-ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0774 : คุณสิทธิชัย เทศวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0775 : นายนวพล เย็นสุข อุทิศให้ ท่านกุมารทองเทวฤทธิ์ชื่ิอพี่ชาตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 10 ศอก และหน้าตัก 5 ศอก
12.ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

7776 : คุณบัญชา แก้วหานาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0777 : คุณศิริวรรณ พันธุ์อินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0778 : คุณแบงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และหล่อรูปเหมือน 3 องค์
- หลวงปู่ปาน
- หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
- หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0779 : คุณวชิรวิทย์ ทองเงิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0780 : คุณองอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0781 : คุณวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,300 บาท

0782 : คุณเบญญาภา กุลวราธีรสิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤษีและหลวงพ่ออนันต์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0783 : นายยุทธาวัตร์ สิริญาณรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญ เททองหล่อยอดมหามงกุฏ พระประธานหน้าตัก ๑๐ ศอก และรูปเหมือน ๓ องค์ หลวงปู่ปานวัดบางนมโค หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ณ ๒๕ ไร่

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0784 : คุณไพฑูรย์ อาจฤทธิ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0785 : นางสาวศิรกาญจน์ สงวนโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมบุญ เททองหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธานหน้าตัก ๑๐ ศอก รูปเหมือน ๓ องค์ หลวงปู๋ปานวัดบางนมโค หลวงพ่อพระราชพรหมยาน พระราชภาวนาโกศล ๕ ลาน ๒๕ ไร่

รวมเป็นเงิน : 69 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/23 at 23:09

0786 : คุณธนพล-คุณธนาภา โชคธนาชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทองหล่อยอดมหามงกุฏของสมเด็จองค์ปฐม ในวันที่ 11 กพ.2566

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0787 : นายจรูญ สมจิตต์ นส.อรอุมา แซวสมจิตร และบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อ ลป.ปาน ลพ.ฤาษีลิงดำ ลพ.อนัน ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0788 : คุณอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0789 : นายวัชรพล น้อยมะณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0790 : คุณกัญญวรรณ สุลักษณ์วิลาส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ใส่บาตร *วิระทะโย*

รวมเป็นเงิน : 2,260 บาท

0791 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0792 : นางสมนิตย์ ภู่บัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อ,ท่านเจ้าคุณฯ

รวมเป็นเงิน : 320 บาท

0793 : ร.ต.อ.ถาวร สกุลฮูฮา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เป็นเจ้าภาพเททองหล่อยอดมหามงกุฏพระประธานหร้าตัก 10 ศอก และหล่อรูปเหมือน 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0794 : นางสาวกัญญา พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ 100 บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0795 : น.ส.ขวัญนภา จันทสร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0796 : นางอรทัย เผดิมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล มรณภาพ

รวมเป็นเงิน : 2,000.00 บาท

0797 : คุณทันตา เลาวิลาวัณยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมทำบุญ...พิธีบำเพ็ญกุศล 5 ปี พิธีเททองหล่อยอดมหามงกุฎ หล่อรูปเหมือน 11-12 ก.พ.66

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0798 : นางอรทัย เผดิมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อ,ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระ

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

0799 : นายสันติ สุทธิบัญชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างถวายหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0800 : คุณศรินทิพย์ มงคลรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดพระมหามงกุฎพระประธานตัก10ศ.รูปหล่อหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0801 : คุณณปภัช อุตรกรศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0802 : น.ส.พรรณี พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ร่วมบุญโดยคุณแม่เมี่ยวเค็ง พจนามงคลกุล พรรณี พจนามงคลกุลและMr.Reijo Ensio Latava Aro,พรรณาและจุฑามาศ พจนามงคลกุล

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0803 : คุณชาลินี เรืองศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0804 : คุณธีรภัทร ธีติเลิศ และคุณพัชรา พิระภาค พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0805 : นส.สัชฌุกร องค์บรรจบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญซื้อทองคำหล่อยอดมงกุฏสมเด็จองค์ปฐมพระประธานศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0806 : คุณ Wanida Christen และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0807 : นางลาวัลย์ นศ.จุฑามณี เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0808 : คุณสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0809 : คุณชลธิชา ใจเจตนกุศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

0810 : คุณสันติสุข ปู่กลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0811 : นายชัยรัตน์ ผิวมา นางชะอุ้ม ผิวมา ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0812 : คุณคมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 113.93 บาท

0813 : คุณประวิณ คุณจิรัญญา สันติวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมงกุฏพระประธานหย้าตัก10ศอก

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0814 : คุณสมชาย กุลเกิด - คุณนิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อยอดพระมหามงกุฏบนสุด100บาท
2.หล่อยอดส่วนล่าง 100บาท
3.หล่อหลวงปู่ปาน100บาท
4.หล่อหลวงพ่อพระราชพรหมยาน100บาท
5.หล่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล100บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0815 : คุณคัทรินทร์ เกตุพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0816 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0817 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างทุกบุญกุศล

รวมเป็นเงิน : 111 บาท

0818 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

0819 : คุณฐณธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0820 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทั้ง 10 รายการ

รวมเป็นเงิน : 819 บาท

0821 : คุณชลิตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0822 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์ และคุณภาคิณ อุทัยพิศ คุณภูรินท์ อุทัยพิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0823 : คุณสุรชัย_วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0824 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อหลวงปู่ปานหล่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำหล่อท่านเจ้าคุณ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0825 : คุณกรพัฒน์ อภัยกุญชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0826 : นายภักดิ์ดี แซ่ฉั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
11.บวชพระ บวชเณร
12.ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0827 : คุณธนะชัย ไข่มุกด์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระ
2.ปิดทองพระอุโบสถ
3.สังฆทาน
รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0828 : คุณพิชัย เอกวิทยานุรักษ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อพระมหามงกุฏ หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0829 : นายยุทธยา ทองคำพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0830 : คุณวิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0831 : นางจำปี นาคจำแลง นางสาวผุสดี นาคจำแลง นักเรียนชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏบนสุด 100 บาท ยอดส่วนล่าง 100 บาท หล่อรูปเหมือน ลป.ปาน ลพ.ฤๅษี
ท่านเจ้าคุณอนันต์ 171.99 บาท

รวมเป็นเงิน : 371.99 บาท

0832 : คุณทัสนีย์ บำรุงกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0833 : คุณจิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2.ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0834 : คุณอัญชลี แย้มพยนต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 101.00 บาท

0835 : คุณณัฐสนัย จรุงจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานวันเกิด 10 กพ.66

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0836 : พระไตรรักษ์ ไตรปิยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง
ชุบด้วยทองคำ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0837 : คุณสุกิจ เวสารัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท ถวายแด่เจ้ากรรมนายเวรนายสุกิจ เวสารัชชานนท์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0838 : คุณเกรียงศักดิ์ คุณพิมล คุณวิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างพระประธาน หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี หลวงพ่ออนันต์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0839 : คุณเกรียงศักดิ์ คุณพิมล คุณวิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0840 : นางสาวฐิตญารัตน์ สร้อยเกสร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0841 : คุณนิภาพร มณีกูล และคุณอิทธิรักษ์ ญาณสมบัติ และญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองยอดพระมหามงกุฏ
2.หล่อรูปเหมือน หน้าตัก1.5 เมตร
3.ชำระหนี้สงฆ์ 500

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0842 : นางอัจฉรา รอดกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระประธาน ปางจักรพรรดิ์ ศาลา 4 ไร่ 550 บาท
2.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ศาลา 4 ไร่ 550 บาท
3.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปานและหลวงพ่อ2 องค์ 550 บาท
4.ร่วมบูรณะศาลา 4 ไร่ 550 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,200 บาท

0843 : คุณ cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566) จำนวน50บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0844 : คุณศฤงคาร ยิ่งยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0845 : นายชาคริตส์ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระมหามงกุฏสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0846 : นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการตามทางวัดแจ้งแสดงไว้ในเพจประจำวันที่

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0847 : นางกมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท
2.หล่อมหามงกุฎองค์ปฐม ,หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษีฯ หลวงพ่ออนันต์ 4,500 บาท

รวมเป็นเงิน : 5,500 บาท

0848 : คุณกฤตธัช วัฒนมะโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อพระ,หล่อเพชรยอดมงกุฎพระจักรพรรดิ ณ.วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 61 บาท

0849 : คุณอุดม ชาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อพระในวันที่ 11 ก.พ 66 ค่ะ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0850 : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0851 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0852 : คุณธนภัทร อุบลรัต์ และครอบครัว และพ่อแม่น้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0853 : คุณวรัท - คุณหทัยธรัล พรหมโชติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
2.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0854 : คุณ Fon Promboon

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 320.10 บาท
0855 : คุณอรพิณ โยธินอุปไมย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 555 บาท

0856 : คุณพิทยา เจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้าง ลป.ปาน ล.พ.ฤาษีลิงดำ ลพอนันต์ วันที่ 11 กพ 66

รวมเป็นเงิน : 300.00 บาท

0857 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0858 : คุณชนิตพล พานรัตนสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0859 : นายสุกฤษ ศักดิ์วิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่) วันที่
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0860 : คุณพิทยะ รัตนกุล, คุณสรรชัย วงศ์วิวัฒฑณนุกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0861 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0862 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างยอดพระมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0863 : นางปรมาภรณ์ บุญเย็น และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏ
2.หล่อรูปเหมือน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0864 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธานหน้าตัก 10 ศอกและหล่อรูปเหมือน 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0865 : คุณ Peter

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0866 : นายกิตติ น.ส.กมลพร และ น.ส.กรกมล วัฒนเสริมกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฎ และหล่อพระ และ 10 ก.พ.2566

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0867 : อ.ใบบุญ แสงแก้ว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน

รวมเป็นเงิน : 1,010 บาท

0868 : นายกุลวีร์ เสรีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองยอดพระมหามงกฎ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0869 : นายพีร์นิธิ ศิริภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0870 : นายกุลวีร์ เสรีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ 5 ปี ลพ.อนันต์ 200 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0871 : คุณเริงชัย เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0872 : คุณนฤมล ผดุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0873 : คุณสิทธิชัย นิวัฒนนันท์ และครอบครัว
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0874 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0875 : คุณอภิญญา คุณอรรคพล คุณเรวดี คุณอภิวัฒน์ สาธุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0876 : คุณเธียรอุทัย ศิริประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)
3.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0877 : พระณรงค์ ฐิตาโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฏพระประธานหน้าตัก ๑๐ ศอกและหล่อรูปเหมือน ๓ องค์

รวมเป็นเงิน : ๒๕,๐๐๐ บาท

0878 : คุณปัฏฐวณันช์ พุทธมงคลศิริ, แม่จงจิตต์ เดือนเพ็ญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อยอดพระมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 59 บาท

0879 : คุณจันทิมา สินารายณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0880 : คุณธีรณัฏฐ์ ถาวรวัตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฏ หล่อหลวงปู่ หลวงพ่อ ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0881 : นายเลิศฤทธิ์ ชัยพิภพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อพระทุกๆอย่าง ในงานวันที่
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0882 : คุณวริทธ์พล ตันติจันทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ยอดพระมหามงกุฏ 3,000บาท
2.พระ1.5เมตร 3 องค์ 2,400บาท
3.งานครบรอบ5ปี 600 บาท

รวมเป็นเงิน : 6,000 บาท

0883 : ดร.อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมหามงกุฏ พระประธานหน้าตัก 10 ศอก และหล่อรูปเหมือน 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0884 : คุณวันชัย คงทวีทรัพย์ คุณกนกพร กอบบุญวดี ทำในนามของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกฯพระอริยะบุคคลตั้งแต่องค์ต้นธาตุจนถึงปัจจุบันและที่จะอุบัติในอนาคตกาลและผูมีคุณครูอาจารย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันหมูญาติในอดึ ตจนถึงปัจจุบันในหลวง ร.9 เทวดาที่คอยคุ้มครองป้องกันอันตราย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมงกุฏ,หล่อรูปเหมือน ลป.ปาน ลพ.ฤาษี,ปิดทองพระอุโบสถ,ซ่อมเรือนไทย

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0885 : คุณจิรเดช จันทายนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง
ชุบด้วยทองคำ

รวมเป็นเงิน : 183 บาท

0886 : คุณหฤษฎ์ ผิวงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10.46 บาท

0887 : คุณศิวะนัต สุขอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0888 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0889 : คุณปิตินุช สาคระพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร
2.บาตรวิทะระโย
3.ทำบุญเหรียญทองค่ะ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0890 : 1.คุณวันดา พรประทาน 2.คุณแก้วตา พรประทาน 3.คุณอภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0891 : 1.คุณวันดา พรประทาน 2.คุณแก้วตา พรประทาน 3.คุณอภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0892 : คุณสวัสดิ์ เต็งเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0893 : คุณสงวน สว่างแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง
ชุบด้วยทองคำ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0894 : คุณกัมพล นนทมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0895 : คุณสุกฤษฎิ์ แสนลำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอถวายร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0896 : ผู้บริจาคไปรยาพรรณ วิวัฒนปฐพี (ผู้โอนคุณธัมม์สถิตย์ อภิโภคธนันต์)

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0897 : คุณศักดา วงษ์สนิท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญ เททอง "ยอดพระมหามงกุฏ"

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0898 : คุณสาริศา ลิมปิตะวัฒน์และครอบครัวลิมปิตะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากบาตรวิระทะโยเพื่อถวายเป็นวหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0899 : นายอธิษฐ์ปภัทร์ อินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0900 : คุณจำนงค์ สุขีโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏ
2.หล่อรูปเหมือน
3.ทำบุญงานครบรอบ5ปีพระราชภาวนาโกศล
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0901 : นายยศวีร์ ทองสะอาด
ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฎพระประธานหน้าตัก ๑๐ ศอก และหล่อรูปเหมือน ๓ องค์ (หลวงปู่ปานวัดบางนมโค, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ณ.ลาน ๒๕ ไร่ เพื่อประดิษฐานภายในหอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่) 100 บาท
2.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0902 : นายพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0903 : นายสงกรานต์ เทียมทัด

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธี เททอง ยอดพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0904 : นางสาวมณีรัตน์ คณารีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดพระมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 999.00 บาท

0905 : คุณ Cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์ ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0906 : นายเสรี จันทร์โพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน : 26 บาท

0907 : คุณดวงภร ทุนเจริญและครอบตรัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฎพระประธาน
2.หล่อรูปเหมือนลป.ปาน ลพ.ฤๅษีลิงดำ ท่านเจ้าคุณอนันต์
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0908 : นางภัทร์ธนพร สัจจรัตนพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ และพิธีเททองยอดพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0909 : คุณพนิดา กิตติสุพัฒน์ ขออุทิศให้นายสุวัฒน์ กิตติสุพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0910 : นายธงชัย มหัจฉริยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0911 : นางสาวกัญญา พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ 100 บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0912 : นายทศพล และนางนฤมล ธราดลพรพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0913 : นายสมรวย-คุณศิริรักษ์ ธัญญะ พร้อมครอบครัวโตแย้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0914 : น.ส.ประพิมพรรณ แรมวัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 500 บาท
2.ทำบุญมูลนิธิหลวงปู่ปาน พระมหาวีระฯ 300 บาท
3.ทำบุญสุดจะใช้ตามอัธยาศัย 200 บาท
4.ทำบุญวิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0915 : นายอารักษ์ คงสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0916 : น.ส.รัชนี แซ่เจียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ยดอพระมหามงกุฎ
2.หล่อพระ หลวงปู่ปาน
3.หล่อพระ หลวงพ่อฤาษีลิงดํา
4.หล่อพระ ท่านเจ้าคุณอนันต์
5.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน8ศอก

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0917 : คุณยงยุทธ ไหมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อยอดมหามงกุฏ รูปเหมือน 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0918 : คุณเนตรนภา ยอดสนิท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญพิธีเททอง"ยอดพระมหามงกุฏ" 2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5เมตรเนื้อทองเหลือง 3 องค์(ศาลา 4ไร่)

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0919 : คุณ Parin Parinyakorn

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0920 : คุณศุภัฐทรา ศรีเดิมมา, คุณเฉลิมยศ จันทร์จงปราณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0921 : นายณทักษ์ วัฒนธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0922 : คุณวรนันท์ คุณสุมิตรา คุณไกรพจน์ คุณรมณภัทร คุณปุณณภัทร เตชไกรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธาน 10 ศอก และหล่อรูปเหมือน 3 องค์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0923 : นายอลงกฎ ศรีโมรา และกัลยาณมิตรคณะบ้านพรหลวงพ่อพระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญทุกอย่างทุกกองบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0924 : คุณกรนันท์ โรจน์อุ่นวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองยอดพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0925 : คุณเอ๋ เอวันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททองหล่อยอดมหามงกุฏพระประทาน ๑๐ ศอก และรูปหล่อเหมือน ๓ องค์

รวมเป็นเงิน : 38 บาท

0926 : คุณชัชชัย พิชิตศัตรู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0927 : นายธนายุทธ คงเล็ก น.ส.รัตนา มนุษย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" และหล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0928 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0929 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

0930 : น.ส.ธนรรจิต - น.ส.ดนิตา สาริยัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททอง"ยอดพระมหามงกุฏฯ" / หล่อรูปเหมือน
2.หน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์ / ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
3.มรณภาพ / ถวายค่าภัตตาหาร / ค่าน้ำ - ค่าไฟ / ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0931 : คุณจินตนา วินิจฉัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏ
2.ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน
3.ภัตราหารพระสงฆ์
4.ค่าน้ำไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0932 : ครอบครัวสุทธิเมธิกุล]

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง200ภัตาหาร100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0933 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อยอดพระมหามงกุฏ พระประธาน หลวงปู่ปาน โสนันโท หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0934 : นายวรพงศ์ กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0935 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บาท
2.วิหารทาน 10 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐม 10 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
5.ร่วมบุญอื่นๆ ทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 60.00 บาท

0936 : คุณเฉลิม มั่นยืน และคุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

0937 : คุณพีรชา ดุจหนึ่งคุณากร

ต้องการร่วมบุญ :
1."ยอดพระมหามงกุฏ" 500 บาท
2.หล่อรูปเหมือน 3 องค์ 500 บาท (หลวงปู่ปาน , หลวงพ่อฤาษี , หลวงพ่ออนันต์ )

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0938 : คุณเรณู , คุณปณิธิ , คุณปิยณัฐ องคนิกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมงานบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0939 : นางยุุดง กมลเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสัวฆทานโอกาสครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0940 : คุณวารินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระ ทำบุญทุกอย่าง วันที่ 11-12 กพ.2566

รวมเป็นเงิน : 5o บาท

0941 : คุณไพโรจน์ บุญโรจน์ และน.ส.วรรณี ศุภนิมิตวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

0942 : น.ส.รัชฎา เชี่ยวธัญญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0943 : คุณกาญจนา จรลำโกน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ"
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0944 : นายวิทยา ดาวไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0945 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

0946 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อมงกุฎและหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0947 : คุณเนตรนภา ยอดสนิท โอนเงินทำบุญให้คุณประจวบพร จันทร์บำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททอง"ยอดพระมหามงกุฏ" 2.ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านเจ้าคุณอนันต์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0948 : คุณสิริพร ยอดสนิท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญพิธีเททอง"ยอดพระมหามงกุฏ"
2.ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3องค์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0949 : คุณสุริยัณต์ ทองหลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททองยอดพระมหามงกุฏ 50 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร
3.พระองค์ 50 บาท
4.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0950 : คุณนิภาพร คุณพิชญา สมวงษ์อินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร

รวมเป็นเงิน : 630 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/23 at 23:10

0951 : คุณกันตพิชญ์ ชื่นชอบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0952 : นส.ไพจิตร์ วงษ์พานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0953 : คุณจิรพล สุขประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมหล่อยอดพระมหามงกุฏ และหล่อรูปหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่ออนันต์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0954 : คุณมัทนา ฉัตรอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏบนสุด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0955 : คุณศิรินทร สงวนจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0956 : คุณคมกริช หมอยา คุณสำราญ หมอยา คุณชลธิชา หมอยา คุณปฏิสรณ์ โชติคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดมหามงกุฏ หล่อพระหลวงปู่ปาน หลวงพ่อ 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0957 : คุณวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0958 : คุณเมชญา โชติกาวรานนท์ และนางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0959 : คุณผุสดี งามขำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญงานสร้างพระวันที่ 11 กพ 66

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0960 : คุณเอ๋ เอวันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททอง"ยอดพระมหามงกุฏ"
2.ทำบุญหล่อรูปเหมือนฯเนื้อทองเหลือง 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0961 : นายสวัสดิ์ ชุมตรีนอก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0962 : พระภานุมาศ จิรวัฒฑโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททอง"ยอดพระมหามงกุฏ"
2.ทำบุญหล่อรูปเหมือนฯเนื้อทองเหลือง 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0963 : นางอรุณี ตัน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททอง"ยอดพระมหามงกุฏ" พระ๑๐ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0964 : นางติณณา องค์วิศิษฐ์ และ นส.วาทินี ถิรเสฎฐวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" พระ ๑๐ ศอก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0965 : คุณมนสา สุริภนท์กุล, คุณชวลิต เกิดแก้ว, คุณชวภณ เกิดแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0966 : นายธานินท์ อังคณาแสงมณี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0967 : คุณเดชชาติ จันทร์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0968 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0969 : คุณแม่ซิ่วฟ้า-คุณบุญชู-แซ่ปัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อยอดพระมหามงกุฏหลวงปู่ปานฯ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0970 : คุณวิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน และร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0971 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0972 : คุณพัชรี นาคพันธ์ - คุณสุุทัศน์ นาคพันธ์ - คุณชมนาด ทรงเสรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0973 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0974 : คุณพัชรี นาคพันธ์ - คุณสุุุุทัศน์ นาคพันธ์ - คุณชฏาพร แป้นคง

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0975 : คุณจรัสพรรณ ขจรศักดิ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ยอดพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

0976 : คุณดนัย แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระตลอดเดือน 1,000 บาท
2.ถวายสังฆทานวิหารทานหล่อพระร่วมบุญทุกอย่าง 1100 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท

0977 : คุณอนุสรณ์ ศรีอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้าง ยอดพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0978 : คุณศรีสุพร เสมอเหมือน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ยอดพระมหามงกุฏ 200
2.หล่อรูปเหมือน3องค์ 200
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0979 : นางรัตนาภรณ์ วาทิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ จำนวน 100 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0980 : นายธำรง และนางสาว ธีรพร รับคำอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญ เททองยอดพระมหามงกฎฯ วันที่ 11 กพ 66

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0981 : นายธำรง และนางสาว ธีรพร รับคำอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 3 เมตร 3 องค์ วันที่ 11 กพ 2566

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0982 : นางสาวพรเพ็ญ แม้นเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฎฯ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร 3 องค์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0983 : คุณเกษม คุณอุไรรัตน์ ทับทิมศรี
อุทิศให้ คุณสมรัก แม่ พ่อ ปู่ย่าตายาย ดช.ณัฐธีร เจ้พา เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0984 : คุณเกษม คุณอุไรรัตน์ ทับทิมศรี
อุทิศให้ สมรัก แม่ พ่อ ปู่ย่าตายาย ดช.ณัฐธีร เจ้พา เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สง ค่าบูชาครู ประจำเดือน กพ.66

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0985 : คุณยุวดี ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0986 : คุณประจิน ขำเปลี่ยน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0987 : คุณจิตติมา เริงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อพระ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0988 : คุณปรัชญา ชื่นชอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0989 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 107 บาท

0990 : คุณสิริปพัตน ดีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0991 : คุณจริยา สุจวิพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททองยอดพระมหามงกุฏและหล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร

รวมเป็นเงิน : 47 บาท

0992 : คุณธานินทร์ เทพรักษ์ คุณลัดดา เทพรักษ์ พร้อมครอบครัวและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0993 : คุณณัฏฐณิชา โลหะวิจารณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททองยอดพระมหามงกุฏ จำนวน 1,000 บาท
2.ร่วมบุญหล่อรูป เหมือนพระ 3องค์ จำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 ยาท

0994 : คุณจิรวัฒน์ รัตนวิเชียร , คุณยุพิน รัตนวิเชียร, คุณอภิวัฒน์ รัตนวิเชียร, คุณปฎิภาณ รัตนวิเชียร, ด.ญ.ดวงกมล รัตนวิเชียร, คุณแม่ ละออง นักรพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อพระวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0995 : นายสุทิตย์ มูลดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเททองยอดพระมงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0996 : นางวรรณา กุลต้น

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองยอดพระมหามงกุฎ 400 บาท
2.หล่อรูปเหมือนทั้ง 3 องค์ 300 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0997 : 1.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล 2.วันดา พรประทาน 3.แก้วตา พรประทาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 309 บาท

0998 : คุณคุณากร ถาปนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0999 : คุณเคริก ลีโอ เลอวิท จูเนียร์ คุณทิพวัลย์ อ่างคำ เลอวิท นางอแมนด้า เลอวิท แดลเนียล
คุณโกร์เดิ้น วิลเลี่ยม อีเบิทร์ นายบรรดร อ่างคำ นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60.00 บาท

1000 : นายกระจ่าง นันทวี นส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระมหามงกุฏ 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ 100 บาท
3.หลวงพ่อฤาษี 50 บาท
4.หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1001 : ส.อ.โกมินทร์ ทองถนอม /นางลัดดาวัลย์ ทองถนอม / น.ส.กนกวรรณ ทองถนอม และครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน /สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ/
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1002 : คุณกมลพร จินเสนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อยอดพระมหามงกุฏบนสุด
2.อละหล่อรูปเหมือน3องค์

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

1003 : น.ส.รัตนาพร แก่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาให้ข้าวตู

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1004 : คุณละอองทิพย์ บุณยเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1005 : คุณสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท
1006 : น.ส.สาลิน ก้อนคำ และครอบครัวนายมัตสึดะ เรียว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1007 : คุณยูถิกา นิ่มอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด(ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1008 : คุณภัคภร รื่นภิรมณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1009 : คุณผุสดี งามขำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินวิระทะโย ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1010 : คุณชญานิศ พิทยาพิบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

1011 : คุณสุอารยา วีระเศรษฐกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญพิธีวันที่ 11 กพ 2566

รวมเป็นเงิน : 217 บาท

1012 : นางชญานิศ พิทยาพิบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

1013 : น.ส.ไฮดี้ เกรซี่

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 533.13 บาท

1014 : นายณัฐวุฒิ ประเทือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1015 : คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวม 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1016 : ด.ต.ภัทรพล ภูริโชติมงคล ,น.ส.วราพร รื่นรวย ,ด.ช.กฤติเดช ภูริโชติมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1017 : 1.นงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย
ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1018 : พ.ท.กันตภณ สวนนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทั่วไป

รวมเป็นเงิน : 1,300 บาท

1019 : นางสมใจ, น.ส.นันท์นภัส, น.ส.ณัฐธิกาพัณ, ด.ช.ปุณณภัส ดังสท้าน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

1020 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1021 : คุณสาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1022 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1023 : นายพงศธร ทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองยอดพระมหามงกุฏ 20 บาท
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 1.5 เมตร 21 บาท

รวมเป็นเงิน : 41 บาท

1024 : คุณพิสิฐ และไตรรัตน(คุณอัญญา) คุณเบญจ ถาวรอนันท์, คุณวันดี รัตนศักดิ์สิริ, พ่อแม่บรรพบุรุษและสรรพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1025 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1026 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

1027 : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1028 : คุณอะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

1029 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บาท
2.วิหารทาน 10 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐ 10 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
5.ร่วมบุญอื่นๆทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 60.00 บาท

1030 : คุณอะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองยอดมหามกุฏ วันที่ 11 กุมภา

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1031 : นายสมรัก (พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 450 บาท

1032 : คุณเฉลิม มั่นยืน และคุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1033 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1034 : นายจีเชง ลิม , นางสาวมลฑารพ กิจสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1035 : คุณนิจนารา แก้วธนพนต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1036 : น.ส.ทัศนาวลัย เดโชพลานนท์ อุทิศให้ น.ส.สุจินดา เดโชพลานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1037 : คุณบุญรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 54 บาท

1038 : คุณกานดา เทียนธนานุรักษ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1039 : คุณมาลี บํารุงชาติอุดม คุณสาวิตรี รัตนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชําระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1040 : คุณไพโรจน์ รัตน์ธนเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1041 : นายนิกรณ์ บุญนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1042 : คุณบุญญิสา หนูบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1043 : นายตะวัน วรพิทย์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1044 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายอาหารพระ เณร

รวมเป็นเงิน : 25 บาท
48 หมู่ 2 ซอยวัดลาดปลาดุก

1045 : น.ส.รัตนาพร แก่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน แมวส้ม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1046 : คุณชัยวัธน์ ประจงใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน/ธรรมทาน/สังฆทาน/ชำระหนี้สงฆ์/สร้างพระพุทธรูป/ร่วมบุญทุกอย่าง (อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวการเจ็บป่วย)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1047 : คุณลาภิน ศิลาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1048 : นางเจ่หมา แซ่กอ นายหยู แซ่โง้ว นางสาวเซี่ยมฮุ้น แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 3 ชุด

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1049 : คุณสราวุธ จินดาพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1050 : คุณกร กาญจนฤทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อยอดมงกุฏ หล่อรูปเหมือนหลวงปู่,หลวงพ่อพ่อ,และท่านเจ้าคุณ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1051 : คุณอังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัวคุณกชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัวคุณสุรีย์พร หงส์ร่อน และครอบครัวคุณพิมพ์ชนก เสรีภาพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 365 บาท

1052 : คุณโรสิตา เตชวรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ

รวมเป็นเงิน : 63.94 บาท

1053 : น.ส.สิริมา เปี่ยมสง่า คุณสัณห์ เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อพระวันที่ 11 กพ.66

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1054 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญรายการที่1-10 จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1055 : คุณเบิรด ปลาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 56 บาท

1056 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ คุณศิวาภร์ พึ่งสมบุญ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1057 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

1058 : คุณธีวรา จันทร์ทอง พร้อมคุณแม่คุณพ่อ คุณอุบล จันทร์ทอง และเทวดาที่รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1059 : 1.ว่าที่ร.ต.ธนบููลย์ นรากรณ์ 2.นางสาวศิริพร ตันสมบูรณ์ 3.นายวัศพล นรากรณ์
4.นางสาวพศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : ไม่ระบุจำนวนเงิน

1060 : คุณอรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1061 : ยูถิกา นิ่มอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททองยอดพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1062 : คุณภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1063 : นายพัสกร เชิดชูนคร นส.สุกัญญา กาญจนวัฒนาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1064 : นายวีรยุทธ และนางกันธิชา ภัทรพงศ์เกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญหล่อยอดมหามงกุฎ พระประธานหน้าตัก ๑๐ ศอก และหล่อรูปเหมือน ๓ องค์

รวมเป็นเงิน : 85.00 บาท

1065 : คุณพุทธิโชค โสภากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1066 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1067 : คุณศิวลี ทรงเจริญ (Shivalee Lees)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1068 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทยด้านข้างปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1069 : คุณกิตติ-คุณอุฬาร-คุณโชติกา มีมะโน ,นางอุดม หล่อศรีแสงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1070 : คุณจิราภา ว่องไววุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1071 : คุณวรวุฒิ โทนุรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1072 : คุณภิญญดาพัชญ์ วงศ์นิธิชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1073 : คุณอรียา ซาร์กินสันพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1074 : ครอบครัวบุญศิริธรรมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททองยอดพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1075 : คุณบุญญะดา บุญยอมรศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

1076 : ครอบครัวบุญศิริธรรมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษี ท่านเจ้าคุณอนันต์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1077 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1078 : คุณเฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1079 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1080 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

1081 : คุณสรัญญ์รัช พัฒนศักดิ์มงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.อุปสมบท,บูรณะพระ,วิหารแก้ว,รูปเหมือนหลวงปู่,หลวงพ่อ,ถวายค่าภัตตาหาร,ชำระหนี้สงฆ์,พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมดา,ค่านำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99.99 บาท

1082 : คุณญาณิศา แก้วมณี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1083 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1084 : นายแก่นกรุง กิจคติ แบะครอบครั

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพบวชพระ วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน : 3,350 บาท

1085 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ
2.บาตรวิระโย
3.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1086 : คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1087 : คุณโสภณ การะเนตร์ + คุณเอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 50 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1088 : คุณชลธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

1089 : ครูและนร.ชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 15 ธรรมทาน 15 สร้างพระ 15 ชำระหนี้สงฆ์ 15

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1090 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1091 : คุณโชติกา คล้ายจันทร์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานธรรมทานวิหารทานชำระหนี้สงฆ์สร้างพระ 30 ค่าน้ำค่าไฟ 20

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1092 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1093 : คุณนาม เจริญกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานให้พรรคพวกเดิม

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1094 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1095 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1096 : คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1097 : คุณวีระวัฒน์ ระยับศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1098 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ 50 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัด 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1099 : คุณชยานนท์ ต่อสหะกุุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1100 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1101 : คุณเฉลิมชัย และบิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
ในทุกภพชาติจนถึงชาติปัจจุบัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 12 บาท

1102 : คุณสมชาย กุลเกิด - คุณนิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน 1,000บาท1ชุด
2.ร่วมบุญธรรมทานเลขที่001188อีก500บาท

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

1103 : เด็กหญิงไอรฎา ลิ้มตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

1104 : คุณธนาวิสุทธิ์ พลอาษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 48 บาท

1105 : นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญตามรายการที่ทางวัดท่าซุงแจ้งประกาศไว้ในเพจวันนี้ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1106 : นายธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1107 : คุณวีร์พสุตม์ ลิ้มสกุลภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททองหล่อยอดมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 26 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 17/2/23 at 13:54

1108 : คุณศักรนันทน์และครอบครัว มั่นในบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

1109 : คุณอริยวัฒน์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาหารพระ 1000
2.สังฆทาน 300
3.วิการทาน 275

รวมเป็นเงิน : 1,575 บาท

1110 : นางสาวฐานุตรา จุฑาบดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ถวายบุญแด่พญายมราช

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1111 : คุณเต็มสิริ ไวยธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1112 : นายวสันต์ มูลสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะปิดทองพระอุโบสถ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1113 : นายจารุวัชร์ ไชยรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานอุทิศให้นายใจ ไชยรัตน์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1114 : คุณธรรมธาดา ล่วนเส้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาถวายค่า 100
3.ภัตตาหาร 200
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1115 : คุณ Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1116 : นายบรรเจิด ต่ออิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1117 : เเปะคุ้งโรงสีเฮงยู่ไถ่นครหลวงอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1118 : คุณเอกราช อนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1119 : คุณอุไรวรรณ ปัจฉิมางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พิธีเททอง ยอดพระมงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1120 : น.ส.จุฑามาศ พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 100 บาท
2.ถวายภัตตาหาร 200 บาท
3.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 200 บาทค่ะ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1121 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพ
ทุกชาติ.ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1122 : คุณศุภกฤต สาตร์เงิน และคุณจุฑาภรณ์ แก้วนิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน จำนวน 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1123 : คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพ
ทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1124 : คุณพิสิษฐ์-คุณสีดา-คุณศศิมา-คุณพิสนธ์-คุณพิเศษ-คุณศศิโสภา-คุณกิตติภัฎ ศศิผลิน,
ครอบครัวศศิผลิน,นางอุดม-นส.สายสุรีย์ นวลแข,นางวืยะดา บุญเฉลียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พืธีเททองยอดพระมหามงกุฏบนสุด 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1125 : น้อมถวายเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา และอุทิศให้ นายบรรจบ/ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1126 : คุณนเรนทร์ฤทธิ์ จันทร์เดช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

1127 : น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1128 : คุณวรวุฒิ โทนุรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1129 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1130 : คุณนวพร นันทนาท และนางสำรวย นันทนาท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 = 10บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) = 10บาท
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ = 10บาท

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1131 : คุณ Thanasit Thongchan

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1132 : คุณชิดชนก วงศ์ปการันย์ ทำบุญวันคล้ายวันเกิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1133 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1134 : คุณอนุมาศ จันทร์ดี พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญหล่อยอดพระมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1135 : น.ส พิสมัย จันทร์โพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1136 : นายปราโมทย์ นางสาวสุธิดา นางสาวปณัตตา ทองนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะโบสถ์ทองคำ
2.สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน
3.พระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1137 : นายชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1138 : นายณัฏฐ์ ขยันงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระมหามกุฎ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รวมเป็นเงิน : 59 บาท

1139 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /สุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1140 : คุณสมเกียรติ เจียรอุทัยธำรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,161 บาท

1141 : นายกฤษณพัฒน์ นางณปภัช พงษ์อาจหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ขออุทิศบุญกุุศลให้กับคุณแม่ปริศนา รัตนวาร และขอให้ครอบครัวพ้นจากทุกข์ โศกโรคภัย อันตรายทั้งปวง

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1142 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1143 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

1144 : นางเจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1145 : น้อมถวายเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา และอุทิศให้ นายบรรจบ/ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1146 : คุณสุธรา จอนโคกกรวด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญปิดทองคำแท้พระอุโบสถหลังเก่าถวายเป็นวิหารธรรมสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลนี้ให้นายสุธรรม นางแสงจันทร์ จอนโคกกรวด และเจ้ากรรมนายเวณีปู่ย่ายาย และเพือนร่วมเกิดแก่เจ็ษทั่วทั้งสากลโลกนี้

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1147 : นายพููลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1148 : นายพัฒนา ยานุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1149 : นางแก้วพันธ์ คงไพรบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 1.5 เมตร หลวงพ่อปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1150 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1151 : คุณเฉลิม มั่นยืน และอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

1152 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1153 : ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1154 : นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 120 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

1155 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1156 : นายสุทิตย์ มูลดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญ หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1157 : คุณบุญรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 54 บาท

1158 : นายขจรเกียรติ คำวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าครูวิชามโนมยิทธิ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1159 : คุณถาวร สมมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1160 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และนายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้
เจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1161 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 69.25 บาท

1162 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และนายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้
น้องมิลาน เทพอารยางค์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1163 : คุณรสิตา ศรีธรรมะกุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 95 บาท

1164 : นายทยากร อนนต์ธนัทกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมทำบุญทุกรายการครับ

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

1165 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1166 : นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111.11 บาท

1167 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อม/สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท
1168 : นส.จุรีรัตน์ กรับไกรแก้ว / นางเจริญศรี พลพันธ์ / นางจริยา กิตติวรกาญน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 2,000
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 300
3.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

1169 : คุณรณชัย เติมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 3 บาท

1170 : คุณอรรถชัย ภาณุทัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำนะหนี้สงฆ์ 100, บูรณะมณฆปพระศรีอาริย์ 100, พระพุทธรูป-วิหารทาน-สังฆทาน-ธรรมทาน 100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1171 : คุณอรรถชัย ภาณุทัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำนะหนี้สงฆ์ 100, บูรณะมณฆปพระศรีอาริย์ 100, พระพุทธรูป-วิหารทาน-สังฆทาน-ธรรมทาน 100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1172 : คุณสมบัติ ดุจหนึ่งคุณากร

ต้องการร่วมบุญ :
***ทำบุญสังฆทานครับ***
อุทิศให้คุณพ่อกิมเพ้ง แซ่อึ้ง,คุณแม่เซียะเตียง แซ่เล้า
อาม่าตี๋ แซ่ลี่, น้องชาย นายสันติ ดุจหนึ่งคุณากร
และ เพื่อนๆ รวมถึงอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยได้พลาดพลั้งล่วงเกินท่านเหล่านั้นพร้อมทั้งขออโหสิกรรม ณ.ที่นี้ด้วยเทอญ....

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1173 : นายวิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

1174 : นายวน พูลละเอียด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1175 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา และครอบครัวพฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญวันพระ อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1176 : คุณชัยวุฒิ แพงมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1177 : นส.ณปภัช อุตรกรศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1178 : นายชัชวิน วิเศษศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททองหล่อยอดมหามงกุฎ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1179 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์]

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1180 : นส.ดวงดาว ปัญจมหาคีรี และเพื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2566 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 7,999 บาท

1181 : คุณจิดาภา มานะสุขเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานอุทิศให้คุณพ่อประภาส เพ็งจิตร

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1182 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บายศรีบวงสรวงงานประจำปี 2566 80 บาท
2.อาหารพระ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1183 : คุณจิดาภา มานะสุขเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานอุทิศให้คุณพ่อประภาส เพ็งจิตร

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1184 : คุณรณชัย เติมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

1185 : นายนิคม คงสุวรรณ์ และคุณภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันที่ เวลา 18.00 น.พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ)
ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2.หล่อรูปเหมือนหน้าตัก1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์
ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1186 : นายนิคม คงสุวรรณ์ และคุณภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก ร่วมทำบุญ 20 บาท
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ ร่วมทำบุญ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1187 : นายนิคม คงสุวรรณ์ และคุณภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ร่วมทำบุญ 40 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญ 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1188 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1189 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11- 12
2.หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1190 : คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1191 :คุณ ชลิตา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลาเรือนไทย

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1192 :คุณ วรวุฒิ โทนุรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1193 :นางสาวศฤงคาริน ทองพรุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารธรรม สังฆทาน ธรรมทาน ถวายค่าภัตตาหาร ค่านำ้ ค่าไฟ และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

1194 :คุณ นภัสธร หนูสนั่น ณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1195 : นายกิตติพงษ์ เวียงสิมา และครอบครัว

ขอร่วมทำบุญ
1. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2. หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์ ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)
3. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
4. บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
6. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
7. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
8. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1196 :คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :อัพเดทใหม่
1. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2. หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์ ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)
3. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
4. บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
6. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
7. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
8. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 395 บาท

1197 :น้อมถวายเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา และอุทิศให้ นายบรรจบ/ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2. หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์ ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)
3. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
4. บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
6. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
7. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
8. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1198 :นายพููลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1199 :fullfilllsukalya

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานศาลา4ไร่ปางสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ขนาด10ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1200 :คุณ ชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์ และ ภาคิณ อุทัยพิศ ภูรินท์ อุทัยพิศ

ต้องการร่วมบุญ :
เททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1201 :นายพรเทพ บับพาน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 19
ชำระหนี้สงฆ์ 10

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

1202 :คุณ สุกัลญา อธิบูรณการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองสร้างยอดพระมหามงกุฏทองคำในวันที่11กพ.2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1203 :คุณ สุกัลญา อธิบูรณการ

ต้องการร่วมบุญ :
เป็นเเจ้าภาพร่วมสร้างรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานวัดบางนมโค พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพพรหมยานมหาาเถระวัดท่าซุง หลวงพี่ท่านเจ้าคุณภาวนาโกศลอนันต์พัทธญาโณ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1204 :คุณ สุกัลญา อธิบูรณการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1205 :นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ถวายค่าภัตตาหาร
3 ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1206 :คุณ เมธาพันธ์ จิรโชติอนันตญา

ต้องการร่วมบุญ :
- ใส่บาตรวิระทะโย 310 บาท
- ทำบุญทุกอย่าง 190 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1207 :คุณ อมรวดี ยินอัศวพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1208 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1209 :คุณพ่อ บรรจง สันทวี คุณแม่มลทิพย์ สันทวี วิจิตร สันทวี บัณฑิต สันทวี ศิริวรรณ สันทวี วัชระ สันทวี วีรภัทร สันทวี พิมลณัฏฐ์ นายกวงศ์ คุณแม่ ปิ่น วงตรัส

ต้องการร่วมบุญ :
ข้าพเจ้าและครอบครัวขอถวายปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอร่วมบุญทุกอย่าง อีกทั้งถวายเป็น วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสถานสาธารณประโยชน์ ชำระหนี้สงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มาตาปิตุบูชา อาจาริยบูชา ด้วยผลแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็ว หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่มี ขัดข้อง ไม่คล่องตัว จงอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ สาธุ🙏 สาธุ🙏สาธุ🙏

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1210 :คุณ ศุภกฤต สาตร์เงิน - จุฑาภรณ์ แก้วนิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน จำนวน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 70 บาท

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

1211 :คุณ เฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1-12ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1212 : cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

1213 :คุณธนัท คําสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. พิธีเททอง "ยอดพระมหามงกุฏ" บนสุด (ด้วยเนื้อเงินหุ้มทองคำ) ยอดส่วนล่างหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ชุบด้วยทองคำ
2. หล่อรูปเหมือนหน้าตัก 1.5 เมตร เนื้อทองเหลือง 3 องค์ ประดิษฐานที่หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
- พระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนนฺโท)
- พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
- ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล (ท่านเจ้าคุณอนันต์ พทฺธญาโณ)
3. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
4. บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
6. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
7. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
8. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1214 : cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1215 :คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1216 :คุณ บุญรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 54 บาท

1217 : chayhad26122

ต้องการร่วมบุญ :
ยอดมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน :500 บาท

1218 :คุณธนกร เรืองตระกููููล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1219 :คุณธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2 บาท
วิหารทาน 2 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

1220 : นาย เฉลิมพล. อื่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์
รวม 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1221 : นางสุทิน บัวคำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรา่ยการ

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

1222 :คุณ ฉัตรชัย ด้วงไข่

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 100 บาท
2.ธรรมทาน 100 บาท
3.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1223 : นาย สมชาย ประชาชนะชัยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

โอนเงินร่วมบุญ : 500

1224 :คุณน้ำทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1225 : dumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ถวายค่าภัตตาหาร
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1226 :คุณ วิภาวดี เดชดำรงค์ศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

1227 : ครูและนร.ชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 13 บาท ธรรมทาน 13 บาท สร้างพระ 12 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 12 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1228 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1229 :คุณ สมชาบ กงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป100บาท
วิหารทาน 100 บาท
ธรรมทาน 100 บาท
สังฆทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน :500 บาท

1230 :คุณ ฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะบริเวณพื้นพระยืน8ศอก

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1231 : Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ : 1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง
วันที่ 11 มีนาคม 2566
- เวลา 16.30 น. งานพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑,รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, และพระเจ้าตากสินมหาราช
- เวลา 18.30 น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์(ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร) จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2566
เวลา 07.30 น. พิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง) ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา 08.30 น. ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วถวายไทยทาน อุทิศส่วนกุศล รับพร เป็นอันเสร็จพิธี
3. บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
4. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
5. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
6. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
7. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9. ถวายค่าภัตตาหาร
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1232 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1233 : นายศิริวัฒน์ จันดาวัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1234 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน /สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ/ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 14 บาท

1235 :คุณพรพรรษ เพ็ชรมี

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระงานธุดงค์ 2566

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

1236 :คุณจักรภัทรฬฎ์ คิดดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1237 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง
วันที่ 11 มีนาคม 2566
- เวลา 16.30 น. งานพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑,รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, และพระเจ้าตากสินมหาราช
- เวลา 18.30 น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์(ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร) จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2566
เวลา 07.30 น. พิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง) ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา 08.30 น. ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วถวายไทยทาน อุทิศส่วนกุศล รับพร เป็นอันเสร็จพิธี
3. บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
4. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
5. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
6. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
7. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9. ถวายค่าภัตตาหาร
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1238 :คุณวรวุฒิ โทนุรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน :500 บาท

1239 : Thanasit Thongchan

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1240 : คุณธีวรา จันทร์ทอง อุทิศบญให้แด่ท่านเจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9. ถวายค่าภัตตาหาร
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
11. ชำระหนี้

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1241 :คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 40 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ