กำหนดการ...งานทำบุญประจำปี วัดจันทาราม (ท่าซุง) วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566
webmaster - 6/3/23 at 10:45

กำหนดการ

งานทำบุญประจำปี วัดจันทาราม (ท่าซุง)

วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ( แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน(ศาลพระภูมิวัด) ข้างมณฑปพระศรีอริยเมตไตรย
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีสมโภชน์คุ้มขุนไกร(ศาลพระภูมิวัด)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ใต้มณฑปพระศรีอริยเมตไตรย

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ , รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖ ,รัชกาลที่ ๗ และ สมเด็จพระเจ้าตากสินที่หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทาน ต่อจากนั้นพระภิกษุสงฆ์สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่อดีตท่านเจ้าอาวาส วัดจันทาราม (ท่าซุง) จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า ทายกนำอุทิศ ส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

*** งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน งดทำวัตรเช้า-เย็น ***วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ( แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อ พระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงเตรียมต้อนรับพระเถรานุเถระที่นิมนต์มา ที่พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม หลังจากนั้น พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระเถรานุเถระ จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา จบแล้วทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง ที่พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

*** งดทำวัตรเช้า,งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน ทำวัตรเย็นตามปกติ ************************ภาพ... ปี ๒๕๖๐
◄ll กลับสู่สารบัญ