ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
webmaster - 9/7/08 at 10:50โรงเรียนพระพินิจอักษร (ทองดี)

เดิมพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ สร้างไว้เป็นหลังคาทรงไทย ๒ ชั้น ชั้นล่างปัจจุบันเป็นสถานที่ทำบุญทุกวันพระ และทำบุญวันสำคัญหรือวันเทศกาลต่างๆ ชั้นบนเป็นห้องพักพระภิกษุภายในวัด เดิมบางห้องใช้เป็นที่เก็บผ้าไตรจีวร และเสื้อผ้าที่บริจาคให้ "ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนฯ" ปัจจุบันนี้ได้ย้ายไปหมดแล้ว คงเหลือแต่เป็นที่พักของพระสงฆ์ หลวงพ่อท่านสร้างไว้โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนพระพินิจอักษร (ทองดี) ทั้งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ "พระพินิจอักษร" ผู้เป็นพระราชบิดาของ "รัชกาลที่ ๑" นั่นเอง


webmaster - 7/8/08 at 17:16(ภาพถ่าย "ศาลาพระพินิจอักษร" เมื่อปี 2533 ก่อนที่จะเสริมหลังคาด้านบน)หลวงพ่อเล่า..จากหนังสือ "พระราชปรารภ"


"...นอกจากการก่อสร้างเหล่านี้แล้ว ถ้าโอกาสจะพึงมี และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ยังไม่เบื่อหน่ายในการบำเพ็ญกุศลร่วมกับอาตมา อาตมาจะสร้างโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์คุณความดีของ พระพินิจทรงอักษร หรือว่า "พระพินิจอักษร" ปฐมบรมชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ ซึ่งปรากฏพระองค์ ให้อาตมาทราบ ๓ วาระ คือ

ท่านบอกว่าในตอนก่อนอาตมาคิดจะทำรูปพระองค์ขึ้น เพียงแต่คิดในใจ ในราตรีหนึ่ง ปรากฏว่าพระองค์ปรากฏกายให้เห็น อาตมายังไม่ทันหลับ แต่ไม่สนใจ จะเป็นใครก็ช่าง อาตมาง่วงแล้ว จะนอน อาตมาก็นอน ไม่ได้สนใจ

คืนที่ ๒ ก็ปรากฏกายให้เห็นอีก ถามว่าใคร พระองค์ก็ตรัสว่า กระผมทองดีขอรับ ถามว่ามาธุระอะไร พระองค์ก็ตรัสว่า ถ้าหากว่าจะสร้างรูปละก็ กรุณาสร้างโรงเรียนให้ผมด้วยเพราะผมเป็นครู ขณะที่ปรากฏพระกาย ปรากฏว่ามีหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งพระองค์ถือมา จึงได้รับปากกับพระองค์ว่า ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะสร้างให้ เวลานี้ก็ซื้อที่ไว้แล้ว ๑๒ ไร่

ถ้าเขาจะขายอีกไม่แพงเกินไป อาตมาจะซื้อต่อ จะสร้างโรงเรียนเป็นตัวตึก ๒ ชั้น พื้นและฝาเป็นตึกทั้งหมด หน้าต่างเป็นกระจก ยาว ๑๐๐ เมตร เป็น ๒ ชั้น จัดเป็นห้องเรียนได้ ๒๑ ห้องเรียนออกมุข ๓ มุข มุขเป็นที่ประชุมได้ จะสร้างอาคารสำหรับเป็นที่ประชุม อาคารฝึกงาน อาคารบริโภคอาหาร บ้านรับรอง บ้านพักครู รั้วรอบขอบชิดแล้วมีประปาพร้อม ประปาใช้น้ำบาดาล เวลานี้ซื้อที่เขาไว้แล้ว จะทำหลังจากสร้างสถานที่นี้สร้างเรียบร้อยแล้วจึงจะสร้างต่อไปถ้ามีเงิน.."