ศาลา ๔ ไร่ - ศาลา ๑๒ ไร่ - ศาลา ๒๕ ไร่ - ตึกขาว
webmaster - 27/7/08 at 17:48

ศาลา ๑๒ ไร่
(พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปีพระราชพรหมยาน)

ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและงานบุญต่างๆ...เดิม "ศาลา ๑๒ ไร่" พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ สร้างไว้ หลังจากที่ได้สร้างศาลา ๒ ไร่ ศาลา ๓ ไร่ และศาลา ๔ ไร่แล้ว ศาลาเหล่านี้สร้างไว้เพื่อใช้ในการจัดงานบุญของวัด และใช้เป็นที่พักของญาติโยม เพื่อมาปฏิบัติพระกรรมฐาน หรือพักอาศัย ในเวลาทางวัดมีงานต่างๆ

การสร้างศาลา ๑๒ ไร่ เพราะว่าศาลาต่างๆ ที่สร้างมาแล้วในครั้งที่จัดงานเป่ายันต์เกราะเพชร ปรากฎว่าผู้คนมามากมายจนล้นศาลา ๒ ไร่ และศาลา ๔ ไร่ เพิ่มรอบในการเป่ายันต์เกราะเพชรแล้ว ผู้คนก็ยังล้นมากมาย


(หลวงพ่อเคยทำพิธีเป่ายันต์ที่นี่ จึงมีรูปยันต์เกราะเพชรขนาดใหญ่ ภายในศาลา ๑๒ ไร่ )

ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จึงได้สร้างศาลา ๑๒ ไร่ โดยสร้างพระประธาน ๘ ศอก สร้างห้องพักเพื่อให้ญาติโยมได้พักประมาณ ๑๒๐ ห้อง ห้องน้ำประมาณ ๑๔๘ ห้อง

(เคยมีโรงทานที่หลวงพ่อให้แม่ครัวของวัดทำอาหารเลี้ยงฟรี แต่ปัจจุบันนี้ได้ย้ายโรงทานไปไว้ที่ศาลา ๔ ไร่แทน)


นอกจากนี้ บริเวณทางเดินชั้น ๒ ก็ได้สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ตลอดแนว พระชำระหนี้สงฆ์นี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายวัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ และได้ประดิษฐานไว้รอบศาลา ๑๒ ไร่


ปัจจุบันศาลา ๑๒ ไร่ ได้ปรับปรุงใหม่โดย พระราชภาวนาโกศล (พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2536 - 2561 และยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและงานบุญต่างๆ เช่น งานทำบุญประจำปีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีช่วงกลางเดือนมีนาคม อาทิ

งานทำบุญในวันสงกรานต์ งานสะเดาะเคราะห์ งานเข้าพรรษา งานออกพรรษา งานทอดกฐิน งานธุดงค์ และการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ซึ่งจัดในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี


*********************************************************(ซุ้มประตูข้างศาลานวราช นั่นคือทางเข้า "ศาลา ๔ ไร่ - ศาลา ๑๒ ไร่ - ปราสาททองคำ - ศาลา ๒๕ ไร่ และตึกขาว)