รวมสารธรรม ชุดที่ 3 แนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน ตอนที่ 1 - 24
ธนวิสุทธิ์ - 2/7/08 at 15:48

สำหรับการเปิดเว็บไซด์ "วัดท่าซุง" โดยตรงนั้น ทางผู้จัดทำอยากจะนำคำสอนหรือการเทศน์ หรือการสนทนาธรรม แตกต่างจาก "เทป" หรือ "ซีดี" ชุดที่จำหน่าย ณ ตึกรับแขก ซึ่งเป็นคำสอนตั้งแต่ ปี ๒๕๒๐ เป็นต้นมา แต่เทป "แนวทางเจริญกรรมฐาน" ชุดนี้ที่จะนำเสนอทางเว็บไซด์ จะเป็นเทปที่บันทึกเสียงไว้นานกว่านั้น คือ ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙ หมายถึงตอนนั้นยังไม่ได้สร้างพระอุโบสถ (ฝังลูกนิมิต ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๐)

จึงเป็นอันว่า ท่านผู้รับฟังเสียงหลวงพ่อฯ ทางเว็บไซด์นี้ ถือว่าได้กำไร คือได้มีโอกาสฟังเสียงหลวงพ่อฯ ตั้งแต่สมัยก่อนๆ ได้ ซึ่งท่านได้สอนไล่ตั้งแต่ "อารมณ์สมาธิเบื้องต้น" ไปจนถึง "อารมณ์พระอรหันต์" เลย แล้วแต่ละตอนก็ไม่ยาวนัก เพราะเป็นเทปที่สอนในขณะเจริญพระกรรมฐานร่วมกัน หลวงพ่อสอนเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ จากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลกัน

เทปชุด "สารธรรม" นี้ จึงมี ๕ ชุด ชุดนี้เป็น ชุดที่ ๑ มีทั้งหมด ๕ ม้วน (๑๐ ตอน) จึงได้แสกนภาพหน้าปกเทปมาประกอบไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงหวังว่าผู้เยี่ยมชมทั้งหลาย คงจะชอบนะครับ เพราะเปิดไปแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วย เหมือนกับหลวงพ่อท่านได้มาสั่งสอนเราอยู่ ณ ขณะนี้ เสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศล เป็นเสร็จพิธี เปิดวันละตอนก็จะดีนะ เพราะจัดเป็นหมวด "เสียงธรรมตามสาย" ด้วย


หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ม้วนที่เสียงสารธรรมตอนที่ 1ตอนที่ 2
1เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
2เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
3เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
4เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
5เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
6เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
7เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
8เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
9เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
10เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
11เสียงสารธรรม ชุดที่ 3
12เสียงสารธรรม ชุดที่ 3


คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ตึกกองทุน"