รวมสารธรรม ชุดที่ 5 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ตอนที่ 1 - 22
kittinaja - 3/7/08 at 14:59

สำหรับเทปชุดนี้เป็นคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ "พระราชพรหมยาน" ในตอนเที่ยงวัน ณ วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เนื่องจากในเวลานั้น วิหารเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ท่านจึงได้ลงมาสอนพระกรรมฐานทุกวัน หลังจากฉันภัตตาหารเพลแล้ว

ท่านผู้รับฟังคลิปเสียงชุดนี้ ควรจะหาโอกาสตั้งใจฟังในขณะเจริญพระกรรมฐาน เพราะท่านสอนจบ 30 นาทีแล้ว จึงนั่งสมาธิต่ออีกประมาณ 20 นาที แล้วอุทิศส่วนกุศล คำสอนชุดนี้เหมาะสำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานที่กระทำเป็นประจำทุกวัน หมายถึงลงมือปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแล้วนั่นเอง

การเปิดฟังเสียง ขอให้กดปุ่ม Play ทีละปุ่ม รอสักครู่เพื่อการโหลดเสียง จะช้าหรือเร็วอยู่ที่เน็ตของท่าน สักครู่ปุ่มจะเด้งขึ้นมาเอง แล้วรออีกสักพักเสียงจะดังขึ้นมาเองอีกเช่นกัน (หากมีตอนไหนซ้ำกัน กรุณาแจ้งผู้จัดทำด้วย)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ม้วนที่ คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรตอนที่ ๑ตอนที่ ๒
01 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
02 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
03 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
04 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
05 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
06 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
07 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
08 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
09 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
10 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
11 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
12 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
13 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
14 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
15 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
16 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
17 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
18 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
19 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
20 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
21 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
22 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
.


คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"